Bine ai venit la DADR Covasna

Organizare
Servicii
Sprijin financiar
SAPARD
Legislatie
Comunicat de presa
Contact


Comunicat de presa
Continut pagina:


07.01.2004
01.07.2004
13.01.2004
19.01.2004
26.01.2004
04.02.2004
11.02.2004
16.02.2004
25.02.2004
04.03.2004
12.03.2004
12.03.2004
17.03.2004
23.03.2004
30.03.2004
07.04.2004
13.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
12.05.2004
25.05.2004
01.06.2004
08.06.2004
18.06.2004
30.06.2004
06.07.2004
13.07.2004
20.07.2004
30.07.2004
10.08.2004
17.08.2004
17.08.2004

08.09.2004
10.09.2004
22.09.2004
27.09.2004
05.10.2004
04.10.2004
13.10.2004
19.10.2004
25.10.2004
03.11.2004
11.11.2004
16.11.2004
24.11.2004
07.12.2004
08.12.2004
04.01.2005
10.01.2005
03.02.2005
15.02.2005
25.02.2005
03.03.2005
04.03.2005
15.03.2005
21.03.2005
23.03.2005
21.03.2005
06.04.2005
13.04.2005
26.04.2005
11.05.2005
25.05.2005
14.06.2005
28.06.2005
04.07.2005
05.07.2005
18.07.2005
03.08.2005
14.07.2005
05.01.2006


28.02.2006


 
 SUS
  07.01.2004

În Monitorul Oficial nr.160 din 24 februarie 2004 s-a publicat Hotãrîrea nr.169/12.02.2004 privind modificarea si completarea HG.nr.1588/2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internã de seminte ,certificatã oficial,destinata pentru însãmîntare în campaniile agricole din primãvara si toamna anului 2003 si primãvara anului 2004 si pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare.

Conform acestei Hotãrîri,valoarea totalã a ajutorului financiar pentru productia de seminte destinatã însãmîntãrii în primãvara anului 2004 este de 100 miliarde lei .

Astfel,în campania agricolã de primãvarã se va subventiona sãmînta certificatã de:

-sfeclã de zahãr cu 100.000 lei/kg,în limita a 180 tone;

-orez cu 6.000 lei/kg,în limita a 106 tone;

-cartof cu 1.560 lei/kg,cantitatea totalã fiind de 26.346 tone;

-in pentru fibrã si ulei cu 24.000 lei/kg,în limita a 200 tone;

-cînepã pentru fibrã cu 18.000 lei/kg,cantitatea totalã fiind de 90 de tone;

-materialul sãditor pomicol cu 24.500 lei/buc. în limita a 300.000 de buc.

-materialul sãditor viticol cu 14.000 lei/buc.în limita a 400.000 de buc.;

-arbustii fructiferi (zmeur,coacãz,mur,afin) vor fi subventionati cu

11.510 lei/bucatã,cantitatea totalã prevãzutã a se subventiona fiind de

61.000 bucãti;

-cãpsunul cu 920 lei/bucatã pentru o cantitate de 800.000 bucãti;

-sãmînta de trifoi si lucernã se va subventiona cu 47.250 lei/kg,în limita

a 280 tone;

În aceastã campanie de primãvarã nu se va subventiona sãmînta de

porumb si floarea soarelui.

Beneficiarii ajutorului financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, sunt agentii economici persoane fizice sau juridice, inregistrati pentru producerea de seminte, care produc samanta in baza unui contract sau a unei declaratii de multiplicare, inregistrata la autoritatea desemnata in conditiile legii, si care:

- comercializeaza samanta, in vederea insamantarii, societatilor comerciale cu profil agricol, societatilor agricole, asociatiilor agricole fara personalitate juridica, producatorilor agricoli individuali, precum si altor proprietari si detinatori legali de terenuri agricole;

- utilizeaza samanta pentru insamantare proprie in vederea multiplicarii si/sau pentru productia de consum.

Cantitatile de seminte certificate oficial, care se livreaza sau se utilizeaza potrivit prevederilor prezentei hotarari, se trateaza sau nu se trateaza cu produse de uz fitosanitar specifice, conform tehnologiilor de cultura aplicabile fiecarei specii.

Semintele certificate oficial, destinate infiintarii culturilor agricole ecologice, nu se trateaza cu produse de uz fitosanitar, cu exceptia produselor prevazute la art. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 917/2001.

Agentii economici beneficiari ai ajutorului financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, au obligatia de a comercializa numai samanta tratata cu produse de uz fitosanitar din grupele III si IV de toxicitate catre persoanele prevazute la art. 5, care nu se incadreaza in categoria persoanelor autorizate prevazute la art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/1995.

Pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru productia interna de seminte, agentii economici au obligatia sa faca dovada ca cel putin 10% din cantitatea totala de samanta tratata, destinata comercializarii pentru insamantare, a fost tratata cu produse de uz fitosanitar din grupele III si IV de toxicitate.

Ajutorul financiar nu poate fi acordat decat o singura data pentru fiecare cantitate de seminte, certificata oficial, produsa si comercializata si/sau utilizata pentru insamantare proprie de catre producatorul acesteia.

Cantitatile de seminte cumparate in conditiile prezentei hotarari nu se comercializeaza, nu se folosesc in alte scopuri decat pentru insamantare si nu se pastreaza pe stoc.

Daca o cerere de ajutor financiar pentru productia de seminte destinata insamantarii se refera la seminte care nu sunt certificate oficial sau care nu au fost produse in tara, solicitantului nu i se acorda ajutorul financiar pentru productia de seminte, iar autorizatia acordata in urma inregistrarii agentului economic respectiv pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor va fi retrasa pe o perioada de 5 ani.

In cazul in care incalcarea dispozitiilor prezentet hotariri a fost constatata dupa acordarea ajutorului financiar, beneficiarii sumelor respective sunt obligati sa le restituie, actualizate in functie de nivelul indicelui ratei inflatiei, directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, in vederea redistribuirii sau virarii acestora catre bugetul de stat, dupa caz. In cazul refuzului de a returna sumele necuvenite, incasate anterior ca ajutor financiar, beneficiarilor acestor sume le va fi retrasa autorizatia acordata in urma inregistrarii agentului economic respectiv pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor pe o perioada de 5 ani, iar sumele respective vor fi recuperate in conditiile legii de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.

În judetul Covasna ,situatia privind stadiul asigurãrii semintelor pentru însãmîntãrile din primãvara anului 2004,se prezintã astfel:

-la orzoaicã cantitatea de sãmîntã asiguratã este de 2330 tone,din care controlatã oficial în cîmp 239,4 tone,restul find necertificatã, retinutã la producãtori pentru necesar propriu;

-la porumb sunt asigurate 119 tone sãmîntã, din care doar 3 tone controlate oficial în cîmp;

-la cartof sunt asigurate 66.623 tone de sãmîntã ,din care controlate oficial în cîmp sunt 5710,6 tone,restul fiind necertificatã, retinutã la producãtori pentru necesar propriu;

-la sfeclã de zahãr sunt asigurate de cãtre Fabrica de zahãr Bod 18 tone de sãmîntã cu certificat oficial de calitate emis;

▪ Programul de audiente la Directia Pentru Agriculturã si dezvoltare Ruralã Covasna se desfãsoarã dupã urmãtorul program:

NUMELE SI PRENUMELE

FUNCTIA

ZIUA

ORA

BAGOLY TIBERIU

Director executiv

miercuri

10-13

RADOCEA NICOLAE

Director ex. adj.

Joi

10-13

TAMAS DIONISIE

Director ex. adj.

Joi

10-13

NAGHIU GHEORGHE

Director ex. adj.

Vineri

10-13

BARABAS GEZA

Director ex. adj.

Vineri

10-13

 SUS
  01.07.2004
 • Avand in vedere politica si strategia Guvernului pentru subventionarea agriculturii , in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 541 din 16 iun. 2004 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 918 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45 – 75 CP DIN si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat.

Prezentul act normativ a fost adoptat intrucât:

-au existat numeroase solicitari din partea producatorilor agricoli pentru continuarea programului de sprijinire a procurarii de tractoare si echipamente agricole noi in concordanta cu tendinta actuala a formarii si dezvoltarii activitatilor agricole care necesita dotarea cu tractoare agricole având puteri cuprinse intre 45 CP- 75 CP si cu tractoare agricole de 195 CP;

-lucrarile agricole mecanizate trebuie executate la timp si in bune conditii, in conformitate cu programul campaniilor agricole anuale.

Hotararea Guvernului nr. 918 prevede suplimentarea sumei de 600 mld. lei alocata prin HG 1399/2003 cu suma de 700 mld. lei, suma totala necesara derularii Programului pentru achizitionarea de tractoare agricole noi si echipamente agricole noi fiind de 1300 mld. lei.

Alocatia de 45 % din pretul de achizitie (inclusiv TVA) se acorda pentru procurarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse intre 45-75 CP si de 195 CP, cu preturi pe CP maxime de 265 euro – CIP Romania, si pentru echipamente agricole noi. Conditiile de accesare a programului sunt aceleasi cu cele prevazute in HG 1399/2003.

În urma distribuirii fondurilor pe judete ,pentru judetul Covasna s-au alocat 4.470.000.000 lei pentru achizitionarea de tractoare si respectiv 1.120.000.000 lei pentru cumpãrarea de masini si echipamente agricole.

La DADR Covasna ,pînã la data de 30.06.2004 ,s-au înregistrat un numãr de 13 cereri pentru cumpãrare de tractoare în sumã totalã de 3.381.492.495 lei ,iar pentru achizitionarea de masini si echipamente agricole ,în urma înregistrãrii cererilor a 10 producãtori agricoli, suma alocatã s-a epuizat.

 • Sprijinul acordat producatorilor agricoli pînã la data de 25.06.2004 judetul Covasna:

Pînã la aceastã datã s-au plãtit producãtorilor agricoli din judetul Covasna 110.454.355.565 lei reprezentînd subventii,prime si transferuri provenite din bugetul Ministerului Agriculturii,Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale .

Din aceastã sumã subventiile reprezintã 7.429.191.205 lei,transferurile plãtite însumeazã 65.510.112.332 lei, iar restul de 37.515.052.028 lei sunt prime plãtite conform OUG nr.18/2002 .

 • Stadiul implementãrii proiectului „Reabilitare D.C.17- Borosneu Mare-Zagon Km.13+500 ” si a proiectelor pe masura 1.1

In urma verificarii de cãtre responsabilii DADR a stadiului de realizare fizica al investitiei din data de 25.06.2004 s-au constatat urmatoarele:

Pana la aceasta data a fost realizat infrastructura si suprastructura (asfaltarea ) pe o distanta de 2.7 km in interiorul comunei Borosneu Mare si pe DC 17 intre comunele Borosneu Mare - Zagon si pe o lungime de 1,63 km in interiorul comunei Zagon. Sunt pregatite pentru asfaltare alte 1.7 km intre comunele Borosneu Mare – Zagon din care pe o portiune de 1 km este asfaltata pe o banda. Stadiul de executie reprezinta 41 % din totalul investitiei. Dosarul cererii de plata pentru prima transa a fost depus la BRIPS Alba Iulia. Consideram ca implementarea proiectului pana la acest moment este in grafic.

Proiectele din cadrul masurii 1.1 sunt in diferite stadii de implementare :

 • Proiectul implementat de SC TYROM SA din Baraolt este realizat in procent de 91,62 %,
 • Pentru proiectul executat de SC BRECO SRL se va depune in cursul saptamanii viitoare o solicitare de modificare de contract in vederea redistribuirii unor sume si a modificarii datei de depunere a dosarului cererii de plata dinluna iunie pentru luna august. Stadiul de realizare a proiectului este de 80 %

În cazul ambelor proiecte 50 % din valoarea primei transe a fost achitata beneficiarilor.

 • Vineri, 25 iunie a.c., la Turda s-a sãrbãtorit „ZIUA GRÂULUI”-Instruire practicã privind tehnologia de culturã a grîului de toamnã.

Manifestarea ,la care a participat directorul executiv DADR Covasna ing.Bagoly Tiberiu, a fost organizatã de Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolã Turda în colaborare cu Unitatea de Management a Proiectului ,,Sprijinirea Serviciilor din Agriculturã”, DADR Cluj, Oficiul Judetean de Consultantã Agricolã Cluj.

Evenimentul a adunat un numãr mare de producãtori agricoli, specialisti din domeniu si invitati de la statiuni de cercetare din tarã.

Programul manifestãrii a cuprins si prezentãri de referate privind comportarea soiurilor de cereale pãioase în conditiile anului 2004, principalele boli la cerealele pãioase si combaterea lor, combaterea buruienilor din culturile agricole si orientãri în ameliorarea soiurilor de triticale precum si prezentarea de noi soiuri de grîu de toamnã.Deasemenea s-a prezentat Proiectul ,,Cresterea productiilor agricole în fermele private prin extinderea în culturã a unor noi genotipuri de grîu de toamnã,porumb si soia si a unor noi elemente de tehnologie cu inputuri reduse”,proiect finantat de Banca Mondialã si Guvernul României.

 SUS
  13.01.2004

• Parlamentul României a adoptat Legea nr.454/2003 privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agriculturã si silviculturã pentru cresterea veniturilor si/sau reducerea cheltuielilor de productie ale producãtorilor si sprijinirea investitiilor.Sprijinul financiar se poate acorda pentru:a.)productia agricolã; b.)promovarea produselor pe piatã; c.)investitii în domeniul agricol si forestier; d.)protectia si exploatarea pãdurilor; e.)utilizarea si protectia terenurilor agricole; f.)mentinerea,dezvoltarea si perpetuarea fondului genetic vegetal si zootehnic; g.)activitatea de pisciculturã; h.)exploatarea si gestionarea fondului cinegetic; i.)tehnicã agricolã; j.)informaticã agricolã,cercetare-dezvoltare în agriculturã,învãtãmînt agricol,ferme experimentale si practicã profesionalã.Subventiile se acordã pe bazã de cerere cu îndeplinirea conditiilor cerute . Cererea si documentatia prin care se silicitã sprijin financiar se depun la D.A.D.R. Covasna.

Nu pot beneficia de sprijin financiar în agriculturã si silviculturã:

a.)persoanele juridice si asociatiile fãrã personalitate juridicã aflate în lichidare sau care sunt declarate în stare de faliment;

b.)întreprinzãtorul privat care se aflã în procedurã de executare silitã;

c.)persoanele fizice si juridice care înregistreazã datorii restante cãtre bugetul de stat ori bugetul local;

d.)persoanele fizice sau juridice care au furnizat autoritãtilor date false,eronate sau incomplete;

e.)arendatorul sau concedentul terenurilor agricole.

Beneficiarii de sprijin financiar au obligatia de a furniza datele solicitate de cãtre organele de control abilitate pentru verificarea modului de utilizare a acestuia.Depãsirea termenului de depunere a cererii pentru acordarea sprijinului financiar,în cazul în care existã un astfel de termen,atrage pierderea dreptului de obtinere a acestuia.Cererile depuse pentru solicitarea sprijinului financiar sunt solutionate în ordinea înregistrãrii lor,dacã legea nu prevede altfel. Sprijinul financiar obtinut de cãtre persoanele juridice se alocã numai prin contul în lei,deschis la una dintre bãncile comerciale,dacã legea nu prevede altfel. Documentele care au stat la baza acordãrii sprijinului financiar vor fi pãstrate de cãtre solicitant timp de 5 ani de la data depunerii cererii. Persoanele care nu sînt de acord cu modul de solutionare a cererii depuse pot depune contestatie la Ministerul Agriculturii,Pãdurilor ,Apelor si Mediului,în termen de 15 zile de la data primirii refuzului de acordare de sprijin. Utilizarea sprijinului financiar pentru alte scopuri decît cele pentru care a fost solicitat este interzis si se considerã sprijin necuvenit si se recupereazã în baza hotãrîrii autoritãtilor competente,cu aplicarea dobînzilor si penalitãtilor,conform legislatiei în vigoare.

În Monitorul Oficial nr.15 din 08.01.2004 s-a publicat Hotãrîrea Guvernului nr.1593 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producãtorilor agricoli din sectorul animalier,pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale.Potrivit acestei hotãrîri,beneficiarii sprijinului direct al statului prin acordarea de subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii,Pãdurilor,Apelor si Mediului sînt producãtorii agricoli,persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploateazã animale de productie si reproductie,organizati în exploatatii agricole constituite conform O.U.G. nr.108/2001 privind exploatatiile agricole,aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr.166/2002.Se acordã subventie pentru productia de carne,a cãrei valoare este de:

  1. 5000 lei/kg carne în viu pentru tineretul bovin cu o greutate minimã de 400 kg/cap;
  2. 8000 lei/kg carne în viu pentru porcii în greutate de 90-110 kg/cap,livrati la abatoare autorizate;
  3. 4000 lei/kg carne în viu pentru tineretul ovin în greutate de peste 30 kg/cap;
  4. 5000 lei/kg carne pãsãri în viu-pui broiler,livratã la abatoarele autorizate.

Subventiile pentru productiile de carne se acordã pentru:animalele livrate la abatorele autorizate,animalele abatorizate în regim de prestare de servicii pentru crescãtorii de animale sau animalele abatorizate în abatoare proprii,autorizate,în cadrul unitãtilor integrate si a cãror activitate este evidentiatã distinct.Beneficiarii de subventii trebuie sã facã dovada cã au asigurat necesarul de furaje,prin Programul propriu anual de sustinere cu furaje a productiei marfã de carne de porc sau pasãre întocmit conform modelului prevãzut în normele metodologice si depus la D.A.D.R.

Pentru oulãle obtinute în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2000 aprobatã prin Legea nr.38/2001 si certificate ecologic de cãtre un organism de inspectie si certificare acreditat de M.A.P.A.M.,se acordã subventie a cãrei valoare este de 1000 lei/bucatã.

Subventiile pentru materialul biologic de reproductie se acordã pentru:a.)viteii obtinuti si mentinuti minimum 6 luni în exploatatie si care îndeplinesc aceastã vîrstã începînd cu 1 ianuarie 2004; b.)junincile la prima fãtare; c.)scrofitele la prima fãtare,care întarcã minimum 8 purcei; d.)oile mioare,berbecii adulti si berbecii miori folositi la însãmîntare artificialã si montã naturalã.

Pentru laptele de oaie si caprã se acordã subventie,a cãrei valoare este de 2800 lei pentru fiecare litru de lapte livrat pentru prelucrare la agentii economici specializati în procesare,cu licentã de fabricatie.Laptele de oaie trebuie sã aibã un continut minim de 6,5 unitãti grãsime si minimum 1,033 unitãti de densitate.Laptele de caprã trebuie sã aibã un continut minim de 3,3 unitãti grãsime si minimum 1,029 unitãti de densitate.

Se acordã subventie pentru familiile de albine elitã si familiile de albine productie,a cãrei valoare este de 100.000 lei/familie.Pot beneficia de subventie detinãtorii de familii de albine care livreazã minimum 10 kg miere pentru familie de albine,în baza documentului fiscal de valorificare a mãrfii la unitãtile de procesare autorizate.

Totodatã se acordã subventie pentru ouãle de viermi de mãtase,a cãrei valoare este de 400.000 lei/cutia de 10 grame,producãtorilor agricoli care livreazã minimum 20 kg gogosi crude pentru fiecare cutie de 10 grame,la unitãtile de procesare,în baza documentului fiscal de valorificare a acestora.

Categoriile de animale,albine si viermi de mãtase subventionate si valoarea subventiilor în anul 2004 sînt prevãzute în anexa la prezenta hotãrîre,astfel:

A.Juninci la prima fãtare

-obtinute din însãmîntãri artificiale si provenite din:

a.)vaci -mame de tauri 3 milioane lei/cap

b.)rase pure în controlul oficial al productiei 2 mil lei/cap

c.)efective necuprinse în controlul oficial al productiei 1 mil lei/cap

d.)fiice ale taurilor în testare 5 mil lei/cap

-obtinute din montã naturalã (cu tauri autorizati) si provenite din:

a.)efective din zona de munte 1,3 mil lei/cap

B.Vitei obtinuti din vaci si juninci precum si malacii obtinuti din bivolite:

-însãmîntate artificial,mentinuti în exploarare 6 luni,proveniti din:

a.)vaci -mame de tauri 2,5 milioane lei/cap

b.)rase pure în controlul oficial al productiei 750.000 lei/cap

c.)efective necuprinse în controlul oficial al productiei 500.000 lei/cap

-montate natural (cu tauri autorizati),mentinuti în exploatare 6 luni,proveniti din:

a.)zona de munte,din efective necuprinse în

controlul oficial al productiei 500.000 lei/cap

b.)restul zonelor,din efective necuprinse

în controlul oficial al productiei 400.000 lei/cap

C.Scrofite de reproductie la prima fãtare:

-scrofite rasã purã din ferme de elitã sau multiplicare:

a.)montate natural 4 mil lei/cap

b.)însãmîntate artificial 5 mil lei/cap

-scrofite din ferme de hibridare:

a.)montate natural 2,5 mil lei/cap

b.)însãmîntate artificial 3 mil lei/cap

-scrofite din ferme comerciale care provin

din ferme de elitã,multiplicare sau hibridare: 2 mil lei/cap

D.Oi mioare si berbeci:

-oi mioare:

a.)însãmîntate artificial 150.000 lei/cap

b.)montate natural 50.000 lei/cap

-berbeci adulti:

a.)folositi la însãmîntãri artificiale 300.000 lei/cap

b.)folositi la montã naturalã 150.000 lei/cap

-berbeci miori:

a.)folositi la însãmîntãri artificiale 500.000 lei/cap

b.)folositi la montã naturalã 300.000 lei/cap

E.Albine:

-familii de elitã si productie 100.000 lei/familie

F.Viermi de mãtase:

-cutii de 10 grame cu ouã de viermi de mãtase 400.000 lei/cutie

Guvernul României a adoptat Hotãrîrea nr.1594 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producãtorilor agricoli din sectorul vegetal,în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole.Sprijinul direct al statului acordat producãtorilor agricoli în anul 2004 în sectorul vegetal este în valoare de 1.835 miliarde lei si se alocã de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii,Pãdurilor,Apelor si Mediului.

Produsele pentru care se acordã sprijinul direct al statului sînt:

Cultura/Produsul Perioada în care se valorificã

-grîu+secarã 1 iunie 2004-31 dec.2004

-orz 1 iunie 2004-31 dec.2004

-sfeclã de zahãr 1 sept.2004-31 dec.2004

-floarea soarelui 1 aug.2004- 31 dec.2004

-soia 1 sept.2004-31.dec.2004

-orez 1 oct.2004-31.dec.2004

-in+cînepã pentru fibrã 1 aug.2004-31 dec.2004

-legume de serã 1 ian.2004-31 dec.2004

-fructe destinate producerii de conserve

din fructe,sucuri,marmeladã,fructe uscate si congelate 1 mai 2004-31 dec.2004

-Produsul ecologic:

-grîu+secarã 1 iunie 2004-31 dec.2004

-leguminoase alimentare pentru boabe

(mazãre,fasole,nãut,linte, bob lupin dulce) 1 iulie 2004-31 dec.2004

Pentru a beneficia de sprijinul direct al statului,producãtorii agricoli trebuie sã formuleze o cerere-tip adresatã Directiei pentru Agriculturã si Dezvoltare Ruralã Covasna,conform modelului prevãzut în anexa prezentei hotãrîri.Termenul limitã pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului pe produs este pînã la expirarea perioadei de valorificare a produselor.Decontarea sprijinului financiar se face de cãtre D.A.D.R. direct în contul beneficiarului,pentru persoana juridicã la trezorerii,iar pentru persoana fizicã,în contul deschis de acesta la bãncile comerciale,la C.E.C.sau prin mandat postal.

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata prin Legea nr.166/2002, va precizam:

- pentru a putea beneficia de sprijin financiar conform prevederilor Legii nr.166/2002, producatorii agricoli care detin sau administreaza exploatatii agricole dimensionate potrivit art 5 alin (1) din OUG nr.108/2001, vor depune la Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala Covasna anual, pînã la data de 1 februarie urmãtoarele documente:

a) declaratie pe proprie rãspundere privind respectarea dimensiunilor minime prevazute la art. 5 alin (1) din OUG nr.108/2001 conform modelului prezentat in Anexa nr.2, la prezentele norme metodologice, avizata de primaria in a carei raza teritoriala se afla exploatatia agricola;

b) copia dupã actele din care sa reiasa ca indeplinesc conditiile prevazute de art.6 din OUG nr.108/2001;

c) planul de situatie privind identificarea si delimitarea exploatatiei agricole impreuna cu situatia fondului funciar pe tarlale, parcele, si categorii de folosinta, vizat de primar, consiliul local si oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie.

-Înregistrarea exploatatiilor care nu întrunesc dimensiunile minime prevazute în OUG nr.108/2001 se face în tot timpul anului, beneficiind de subventii din partea statului conform legislatiei elaborate în acest sens.

 SUS
  19.01.2004

Ministerul Agriculturii,Pãdurilor,Apelor si Mediului a alocat suma de 38.271.575.000 lei pentru plata primelor si subventiilor restante pe anul 2003 cãtre producãtorii agricoli din judetul Covasna,.Astfel ,pentru plata subventiei pentru productia internã de seminte conform HG nr.1588/2002 s-au alocat -2.684.078 mii lei; pentru plata primei de lapte conform OUG nr.18/2002 -17.046.110 mii lei;pentru plata sprijinului direct al statului de 2 milioane lei/ha conform OUG nr.72/2003- 2.266.740 mii lei;pentru plata sprijinul direct al statului pentru cresterea productiei agricole din sectorul vegetal conform HG nr.187/2003 –7.973.425 mii lei (sfeclã de zahãr); pentru plata sprijinului acordat de stat pentru achizitionarea de tractoare,combine,masini si utilaje agricole,precum si de instalatii pentru irigat din productia internã conform OG nr.36/1999-32.200.000 lei; pentru plata srijinului direct al statului acordat producãtorilor agricoli din sectorul zootehnic conform HG nr.1556/2002-8.219.022 mii lei din care pentru porcine-7.912.750 mii lei iar pentru tineret bovin 300.272.000 lei.

Începînd cu data de 16.01.2004 aceste sume au fost virate în contul producãtorilor agricoli care au solicitat aceste subventii.

Cu privire la Programul de sprijinirea producãtorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi,cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN si echipamente agricole noi,cu finantarea de la bugetul de stat,aprobat prin HG nr.1399/2003 ,potrivit centralizatorului D.A.D.R. Covasna ,valoarea totalã al alocatiei de 45% din pretul tractoarelor si echipamentelor agricole se ridicã la suma de 4.989.333.211 lei.

Astfel ,în judetul Covasna,un numãr de 39 de producãtori agricoli beneficiazã de alocatia de 45% la cumpãrarea de tractoare si echipamente agicole noi.Pe categorii de echipamente agricole solicitãrile se împart astfel:16 tractoare;10 freze;9 grape cu disc;1 agregat pentru sol; 1 echipament de fertilizare; 1 masinã de recoltat cartof; 4 semãnãtori; 9 grape cu colti ficsi; 2 masini de erbicidat; 1 combinator;1 cultivator.

• În baza prevederilor Legii nr.454/2003 privind conditiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agriculturã si silviculturã, ministrul agriculturii,pãdurilor,apelor si mediului a emis Ordinul nr.3 /2004 privind constituirea la nivelul D.A.D.R.-urilor a comisiilor de solutionare a cererilor de solicitare a sprijinului financiar.Aceastã comisie judeteanã are urmãtoarea structurã:

1.directorul executiv al D.A.D.R.

2. 4 functionari publici numiti prin decizie a directorului executiv al D.A.D.R.

Conform acestui Ordin ,cererea de solicitare a sprijinului financiar se depune la D.A.D.R. si se considerã înregistratã dacã este însotitã de întreaga documentatie prevãzutã de legislatia în vigoare pentru acordarea sprijinului financiar.Comisiile verificã documentatiile depuse de persoane fizice sau juridice,dacã îndeplinesc conditiile prevãzute de legislatia în vigoare pentru acordarea sprijinului financiar.Cererile pentru solicitarea sprijinului financiar sunt solutionate în ordinea înregistrãrii lor.Solicitantii sprijinului financiar vor fi înstiintati în scris despre rezultatul solutionãrii cererilor de solicitare depuse,în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii.

În acelasi context ,s-a emis si Ordinul nr. 4/2004 al ministrului agriculturii,pãdurilor,apelor si mediului potrivit cãruia beneficiarul sprijinului financiar în agriculturã si silviculturã trebuie sã depunã la D.A.D.R.o declaratie tip care contine datele solicitate de autoritãti,prin care beneficiarul specificã faptul cã nu are datorii restante fatã de bugetul local,nu are datorii restante fatã de bugetul asigurãrilor sociale de stat,nu este în procedurã de executare silitã .În cazul în care beneficiarul are datorii, se specificã valoarea acestuia.

Potrivit Ordinului nr.5/2004 al ministrului agriculturii,pãdurilor,apelor si mediului se constituie în cadrul M.A.P.A.M. Comisia de solutionare a contestatiilor privind modul de aprobare a cererilor de solicitare a sprijinului financiar.Contestatiile se depun la Biroul unic al Directiei de informare si relatii publice din cadrul M.A.P.A.M.,în termen de 15 zile de la data primirii rezultatului solutionãrii cererilor de solicitare depuse.Rezultatele verificãrilor comisiei sunt comunicate petentului în termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei.

 SUS
  26.01.2004

Ministerul Agriculturii,Pãdurilor,Apelor si Mediului, precum si Directia pentru Agriculturã si Dezvoltare Ruralã Covasna îsi exprimã profunda recunostintã si multumiri tuturor celor care au rãspuns apelului privind desfãsurarea actiunii umanitare „ PENTRU UN CRÃCIUN FERICIT,AL CELOR SÃRACI” ,îndeplinind astfel îndatoririle crestinesti ale milostiveniei si iubirii fatã de oameni.Pentru fiecare dintre perticipantii la actiunea umanitarã,nimic nu poate fi mai dãdãtor de satisfactii ,decît faptul cã beneficiarii sprijinului oferit au vãzut în acest gest o dovadã de dragoste si prietenie,de interes fatã de soarta lor,cãrora viata nu le-a oferit prea multe.

• Reamintim celor interesati cã este ultima sãptãmînã pentru depunerea documentelor în vederea înregistrãrii exploatatiilor agricole comerciale la D.A.D.R. pentru a putea beneficia de sprijin financiar conform prevederilor Legii nr.166/2002.

• Bugetul Ministerului Agriculturii,Pãdurilor,Apelor si Mediului pe anul 2004 cuprinde cheltuieli în sumã de 46.991,275 miliarde lei din care 85% este destinat sprijinirii producãtorilor agricoli .Acestã mãsurã face parte din Strategia de integrare europeanã,care,încã din primul capitol prevede sprijinirea fermierilor mici si totodatã demonstreazã cã Guvernul României îsi îndeplineste obiectivul de a sprijini agricultura,consideratã o ramurã prioritarã a economiei nationale.Astfel ,în anul 2004 întreaga constructie bugetarã este bazatã pe programele de sprijinire a producãtorilor agricoli cum ar fi:Legea creditului agricol;sprijinul de 2 milioane lei pe hectar;sustinerea investitiilor pentru crearea fermelor zootehnice cu 20 de bovine;subventionarea cu 45% a tractoarelor si echipamentelor agricole;sustinerea productiei-marfã în zootehnie si în sectorul vegetal.Subventiile pe unitatea de produs cresc substantial în acest an,de pildã în zootehnie la carnea de porc se acordã 8000lei/kg,dublu fatã de suma din anul precedent iar la carnea de taurine si de pasãre subventile au crescut la 5000 lei/kg.În sectorul vegetal a crescut subventia la grîu de la 400 de lei la 500 de lei/kg.În acest an ,ca o noutate,se prevede subventionarea orezului în vederea revitalizãrii acestei culturi,anul 2004 fiind si Anul international al Orezului.Totodatã,constituie o prioritate în acest an promovarea plantelor tehnice - in,cînepã,floarea soarelui,sfeclã de zahãr,soia,etc.Deasemenea,o noutate reprezintã sustinerea productiei ecologice,datoritã cererilor tot mai mari de pe piatã precum si interesul economic fatã de aceste produse.Astfel,la carnea de porc produsã ecologic se acordã 10000 lei/kg, la carnea de bovine si de pasãre 7000lei,iar la ouã 1000 lei/kg.

În materie de investitii sînt vizate urmãtoarele programe:-reabilitarea sistemelor de irigatii ;dotarea tehnicã a agriculturii;investitii în zootehnie.

Alinierea politicilor agricole ale României la Politica Agricolã Comunitarã (PAC) este un proces complex si dificil avînd în vedere multitudinea reglementãrilor comunitare în domeniul agricol.În perspectiva integrãrii României în U.E.,la data propusã,respectiv 1 ianuarie 2007,se prevede finalizarea procesului de armonizare legislativã în domeniul agriculturii pînã în anul 2005 ,si realizarea,pînã la aderare a cadrului institutional necesar aplicãrii aquis-ului comunitar. Astfel, cerintele privind îmbunãtãtirea situatiei din sectorul lapte se referã la:-organizarea fermelor comerciale,stimularea si extinderea investitiilor în fermele familiale; -stimularea valorificãrii în functie de calitate,prin introducerea esalonatã a parametrilor calitativi ai UE;-controlul calitãtii laptelui pe piete organizate ; -interzicerea vînzãrii în spatii neamenajate;-întroducerea evidentei de exploatatie:efective,productii si valorificare; -individualizarea efectivelor de animale; -organizarea centrelor de colectare conform principiilor UE:controlul cantitãtii si calitãtii pe fiecare furnizor,asigurarea conditiilor de preluare si stocare; -stimularea folosirii laptelui praf (înlocuitor de lapte)în hrana viteilor; -stimularea utilizãrii produselor lactate în colectivitãti si grupuri sociale defavorizate(grãdinite,scoli etc.); -compensarea cheltuielilor de depozitare a produselor lactate(unt,lapte praf,etc.)procesate în perioada de vîrf a productiei de lapte.

În vederea implementãrii normelor sanitar-veterinare armonizate cu legislatia Uniunii Europene,Guvernul României a emis Hotãrîrea de Guvern nr.48/2003 pentru aprobarea Programului National cadru de restructurare si modernizare a unor unitãti de profil zootehnic si din industria alimentarã.Aceastã Hotãrîrea de Guvern cuprinde categoriile de unitãti,obiectivele,directiile de actiune,precum si responsabilitãtile autoritãtilor implicate si a unitãtilor care trebuie sã demonstreze cã prin programe sunt capabile sã se dezvolte si sã se alinieze la standardele de igienã cerute de legislatia Uniunii Europene.Agentia Nationalã Sanitar Veterinarã a stabilit o strategie în acest domeniu care cuprinde evaluarea unitãtilor,întocmirea programelor de restructurare,stabilirea unei cronograme de atingere a parametrilor care vizeazã modificãrile constructive,de flux si de tehnologie.Unitãtile care nu au program de restructurare si care nu sunt în conformitate cu cerintele comunitare de igienã,urmeazã sã fie reevaluate pentru a functiona numai pe piata localã cu conditia respectãrii normelor de igienã.Activitatea celor care nu vor îndeplini aceste conditii va fi suspendatã conform reglementãrilor în vigoare.

Legislatia U.E. În U.E.,statele membre negociazã annual cote pentru productia de lapte de vacã,care pote fi livratã de producãtor unitãtilor de procesare sau prin livrãri directe.Cota de lapte se atribuie statului membru sau viitoarelor state membre,în functie de productiile realizate într-o anumitã perioadã de referintã.Se ia în calcul cantitatea de lapte livratã pentru procesare,si un anume procent din livrãrile directe pentru piatã,care îndeplinesc conditiile de calitate stabilite prin standardele U.E.

Prin aplicarea sistemului cotelor de lapte s-au înregistrat rezultate pozitive,astfel:

-asigurarea unui venit echitabil producãtorilor de lapte

-asigurarea dezvoltãrii spatiului rural

-asigurarea unei prezente puternice a U.E. pe piata mondialã,ca prim exportator de produse lactate

-reducerea sensibilã a pãrtii din bugetul comunitar destinatã sustinerii pietei laptelui si produselor lactate.

Oficial,începînd cu 1 ianuarie 2004,comercializarea laptelui pe piata tãrãneascã este interzisã,sporind astfel considerabil livrarea de lapte la unitãtile de procesare.O contributie decisivã la impunerea acestei restrictii a avut-o Asociatia Patronatelor Române din Industria Laptelui (APRIL) care a solicitat adoptarea unor mãsuri pentru sprijinirea fermierilor,avertizînd cã în 2007 România riscã sã nu-i fie alocatã o cotã de lapte care sã reflecte actuala productie de lapte,ci una mult mai micã.Reprezentantii procesatorilor solicitã adoptarea unor mãsuri pentru sprijinirea fermierilor,precum accesul la credite cu dobîndã redusã care ar rezolva problema dezvoltãrii micilor fermieri.

În prezent se înregistreazã o majorare de 10% a pretului laptelui si a produselor lactate în comert.Aceastã majorare este explicatã de cãtre producãtori prin productia redusã de lapte specificã perioadei de iarnã,prin cresterea salariului minim pe economie si majorarea taxei energiei electrice.Totodatã în aceastã perioadã se poartã negocieri între reprezentantii producãtorilor de lapte si procesatori pentru stabilirea pretului de livrare a laptelui . În acest context,se pare cã din negocierile celor douã pãrti, reiese importanta infiintãrii unei organizatii nationale interprofesionale al producãtorilor si procesatorilor de lapte care ar duce tratative cu guvernul pentru stabilirea prin ordonantã guvernamentalã a pretului minim de referintã a laptelui.

 SUS
  04.02.2004
  • Ministerul Agriculturii,Pãdurilor,Apelor si Mediului a emis Ordinul nr.1106 privind aprobarea

Programului de actiuni pentru îmbunãtãtirea calitãtii si salubritãtii laptelui materie primã.Acest program stabileste etapele,obiectivele,responsabilitãtile si actiunile care trebuie întreprinse pentru realizarea standardelor de calitate si salubritate pentru laptele materie primã destinat procesãrii industriale.

Pentru atingerea parametrilor de calitate si salubritate ai laptelui materie primã destinat procesãrii industriale,în cadrul acestui program se stabilesc urmãtoarele etape:

 1. etapa I : perioada 1 martie 2004-31 decembrie 2004 ;
 2. etapa a II-a : perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2006;
 3. etapa a III-a : perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2008;
 4. etapa a IV-a :perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2010;

Obiectivele stabilite pentru etapa I sunt urmãtoarele:

 • realizarea de instruiri pentru fermieri referitoare la igiena adãposturilor pentru animale,igiena si bunãstarea animalelor,igiena mulsului,colectãrii si transportului laptelui materie primã;
 • asigurarea conditiilor de igienã a mulsului si de bunãstare a animalelor în exploatatiile autorizate de animale producãtoare de lapte materie primã;
 • colectarea laptelui materie primã destinat procesãrii în unitãti autorizate numai la nivelul centrelor de colectare autorizate conform cerintelor legislatiei specifice;
 • organizarea la nivel national a retelei de recoltare a probelor de lapte materie primã la nivelul producerii si al procesãrii laptelui materie primã;
 • asigurarea capacitãtii analitice în cadrul laboratoarelor sanitare veterinare de stat judetene în vederea testãrii calitãtii laptelui materie primã;
 • constituirea bazei de date pentru monitorizarea parametrilor de calitate ai laptelui materie primã;

Obiectivele stabilite pentru etapa a II-a sunt urmãtoarele:

 • reducerea numãrului total de germeni/ml lapte materie primã <1.000.000 si a numãrului de celule somatice/ml lapte materie primã <600.000;
 • aplicarea programelor de autocontrol la nivelul fiecãrei exploatatii autorizate de animale producãtoare de lapte ,de cãtre toti producãtorii ,pentru asigurarea calitãtii laptelui materie primã;
 • monitorizarea permanentã a parametrilor de calitate si salubritate ai laptelui materie primã destinat procesãrii ,provenit de la detinãtorii de animale producãtoare de lapte materie primã si de la unitãtile de procesare a laptelui.

Obiectivele stabilite pentru etapa a III-a sunt urmãtoarele:

 • reducerea numãrului total de germeni/ml lapte materie primã<500.000 si a celulelor somatice/ml lapte materie primã <400.000;
 • aplicarea programelor de autocontrol la nivelul fiecãrei exploatatii de animale producãtoare de lapte,de cãtre toti producãtorii ,pentru asigurarea calitãtii si salubritãtii laptelui materie primã.

Obiectivele stabilite pentru etapa a IV-a sunt urmãtoarele:

 • reducerea numãrului total de germeni/ml lapte materie primã<100.000 si a numãrului de celule somatice/ml lapte ,materie primã <400.000.

În vederea realizãrii obiectivelor stabilite în acest program de actiuni directiile sanitare veterinare judetene vor întreprinde o serie de mãsuri si actiuni.

Potrivit prevederilor Programului de actiuni,începînd cu data de 1 ianuarie 2007 conditiile pentru acceptarea laptelui materie primã destinat tratãrii sau procesãrii în unitãtile de tratare sau de procesare impun:-numãrul total de germeni/ml lapte materie primã <1.000.000; -numãrul de celule somatice/ml lapte materie primã <600.000.

Directiile de specialitate din cadrul M.A.P.A.M vor elabora strategii comune în vederea cointeresãrii producãtorilor si procesatorilor de lapte si produse lactate pentru realizarea parametrilor calitativi si de salubritate la laptele materie primã.

  • Ministerul Agriculturii,Pãdurilor,Apelor si Mediului a comunicat Ordinul nr.87 din 02.02.2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr.1593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producãtorilor agricoli din sectorul animalier pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale.

În sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarii sprijinului direct al statului pentru acordarea subventiilor alocate de la bugetul de stat sunt producãtorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploateazã animale de productie si/sau de reproductie, înscrise în registrul agricol în localitatea unde sunt situate acestea, organizati în exploatatii agricole constituite conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 166/2002.

Beneficiazã de subventii de la bugetul de stat producãtorii agricoli care îndeplinesc prevederile art. 1 si care:

  1. livreazã animale pentru abatorizare, individualizate în sistemul national prevãzut de legislatia în vigoare;
  2. livreazã miere pentru procesare;
  3. livreazã productii de carne în viu pentru abatorizare sau ouã de gãinã, obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobatã prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de cãtre un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor si Mediului;
  4. livreazã lapte de oaie si/sau caprã pentru prelucrare la agenti economici specializati în procesare;
  5. livreazã gogosi crude de viermi de mãtase la unitãtile de procesare;
  6. detin material biologic de reproductie.

Producãtorii agricoli beneficiazã de subventiile prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. 1593/2003 pentru animalele tãiate în abatoare autorizate sanitar veterinar si licentiate pentru aceastã activitate, conform Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializãrii aprobatã si modificatã prin Legea nr. 123/1995, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Totodatã producãtorii agricoli beneficiazã de subventii pentru animalele abatorizate în abatoare autorizate sanitar veterinar cu activitate ecologicã certificatã.

Producãtorii agricoli, care desfãsoarã activitatea de crestere si exploatare a animalelor, pentru a beneficia de subventiile de la bugetul de stat, trebuie sã completeze o cerere, ale cãrei model si termen de depunere sunt stabilite pentru fiecare produs.

Cererile pentru încasarea subventiilor prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 1593/2003 sunt depuse, de cãtre beneficiarii sprijinului, la directia pentru agriculturã si dezvoltare ruralã judeteanã unde este înregistratã exploatatia, în vederea verificãrii si aprobãrii.

Pentru persoanele juridice, activitatea de crestere si exploatare a animalelor este atestatã prin înscrierea declaratiei conducãtorului exploatatiei într-un registru special de evidentã a exploatatiilor la directia pentru agriculturã si dezvoltare ruralã judeteanã pe raza administrativã unde îsi desfãsoarã activitatea.

Pentru persoanele fizice, activitatea de crestere si exploatare a animalelor este atestatã conform legislatiei în vigoare.

Producãtorii agricoli pot solicita subventiile cuvenite conform Hotãrârii Guvernului

nr.1593/2003,direct sau prin intermediul asociatiilor profesionale constituite la nivel local, cu reprezentare

judeteanã, din care fac parte.

Producãtorii agricoli, crescãtori de albine, pot solicita subventiile cuvenite conform Hotãrârii

Guvernului nr. 1593/2003, direct sau prin intermediul filialelor judetene ale asociatiilor profesionale, din

care fac parte.

Directia pentru agriculturã si dezvoltare ruralã judeteanã verificã solicitãrile centralizate ale membrilor asociati, în vederea virãrii sumelor cuvenite în contul asociatiei.

Asociatia judeteanã, localã sau filiala judeteanã în cazul crescãtorilor de albine, dupã caz, pe baza borderoului care cuprinde numele, actul de identificare - serie, numãr, cod numeric personal -, suma solicitatã, suma aprobatã, precum si semnãtura crescãtorului, executã plata individualã a subventiilor.

Subventiile pentru productiile de carne, prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 1593/2003 se

acordã crescãtorilor de animale în baza cererii scrise ,depusã în termen de 30 zile de la data livrãrii

animalelor, însotitã de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar si în functie de regimul utilizãrii abatorului.

Documentele necesare pentru persoanele fizice care livreazã animale la abatoare autorizate sanitar veterinar sunt urmãtoarele:

  1. copie de pe biletul de proprietate a animalelor, eliberat de consiliul local, în care se va mentiona numãrul de animale detinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol;
  2. copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de directia sanitarã veterinarã judeteanã sau a municipiului Bucuresti, dupã caz;
  3. copie de pe borderoul de achizitie întocmit de abator;
  4. copii de pe factura fiscalã si de pe angajamentele de platã;
  5. copie de pe factura fiscalã de abatorizare a animalelor, în situatia abatorizãrii ca prestatori de servicii;
  6. copie de pe autorizatia sanitarã veterinarã si de pe licenta de fabricatie a abatorului.

Documentele necesare pentru persoanele juridice sunt urmãtoarele:

 1. pentru persoanele juridice care livreazã animale la abatoare autorizate sanitar veterinar:

  • copii de pe certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare fiscalã ale societãtii comerciale;
  • numãrul de înregistrare în registrul special de evidentã a exploatatiilor de la directia pentru agriculturã si dezvoltare ruralã judeteanã sau a municipiului Bucuresti, dupã caz;
  • copie de pe actul de însotire a mãrfii;
  • copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de directia sanitarã veterinarã judeteanã;
  • copii de pe factura fiscalã de vânzare a animalelor si de pe angajamentele de platã;
  • copie de pe autorizatia sanitarã veterinarã si de pe licenta de fabricatie a abatorului.

 1. pentru persoane juridice care abatorizeazã animale în regim de prestare de servicii:

  • copii de pe certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare fiscalã ale societãtii comerciale;
  • numãrul de înregistrare în registrul special de evidentã a exploatatiilor de la directia pentru agriculturã si dezvoltare ruralã judeteanã sau a municipiului Bucuresti, dupã caz;
  • copie de pe actul de însotire a mãrfii;
  • copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de directia sanitarã veterinarã judeteanã;
  • copie de pe factura fiscalã de prestare a abatorizãrii;
  • copie de pe raportul de tãiere a animalelor;
  • copie de pe autorizatia sanitarã veterinarã si de pe licenta de fabricatie a abatorului.

 1. persoane juridice care abatorizeazã animalele în abatoarele proprii:

  • copii de pe certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare fiscalã ale societãtii comerciale de crestere si abatorizare;
  • copie de pe autorizatia sanitarã veterinarã pentru activitatea de abatorizare;
  • copie de pe actul de licentiere a activitãtii de abatorizare;
  • act contabil de evidentiere a efectivului de animale – miscarea animalelor;
  • copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de directia sanitarã veterinarã judeteanã;
  • copie de pe actul de însotire a animalelor de la fermã la abator;
  • copie de pe nota de intrare-receptie în abator;
  • copie de pe raportul de tãiere a animalelor.

Subventiile pentru productiile de carne în viu, obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de

urgentã a Guvernului nr. 34/2000, prevãzute la art. 3 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1593/2003,

se acordã crescãtorilor de animale în baza cererii scrise, depusã în termen de 30 zile de la data livrãrii

animalelor, însotitã de documentele prevãzute în prezentul ordin, pentru fiecare categorie de beneficiar

si în functie de regimul utilizãrii abatorului.

Subventiile pentru ouãle de gãinã obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a

Guvernului nr. 34/2000, si certificate ecologic de cãtre un organism de inspectie si certificare acreditat

de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor si Mediului, se acordã crescãtorilor de pãsãri în baza cererii

scrise, depusã în termen de 30 zile de la data efectuãrii plãtii.

Subventiile pentru juninci la prima fãtare se acordã pentru animalele individualizate în sistemul

national prevãzut de legislatia în vigoare, care au originea cunoscutã si pentru care data însãmântãrii

sau a montei naturale a fost consemnatã în registrele oficiale. Cererea pentru acordarea subventiilor se

depune de cãtre solicitant în termen de 60 zile de la data fãtãrii.

Subventiile pentru vitei si malaci se acordã pentru produsii obtinuti si mentinuti în aceeasi exploatatie

minim 6 luni dupã fãtare, care sunt individualizati în sistemul national prevãzut de legislatia în vigoare si

a cãror datã de însãmântare artificialã sau de montã naturalã, precum si paternitatea sunt consemnate

în registrele oficiale. Cererea pentru acordarea subventiilor se depune de cãtre solicitant în termen de

60 zile dupã ce vitelul împlineste vârsta de 6 luni, cu conditia ca acesta sã fie în viatã.

Subventiile pentru scrofitele de reproductie la prima fãtare, care întarcã minimum 8 purcei se acordã

pentru animalele individualizate în sistemul national prevãzut de legislatia în vigoare si ale cãror date de

însãmântare artificialã sau montã naturalã, fãtare si întãrcare sunt consemnate în registrele oficiale.

Cererea pentru acordarea subventiilor se depune de cãtre solicitant dupã întãrcarea purceilor, dar nu

mai târziu de data de 10 a lunii urmãtoare.

Subventiile pentru ovine se acordã diferentiat pentru oile mioare, individualizate în sistemul

national prevãzut de legislatia în vigoare, ale cãror gestatie si produsi provin din însãmântãri artificiale,

respectiv montã naturalã a cãror datã de însãmântare sau de montã naturalã este consemnatã în

registrele oficiale, pentru berbecii adulti, individualizati în sistemul national prevãzut de legislatia în

vigoare, folositi la însãmântãri artificiale si montã naturalã si pentru berbecii miori folositi la însãmântãri

artificiale si montã naturalã . Cererea pentru acordarea subventiei pentru oi mioare însãmântate artificial

sau montate natural cu berbeci autorizati,se depune de cãtre solicitant dupã fãtare, dar nu mai târziu de

60 de zile de la fãtare. Cererea pentru acordarea subventiei pentru berbecii adulti si berbecii miori

autorizati, folositi la însãmântãri artificiale si la montã naturalã, se depune dupã autorizarea acestora, în

termen de 30 zile si va fi însotitã de copia de pe certificatul de origine si productivitate si de pe

autorizatia pentru folosirea masculului la însãmântare artificialã sau montã naturalã, eliberate de

unitatea judeteanã pentru ameliorare si reproductie în zootehnie.

Subventiile pentru laptele de oaie si caprã ,se acordã crescãtorilor de oi si capre, în baza cererii

scrise, depusã în primele 10 zile lucrãtoare ale lunii, pentru cantitãtile predate în luna precedentã, care

va fi însotitã de:

Subventia prevãzutã de H.G.nr.1593/2003 se acordã pentru familiile de albine care îndeplinesc

conditiile prevãzute în Caietul de sarcini nr. 39/1977, emis de Asociatia Crescãtorilor de Albine din

România, dupã predarea cantitãtii de 10 kg miere/familie la unitãtile de procesare autorizate.Cererea

pentru acordarea subventiei, se depune în termen de 30 zile de la efectuarea plãtii mierii livrate .

Subventia pentru ouãle de viermi de mãtase,se acordã crescãtorilor de viermi de mãtase care

livreazã minimum 20 kg gogosi crude pentru fiecare cutie de 10 grame de ouã de viermi de mãtase, la

unitãtile de procesare autorizate.Cererea pentru acordarea subventiei se depune în termen de 30 zile

de la efectuarea plãtii gogosilor crude livrate .

Directiile pentru agriculturã si dezvoltare ruralã judetene vor deschide un registru special, denumit

Registru de produs, pentru înscrierea solicitãrilor de subventii, separat, pentru urmãtoarele produse:

carne pe specii, carne ecologicã pe specii, ouã ecologice, lapte de oaie, lapte de caprã, miere, gogosi

crude de viermi de mãtase, juninci, vitei si malaci, scrofite, ovine.

În cadrul directiilor pentru agriculturã si dezvoltare ruralã judetene , persoanele nominalizate prin

decizie pentru verificarea solicitãrilor, dupã înregistrarea cererilor în registrul de intrãri-iesiri, le clasificã

si le înregistreazã în Registrul de produs.

Serviciul de inspectii din cadrul directiilor pentru agriculturã si dezvoltare ruralã judetene, verificã

lunar pe teren corectitudinea înscrisurilor din actele anexate la cererea de solicitare de subventii cu

registrele de evidentã a efectivelor de animale – Registrul agricol, registrul de miscare a animalelor,

registrele sanitare veterinare, registrele de intrare a animalelor în unitãtile de abatorizare, rapoartele de

tãiere, precum si valabilitatea autorizatiilor sanitare veterinare si licentelor acordate pentru activitatea de

tãiere.

Directiile pentru agriculturã si dezvoltare ruralã judetene, dupã verificarea si aprobarea cererilor pentru încasarea subventiilor prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 1593/2003, întocmesc si transmit la Directia generalã buget finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor si Mediului situatia centralizatoare, pânã în data de 5 a fiecãrei luni, pentru solicitãrile înregistrate în luna precedentã.

În baza situatiei centralizatoare a cererilor pentru încasarea subventiilor, transmisã de directiile pentru agriculturã si dezvoltare ruralã judetene Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor si Mediului, transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare la capitolul 67.01 “Agriculturã si silviculturã”, titlul “Transferuri”. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însotitã de situatia justificativã a sprijinului direct al statului pe produs . Dupã aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de cãtre Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor si Mediului se alimenteazã conturile directiilor pentru agriculturã si dezvoltare ruralã judetene , care, pe baza cererilor aprobate de încasare a subventiilor cuvenite producãtorilor agricoli, vireazã sumele în conturile producãtorilor sau asociatiilor, dupã caz, astfel: pentru persoana juridicã, la trezorerii, iar pentru persoana fizicã, în contul deschis de aceasta la bãncile comerciale sau la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. sau prin mandat postal, dupã caz, în termen de 5 zile lucrãtoare.

Directiile pentru agriculturã si dezvoltare ruralã judetene întocmesc si transmit la Directia generalã

buget finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor si Mediului situatia centralizatoare a

solicitãrilor aferente lunii decembrie 2004, în primele 5 zile lucrãtoare ale lunii ianuarie 2005.

Directiile pentru agriculturã si dezvoltare ruralã judetene au obligatia de a înregistra si monitoriza toti

beneficiarii de subventii.

 SUS
  11.02.2004
 • În strategia Ministerului Agriculturii , Pãdurilor, Apelor si Mediului s-a

prevãzut cresterea subventiilor pentru fermele mici si stabilirea unei limite maxime a valorii plãtilor directe pe care le poate primi orice fermã.Acest aspect ar însemna modificarea Legii nr.166/2002 care prevede acordarea de subventii în majoritate pentru fermele mari,limitînd consolidarea fermelor de mici dimensiuni.Existã însã mai multe variante de analizã ,dar în principal suprafetele (minimã si cea maximã) vor fi clarificate de cercetarea agricolã.Cert este cã ministerul va trebui sã preia ,ca si mãsuri de politicã agricolã, fie modelul european cu parcela minimã de 0,3 ha,fie modelul cu plãti de la un hectar în sus,propus de Comisia Europeanã pentru a avea un mecanism de administrare mai usor.Aceste mãsuri sunt necesare în perspectiva formãrii unor ferme competitive,care sã poatã prelua ulterior mecanismele Politicii Agricole Comune.La mijlocul acestui an vor fi definitivate mãsurile care vor fi aplicate efectiv în exercitiul financiar al anului viitor.În acordarea spijinului financiar dupã model europeana,defapt prin OUG nr.72/2003 a început sã fie luatã în calcul suprafata,acest aspect venind în sensul schimbãrii mentalitãtii.Cert este cã suma de 2 milioane lei pe hectar înseamnã un ajutor semnificativ,care a crescut cu 100% fatã de 2001,iar suprafata a crescut si ea la 5 hectare.

Referitor la OUG 72/2003 modificatã prin Legea nr.596/2003 ,suprafata eligibilã solicitatã în judetul Covasna este de 32.940,145 ha din care suprafata însãmîntatã si receptionatã în toamnã este de 13.084,195 ha iar suprafata rãmasã de semãnat în primãvarã este de 19.855,950 ha . Pentru judetul Covasna,sumele necesare a fi atribuite producãtorilor agricoli conf.OUG nr.72/2003,modificatã prin Legea nr.596/2003,pentru culturile care se înfiinteazã în primãvara anului 2004, sunt urmãtoarele:

-ETAPA I.(1 martie 2004;700.000 lei/ha)-13.899.165.000 lei

-ETAPA II.(1 iulie 2004;600.000 lei/ha)-11.913.570.000 lei

-ETAPA III(1 septembrie 2004;700.000 lei/ha)- 13.899.165.000 lei

Începînd din acest an,mecanimul de acordare a sprijinului financiar va fi îmbunãtãtit,în sensul de a introduce anumite conditionalitãti dupã modelul european,în special legate de protectia mediului ,prin metode prietenoase si tehnologii adecvate de lucrare si gospodãrire a solului.

 • Conform Legii 73/2002 , privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si

alimentare în România,prin Hotãrîre de Guvern sfecla de zahãr si zahãrul au fost declarate produse de importantã nationalã .Astfel,pentru cultura de sfeclã de zahãr a fost elaborat un PROGRAM PRIORITAR care prevede cresterea anualã a suprafetei si a productiei de sfeclã de zahãr.La nivel national Programul prevede cultivarea a 800 mii ha de sfeclã de zahãr,cu o productie de 2240 mii to în anul 2004.Conform Programului,în judetul Covasna sunt prevãzute pentru anul 2004 cultivarea unei suprafete de 3000 ha cu sfeclã de zahãr si realizarea unei productii de 90 mii tone.

Pentru a relansa productia de sfeclã,executivul a aprobat cresterea taxelor vamale începînd cu 1 octombrie de la 45% la 60% pentru importurile de zahãr brut si de la 45% la 90% pentru zahãrul rafinat.

Procesatorii afirmã cã pretul zahãrului rafinat trebuie sã ajungã la nivelul de 450 euro/tonã pentru a face rentabilã procesarea sfeclei din productia internã.Fabricile de zahãr plãtesc fermierilor 50 de kilograme de zahãr rafinat pentru fiecare tonã de sfeclã livratã.

 • Proiectul de Dezvoltare a Asociatiilor Utilizatorilor de Apã pentru Irigatii (PDAUAI) a

organizat în perioada 14-16 ianuarie 2004 ,la Galati,o sesiune de pregãtire a specialistilor din cadrul AUAI cu tema „Exploatarea,întretinerea si repararea amenajãrilor interioare pentru irigatii.”La aceastã sesiune au participat reprezentantii a 16 AUAI-uri din judetele Galati,Brãila,Tulcea,Covasna,alãturi de reprezentantii din partea SNIF,din partea DADR Galati,2 reprezentanti ai Oficiului de Reglementare din cadrul MAPAM,specialisti din cadrul PDAUAI,precum si reprezentanti de la SC Aversa SA si SC Revaho Bucuresti.Consultantii din cadrul PDAUAI au prezentat participantilor principalele probleme pe care le ridicã exploatarea si intretinerea sistemelor de irigatii din România în conditiile actuale si au recomandat solutii si metodologii de lucru în acest scop.

Continuã subventionarea echipamentelor de irigat în proportie de 50%.Suma de 300 miliarde de lei prevãzutã în HG nr.801/2003 a fost inclusã în bugetul agriculturii pe acest an.Pentru achipamentele livrate pînã la sfîrsitul anului trecut,ministerul a plãtit recent subventii în valoare de 184 miliarde lei.Restul sumei va fi plãtitã furnizorilor,pe mãsura livrãrii echipamentelor.

 • M.A.P.A.M a aprobat lista cu beneficiarii împrumutului de 150 mii tone de grîu,cantitatea

scoasã de la Rezerva Statului cu titlu de împrumut agentilor economici din morãrit si panificatie.Restituirea acestei cantitãti urmeazã sã fie realizatã din recolta anului 2004.

 • În vederea aderãrii României la Uniunea Europeanã , mãsurile legale privind

restructurarea sectorului agricol au dus la o serie de acte normative mai stabile si mai transparente .România trebuie sã adopte o politicã nouã si coerentã privind ajutorul de stat,care sã aibã drept scop principal dezvoltarea unei agriculturi orientate spre piatã si care sã aibã mai mult în vedere dezvoltarea ruralã.

Printre numeroasele avantaje economice si sociale reprezentate de aderarea la UE,avantaje ce decurg din atragerea unor mari resurse financiare prin programele comunitare,accesul liber la cea mai mare piatã agricolã a lumii, trebuie accentuatã si cresterea spectaculoasã a veniturilor producãtorilor agricoli,prin alinierea treptatã a acestora la standardele statelor membre.În acest context ,de exemplu, un producãtor de cereale din Ungaria poate conta pe un venit anual de 600-780 euro/ha.La o productie medie egalã cu nivelul de referintã acceptatã de UE,care pentru Ungaria este de 4,73 tone/ha,fermierul maghiar realizeazã un venit minim de 450 euro/ha,la pretul de achizitie minim garantat.Alti 70 euro îi primeste ca spijin direct de la bugetul comunitar si încã 30 euro de la bugetul national.La porumb ,veniturile pot fi si mai mari.

 SUS
  16.02.2004
 • Creditul agricol pentru producatori

Creditul agricol pentru producatori a inceput sa functioneze. Acesta este un instrument economico-financiar de politica agricola prin intermediul caruia se sustin activitatile curente de productie agricola, stabilite prioritar de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.

Prin activitatile curente de productie agricola se intelege actiunile care vizeaza:

a) infiintarea, intretinerea si recoltarea culturilor agricole, precum si intretinerea si recoltarea plantatiilor;

b) achizitionarea sau producerea puilor de pasare pentru carne si oua, a purceilor pentru ingrasat, a tineretului ovin, caprin, bovin si cabalin pentru ingrasat, precum si a materialului de populare piscicola si a familiilor de albine;"

c) aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor si tratamentelor medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru intretinerea si functionarea adaposturilor, utilajelor si instalatiilor aferente;

d) asigurarea culturilor si plantatiilor impotriva efectelor daunatoare ale factorilor de risc natural, precum si asigurarea efectivelor de animale impotriva efectelor daunatoare ale factorilor de risc natural, a bolilor si a accidentelor.

De facilitatile oferite de prezenta lege pentru productie beneficiaza:

a) producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care exploateaza, in conditiile legii, terenuri agricole sau efective de animale, in scopul obtinerii productiei agricole destinate comercializarii, daca angajeaza credite;

b) persoane fizice si juridice autorizate, care detin tehnica si specializarea in executarea de servicii pentru obtinerea productiei agricole, daca angajeaza credite in vederea prestarii serviciilor pentru activitatile prevazute de lege;

c) categoriile de integratori stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care achizitioneaza si proceseaza productia agricola, daca angajeaza credite in vederea finantarii activitatilor prevazute in lege, conform obligatiilor asumate prin contractele incheiate cu producatorii agricoli.

Pentru aceleasi lucrari agricole prevazute in tehnologiile specifice pe filiera de productie nu se pot acorda fonduri decat unui singur beneficiar.

Activitatea curenta de productie poate fi finantata din fonduri proprii ale producatorului si din credite bancare. Bancile comerciale vor acorda creditele cu respectarea prevederilor Legii bancare nr. 58/1998 si a normelor proprii de creditare.

Creditele acordate in baza prezentei legi pot fi garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural sau de alte societati comerciale de profil, precum si de imprumutat prin: gaj fara deposedare pe culturi, animale sau masini si utilaje agricole, asigurate la societati de asigurari, ipoteca asupra cladirilor si terenurilor agricole sau alte garantii agreate de bancile creditoare.

Beneficiarii creditelor sunt obligati sa ramburseze creditul in maximum 360 de zile de la acordare, termenele de rambursare a ratelor de imprumut si de plata a dobanzilor aferente urmand sa fie convenite in functie de tehnologiile agricole specifice, corelate cu perioada de valorificare a productiei.

Beneficiarii care ramburseaza creditele si platesc dobanzile la termenele scadente prevazute in contractele de imprumut beneficiaza de fonduri publice in functie de volumul creditului.

Nivelul fondurilor publice este de pana la 30% din volumul creditului si se va stabili diferentiat, in fiecare an, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

Banca Comerciala Romana, preocupata permanent de valorificarea potentialului de piata existent si-a orientat strategia functie de mediul de afaceri realizand un echilibru intre cerintele clientilor si necesitatile bancii.

Pana la acesta data ,la nivel de tara,au fost acordate credite de catre BCR in baza Legii creditului agricol nr.150/2003 in suma de 745,6 miliarde lei la producatorii agricoli din 22 judete.

În judetul Covasna,pînã la aceastã datã ,s-au înregistrat douã solicitari de credite agricole de la Banca Comercialã Românã,sucursala Tîrgu Secuiesc ,ambele pentru cultura de grîu+orz,în valoare de 3.900.000 mii lei,respectiv 1.000.000 mii lei .

 • Starea de vegetatie a culturilor de toamnã

Toamna anului 2003 s-a caracterizat printr-un climat favorabil privind precipitatiile si temperaturile diurne si nocturne cu valori mai ridicate fata de mediile multianuale, ceea ce a creat conditii optime pentru lucrarile agricole de insamantare.

În judetul Covasna ,pînã la data de 16 octombrie 2003 s-a reusit sa se insamanteze majoritatea suprafetelor de grau si orz. Dupa aceasta data, semanatul culturilor de toamna a avut un ritm mai scazut, lucrandu-se in ferestre pana in data de 25 octombrie 2003, cand ploile au incetat, reusindu-se incheierea insamantarilor la timp.

In prima jumatate a lunii octombrie regimul termohidric a fost favorabil rasaririi, cresterii si calirii plantelor, si mai ales pentru cele semanate in ultima decada a lunii septembrie si prima decada a lunii octombrie.

Luna noiembrie, din punct de vedere termohidric, s-a caracterizat prin valori apropiate de mediile multianuale, iar primul inghet la sol a aparut la inceputul lunii decembrie. In aceasta perioada ritmul vegetatiei a fost normal.

In luna decembrie, pe toata perioada, nu s-au inregistrat temperaturi mai scazute de -10ºC, si aceasta in conditiile in care solul era acoperit de zapada cu un strat de peste 10-15 cm iar incepand cu data de 22 decembrie in Transilvania s-au declansat ninsorile .Stratul de zapada a fost de peste 20 cm iar temperaturile scazute nu au influentat negativ culturile de toamna.

La inceputul lunii februarie, vremea s-a caracterizat prin temperaturi ridicate,ceea ce a dus la reluarea temporara a vegetatiei la culturile de toamna.

Conditiile climatice de la insamnatare si pana in prezent fiind satisfacatoare, au influentat pozitiv starea de vegetatie a culturilor de toamna, care se prezinta, astfel :

CULTURA GRAU+SECARà

Suprafata de grau+secarã insamantata in toamna în judet a fost de 21000 hectare din care rasarita 19441 hectare (92,5%).Din aceastã suprafata ,suprafata infratita este de 18200 ,adicã 94%.

Suprafetele semanate cu grau in prima jumatate a lunii octombrie au intrat in iarna bine infratite.

Astfel, densitatea de peste 400 plante/mp se inregistreaza pe o suprafata de 8671 hectare, reprezentand 44,6% din suprafata rasarita  iar o densitate de 300-400 plante/mp se inregistreaza pe o suprafata de 5554 hectare, reprezentand 28,5% din suprafata rasarita.

Suprafata rãsãritã partial este de 1291 ha,si o suprafatã de 268 ha este narãsãritã.

CULTURA ORZULUI DE TOAMNA

Orzul de toamna a beneficiat de conditii foarte favorabile prin semanatul mai timpuriu, inregistrand indici superiori graului privind  gradul de rasarire,acesta fiind de 100% ,din suprafata semanata de 272 hectare.

De asemenea, gradul de infratire la orzul de toamnã este de 100% din suprafata rasarita .

In ceea ce priveste densitatea de peste 400 plante/mp, aceasta se inregistreaza pe o suprafata de 146 ha, reprezentand 53,6% din suprafata rasarita.

Totodata, densitatea de 300-400 plante/mp se inregistreaza pe o suprafata de 101 hectare, reprezentand 37% din suprafata rasarita .

 

SUBVENTII

La nivelul DADR Covasna s-a elaborat Fisa judetului privind subventiile acordate producãtorilor agricoli în perioda 2000-2004.

În judetul Covasna ,în anul 2000,totalul fondurilor alocate (prime+subventii+transferuri+fond special+ameliorãri teren) însumau 12,210 mld.lei.Fatã de acesta ,în anul 2003 totalul fondurilor alocate a crescut la 131,849 mld.lei

Analizînd aceastã Fisã a judetului se poate observa evolutia ascendentã,de la an la an a cifrelor privind subventiile si respectiv numãrul de beneficiari de subventii.

Astfel , primele acordate producãtorilor agricoli în anul 2003 însumau 59,623 mld.lei fatã de anul 2000 cînd totalul era de 10,585 mld.lei iar numãrul celor care au beneficiat de aceste prime a crescut cu 2000.

Subventii total în anul 2003 s-au acordat în valoare de 14,980 mld.lei, fatã de anul 2000 cînd cifra totalã a fost 1,625 mld.lei,numãrul beneficiarilor crescînd de la 29 în 2000 la 105 în anul 2003.

Transferuri total s-au plãtit în anul 2003 în valoare de 54,681 mld.lei pentru 33787 beneficiari, comparativ cu anul 2001 cînd valoarea totalã era de 20,709 mld.lei, iar numãrul beneficiarilor a fost de 6539 producãtori agricoli.

 SUS
  25.02.2004

Directia pentru Agriculturã si Dezvoltare Ruralã Covasna,Centrul Judetean de

Consultantã Agricolã si în colaborare cu Asociatia Crescãtorilor de Bovine au elaborat un PROGRAM pentru restructurarea si modernizarea fermelor de animale producãtoare de lapte si a centrelor de colectare a laptelui din judetul Covasna.

Conform reglementãrilor în vigoare , Directia pentru Agriculturã si Dezvoltare Ruralã Covasna,Centrul Judetean de Consultantã Agricolã si în colaborare cu Asociatia Crescãtorilor de Bovine ,au obligatia de a actiona pentru îndeplinirea responsabilitãtilor care le revin pentru atingerea parametrilor minimali de performantã în domeniul agroalimentar,la nivelul exigentelor si cerintelor Uniunii Europene,se impun restructurarea si modernizarea unitãtilor de profil zootehnic si din industria alimentarã ,în etape, dupã cum urmeazã:

I.Etapele de dezvoltare si modernizare

Fermele producãtoare de lapte:

a.) întocmirea documentatiei pentru instruirea si atestarea producãtorilor de lapte,inventariind exploatatiile agricole cu efective de vaci de lapte pe localitãti administrative ; - 31 martie 2004

Rãspunde : DADR Covasna

b.) difuzarea materialelor la Centrele de Consultantã ,Asociatia Crescãtorilor,specialistii desemnati pentru atestare; - 31 martie 2004

Rãspunde : DADR Covasna

c.) organizarea instructajului si atestarea la nivel de localitate pentru cei 7797 producãtori de lapte materie primã ; - 31 martie 2004

Rãspunde : OJCA + DADR Covasna

d.) evaluarea fermelor producãtoare de lapte cu peste 20 capete de vaci de lapte si elaborarea Certificatelor de productie pentru producãtorii care asigurã conditii de igienã a mulsului si de bunãstare a animalelor ; - 1 martie 2004 -1 octombrie 2004

Rãspunde : DADR Covasna

e.) evaluarea exploatatiilor zootehnice producãtoare de lapte ,membre ale Asociatiei Crescãtorilor de vaci si/sau bovine,si elaborarea Certificatelor de productie pentru producãtorii care asigurã conditii de igienã a mulsului si de bunãstare a animalelor; - 1 martie 2004 -1 octombrie 2004

Rãspunde:OJCA,DADR Covasna,

-Asociatiile profesionale de profil

f.) vor fi identificate solutii optime pentru finantarea unitãtilor cu sanse potentiale de a se conforma cerintelor legislatiei nationale si urmãrirea modului în care se deruleazã proiectele aprobate prin Programul SAPARD;

- începînd cu 1 martie 2004

Rãspunde: DADR , OJCA,

- Asociatiile profesionale de profil

g.) începînd cu 1 martie 2004 în fermele producãtoare de lapte si centrele de colectare a laptelui ,în colaborare cu asociatiile profesionale de profil,se vor lua urmãtoarele mãsuri:

întocmirea programelor de restructurare si modernizare pentru fermele producãtoare de lapte si centrele de colectare a laptelui,astfel încît,la data integrãrii României în Uniunea Europeanã,acestea sã poatã livra unitãtilor de procesare lapte materie primã la parametrii de calitate prevãzuti în legislatia în vigoare;

reactualizarea periodicã -trimestrial,semestrial si annual al acestor programe;

identificarea,în colaborare cu asociatiile profesionale de profil,a solutiilor optime de finantare si derularea proiectelor aprobate prin Programul SAPARD;

Termen:permanent pînã în momentul

Integrãrii României în U.E.

Rãspunde:-conducãtorii fermelor

producãtoare de lapte

-asociatiile profesionale de

profil

- DADR Covasna

- OJCA Covasna

2.Centrele de colectare si industrializare a laptelui:

evaluarea centrelor de colectare a laptelui în cadrul societãtilor de procesare a laptelui conform normativelor în vigoare;

redistribuirea ariilor de colectare pe baza programelor de modernizare a centrelor, elaborate de societãtile comerciale de colectare si procesare a laptelui;

urmãrirea corectãrii deficientelor din unitãti,care nu sunt conforme cu cerintele legislatiei în vigoare;

stabilirea numãrului unitãtilor care în prezent nu corespund din punct de vedere al conformitãtii cu cerintele legislatiei în vigoare;

stabilirea listei unitãtilor,potrivit criteriilor care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si pãdurilor,în care se impune aplicarea mãsurilor de restructurare,cuprinse în Programul national –cadru;

urmãrirea modului în care se deruleazã proiectele aprobate prin Programul SAPARD si H.G.485/2003;

monitorizarea lunarã a progreselor înregistrate de fiecare unitate pînã la integrarea României în Uniunea Europeanã;

identificarea,în colaborare cu asociatiile profesionale de profil,a solutiilor optime de finantare pentru unitãtile care au sanse de a se conforma cerintelor legislatiei nationale;

Termen:1 martie 2004-1 octombrie2004

Rãspunde :DADR Covasna

 

In cadrul programului de subventionare a utilajelor agricole , in

aceasta saptamana urmeazã sã intre în contul DADR subventii pentru utilajele agricole livrate in baza Hotararii de Guvern numarul 1399/2003 in valoare de 2.340.568 mii lei reprezentand contravaloarea decontului depus pana la data de 11 februarie 2004.

 

Saptamana aceasta vor ajunge in contul Directiei pentru

Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna, peste 264 milioane de lei, pentru sprijinirea zootehniei conform decontului depus pana la data de 11 februarie 2004.

In aceasta saptamana crescatorii de porci vor beneficia de 101.880 mii lei. In ceea ce priveste crescatorii de juninci, se vor acorda 80.300 mii lei, iar pentru cresterea viteilor se va plati suma de 82.100 mii lei.

« Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului va acorda o atentie deosebita platii subventiilor la timp fara inregistrarea de intarzieri in acordarea banilor producatorilor agricoli. » a declarat ministrul Ilie Sarbu.

 SUS
  04.03.2004

În Monitorul Oficial nr.160 din 24 februarie 2004 s-a publicat Hotãrîrea nr.169/12.02.2004 privind modificarea si completarea HG.nr.1588/2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internã de seminte ,certificatã oficial,destinata pentru însãmîntare în campaniile agricole din primãvara si toamna anului 2003 si primãvara anului 2004 si pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare.

Conform acestei Hotãrîri,valoarea totalã a ajutorului financiar pentru productia de seminte destinatã însãmîntãrii în primãvara anului 2004 este de 100 miliarde lei .

Astfel,în campania agricolã de primãvarã se va subventiona sãmînta certificatã de:

-sfeclã de zahãr cu 100.000 lei/kg,în limita a 180 tone;

-orez cu 6.000 lei/kg,în limita a 106 tone;

-cartof cu 1.560 lei/kg,cantitatea totalã fiind de 26.346 tone;

-in pentru fibrã si ulei cu 24.000 lei/kg,în limita a 200 tone;

-cînepã pentru fibrã cu 18.000 lei/kg,cantitatea totalã fiind de 90 de tone;

-materialul sãditor pomicol cu 24.500 lei/buc. în limita a 300.000 de buc.

-materialul sãditor viticol cu 14.000 lei/buc.în limita a 400.000 de buc.;

-arbustii fructiferi (zmeur,coacãz,mur,afin) vor fi subventionati cu

11.510 lei/bucatã,cantitatea totalã prevãzutã a se subventiona fiind de

61.000 bucãti;

-cãpsunul cu 920 lei/bucatã pentru o cantitate de 800.000 bucãti;

-sãmînta de trifoi si lucernã se va subventiona cu 47.250 lei/kg,în limita

a 280 tone;

În aceastã campanie de primãvarã nu se va subventiona sãmînta de

porumb si floarea soarelui.

Beneficiarii ajutorului financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, sunt agentii economici persoane fizice sau juridice, inregistrati pentru producerea de seminte, care produc samanta in baza unui contract sau a unei declaratii de multiplicare, inregistrata la autoritatea desemnata in conditiile legii, si care:

- comercializeaza samanta, in vederea insamantarii, societatilor comerciale cu profil agricol, societatilor agricole, asociatiilor agricole fara personalitate juridica, producatorilor agricoli individuali, precum si altor proprietari si detinatori legali de terenuri agricole;

- utilizeaza samanta pentru insamantare proprie in vederea multiplicarii si/sau pentru productia de consum.

Cantitatile de seminte certificate oficial, care se livreaza sau se utilizeaza potrivit prevederilor prezentei hotarari, se trateaza sau nu se trateaza cu produse de uz fitosanitar specifice, conform tehnologiilor de cultura aplicabile fiecarei specii.

Semintele certificate oficial, destinate infiintarii culturilor agricole ecologice, nu se trateaza cu produse de uz fitosanitar, cu exceptia produselor prevazute la art. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 917/2001.

Agentii economici beneficiari ai ajutorului financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, au obligatia de a comercializa numai samanta tratata cu produse de uz fitosanitar din grupele III si IV de toxicitate catre persoanele prevazute la art. 5, care nu se incadreaza in categoria persoanelor autorizate prevazute la art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/1995.

Pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru productia interna de seminte, agentii economici au obligatia sa faca dovada ca cel putin 10% din cantitatea totala de samanta tratata, destinata comercializarii pentru insamantare, a fost tratata cu produse de uz fitosanitar din grupele III si IV de toxicitate.

Ajutorul financiar nu poate fi acordat decat o singura data pentru fiecare cantitate de seminte, certificata oficial, produsa si comercializata si/sau utilizata pentru insamantare proprie de catre producatorul acesteia.

Cantitatile de seminte cumparate in conditiile prezentei hotarari nu se comercializeaza, nu se folosesc in alte scopuri decat pentru insamantare si nu se pastreaza pe stoc.

Daca o cerere de ajutor financiar pentru productia de seminte destinata insamantarii se refera la seminte care nu sunt certificate oficial sau care nu au fost produse in tara, solicitantului nu i se acorda ajutorul financiar pentru productia de seminte, iar autorizatia acordata in urma inregistrarii agentului economic respectiv pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor va fi retrasa pe o perioada de 5 ani.

In cazul in care incalcarea dispozitiilor prezentet hotariri a fost constatata dupa acordarea ajutorului financiar, beneficiarii sumelor respective sunt obligati sa le restituie, actualizate in functie de nivelul indicelui ratei inflatiei, directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, in vederea redistribuirii sau virarii acestora catre bugetul de stat, dupa caz. In cazul refuzului de a returna sumele necuvenite, incasate anterior ca ajutor financiar, beneficiarilor acestor sume le va fi retrasa autorizatia acordata in urma inregistrarii agentului economic respectiv pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor pe o perioada de 5 ani, iar sumele respective vor fi recuperate in conditiile legii de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.

În judetul Covasna ,situatia privind stadiul asigurãrii semintelor pentru însãmîntãrile din primãvara anului 2004,se prezintã astfel:

-la orzoaicã cantitatea de sãmîntã asiguratã este de 2330 tone,din care controlatã oficial în cîmp 239,4 tone,restul find necertificatã, retinutã la producãtori pentru necesar propriu;

-la porumb sunt asigurate 119 tone sãmîntã, din care doar 3 tone controlate oficial în cîmp;

-la cartof sunt asigurate 66.623 tone de sãmîntã ,din care controlate oficial în cîmp sunt 5710,6 tone,restul fiind necertificatã, retinutã la producãtori pentru necesar propriu;

-la sfeclã de zahãr sunt asigurate de cãtre Fabrica de zahãr Bod 18 tone de sãmîntã cu certificat oficial de calitate emis;

▪ Programul de audiente la Directia Pentru Agriculturã si dezvoltare Ruralã Covasna se desfãsoarã dupã urmãtorul program:

NUMELE SI PRENUMELE

FUNCTIA

ZIUA

ORA

BAGOLY TIBERIU

Director executiv

miercuri

10-13

RADOCEA NICOLAE

Director ex. adj.

Joi

10-13

TAMAS DIONISIE

Director ex. adj.

Joi

10-13

NAGHIU GHEORGHE

Director ex. adj.

Vineri

10-13

BARABAS GEZA

Director ex. adj.

Vineri

10-13

 SUS
  12.03.2004
 SUS
  12.03.2004

٠În baza angajamentelor prevãzute în programul intitulat,,Prioritãtile în procesul de pregãtire pentru aderarea la Uniunea Europeanã în perioada decembrie 2003-decembrie 2004“ ,Ministrul Agriculturii ,Pãdurilor,Apelor si Mediului a emis Ordinul nr.152 din 26 februarie 2004 privind stabilirea termenilor de referintã pentru organizarea si functionarea Sistemului integrat de administrare si control .

Sistemul integrat de administrare si control se aplica schemei de plati unice, precum si altor regimuri de sustinere pentru agricultori, in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene.

Sistemul integrat de administrare si control utilizeaza in mod unitar termeni de referinta pentru organizarea si functionarea acestuia.

Termenii de referinta utilizati in cadrul Sistemului integrat de administrare si control sunt definiti astfel:

Agricultor - persoana fizica sau juridica ori un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic conferit grupului de catre legislatia nationala, a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii si care practica o activitate agricola.

Exploatatie - toate unitatile de productie administrate de un agricultor, situate pe teritoriul tarii.

Activitate agricola - cultivarea plantelor, cresterea si ingrijirea animalelor sau mentinerea terenurilor in buna stare agricola ori ambientala, in conformitate cu reglementarile europene.

Plata directa - plata atribuita agricultorilor in cadrul unei scheme de sprijin direct, acordata de Uniunea Europeana, menita sa creasca veniturile acestora.

Plati pentru un an calendaristic sau plati in cursul unei perioade - platile acordate sau care urmeaza a fi acordate in anul/anii respectivi, incluzand toate platile pentru perioadele care incep in acest/acesti an/ani calendaristic/calendaristici, stabilite prin schemele de sprijin direct.

Elementele Sistemului integrat de administrare si control componentele sistemului in baza carora se asigura verificarea, administrarea si controlul cererilor in vederea acordarii sprijinului direct: baza de date informatizata, sistemul de identificare a parcelelor agricole, sistemul de identificare si inregistrare a drepturilor de plata, cererile de sprijin, sistemul integrat de control, sistemul unic de identificare a fiecarui agricultor care a depus cerere de sprijin si sistemul de identificare si inregistrare a animalelor.

Baza de date informatizata - aplicatie in care sunt inregistrate pentru fiecare exploatatie agricola date care provin din cererile de sprijin, date din registrul exploatatiilor, date din registrul animalelor, date din sistemul drepturilor de plata, date cadastrale si statistice etc.

Baza de date informatizata permite consultarea directa si imediata, de catre organismele responsabile ale Uniunii Europene, impreuna cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, a datelor centralizate referitoare la ultimii 3 ani calendaristici si/sau campanii agricole consecutive.

In mod particular, Romania poate crea baze de date informatizate in cadrul Sistemului integrat de administrare si control, in mod descentralizat, cu conditia ca acestea si procedurile referitoare la inregistrarea si la securitatea datelor cuprinse sa fie omogene pe intreg teritoriul tarii si sa fie compatibile intre ele si cu baza de date centralizata, permitand controale incrucisate.

Sistemul de identificare a parcelelor agricole - sistem cuprinzand aplicatii informatice constituite pe baza planurilor si documentelor cadastrale sau a altor referinte cartografice, norme, tehnici si metodologii de lucru care permit identificarea parcelelor agricole din cererile de sprijin.

Sistemul de identificare si inregistrare a drepturilor de plata - sistem cuprinzand baza de date computerizata, norme si metodologii de lucru, destinat identificarii si verificarii drepturilor la plata ale agricultorilor, precum si controlului incrucisat al acestora cu cererile de sprijin si sistemul de identificare a parcelelor agricole. Sistemul permite consultarea directa si imediata de catre organismele responsabile ale Uniunii Europene, impreuna cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, a datelor referitoare pe cel putin 3 ani calendaristici si/sau campanii agricole consecutive.

Drept de plata - drept de primire a sprijinului sub forma unei sume pe hectar sau pe cap de animal.

Cererile de sprijin - cererile depuse anual de agricultori, pana la o anumita data limita, pentru obtinerea sprijinului direct acordat de Uniunea Europeana si care cuprind: date de identificare a agricultorilor, date referitoare la toate parcelele agricole din exploatatie, numarul si datele de identificare a animalelor pentru care se solicita sprijin, numarul si suma drepturilor de plata stabilite de autoritatea competenta, precum si alte informatii.

Cererea de sprijin acopera mai multe regimuri de sustinere, in conformitate cu deciziile autoritatii competente.

Sistem de identificare si inregistrare a animalelor - baza de date informatica, norme si metodologii de lucru care permit identificarea pentru categoriile de animale supuse schemelor de sprijin direct.

Sistemul integrat de control - sistem complex format din: controlul administrativ al cererilor si controlul pe teren, realizat efectiv sau prin utilizarea tehnicilor de teledetectie.

Controlul administrativ al cererilor de sprijin - verificare a cererilor de sprijin care are ca scop detectarea neregulilor folosind mijloacele administrative, inclusiv teledetectia.

Controlul pe teren - verificarea la fata locului a conformitatii cu realitatea a informatiilor din cererea de sprijin. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de esantionare pentru exploatatiile agricole, elaborat de autoritatea desemnata pentru coordonarea controlului, in cadrul Sistemului integrat de administrare si control. Selectarea cererilor care urmeaza sa fie verificate pe teren se face pe baza analizei de risc si a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse.

Controale incrucisate - controale administrative care permit detectarea automata a neregulilor folosind mijloace computerizate, incluzand in particular: controale incrucisate ale parcelelor agricole declarate si ale animalelor, cu scopul de a evita acordarea aceluiasi tip de ajutor de mai multe ori pentru acelasi an calendaristic sau an de piata si pentru a preveni cumularea improprie de ajutoare acordate in cadrul schemelor de sprijin comunitar; controalele incrucisate se efectueaza prin consultarea bazelor de date computerizate sau, in cazul cererilor de ajutoare pe suprafata, prin orice alte mijloace computerizate, cu scopul de a verifica eligibilitatea pentru acordarea ajutorului.

Analiza de risc - analiza care are ca rezultat o lista a exploatatiilor ce urmeaza sa faca obiectul controlului pe teren. Selectarea tine seama de marimea sumelor solicitate, numarul de parcele agricole si suprafata sau numarul de animale pentru care se cere sprijin, schimbarile inregistrate fata de anii precedenti, rezultatele controalelor din anii precedenti, cazurile de neconformitate cu reglementarile europene sau alte prevederi ale legislatiei nationale, dupa caz.

Controlul prin teledetectie - verificarea realitatii informatiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de tehnici de teledetectie, alaturi de mijloace traditionale de control la fata locului.

Reduceri si excluderi - sanctiunile pe care le primesc agricultorii in cazurile in care nu respecta conditiile cerute pentru a beneficia de sprijinul prevazut.

Controale cu privire la eco-conditionalitate - controale pentru verificarea conformitatii cu cerintele de bune practici agricole si de mediu executate pe teren sau prin intermediul sistemelor de administrare si control.

Compatibilitatea - supravegherea, la sfarsitul aplicarii regimurilor de sprijin, daca procedurile de administrare si control utilizate pentru aceste regimuri sunt compatibile cu sistemul integrat in ceea ce priveste urmatoarele puncte: baza de date informatizata, sistemele de identificare a parcelelor agricole, controalele administrative. Sistemele trebuie sa fie astfel create incat sa permita schimbarea datelor fara probleme.

- - - - - - -

٠Guvernul României a adoptat Hotãrîrea nr.156 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr.348/2003.Potrivit acesteia,lucrarile de zonare teritoriala a arealelor pomicole, pe bazine, centre si exploatatii pomicole, alcatuite din livezi, se fac de specialistii din domeniul pomiculturii din sectorul de cercetare, impreuna cu reprezentantii producatorilor, constituiti in comisii judetene, si se definitiveaza de o comisie centrala.Componenta Comisiei centrale si a comisiilor judetene privind lucrarile de zonare a pomiculturii se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.Delimitarea teritoriala a zonelor pomicole se evidentiaza distinct in cadastrul pomicol, ca parte componenta a cadastrului agricol, iar normele metodologice de realizare si tinere a evidentei cadastrului pomicol se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului si al ministrului administratiei si internelor.

Infiintarea plantatiilor de pomi fructiferi cu suprafata mai mare de 0,5 ha si a celor de arbusti fructiferi cu suprafata mai mare de 0,2 ha se efectueaza pe baza autorizatiei de plantare, care se elibereaza de catre Directia pentru agricultura si dezvoltare Covasna pe baza unei cereri adresate de catre producatorii interesati. Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala Covasna va tine evidenta suprafetelor ce se infiinteaza cu pomi fructiferi si arbusti fructiferi.

Cererea pentru obtinerea autorizatiei de plantare se depune la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala Covasna, cu cel putin o luna inainte de data inceperii infiintarii plantatiei. Cererea va contine informatiile necesare pentru completarea autorizatiei de plantare si va fi vizata de specialistul de la centrul agricol din comuna unde se infiinteaza plantatia. Cererea pentru obtinerea autorizatiei de plantare va fi insotita de un proiect de infiintare a exploatatiei pomicole, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), din Legea pomiculturii nr. 348/2003, denumita in continuare lege.

Autorizatia de plantare cuprinde urmatoarele elemente:

a) numele/denumirea producatorului, persoana fizica sau juridica;

b) adresa/sediul producatorului;

c) locul plantarii: comuna, satul, tarlaua sau parcela cu denumirea cunoscuta local;

d) suprafata totala ce urmeaza a se planta, defalcata pe ani;

e) specia, soiul/soiurile folosite la plantare;

f) tipul plantatiei si numarul de pomi/ha.

Cererile-tip pentru solicitarea autorizatiei de plantare, modelul de autorizatie de plantare, precum si formularele pentru inventarierea plantatiilor pomicole se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.

Categoriile de soiuri prevazute de lege se definesc astfel:

a) soiuri autorizate sunt acele soiuri care sunt inscrise in Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultura din Romania, precum si soiurile inscrise in cataloagele soiurilor de plante cultivate ale tarilor membre ale Uniunii Europene, in conformitate cu legislatia in vigoare;

b) soiuri recomandate sunt soiurile prevazute in lucrarile de zonare a speciilor de pomi fructiferi si arbusti fructiferi pentru cultura in cadrul fiecarei zone, bazin sau centru pomicol; aceste soiuri sunt recomandate a fi prevazute in proiectele de infiintare a plantatiilor comerciale;

c) soiuri autorizate temporar sunt acele soiuri aflate in curs de omologare, cele introduse din tari terte, aflate in curs de testare, soiuri vechi, locale, dintr-o anumita zona cu traditie, si care sunt solicitate de consumatori;

d) soiuri interzise sunt soiurile care nu sunt prevazute in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania, precum si soiurile provenite din tari terte inainte de a fi testate.

Proprietarii sau detinatorii legali ai plantatiilor pomicole, persoane fizice sau juridice, au obligatia de a executa lucrarile de intretinere a acestora, in special tratamentele pentru combaterea bolilor si daunatorilor, in asa fel incat sa asigure productiile specifice soiurilor cultivate, tinand cont de protectia mediului si a apei.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura elaboreaza tehnologii de cultura adaptate diferitelor zone si tipuri de plantatii, pe specii si soiuri, care se difuzeaza anual catre cultivatorii de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si capsuni, prin Agentia Nationala de Consultanta Agricola.

Detinatorii de plantatii pomicole au obligatia de a asigura protectia solurilor si a amenajarilor hidroameliorative, existente pe suprafetele pe care le exploateaza, prin curatarea si repararea canalelor de colectare a apelor de pe versanti, mentinerea in stare de functionare a sistemelor de irigatii, precum si intretinerea cailor de acces, a drumurilor de exploatare si a zonelor de intoarcere.

Autorizatiile de defrisare a plantatiilor pomicole se elibereaza de catre Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala Covasna,pe baza cererilor adresate acesteia de catre detinatorii plantatiilor pomicole.

Autorizatia de defrisare va cuprinde:

a) numele/denumirea detinatorului, persoana fizica sau juridica;

b) adresa/sediul detinatorului;

c) amplasarea plantatiei: comuna, satul, tarlaua, parcela sau punctul, cu denumirea cunoscuta local;

d) suprafata pentru care se solicita autorizatia de defrisare;

e) data defrisarii: anul, luna;

f) specia/speciile si soiul/soiurile din plantatia propusa pentru defrisare;

g) varsta plantatiei - ani;

h) procentul de goluri din plantatie;

i) motivatia defrisarii;

j) modul de folosinta a terenului dupa defrisare.

Formularele-tip pentru cererea de defrisare, precum si modelul autorizatiei de defrisare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.

Suprafetele de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si capsuni, care constituie colectii, culturi pomicole de concurs si parcele experimentale, se excepteaza de la obtinerea autorizatiei de defrisare, defrisarea acestora aprobandu-se de consiliile stiintifice ale unitatilor de cercetare din domeniul pomiculturii.

Cererea pentru eliberarea autorizatiei de defrisare a plantatiilor pomicole se depun la Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala Covasna cu cel putin 3 luni inainte de data defrisarii. Cererea cuprinde informatiile necesare pentru completarea autorizatiei de defrisare si va fi vizata de specialistul de la centrul agricol teritorial.

Daca detinatorul plantatiei pomicole care urmeaza a fi defrisata schimba categoria de folosinta a terenului, acesta are obligatia de a notifica Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala Covasna cu 3 luni inaintea defrisarii, si va motiva in scris decizia luata.

Durata normata de functionare a plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si capsuni se stabileste pe specii si este prevazuta in anexa nr. 3.din Hotãrîre.

D.A.D.R. Covasna, va inventaria nucii si castanii comestibili din plantatii in masiv si razleti, o data pe an, in luna ianuarie, si va consemna datele de identificare a proprietarilor sau detinatorilor legali, iar rezultatele se vor inscrie intr-un registru special care va fi in responsabilitatea specialistului de la centrul agricol. Centralizarea datelor se va face la serviciul productiei vegetale de la D.A.D.R. Covasna.

Fructele destinate comercializarii in stare proaspata se clasifica pe categorii de calitate, conform standardelor de calitate armonizate cu standardele Uniunii Europene.

Producatorii, detinatorii, comerciantii, precum si alte categorii de operatori nu pot expune la vanzare si nu pot comercializa fructele decat daca indeplinesc cerintele impuse de standardele de calitate.

Fructele destinate consumului uman circula pe filiera de produs insotite de un certificat de conformitate cu standardele de calitate, emis de Inspectia de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor (ISCTPVLF).

Se excepteaza de la cerintele de conformitate cu standardele de calitate:

a) produsele oferite de catre producatori la centrele speciale de preluare, pregatire, ambalare, marcare, destinate vanzarilor de gros sau in detaliu;

b) produsele expediate in vrac catre unitatile si fabricile de procesare.

Producatorii de fructe constituiti in exploatatii comerciale vor tine evidenta tratamentelor si a substantelor folosite in procesul de productie pentru tratamentele fitosanitare intr-un registru pe care il vor pune la dispozitie inspectorilor ISCTPVLF la solicitarea acestora.

Fructele destinate prelucrarii industriale trebuie sa indeplineasca cerintele minime de calitate impuse de procesul tehnologic de prelucrare,si circula insotite de certificatul de destinatie industriala, emis de ISCTPVLF.

 SUS
  17.03.2004
 • Ministerul Agriculturii ,Pãdurilor,Apelor si Mediului a emis Ordinul nr.143/25.02.2004

privind aprobarea organizarii si functionarii Inspectiei de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor.

Structura organizatoricã al Inspectiei de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor se prezintã astfel:

a) la nivelul ministerului functioneaza cu 5 posturi si este denumita autoritate de coordonare;

b) la nivel teritorial functioneaza, in cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, cu un numar total de 82 de posturi si este denumita organism de control;

Pentru judetul Covasna s-a repartizat 1 post de inspector ISCTPVLF.

Inspectorii ISCTPVLF au statut de functionari publici si sunt salarizati conform prevederilor legale in vigoare privind salarizarea functionarilor publici si beneficiaza de cursuri de formare privind controlul de calitate in conformitate cu normele CEE si ale Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), care acorda recunoasterea inspectorilor.

Inspectorii vor fi dotati cu un computer portabil pentru inregistrarea si transmiterea datelor si un minimum de aparatura pentru determinarea organoleptica a calitatii legumelor si fructelor, iar din anul 2005 vor primi in dotare cate un autoturism tip Dacia pentru fiecare organism de control,iar în activitate

se legitimeaza cu legitimatia de control si cu ecuson.

Legitimatiile si stampilele se comanda si se achizitioneaza de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului potrivit dispozitiilor legale privind achizitiile publice de bunuri si se distribuie fiecarui inspector.

Atributiile ISCTPVLF:

-verifica documentatia si vizeaza autorizatiile de plantare si autorizatiile de defrisare a plantatiilor de pomi fructiferi si arbusti fructiferi, eliberate de directia pentru agricultura si dezvoltare rurala Covasna

-controleaza prin sondaj aplicarea tehnologiilor de cultura in exploatatiile comerciale producatoare de fructe, legume, pepeni si ciuperci.

-preleva probe prin sondaj din culturile de legume si pomi fructiferi a caror productie este destinata comercializarii, precum si din produse, pe filiera de comercializare, pentru verificarea nivelurilor admise de substante remanente, nitrati si nitriti, precum si alti contaminanti rezultati ca urmare a utilizarii pesticidelor si fertilizantilor in procesul tehnologic. Prelevarea probelor pentru analizarea substantelor contaminante si remanente se face conform legislatiei in vigoare.Controlul acestor probe se efectueaza in laboratoare desemnate de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.

Baza de date

Autoritatea de coordonare:

a) stabileste baza de date a operatorilor din sectorul de legume-fructe care participa la producerea si/sau comercializarea legumelor si fructelor proaspete;

b) inregistreaza rezultatele analizelor pe care le primeste de la organismele de control teritoriale si stabileste sanctiunile prevazute de lege in cazul in care sunt depasite limitele maxime admise de substante reziduale si contaminanti.

În sensul prezentului ordin prin operator se intelege orice persoana fizica sau juridica care produce, detine si/sau comercializeaza, pe piata interna ori la export, fructe sau legume proaspete, care intrunesc conditiile de calitate prevazute de standardele de comercializare.

In baza de date se inregistreaza:

a) operatorii care trebuie sa respecte conformitatea cu standardele de comercializare;

b) persoanele fizice sau juridice a caror activitate in sectorul legume-fructe este limitata fie la transportul, fie la vanzarea cu amanuntul de cantitati mici de fructe si legume.

Baza de date contine, pentru fiecare operator, numarul de inregistrare, numele, adresa, informatiile necesare privind localizarea in filiera de comercializare, care indica importanta operatorului si alte informatii pe baza constatarilor facute in timpul controalelor efectuate la respectivul operator, precum si orice alte informatii considerate necesare pentru control.

Operatorii sunt obligati sa furnizeze informatiile considerate necesare pentru constituirea si actualizarea bazei de date, inclusiv pentru produsele din import.

Baza de date se actualizeaza periodic de catre organismele de control, pe baza informatiilor obtinute in timpul controalelor pe care le efectueaza in toate stadiile de comercializare pe filiera de produs.

Organismul de control executa prin sondaj controale de conformitate a legumelor si fructelor cu standardele de comercializare pentru produsele detinute de operatori in toate stadiile de comercializare.

Operatorii care selecteaza fructe si legume, in special in regiunea unde se produc, vor fi supusi unor verificari repetate, decat alte categorii de operatori. Controalele se pot efectua si in timpul transportului.

In cazul in care in timpul controalelor se descopera nereguli semnificative, organismele de control vor mari frecventa controalelor in privinta operatorilor respectivi, iar daca neregulile se repeta, pot aplica sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare.

Produsele destinate prelucrãrii industriale sunt fructele si legumele care trebuie sa indeplineasca conditiile minime de calitate, prevazute de legislatia in vigoare si care sunt trimise spre a fi prelucrate industrial in produse a caror pozitie in nomenclatorul combinat este diferita de cea a produsului proaspat initial.Inspectorii elibereaza certificatul de destinatie industriala pentru produsele fructe si legume, care indeplinesc conditii minime de calitate pentru a fi introduse in procesul de productie intern, cat si pentru produsele exportate sau importate pentru a fi industrializate si care nu fac obiectul prevederilor standardelor de comercializare.

Agentul economic care prelucreaza legume si fructe inapoiaza certificatul, dupa efectuarea prelucrarii, organismului de control competent, care se asigura ca produsele au facut efectiv obiectul transformarii industriale.

Ambalajele produselor destinate prelucrarii industriale trebuie sa fie etichetate vizibil de catre ambalator, cu specificatia "destinatie industriala". In cazul marfurilor expediate angro, incarcate direct in mijloacele de transport, mentiunea "destinatie industriala" trebuie sa figureze pe o fisa ce insoteste marfa pana la fabrica de prelucrare sau pe un formular plasat vizibil in interiorul mijlocului de transport.

Metode de control

In cazul in care controlul stabileste conformitatea cu standardele de comercializare, organismul de control elibereaza certificatul de conformitate . Acest certificat se elibereaza numai in stadiile de import si export.

In caz de neconformitate, organismul de control emite un proces-verbal de constatare a neconformitatii la adresa operatorului sau a reprezentantului sau.

Legumele si fructele care au facut obiectul procesului-verbal de constatare a neconformitatii nu pot fi deplasate fara autorizatia organismului de control care a emis constatarea de neconformitate.

Pentru produsele care se supun prevederilor standardelor de comercializare, facturile si documentele insotitoare eliberate de operatori trebuie sa indice categoria de calitate, locul de origine a produselor si, daca este cazul, destinatia industriala a produsului.

 SUS
  23.03.2004
 • PROGRAMUL CAMPANIEI AGRICOLE DE PRIMÃVARÃ - MARTIE-MAI 2004

Programul campaniei agricole de primãvarã, elaborat de Directia pentru agriculturã si dezvoltare ruralã Covasna, are ca obiectiv asigurarea în totalitate a produselor vegetale necesare consumului uman si furajajãrii animalelor, precum si crearea resurselor de materii prime destinate industrializãrii.

Structura principalelor culturi agricole pentru anul 2004 la nivelul judetului Covasna este prevãzutã astfel:

-din totalul suprafetei arabile a judetului de 86331 ha,culturile semãnate în toamnã ocupã 21332 ha iar perenele vechi ocupã 16831 ha .Astfel ,suprafata de însãmîntat în primãvarã fiind de 48168 ha .Repartizarea acestei suprafete pe culturi ce se vor însãmînta în aceastã primãvarã ,se prevede astfel:20189 ha cartofi(din care în gospodãrii individuale 19289 ha) ;3000 sfecla de zahãr;orzoaicã se va semãna pe 10592 ha;ovãz pe 1861 ha;porumb boabe pe 5434 ha;legumele vor ocupa cca.1563 ha;plantele de nutret 5244 ha; fasole boabe 129 ha iar mazãrea boabe cca.100 de ha,respectiv pe 66 ha se vor semãna alte culturi.

Directia pentru agriculturã si dezvoltare ruralã Covasna apreciazã cã parcul de tractoare si masini agricole existent permite efectuarea majoritãtii lucrãrilor în perioade optime.Parcul de masini agricole si tractoare existente pentru campania de primãvarã din judetul Covasna se prezintã astfel:4278 tractoare(din care la gospodãrii individuale 3752);2565 pluguri;515 semãnãtoare pãioase;165 semãnãtori pentru prãsitoare ;masini de plantat cartofi avem 711 bucãti din care 651 bucãti la gospodãrii individuale ;deasemenea avem un numãr de 1323 grape du disc,2123 remorci pentru tractor si 118 masini pentru aplicarea amendamentelor.

În functie de volumul lucrãrilor, necesarul de motorinã pe luni este de 2000-2300 tone în medie.

Din analiza situatiei asigurãrii necesarului de sãmîntã pentru însãmîntãrile de primãvarã,rezultã cã semintele sunt asigurate de cãtre agentii economici autorizati si din productia proprie a cultivatorilor de terenuri agricole.Astfel :

-la orzoaicã cantitatea de sãmîntã asiguratã este de 2330 tone,din care controlatã oficial în cîmp 239,4 tone,restul find necertificatã, retinutã la producãtori pentru necesar propriu;

-la porumb sunt asigurate 119 tone sãmîntã, din care 3 tone controlate oficial în cîmp;

-la cartof sunt asigurate 66.623 tone de sãmîntã ,din care controlate oficial în cîmp sunt 5810,6 tone,restul fiind necertificatã, retinutã la producãtori pentru necesar propriu;

-la sfeclã de zahãr sunt asigurate de cãtre Fabrica de zahãr Bod 18 tone de sãmîntã cu certificat oficial de calitate emis.

În raport cu suprafetele ce urmeazã sã fie fertilizate, necesarul de îngrãsãminte chimice este de 10.500 tone s.a. N.P.K. din care 5.150 to s.a. pe bazã de azot 4.720 tone s.a. pe bazã de fosfor si 630 to s.a pe bazã de potasiu.

Pentru fertilizarea culturilor de toamnã sunt necesare 1.600 tone s.a. N.P.K. din care 1.100 tone s.a pe bazã de azot si 500 tone s.a. pe bazã de fosfor.

La stabilirea suprafetelor de fertilizat s-a luat în considerare si terenurile fertilizate cu gunoi si must de grajd prin aplicare sau târlire.

Pe baza estimãrilor rezultã cã la o fertilizare de nivel mediu în semestrul I este necesarã o cantitate totalã de 7.885 to s.a. îngrãsãminte chimice.

Pregãtirea terenului pentru însãmântãri de primãvarã presupune în principal realizarea lucrãrilor de grãpat ogoare, discuit + grãpat, pregãtit cu combinatorul, lucrat cu freza, iar cu agregate ce executã lucrãri complexe, inclusiv de pregãtit teren care se va realiza pe o suprafatã de 48.168 ha.

Cum trebuie procedat în fiecare situatie?

1. Suprafetele care la desprimãvãrare se prezintã bine mãruntite si nivelate vor fi destinate culturilor din urgenta I (ovãz, orzoaicã de primãvarã, mazãre, borceag, sfeclã de zahãr, lucernã).

Pe aceste suprafete, în mãsura în care pânã la zvântarea terenului nu au apãrut bruieni, se poate intra direct în semãnat.

Gradul de umiditate din sol si alternanta fenomenelor din înghet-dezghet au asigurat un anumit grad de afânare a solului, astfel încât brãzdarele semãnãtorilor pot asigura adâncimea de semãnat fãrã o prealabilã pregãtire a terenului (2-3 cm).

În situatia când au apãrut bruieni înainte de semnãnat, cât si pentru seminte mai mari (mazãre, ovãz) se va efectua o lucrare usoarã cu grapa cu colti reglabili, înainte de semãnat.

Pe terenurile mai grele si cu un grad de tasare mai ridicat, înainte de semãnat se va executa o lucrare cu combinatorul, printr-o singurã trecere numai pânã la adâncimea de semãnat.

Suprafetele care se însãmânteazã mai târziu cu culturi din epoca a II-a, nu se vor lucra pânã în preajma semãnatului.

Prin zvântarea terenului, se creazã la suprafata solului un strat uscat care constituie un tampon, un fel de mulei care impedicã pierderea apei din sol prin evaporare.

Numai în situatia când pânã la semãnat apar bruieni anuale, se va efectua o lucrare usoarã cu grapa cu colti reglabili care distruge bruienile în curs de rãsãrire sau abia rãsãrite. La fel se va proceda dacã se formeazã crustã.

2. Arãturile intrate în iarnã denivelate se vor lucra cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colti reglabili ca pânã la semnãnat sã mai acumuleze apã din precipitatii cu cât se va întârzia aceastã lucrare, cu atât pierderile de apã prin evaporare vor fi mai mari, cu repercursiuni negative asupra recoltelor. Suprafetele vor fi tratate în continuare asa cum s-a arãtat la punctul 1.

3. Situatia cea mai dezavantajoasã o prezintã cele 2.811 ha, suprafetele care în momentul de fatã sunt nearate (5% din suprafata de însãmântat în primãvarã). Asteptând momentul optim de umiditate pentru executarea arãturii, va fi depãsitã epoca optimã de semãnat. Dacã se efectueazã arãtura mai devreme pe teren moale, se scot brazde sub forme de curele, care sub influenta vânturilor uscate de primãvarã, se usucã si se întãresc rapid, cu mari pierderi de apã prin evaporare. Dupã arãtura de primãvarã pe aceste suprafete se va executa o lucrare cu grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colti reglabili pentru a realiza mãruntirea si nivelarea solului.

Din datele centralizate la Directia pentru agriculturã si dezvoltare ruralã rezultã cã cea mai mare parte a culturilor de cereale pãioase înfiintate în toamna anului trecut au iesit cu bine din iarnã si nu avem suprafete calamitate .

Astfel din cele 21.000 de hectare însãmântate cu grâu +secarã, pe 20.105 hectare aceste culturi sunt rãsãrite, iar pe mai bine de 93% din suprafata rãsãritã, grâul este înfrãtit. Cât priveste densitatea, pe 44 % din aceastã suprafatã rãsãritã s-au înregistrat peste 400 de plante la metru pãtrat, iar pe 29 la sutã, înrte 300-400 plante.

Suprafetele pe care grâul a rãsãrit doar partial însumeazã 749 hectare. Este vorba de suprafetele care au fost însãmântate mult dupã perioada optimã, adicã dupã 20 octombrie.

În schimb cultura orzului a rãsãrit si înfrãtit pe întreaga suprafatã cultivatã,adicã pe 272 ha, iar pe mai bine de jumãtate din ea densitatea este de pete 400 de plante la metrul pãtrat.

Sprijunul financiar:

Sprijinul financiar acordat de stat are în vedere finantarea programului „Dezvoltarea durabilã a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe plante tehnice, cartof, legume de câmp si în pomiculturã”.

Fondurile alocate pe baza H.G. nr. 1588/2003 sunt destinate culturilor de sfeclã de zahãr, cartof, lucernã, trifoi, material sãditor pomicol prin subventionarea unei pãrti din pretul semintelor în anul agricol 2003-2004.

În baza O.U.G. 72/2003, aprobatã prin Legea nr. 596/2003 se acordã 2 milioane de lei/ha producãtorilor agricoli cu pânã la 5 ha teren, în sumã totalã de 65.880.290 mii lei , la care se adaugã 39.832.663 mii lei alocate în ianuarie si februarie 2004 prin care vor fi sustinute partial (30%) costurile totale ale campaniei agricole de primãvarã 2004, care se cifreazã la aproximativ 353.794 mld. lei.

 SUS
  30.03.2004

MINISTRUL AGRICULTURII, PADURILOR,APELOR SI MEDIULUI a emis ORDINULnr. 174 din 3 martie 2004 privind constituirea si recunoasterea grupurilor de producatori pentru valorificarea produselor horticole.

Astfel,se constituie si functioneaza, la initiativa libera a cultivatorilor, grupuri de producatori pentru valorificarea urmatoarelor categorii de produse:

a) fructe;

b) legume;

c) produse ce urmeaza a fi prelucrate;

d) ciuperci;

e) struguri de masa;

f) cartofi timpurii si de vara.

Grupurile de producatori sunt persoane juridice de drept privat, avand dimensiunile minime prevazute astfel:

Produsul Numarul Productia Cifra minima

minim de piata de afaceri

de membri (euro)

a) legume 5 125 t/an 30.000

b) ciuperci 5 50 t/an 50.000

c) cartofi timpurii

si de vara 20 300 t/an 35.000

d) fructe 10 100 t/an 40.000

e) struguri de masa 10 100 t/an 50.000

Grupurile de producatori se conduc pe baza statutului propriu.

Obiectul de activitate al grupului de producatori consta in:

a) asigurarea programarii productiei si modificarea acesteia in conformitate cu cererea, in conditii de calitate si cantitate;

b) promovarea concentrarii aprovizionarii si ofertei pe piata a produselor obtinute de membrii sai;

c) reducerea costurilor de productie si stabilizarea preturilor la producator;

d) promovarea tehnologiilor de cultivare si a practicilor de gestiune a deseurilor care sa nu dauneze mediului inconjurator, in special pentru protejarea calitatii apelor, a solului si peisajului natural si mentinerea biodiversitatii.

Prin actul de constituire se solicita producatorilor, membri ai grupului de producatori, in special:

a) sa respecte si sa aplice regulile adoptate de grupul de producatori cu privire la raportarea productiei si masurile luate pentru protectia mediului;

b) sa faca parte doar din grupurile de producatori prevazute pentru productia uneia sau mai multor categorii de produse prezentate;

c) sa comercializeze intreaga productie realizata, prin intermediul organizatiei de producatori. Cu aprobarea adunarii generale producatorii pot vinde direct de pe exploatatia lor pana la 25% din productie pentru folosul personal al consumatorului;

d) sa achite obligatia financiara fata de grupul de producatori;

e) sa permita membrilor producatori sa verifice in mod democratic activitatea grupului de producatori si deciziile adoptate de acesta;

f) sa acorde penalitati pentru neplata obligatiilor stabilite prin statut de catre membrii grupului de producatori;

g) sa stabileasca regulile de admitere de noi membri si durata minima de stabilire a calitatii de membru.

Grupurile de producatori pot fi recunoscute de catre autoritatea nationala care este Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului prin Directia generala de implementare si reglementare, care primeste cererile pentru recunoasterea grupurilor de producatori, analizeaza si acorda recunoasterea acestora.

Pentru a putea fi recunoscute, grupurile de producatori trebuie sa prezinte dovezi relevante ca:

a) grupul este stabil si isi desfasoara activitatea de-a lungul timpului;

b) permit efectiv membrilor lor sa beneficieze de asistenta tehnica privind tehnologiile de cultivare, asigurand protectia mediului;

c) pun la dispozitie membrilor lor mijloacele tehnice de stocare, sortare, calibrare, ambalare si comercializare si le asigura managementul comercial si bugetar adecvat pentru activitatile lor.

Grupurile de producatori pot fi recunoscute de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului pe baza si in conditiile prevazute in actul normativ care reglementeaza constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole, potrivit legii speciale.

Grupul de producatori recunoscut primeste decizia de recunoastere si se inregistreaza intr-un registru special deschis la Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.

In conditiile in care un grup de producatori care solicita recunoasterea nu indeplineste conditiile de recunoastere, acesta va fi anuntat in scris, in termen de 30 de zile de la data adoptarii deciziei de respingere a cererii de recunoastere.

Asociatiile de producatori constituite inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin pot fi recunoscute ca grupuri de producatori daca respecta conditiile de recunoastere prevazute de acest ordin.

Grupurile de producatori pot fuziona sau se pot diviza pastrandu-si recunoasterea ca grup de producatori, cu respectarea prevederilor din ordin.

Grupurile de producatori recunoscute pot beneficia de sprijin financiar prin programe de dezvoltare, de la bugetul de stat sau din alte surse de finantare pe toata perioada in care indeplinesc prevederile prezentului ordin.

Grupurile de producatori nu pot beneficia de dubla finantare pentru aceeasi activitate.

Perioada minima de functionare a unui grup de producatori, in conditiile prevazute de prezentul ordin, nu poate fi mai mica de un an.

Grupurile de producatori au la dispozitie conducerea, infrastructura si toate conditiile necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite prin statut si pentru a asigura:

a) cunoasterea productiei membrilor lor;

b) sortarea, depozitarea si ambalarea productiei membrilor lor;

c) managementul comercial si financiar;

d) contabilitatea si sistemul de facturare.

Persoanele fizice sau juridice care nu sunt producatori pot fi acceptate ca membri ai grupurilor de producatori in anumite conditii stabilite de adunarea generala a grupului de producatori.

 

 

 • In perioada 17 – 19 martie 2004, Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

dl.Ilie SARBU a participat la intalnirile cu oficialii Comisiei Europene la Bruxelles.

Astfel,dl.ministru s-a întîlnit cu Karl Erik Olsson, membru al Parlamentului European, raportor pentru agricultura si fost ministru al agriculturii suedeze; cu Franz Fischler, comisarul european pentru agricultura si dezvotare rurala;cu negociatorul sef pentru Romania, Dirk Lange din cadrul Directiei Generale pentru Extindere si cu Michele Ottati, seful unitatii de audit (SAPARD) din Directia Generala pentru Agricultura.

Discutiile cu Karl Erik Olsson, raportorul pentru agricultura si fost ministru al agriculturii in Suedia s-au axat pe stadiul restructurarii agriculturii romanesti. Scopul principal al acestor discutii a fost solicitarea sprijinului Parlamentului European pentru promovarea unor solutii optime de restructurare a agriculturii romanesti.

In cadrul discutiilor de la Bruxelles din 17 si 18 martie, anul curent, a fost prezentata ‘’Implementarea Programului SAPARD’’, proiectul axandu-se pe stadiul acreditarii si implementarii, pe planul de masuri pentru accelerarea consumarii fondurilor si diminuarea consecintelor conflictului de interese, precum si pe tabele de monitorizare a proiectelor contractate.

Astfel, prin decizie, Romania a primit, in data de 5 decembrie 2003, acreditarea pentru masura 3.1 , pentru masura 3.4 si pentru masura 4.1 .

Dupa acreditarea Masurii 3.1 (Investitii in exploatatiile agricole), a Masurii 3.4 (Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative) si a Masurii 4.1 (Imbunatatirea pregatirii profesionale) pe 5 decembrie 2003 prin decizia Comisiei Europene nr 846/2003, in 2004, Romania isi propune intarirea cadrului institutional si procedural necesar celorlalte 5 Masuri ale Programului SAPARD. In prima etapa se urmareste revizuirea fiselor tehnice ale masurilor, intarirea cadrului legislativ si elaborarea procedurilor specifice pentru Masura 2.2 (Managementul resurselor de apa), pentru Masura 3.2 (Constituirea grupurilor de producatori) si pentru Masura 3.5 (Silvicultura).

Activitatea DADR Covasna în implementarea mãsurilor acreditate ale Programului SAPARD în anul 2004 a fost destul de amplã avînd în vedere diversitatea actiunilor întreprinse.

Proiectele depuse în cadrul Mãsurii 1.1 în luna februarie 2003 pe submãsura-prelucrarea laptelui-în valoare de 2 milioane EURO si în luna martie pe submãsura-cereale-în valoare de 105.000 EURO,în momentul de fatã au trecut de verificarea dosarelor cererilor de platã pentru transa I,de cãtre expertii Serviciului de Dezvoltare Ruralã,urmînd ca ele sã fie finalizate pînã în luna septembrie 2004.

Referitor la Mãsurile 3.1,,Investitii în exploatatii agricole si 3.4 ,,Dezvoltarea si diversificarea activitãtilor economicese poate afirma cã pentru ambele mãsuri interesul producãtorilor agricoli din judetul Covasna este mare,dovada fiind si numãrul mare de solicitãri de informatii cu privire la oportunitãtile oferite de acestea.

Activitatea de promovare s-a materializat prin punerea la dispozitie pe suport electronic si hîrtie a Ghidului solicitantului pentru cei interesati cu care s-au purtat discutii individuale despre modul de realizare al unui proiect.De la începutul actiunii au fost distribuite 46 ghiduri pentru Mãsura 3.1 si 35 pentru Mãsura 3.4.

În conformitate cu Ordinul MAPDR nr.121/2004 începînd cu 27.02.2004 serviciul dezvoltare ruralã din cadrul DADR Covasna are obligatia de a monitoriza implementarea proiectelor depuse pe Mãsura 2.1.,,Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale”Astfel din cele 8 proiecte depuse din judet toate au fost eligibile,valoarea lor eligibilã ajungînd la 7.250 mii EURO din care 5 proiecte au fost contractate în cursul acestui an. Proiectele depuse de cãtre Consiliile locale din comunele Ghidfalãu,Brãdut,Sita Buzãului,Catalina si Zagon din cursul sãptãmînii trecute ,patru proiecte se aflã în faza de elaborare a caietelor de sarcini,însã datoritã modificãrilor care au intervenit în procedura de achizitie publicã încã nefinalizate ,întoc,irea documentatiilor nu a putut fi terminatã.La proiectul depus de Consiliul Local Zagon lucrãrile de executie vor începe imediat ce conditiile meteorologice vor permite acest lucru.

Agentia SAPARD va prelua serviciile tehnice delegate din cadrul Ministerului Transportului, Constructiilor si Locuintei. Actul normativ care reglementeaza transferul a 50 de persoane este in faza de avizare si aprobare, urmând ca în scurt sã fie pus în aplicare.

Preluarea serviciului tehnic delegat va permite Agentiei SAPARD sã participe direct la evaluarea pe teren a obiectivelor finantate. Astfel, se eliminã dublarea verificarilor documentelor, fiind intarit totodatã controlul si redus timpul de analiza a cererilor de plata. Domnul Gheorghitã Corbu, director general al Agentiei SAPARD a anuntat cã, în perioada imediat urmãtoare, se va majora numãrul de posturi atât pentru compartimentele operationale – contractare, achizitii publice, autorizare plãti – cât si pentru Birourile Regionale de Implementare a Programului SAPARD.

Începînd din luna februarie personalul Serviciului de Dezvoltare Ruralã participã împreunã cu reprezentantii Oficiului Judetean de Consultantã Agricolã la întîlniri directe cu producãtorii agricoli pe tematica Uniunii Europene si a Programului SAPARD.Aceste întîlniri pînã în prezent au fost organizate în localitãtile Întorsura Buzãului,Aita-Mare ,Valea Mare,Virghis,Belin,Turia,Zãbala si Catalina cu participarea în medie a 20 – 25 de producãtori agricoli.

 SUS
  07.04.2004
  • În vederea sãrbãtoririi Pastilor în cele mai bune conditii Directia de Inspectii din cadrul D.A.D.R. Covasna atrage atentia consumatorilor privind modul de procurare a cãrnii de miel, ouãlor si vinului cu urmãtoarele precizãri:

  • Carnea de miel se va procura numai din locuri amenajate si dotate

corespunzãtor normelor sanitar veterinare de comercializare, cu control sanitar veterinar efectuat atestat prin stampila de control. Se va evita carnea nemarcatã sau care nu poate fi identificatã ca fiind de miel (la carcasã sã fie si capul mielului).

  • Ouãle ce urmeazã a fi procurate se va verifica sã fie marcate cu data

ouatului si sã fie în termen de valabilitate ( adicã 21 de zile de la data ouatului). Comercializarea ouãlor este permisã numai în spatii amenajate corespunzãtor si nu pe tarabe expuse la soare.

  • Vinul ce urmeazã a fi cumpãrat nu trebuie sã aibã gust si miros strãin,

culoarea sã fie specificã soiului, sã fie limpede. Persoanele care comercializeazã vinul trebuie sã posede autorizatie de valorificare si certificat de calitate. În special la cumpãrarea vinului vãrsat solicitati sã vedeti certificatul care atestã calitatea acestuia. Dacã este posibil financiar, sã se procure numai vinuri de calitate superioarã pentru a evita surprizele nedorite.

--------------

 • În judetul Covasna stadiul realizãrii lucrãrilor agricole specifice campaniei de primãvarã se prezintã astfel :

  • executarea arãturilor de însãmîntare s-a încheiat ,în total fiind arate pentru însãmîntare 48.168 hectare;
  • orzoaica s-a semãnat pe o suprafatã de 7425 hectare, adicã pe 70% din program;
  • semãnatul ovãzului este aproape realizatã în totalitate ,cele 1522 hectare semãnate reprezentînd 82% din program;
  • cartoful s-a plantat pe o suprafatã de 5085 hectare,adicã pe 25% din program;
  • semãnatul sfeclei de zahãr este la început ,acesta realizîndu-se pe o suprafatã de 335 hectare;
  • din cele 1563 hectare planificate a fi semãnate cu legume ,la ora actualã s-au semãnat 486 hectare;
  • culturi furajere s-au semãnat pe 1418 hectare din totalul de 5164 hectare programate a fi însãmîntate;
  • în ceea ce priveste fertilizarea culturilor de toamnã ,acesta s-a reusit pe 90% din suprafatã ,adicã pe 19195 hectare;

 • Caracteristici agrometeorologice

În perioada imediat urmãtoare continutul de umiditate al solului se va mentine in limite satisfacatoare pana la apropiate de optim si optime atat in stratul arabil (0-20 cm), cat si pe profil (0-100 cm), in cea mai mare parte a zonelor agricole. Se vor semnala usoare excese de apa pe unele suprafete agricole din aceastã parte a tãrii.

--------------

 • Conform statisticilor inregistrate la DADR COVASNA evolutia

efectivelor de animale comparativ cu aceeasi perioadã a anului trecut se prezintã astfel: efectivele sunt mai mici cu 1.286 capete la bovine;efectivele au crescut cu 14.237 capete la ovine si caprine ; au scãzut cu 293.769 mii capete la pãsãri din care numãrul pãsãrilor ouãtoare au scãzut cu 5.256 mii capete.

La sfârsitul lunii februarie, fatã de aceeasi perioadã a anului 2003, s-au obtinut, în plus 312 capete vitei si malaci.

Productia totalã de lapte de vacã si bivolitã a fost în crestere, astfel cã, la sfârsitul lunii februarie 2004, fatã de aceeasi perioadã a anului trecut, se înregistreazã un plus de 6188 hl . La productia de ouã se înregistreazã o scãdere cu 783 mii bucãti .

La sfârsitul lunii februarie 2004, productia totalã de carne în viu este mai mare cu 1297 tone decât productia înregistratã la aceeasi perioadã a anului trecut .

Pentru a beneficia de prevederile Hotãrârii de Guvern nr. 1593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii pentru cresterea productiei de carne si al efectivelor de animale, fermierii retin si cresc animalele care sunt destinate sacrificãrii, pânã la atingerea greutãtii optime pentru încasarea sprijinului.

De altfel, greutatea medie de sacrificare la bovine, de la începutul anului pânã în prezent este de 386 kg, fatã de 368 kg în aceeasi perioadã a anului trecut.

La porcine, greutatea medie de sacrificare este de 105 kg fatã de 110 kg în anul 2003.

Pânã la aceastã datã, pentru sustinerea zootehniei , în judetul Covasna, s-au plãtit 35.894.127mii lei, din care 26.535.364 mii lei pentru lapte ,respectiv 9.358.763 mii lei pentru carne.

 SUS
  13.04.2004
 • Acordarea despãgubirilor în caz de calamitãti naturale în agriculturã

Plata despagubirii producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice in caz de calamitati naturale se realizeaza, conform legii 381/2002, pentru culturile agricole, animale, pasari, familiile de albine si pesti care au fost asigurate de societatile de asigurare agreate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Societatile comerciale care corespund criteriilor de agreare aprobate pentru anul agricol 2003-2004 sunt urmatoarele: AGRAS S.A.; ALLIANZ TIRIAC S.A.; ARDAF S.A.; ASIBAN S.A.; ASIROM S.A.; ASTRA S.A.; GENERALI S.A; PROVITAS S.A., OMNIASIG S.A.

Avand in vedere ca activitatea din agricultura se desfasoara in conditii de risc si incertitudine ca urmare a influentei factorilor naturali, a caror evolutie nefavorabila poate provoca pagube insemnate producatorilor agricoli, asigurarea este un pas pe care fiecare producator agricol trebuie sa-l aiba in atentie.

In acest sens, societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

  • Avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru acoperirea riscurilor de catastrofa, care se acorda in urma verificarii existentei programului de reasigurare, a copiilor dupa contractele de reasigurare, a notelor de acoperire a brokerilor, precum si a calcularii daunei maxime posibile;
  • Practicarea asigurarilor agricole pentru culturi agricole si specii de animale pe o perioada de minimum 3 ani;
  • Gradul de solvabilitate al societatilor sa fie de peste 1,5.

In anul 2003, in baza Legii nr.381/2002, prin Hotararea de Guvern nr.440/2003, s-a declarat stare de calamitate in agricultura pentru culturile de toamna: grau, orz, orzoaica si rapita pentru ulei, calamitate de temperaturi excesiv de scazute din perioada de iarna.

Pentru a veni in sprijinul acestora a fost promovata Hotararea de Guvern nr.1458/2003 privind declararea starii de calamitate naturala in agricultura pentru cultura de grau de toamna si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordata ca despagubire. In baza Hotararii Guvernului nr.1.458/2003 în judetul Covasna s-au acordat despagubiri pentru suprafata de 213,88 hectare de grau calamitate partial din cauza secetei. Suma totala acordata ca despagubire a fost de 529.237.300 lei, sumã de care au beneficiat un numãr de 7 producãtori agricoli.

De asemenea, in anul 2003 pentru subventionarea primelor de asigurare a fost aprobata Hotararea Guvernului nr.74/2003 pentru stabilirea nivelului subventionarii primelor de asigurare acordate producatorilor agricoli.

Prin intermediul acesteia s-a stabilit nivelul de subventionare a primelor de asigurare de 20% din valoarea acestora, pentru toate societatile de asigurare, asigurare-reasigurare agreate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

In bugetul Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale pe anul 2004 sunt prevazute urmatoarele sume:

-53,7 miliarde lei pentru subventionarea primei de asigurare la cultura de grau, floarea-soarelui, soia, sfecla de zahar, livezi, vii nobile si pentru animale, specia bovina.

Pana in prezent s-a acordat suma de 11,2 miliarde lei, ca subventie la prima de asigurare.

-669,9 miliarde lei pentru acordarea de despagubiri producatorilor agricoli (ca urmare a modificarii si completarii Legii nr.381/2002 prin OG nr 7/2004).

Termenul maxim de incheiere a contractelor de asigurare a culturilor agricole este data de 15 decembrie pentru culturile însãmântate în toamna si data de 31 mai pentru culturile însamantate în primavara si pentru plantatii.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Reproducem Articolele 1 si 2 Norma metodologicã de aplicare a legii nr 381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale în agriculturã:

Art. 1. - Sunt considerate calamitãti naturale pierderile cantitative si calitative de recolte, mortalitatea si/sau sacrificarea de necesitate a animalelor, produse printr-o manifestare distructivã a fenomenelor naturale si a bolilor, pe areale extinse.

   Art. 2. - Fenomenele naturale care genereazã calamitãti naturale sunt cele nominalizate la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despãgubirilor în caz de calamitãti naturale în agriculturã, care se caracterizeazã si se încadreazã dupã cum urmeazã:

   a) seceta excesivã complexã, persistentã în timp si care afecteazã terenurile neirigate, este fenomenul meteorologic care asociazã seceta atmosfericã cu seceta pedologicã, determinând perturbãri în starea de vegetatie a plantelor care duc la scãderea cantitativã si calitativã a recoltelor si chiar compromiterea partialã sau totalã a acestora;

   b) inundatiile din revãrsãri de râuri sau de alte ape curgãtoare, determinate de cauze naturale si care produc daune la culturile agricole si la animale;

   c) ruperi de baraje produse din cauze naturale si care prin efectul lor distructiv provoacã pagube la culturile agricole si animale;

   d) ploile abundente si de duratã care determinã stresul hidric produs de excesul de umiditate din sol, cu diferite grade de intensitate, provocând stagnarea si dereglarea proceselor de crestere si dezvoltare a plantelor;

   e) temperaturile excesiv de scãzute, sub limita biologicã de rezistentã a plantelor, care conduc la încetinirea procesului dezvoltãrii plantelor si la distrugerea partialã sau totalã a culturilor agricole;

   f) stratul gros de zãpadã ce produce pagube în sectorul vegetal si animal;

   g) topirea bruscã a zãpezilor, care provoacã inundatii, revãrsãri de râuri, bãltiri si produce daune la culturile agricole si animale;

   h) uraganul - vânt puternic de peste 80 km/orã;

   i) dezastrele si alte catastrofe naturale care se produc pe areale extinse si aduc pagube însemnate producãtorilor agricoli;

   j) bolile plantelor de culturã, care în conditii favorabile genereazã calamitãti naturale: la cultura de grâu - Erysiphe spp; Septoria spp; Puccinia spp; Fusarium spp; la cultura de floarea-soarelui - Sclerotinia sclerotiorum; Phomopsis-Diaporthe helianthi; la vita de vie - Plasmopara viticola; la pomi fructiferi - Erwinia amylovora;

   k) bolile animalelor care genereazã calamitãti naturale:

    - bolile din lista A a Oficiului International de Epizootii: febra aftoasã, stomatita veziculoasã, boala veziculoasã a porcului, pesta bovinã, pesta micilor rumegãtoare, pleuropneumonia contagioasã bovinã, dermatita viralã nodularã, febra vãii de Rift, Bluetongue, variola ovinã si caprinã, pesta africanã a calului, pesta porcinã africanã, pesta porcinã clasicã, pesta aviarã si pseudopesta aviarã;

 • bolile din lista B a Oficiului International de Epizootii, ca encefalopatia spongiformã bovinã si scrapia.

--------------------

 • Standarde de comercializare pentru legume si fructe proaspete

Ministerul Agriculturii,Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale a adoptat în anul 2003,un numãr de 21 de standarde de comercializare pentru legume si fructe proaspete,armonizate cu standardele de comercializare care opereazã în Uniunea Europeanã.Pînã la sfîrsitul lunii iunie se vor adopta încã 14 standarde de comercializare pentru legume si fructe proaspete.În acest fel vom avea armonizate toate standardele prevãzute în anexa nr.1 a Reglementãrii Comisiei Europene nr. 2200/1996,care reglementeazã organizarea de piatã în sectorul fructe si legume proaspete.

În acest context este strict necesar procurarea standardelor mentionate,adoptate ca standarde române, de cãtre agentii economici care produc si/sau comercializeazã legume si fructe proaspete.

Standardele de comercializare se pot procura,contra cost,de la Asociatia Romana de Standardizare din Romania (ASRO),str.Mendeleev nr.21-25,etaj.4, camera 401 sectorul I.,Bucuresti,tel:0212127725,e-mail:asro@asro.ro.

 SUS
  26.04.2004
 SUS
  26.04.2004

 • Sprijinul acordat producatorilor agricoli in intervalul 1 ianuarie 2004-19 martie 2004 în judetul Covasna:

În intervalul 1 ianuarie – 19 martie 2004 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a sprijinit producatorii agricoli din judetul Covasna, in mod direct si indirect, cu 83.356.625.000 lei, sumã care a fost viratã in contul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna.

Astfel, sprijinul acordat direct producatorilor agricoli cuprinde: prime pentru lapte –31.541.100.000 lei; subventii pentru semnite –2.684.078.000 lei; sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si de instalatii pentru irigat din productia interna-306.600.000 lei. Pentru platile efectuate in baza programului de sprijin cu suma de 2 mil.lei/ ha s-au primit credite în valoare de 29.054.519.1000 lei.

În vederea sprijinirii producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse intre 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat s-au acordat prime în valoare de 2.946.757.000 lei precum si despagubiri pentru calamitatile cauzate de seceta în valoare de 529.238.000 lei.

Creditele primite privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2003 producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale însumeazã 8.219.022.000 lei, iar creditele primite în vederea sprijinirii producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale in anul 2004 însumeazã 1.139.741.000 lei.

Pentru sprijinirea directã a producatorilor agricoli din sectorul vegetal prin acordarea de subventii, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole s-au primit credite în valoare de 6.935.569.900 lei.

 

 SUS
  12.05.2004
 • Programul SAPARD sprijinã achizitionarea de tractoare si utilaje agricole

Prin intermediul Programului SAPARD, beneficiarii au posibilitatea de a achizitiona tractoare, utilaje, masini agricole, instalatii si echipamente pentru toate activitãtile specifice fermelor zootehnice si vegetale.

Astfel, prin Mãsura 3.1. (investitii în exploatatiile agricole) a Programului SAPARD se vor putea achizitiona un numãr de 8.000 de tractoare, 600 de combine si 2000 de utilaje agricole, conform estimãrilor Ministerul Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale pânã în 2006.

Suma totalã alocatã prin Programul SAPARD pentru investitii în agriculturã este de 452 de milioane de Euro, astfel un proiect putând obtine o finantare maximã de 250.000 de Euro, iar valoarea totalã a proiectului nu trebuie sã fie mai micã de 10.000 de Euro.

Din valoarea totalã eligibilã a proiectului, 50% reprezintã contributia beneficiarului, iar 50% contributia publicã, adicã a Uniunii Europene 75% si a Guvernului României 25%.

Beneficiarul poate sã primeascã de douã ori sprijin, în perioada de implementare a mãsurii pentru investitii în agriculturã fãrã sã depãseascã valoarea maximã a ajutorului public.

Conditia esentialã pentru obtinerea fondurilor nerambursabile SAPARD este demonstrarea viabilitãtii economico-financiare a investitiei. Prin acest lucru se întelege obtinerea de performante financiare si capacitatea de a opera fãrã a recurge la sprijin public în activitatea sa operationalã. Beneficiarul va trebui sã demonstreze cã îsi poate plãti obligatiile si datoriile în mod regulat si sã genereze un venit net de minimum 5%.

De fapt, trebuie demonstrat cã utilajele pe care le va achizitiona prin SAPARD vor ajuta la eficientizarea productiei si odatã cu aceasta la obtinerea unui profit.

Este important de mentionat cã fermele pentru care sunt solicitate utilajele agricole, trebuie sã fie în acord cu standardele nationale, iar investitiile trebuie sã respecte standardele sanitar - veterinare, fitosanitare, de igienã si de mediu ale Uniunii Europene.

Persoanele care pot beneficia de finantarea nerambursabilã sunt producãtorii agricoli individuali sau persoanele fizice autorizate; asociatiile familiale cu profil agricol; societãtile agricole si societãtile comerciale cu capital integral privat.

Documentele necesare obtinerii finantãrii pentru tractoare sau alte utilaje agricole pentru persoane fizice autorizate/producãtori agricoli individuali si asociatii familiale cu profil agricol sunt:

Memoriu Justificativ si devizul general al proiectului (în conformitate cu Hotãrârea Guvernului 1179/2002) exprimat în Lei si echivalent în Euro la cursul de schimb al Bãncii Nationale Române.

Mai este nevoie de o copie dupã actul de proprietate al terenului sau contractul de arendare , de concesiune sau orice alt document care sã certifice dreptul de folosintã al terenului pe o perioadã de minim 5 ani de la data ultimei plãti efectuatã de Agentia SAPARD cãtre beneficiar si, dupã caz, actul de proprietate pentru celelalte bunuri imobiliare conform legislatiei în vigoare.

Totodatã, pentru producãtorii agricoli individuali si asociatiile familiale trebuie procurate certificate care sã ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale, cazierul fiscal eliberat de Directia generalã a Finantelor Publice (în conformitate cu OG nr.75/30.08.2001), o declaratie pe propria rãspundere prin care se confirmã cã solicitantul nu are obligatii în bãnci si o alta care sã mentioneze cã solicitantul nu beneficiazã si nu va beneficia de finantãri nerambursabile din alte programe pentru proiectul sãu.

De asemenea, se va realiza un plan de afaceri pentru toate proiectele a cãror valoare eligibilã depãseste 50.000 de Euro.

Societãtile agricole si societãtile comerciale cu capital integral privat pe lângã actele deja mentionate mai sus, trebuie sã prezinte ultimul bilant precedent anului depunerii proiectului, însotit de contul de profit si pierdere avizate de Administratia Financiarã.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Un element de noutate este faptul cã Agentia SAPARD a propus introducerea unor noi clauze cu privire la garantarea împrumuturilor bancare cu bunuri si utilaje achizitionate prin Programul SAPARD.

Aceastã facilitate se va aplica în situatia unei creditãri de 100% a proiectelor de cãtre bãncile comerciale si doar pentru acei beneficiari care solicitã o singurã transã de platã, la finalizarea proiectului.

Posibilitatea ca bunurile si utilajele agricole achizitionate prin Programul SAPARD sã fie folosite ca garantii pentru creditele oferite beneficiarilor de cãtre bãnci. Astfel, creditele bancare vor asigura cofinantarea proiectelor si va creste automat, gradul de accesibilitate la fondurile nerambursabile SAPARD.

Bãncile comerciale care vor încheia noile protocoale de colaborare cu SAPARD sunt Banca Româneascã, Banca Comercialã Românã, Alpha Bank România, Banca Comercialã „Ion Tiriac”, UniCredit Romania, Banca Comercialã Carpatica, Banca de Export a României Eximbank, Raiffeisen Bank, Volksbank România, BRD-Societe Generale, Casa de Economi si Consemnatiuni , BancPost si Romanian International Bank.

Pentru a solicita un ajutor nerambursabil sunt mai multe etape de urmat respectiv, solicitantul trebuie sã se adreseze Agentiei SAPARD sau Birourilor Regionale pentru a obtine „Ghidul solicitantului” pentru Mãsura care cuprinde domeniul proiectul pe care vrea sã îl dezvolte.

Tot de la sediul Agentiei, Birouri Regionale sau de pe pagina de web, www.sapard.ro, viitorul beneficiar va intra în posesia Cererii de finantare, care se va completa electronic.

Cererea se va completa astfel:

Solicitantul trebuie sã completeze cererea de finantare în limba românã si sã o depunã în trei exemplare: un original si douã copii;

Cererea de finantare va fi completatã numai electronic si va fi depusã pe suport de hârtie si pe dischetã. Cererile completate de mânã sau scrise la masinã nu vor fi acceptate. De asemenea, este obligatoriu a se respecta formatul cererii de finantare (cu încadrarea în paginã) asa cum este prezentat în ghid;

De asemenea, fiecare exemplar din Cererea de finantare (exemplarul original si cele douã copii), însotit de anexele tehnice si administrative va fi legat într-un singur dosar (chiar dacã documentatia tehnicã a fost legatã în prealabil) astfel încât sã nu permitã detasarea si/sau înlocuirea documentelor. Dosarul va fi paginat si opisat, numerotarea paginilor fãcându-se manual în partea dreaptã sus a fiecãrui document, în ordine de la 1 la n, unde n este numãrul total al paginilor din dosarul complet. Documentele justificative vor fi anexate în ordinea opisului de la sfârsitul Cererii de finantare, indicându-se numerele de paginã la care se aflã fiecare document. Dacã cererea de finantare este declaratã neconformã la depunere, în cazul în care se ataseazã documente noi, se va dezlega dosarul si se va adãuga documentul lipsã. Paginile vor fi renumerotate manual în partea dreaptã sus a fiecãrui document (numerele vechi vor fi tãiate cu o linie orizontalã), opisul se va reface si dosarul va fi legat din nou;

Exemplarul original va avea înscrisã pe copertã, în partea superioarã dreapta, mentiunea „ORIGINAL” si va fi stampilat de cãtre solicitant si semnat de cãtre responsabilul legal al solicitantului pe fiecare foaie completatã. Solicitantul va stampila copiile acestora cu mentiunea „conform cu originalul” si responsabilul legal al solicitantului va semna. Conformitatea acestor documente cu originalele rãmase la solicitant se va verifica cu ocazia verificãrii pe teren. Dacã cel putin un document aflat în copie în exemplarele COPIE 1 sau COPIE 2 a cererii de finantare nu este conform cu originalul aflat la solicitant, cererea de finantare va fi declaratã neeligibilã;

Cele douã exemplare copie vor avea înscrisã pe copertã, în partea superioarã dreapta, mentiunea „COPIE Nr. 1” si respectiv „COPIE Nr. 2”. Cele douã exemplare copie vor fi stampilate de cãtre solicitant si semnate de cãtre responsabilul legal al solicitantului. Fiecare foaie completatã va avea mentiunea „Conform cu originalul”;

Fiecare exemplar al cererii de finantare (inclusiv anexele aferente), trebuie introdus în câte un plic care trebuie sã aibã înscrise numãrul de referintã al sesiunii cererii de proiecte, numele complet al solicitantului, adresa completã a acestuia si denumirea proiectului (identice cu cele înscrise în cererea de finantare). Pe fiecare plic se va înscrie cuvântul „original” sau „copie”, dupã cum este cazul. Toate aceste mentiuni se vor înscrie pe plic, citet, cu caractere majuscule si diacritice;

Solicitantul trebuie sã îsi completeze cererea de finantare având la bazã explicatiile oferite în instructiunile ce însotesc cererea de finantare;

Nu se vor accepta cereri de finantare cu stersãturi sau completãri fãcute manual sau cu masina de scris;

Solicitantul se va asigura cã rãmâne în posesia unui exemplar complet al cererii de finantare în afara celor trei exemplare pe care le depune.

Apoi în functie de regiunea de dezvoltare unde este localizat proiectul, Cererea de finantare trebuie depusã direct, personal de cãtre unul din cei doi responsabili de proiect, la una dintre adresele Birourilor Regionale de Implementare a Programului SAPARD (BRIPS).

Proiectul care contine cererea de finantare si toate anexele necesare - studiul de fezabilitate, avizele de mediu, sanitar-veterinare, certificat de urbanism, verificat si analizat, Curriculum Vitae, ultimul bilant contabil - este declarat conform de cãtre specialistii Biroului Regional.

Dacã toatã documentatia este completã si corectã apoi dosarul este trimis la sediul central al Agentiei unde este declarat eligibil pentru a fi finantat. Beneficiarul va fi înstiintat în scris despre eligibilitatea proiectului sãu.

Ultima etapã este semnarea contractului de finantare dintre beneficiar si Agentia SAPARD, dupã care se poate demara investitia.

 SUS
  25.05.2004
 • Derularea în judetul Covasna a programului de sprijinire a agricultorilor stabilit prin Ordonanta de urgenta nr. 72 din 22/08/2003

În urma prevederilor legislative prevazute de OUG 72 / 2003, Sprijinul în valoare de 2 milioane lei/ha, acordat producãtorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pânã la 5 ha inclusiv, se atribuie dupã cum urmeazã:

   a. pentru culturile care se înfiinteazã în toamna anului 2003, în douã etape, astfel:

   - 1.000.000 lei/ha în luna octombrie 2003, pentru înfiintãri de culturi de toamnã;

   - 1.000.000 lei/ha pânã la data de 1 aprilie 2004, pentru fertilizarea si erbicidarea culturilor înfiintate în toamna anului 2003;

   b. pentru culturile care se înfiinteazã în primãvara anului 2004, sprijinul se acordã în trei etape astfel:

   - 700.000 lei/ha pânã la data de 1 martie 2004, pentru efectuarea arãturilor;

   - 600.000 lei/ha pânã la data de 1 iulie 2004, pentru întretinerea, fertilizarea si erbicidarea culturilor;

   - 700.000 lei/ha pânã la data de 1 septembrie 2004, pentru recoltarea culturilor.

Astfel, din datele centralizate ale DADR Covasna rezultã cã pentru etapele I.+ II.+ IlI. ,adicã pentru înfiintarea culturilor din toamna anului 2003 si fertilizarea si erbicidarea acestora ,precum si pentru efectuarea arãturilor din primãvara acestui an s-a plãtit producãtorilor agricoli suma de 40.008.820 mii lei.

La ora actualã, pentru etapa a IV-a,adicã pentru întretinerea, fertilizarea si erbicidarea culturilor pe cca.19.707 hectare s-a solicitat de la MAPDR suma de 11.824.072 mii lei.

Dupã regularizarea datelor se preconizeazã a fi plãtitã o sumã de 13.500.000 mii lei pentru recoltarea culturilor,etapa a V-a a sprijinului.

-----------------

 • Ministrul Agriculturii , Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale , Ilie Sârbu a

dispus efectuarea unui amplu control pentru verificarea stadiului si a modului de decontare la fiecare proiect contractat în cadrul programului SAPARD pe mãsurile 1.1,,Îmbunãtãtirea prelucrãrii si marketingului produselor agricole si piscicole” si 2.1 ,,Dezvoltarea si îmbunãtãtirea infrastructurii rurale” . Aceastã actiune, în care sunt angrenate Directiile pentru Agriculturã si Dezvoltare Ruralã în perioada 21-23 mai 2004, urmãreste identificarea tuturor proiectelor care au fost contractate de consiliile locale dar la care nu au demarat lucrãrile.

Astfel, personalul Serviciului dezvoltare ruralã din cadrul DADR Covasna în perioada 21-23 mai 2004 a efectuat verificãri privind stadiul de implementare a proiectelor contractate cu Agentia SAPARD pe mãsurile 1.1 si 2.1.

Proiectele depuse in cadrul Masurii 1.1 în luna februarie 2003 pe submãsura – prelucrarea laptelui- in valoare de 2 milioane EURO si in luna martie pe submãsura – cereale- in valoare de 105.000 EURO, in momentul de fata au trecut de verificarea dosarelor cererilor de plata pentru transa I, iar sumele solicitate de beneficiari în valoare 19.386.039.939,5 lei de au fost virate de agentie.

SC TYROM SA în cursului zilei de 24 mai va prezenta dosarul de cerere de platã transa II la BRIPS Alba Iulia.

Din proiectele depuse si contractate pe Masura 2.1. de catre Consiliile Locale din comunele Ghidfalau, Bradut, Sita Buzaului, Catalina si Zagon doua proiecte se afla in faza de elaborare a caietelor de sarcini (Catalina. Bradut),doua consilii Ghidfalau si Sita Buzaului au depus caietele de sarcini la BRIPS Alba Iulia pentru avizare. Mentionam ca intarzierea primirii spre avizare a documentatiilor s-a datorat modificarilor care au intervenit in procedura de achizitie publica, care au fost finalizate tarziu.

La proiectul depus de Consiliul Local Zagon lucrarile de executie au fost incepute in luna aprilie dupa primirea Ordinului de lucru emis de beneficiar, iar la ora actualã executantul estimeazã cã lucrarea este realizatã în proportie de 20%.

--------------

 • Situatia sprijinului acordat producãtorilor agricoli cf. H.G.nr.865/2003

Din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului pe anul 2003, sa acordat producatorilor agricoli un sprijin direct din partea statului in vederea achizitionarii unui numar de 20 de capete juninci, construirii unui adapost corespunzator celor 20 de juninci si tineretului aferent, precum si a achizitionarii instalatiilor zootehnice necesare dotarii adapostului, conditii care trebuie indeplinite cumulativ de catre fiecare solicitant care formuleaza cerere scrisa si dovedeste capacitatea tehnica si financiara de a desfasura activitati de crestere si exploatare a vacilor de lapte.

Acest sprijin ,în judetul Covasna a fost solicitat de un singur producãtor agricol , domnul Bakk Istvan din Catalina.La ora actualã ,prin monitorizarea permanentã a stadiului de realizare a costructiilor se poate afirma cã lucrãrile de construtie a adãposturilor pentru animale sunt aproape finalizate,se lucreazã la amenajãrile interioare care constau în instalatii de adãpare si de muls precum si instalatii de evacuare a dejectiilor.Solicitantul a cumpãrat 20 de juninci,valoarea subventiei solicitatã ,rezultatã din situatia de lucrãri depuse la DADR Covasna ,este de 1175 mil. lei.

 • În judetul Covasna , suprafata de terenuri situate intravilan

vandute in primele patru luni ale anului 2004 a fost de 6,84 hectare, dintr-un total de 380,28 hectare. Referitor la terenurile situate extravilan, suprafata vanduta pana la 30.04.2004 a fost de 267 hectare, totalul cumulat incepand cu anul 1998 fiind de 4573 hectare.

Valoarea medie pe hectar la terenurile situate intravilan a fost, pana la 30.04.2004 de 302,63 milioane lei.

În ceea ce priveste terenurile situate extravilan, valoarea medie pe hectar a fost de 20,53 milioane lei.

       
 SUS
  01.06.2004
 • Starea fitosanitarã a culturilor în judetul Covasna la 26.05.2004

În judetul Covasna se cultivã 86.331 hectare teren arabil .Sectorul vegetal este axat în principal pe cultivarea cerealelor pãioase (aproape 40.000 ha),cartofului(peste 22.000 ha) si a sfeclei de zahãr.Cultura sfeclei de zahãr a ocupat un loc important în structura culturilor,dar pe baza contractelor încheiate cu Fabrica de zahãr Bod proceselor verbale de însãmîntãri în conformitate cu OUG 72/2003 fatã de 3000 de hectare de sfeclã de zahãr programat conform programului prioritar al MAPDR pentru sfeclã realizãrile se cifreazã în jur de 1700 hectare.Printre motive putem aminti faptul cã zahãrul primit în contrapartidã sfeclei predate în toamna anului 2003 a rãmas în stoc,nevalorificat de producãtorii agricoli datoritã pretului scãzut (între 13.000-16.000 lei/kg) si posibilitãtilor reduse de valorificare,iar în al doilea rînd datoritã cartofilor de sãmîntã nevalorificat (cca. 7.030 to) aceastã cantitate s-a plantat în parcelele programate pentru sfeclã de zahãr,ca urmare suprafata de cartof a crescut aproximativ cu 2000 ha fatã de 2003.

Situatia stãrii de vegetatie si starea fitosanitarã a principalilor culturi din judetul Covasna ne îndreptãteste sã sperãm în productii superioare si de calitate fatã de anii anteriori.Grîul de toamnã,secara,orzul de toamnã,ovãzul au o stare fitosanitarã corespunzãtoare, atac de fãinare a grîului gãsindu-se doar sporadic.

În controalele sistematice efectuate la culturile de cereale s-a constatat o densitate sub pragul economic de dãunare a plosnitelor,a gîndacului bãlos.S-au emis douã buletine de avertizare pentru executarea tratamentelor preventive la grîul de toamnã si s-au executat tratamente preventive pe o suprafatã de 1050 hectare împotriva complexului de boli foliare,iar pe 500 ha împotriva dãunãtorilor.

Cultura de sfeclã de zahãr este în faza de vegetatie de 6-8 frunze adevãrate,culturile au o densitate corespunzãtoare si la aceastã culturã s-a emis buletin de avertizare pentru combaterea puricelui sfeclei pe data de 03.05.2004,care pe o suprafatã de 188 ha a manifestat un atac slab spre mijlociu.

În primãvara acestui an adultii gîndacului din Colorado au apãrut pe data de 2 mai si s-a constatat o densitate relativ slabã a dãunãtorului pe o suprafatã de 10874 ha din care pe 7350 ha se manifestã atac slab,pe 3524 ha atac mijlociu.Pînã la aceastã datã s-au executat tratamente pe 1350 ha atacate.În ultimii trei ani se observã o regresie în populatiile de Colorado datoritã folosirii insecticidelor nicotin-amidice(Regent,Mospilan,Calypso )în detrimentul piretroizilor,a cãror utilizare nu se mai recomandã datoritã aparitiei rezistentei.La cultura cartofului se ridicã cîteva probleme datoritã unor dãunãtori de carantinã,cum sunt Globodera si Dithylenchus(namatozi cu chisti si nematozi a tulpinii si rãdãcinilor de cartof)a cãror monitorizare a început din anul 2003 cu ajutorul specialistilor din UE.

Desi pomicultura nu reprezintã o pondere însemnatã în judetul Covasna,existînd doar o singurã plantatie de 110 ha, care din anul 2003 a fost restituit vechilor proprietari într-un numãr de 72 persoane,restul fiind pomi în grãdinile particulare,specialistii de la Unitatea Fitosanitarã monitorizeazã aparitia bolilor si dãunãtorilor si pînã în prezent s-au emis buletine de avertizare pentru combaterea urmãtoarelor boli si dãunãtori:Pãduchele din San Jose în data de 24.02.2004,Venturia inequalis si Podosphaera leucotricha în data de 14.04 si 11.05 ultimul fiind complexat pentru combaterea dãunãtorilor (viermele merelor,afide,acarieni), Anthonomus pomorum 08.04,omizi defoliatoare în data de 20.04,viermele prunelor în data de 12.05 si preventiv pentru Erwinia amylovora în data de 08.04 si 18.05.2004.În aceste zile se desfãsoarã controale fitosanitare în pomiculturã pentru depistarea arsurii bacteriene a rozaceelor produsã de bacteria Erwinia amylovora,care este o boalã de carantinã si a cãrui monitorizare este reglementatã de cãtre Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale ca dealtfel a tuturor bolilor si dãunãtorilor de carantinã.

La celelalte plante de culturã din judet specialistii UF prin controalele efectuate au constatat cã frecventa si intensitatea bolilor si dãunãtorilor,implicit gradul de atac nu depãseste pragul economic de dãunare si nu necesitã tratamente fitosanitare.

În perioada care urmeazã activitatea personalului de la UF se concentreazã pe monitorizarea bolilor si dãunãtorilor la cereale,se prognozeazã aparitia ruginilor si a fuzariozei la grîu,la mijlocul lunii iunie se prognozeazã aparitia manei cartofului a cãrei combatere pe întreaga suprafatã conditioneazã atingerea unor productii ridicate si sãnãtoase.

În anul 2004 Unitatea Fitosanitarã a primit de la MAPDR un ajutor consistent în valoare de 908.469.397 lei,fatã de 700.305.383 lei primiti în anul 2003.aceste fonduri sunt utilizate pentru actiuni de interes national.

 

 • Recent au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr.

469/2003 privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de sera.

Eficienta economica si productivitatea activitatii in sera sunt conditionate de analiza cererii si ofertei, de folosirea intensiva a spatiului de cultura din sere, de esalonarea productiei, de diversificarea gamei sortimentale si de tehnologia de cultura.

Serele se clasifica dupa mai multe criterii cum ar fi : tipul constructiv, materiale de constructie, gradul de mobilitate, forma acoperisului, regimul de caldura si activitatea desfasurata.

In scopul obtinerii de produse de sera in tot cursul anului, anul de productie se suprapune cu anul de recolta si include unul sau mai multe cicluri de productie succesive, in perioada1 noiembrie - 30 iunie si in intervalul 1 iulie - 30 decembrie.

Pentru constituirea bazei de date a Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii

Rurale, producatorii agricoli, indiferent de forma de organizare, depun la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene declaratia privind suprafetele de sera cultivate cu legume, flori si plante ornamentale.Termenul de depunere a declaratiei este data de 31 ianuarie a anului de recolta iar in termen de 20 de zile Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene depun la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale centralizatorul declaratiilor producatorilor de legume, flori si plante ornamentale de sera.

Produsele de sera destinate comercializarii in stare proaspata pentru consum uman se clasifica pe categorii de calitate, conform standardelor nationale armonizate cu cele ale Uniunii Europene.

Pentru actiunile de modernizare si extindere a suprafetelor de sera se au in vedere :

 • Factorii climatici ai zonei ;
 • Factorii pedologici ai amplasamentului ;
 • Piata produsului si consumul ;
 • Perioada de exploatare a constructiei ;
 • Sursele de energie termica, cum ar fi : surse de energie conventionala, energie termica, obtinute prin utilizarea gazului metan, combustibil lichid, caldura reziduala, ape termale, caldura solara.

Totodata, pentru protejarea plantelor de sera impotriva actiunilor radiatiilor solare si a curentilor reci de aer se impun urmatoarele masuri :

 • Reducerea absorbtiei radiatiei solare de acoperisul de sticla sau de plastic, prin cretizari sau colorare ;
 • Ecranarea suprafetei de sticla fata de razele solare prin diferite sisteme de interioare sau exterioare de umbrire ;
 • Cresterea stabilitatii termice a elementelor de constructie prin optimizarea amortizarii oscilatiilor temperaturilor exterioare ;
 • Captusirea serelor din sticla cu material plastic.

Producatorii, detinatorii si comerciantii de legume, flori si plante ornamentale de sera au obligatia de a respecta prevederile standardelor de calitate pentru produsele de sera proaspete, destinate consumului, pe intreaga filiera de produs.

Informatiile solicitate prin standardele de calitate trebuie sa fie prezentate in mod lizibil, pe una din partile ambalajului, fie imprimate direct pe pachet, astfel incat sa nu poata fi sterse, ori pe o eticheta care face parte integranta din ambalaj si este bine atasata acestuia.

Pentru produsele transportate in vrac si incarcate direct in mijloacele de transport, informatiile solicitate prin standardele de calitate sunt prezentate in documentele ce insotesc marfa sau sunt expuse intr-un loc vizibil in interiorul mijloacelor de transport.

Pentru produsele preambalate se indica, in plus fata de informatiile prevazute de standardele de calitate, greutatea neta.

Produsele de sera pot fi prezentate spre vanzare si neambalate, cu conditia ca vanzatorul cu amanuntul sa expuna un anunt vizibil si lizibil care sa indice informatiile caracteristice specificate in standardele de calitate cu privire la varietate/soi, originea produsului, clasa din care face parte.

Producatorii de legume de sera, constituiti in exploatatii agricole comerciale, vor tine evidenta tratamentelor si a substantelor folosite in procesul de productie pentru tratamentele fitosanitare intr-un registru pe care il vor pune la dispozitia inspectorilor din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor.

Legumele destinate prelucrarii industriale trebuie sa indeplineasca conditiile pentru asigurarea calitatii produselor finite, sa fie proaspete, intregi, sa aiba culoarea, marimea si forma specifice soiului, fara lovituri mecanice, neatacate de boli si daunatori, curate, fara urme de substante chimice, fara corpuri straine si sa fie recolatate la maturitatea industriala.

 SUS
  08.06.2004
 • Estimarea productiei de cereale

Din datele centralizate ale DADR Covasna reiese cã la nivelul judetului se estimeazã o productie de 74.771 tone de grîu de toamnã ,în conditiile unei productii medii estimate pe hectar de 3561 kg.La orzoaica de primãvarã se estimeazã a fi obtinutã o productie de 27.996 tone cu o productie medie la hectar de 2643 kg iar la ovãz cu o productie medie estimatã pe hectar de 2020 kg se vor obtine 3931 tone ovãz.

În cursul sãptãmînii trecute a avut loc întîlnirea dintre membrii Organizatiei Interprofesionale Nationale a Cerealelor si Produselor Derivate,(Liga Asociatiilor Producãtorilor Agricoli din România-LAPAR;Uniunea Nationalã a Producãtorilor Agricoli din România –UNPAR;Asociatia Fermierilor din România-AFAR si Patronatul din Industria Morãrit-Panificatie si Produse Fãinoase-ROMPAN).Cu aceastã ocazie a fost adoptatã o strategie cu privire la mãsurile pe care organizatia interprofesionalã la va propune Ministerului Agriculturii si Guvernului,începînd cu recolta 2004-2005 si s-a încheiat Acordul Interprofesional prin care s-a stabilit cantitatea de grîu necesarã productiei de panificatie din România ,cantitatea destinatã comercializãrii si ,cel mai important,un pret de referintã de 5500 de lei/kilogram în curtea morii,pentru grîul din recolta anului 2003-2004.Pretul de referintã,conform legii,stã la baza negocierii contractelor de vînzare-cumpãrare între producãtori si cumpãrãtori.Acesta a fost stabilit pentru ca producãtorii agricoli sã-si poatã reduce din pierderile din ultimii ani cauzate de productiile mici realizate si ,mai ales,pentru întãrirea productiei nationale de cereale si în special ,de grîu.Pretul real al grîului va putea fi stabilit pe piatã,atunci cînd se vor sti cantitãtile de grîu aflate la vînzare si cererile pentru panificatie.Avînd în vedere tendinta de scãdere a pretului la grîu fatã de cel practicat în prezent se întrevede o scãdere a pretului la pîine.Desi în iarna 2003-2004 se preconiza un pret pentru aceastã perioadã de 240-250 de dolari pentru tona de grîu ,în ultimele sãptãmîni pretul a scãzut de la 220-225 de dolari în luna aprilie,la 210-215 dolari în prezent,cu tendinta de reducere în continuare.Aceste tendinte se reflectã si în pretul fãinii,care deja a scãzut sub 10.000 de lei/kg.

 

 • Sprijin pentru satul românesc

Emanciparea spatiului rural a devenit una din preocupãrile principale ale Ministerului Agriculturii,Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale,principalul obiectiv constituindu-l dezvoltarea economiei,conservarea resurselor si a ambientului natural,satisfacerea nevoilor umane pentru prezent,fãrã a pune în pericol generatiile viitoare.

În acest scop,MAPDR promoveazã pînã în anul 2007,în conformitate cu cerintele Uniunii Europene,trei mãsuri,a cãror finantare se face de la bugetul de stat:

1. Sprijinirea zonelor defavorizate,prin acordarea de subventii suplimentare pentru productia de lapte livrat la unitãtile de procesare,pentru juninci,vitei si malaci,elaborarea unui program special pentru agricultorii din zonele montane si Delta Dunãrii,sprijinirea activitãtilor de agroturism si a serviciilor,precum si achizitionarea de dotãri specifice;

2. Modificarea si completarea Legii nr.646/2000 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural cu facilitãti financiare.Asemenea reglementãrilor Uniunii Europene ,beneficiarii acestei legi sunt tinerii cu vîrsta sub 40 de ani,care au o calificare atestatã pentru activitãti agricole sau neagricole,care locuiesc sau doresc sã se stabileascã în localitãtile rurale.Pe lîngã sprijinul financiar acordat pentru înfiintarea unor exploatatii agricole viabile,acestia mai pot primi finantare de pînã la 50% din valoarea investitiilor pentru activitãtile alternative de valorificare a resurselor din spatiul rural,precum acvaculura,sericicultura,apicultura,mestesugurile,procesarea fructelor de pãdure si arbustilor fructiferi,a plantelor medicale.De asemenea,pentru activitãtile care fac obiectul programelor de sprijin ale ministerului,beneficiarii legii pot primi cu 10% mai mult pentru fiecare formã de sprijin acordatã producãtorilor agricoli si vor fi scutiti de taxe si impozite pentru terenurile si constructiile cu destinatie agricolã.

3. Sprijinirea fermelor de semisubzistentã în vederea rentabilizãrii activitãtilor acestora si orientarea cãtre obtinerea unei productii pentru piatã.În acest sens,în cel mai scurt timp se va contura cadrul juridic pentru organizarea grupurilor de producãtori,urmînd ca dupã aparitia legislatiei sã se sprijine financiar înfiintarea acestor organizatii.Din anul 2007,fermele de semisubzistentã vor beneficia de sprijin financiar conform reglementãrilor Uniunii Europene.

 

 

 • Aspectele privind utilizarea eficientã a pesticidelor la cultura cartofului

Cultura de cartofi necesitã un volum mare de cheltuieli pentru înfiintare, ponderea fiind materialul sãditor, dar nu trebuie uitat faptul cã un material sãditor sãnãtos impune un control riguros al bolilor si dãunãtorilor iar costurile pentru pesticide pot ajunge pânã la 12-15 % din totalul cheltuielilor.

Astfel, se impune folosirea cât mai eficientã a pesticidelor, o individualizare a tratamentelor referitoare la soi, solã si tarla, la frecventa si intensitatea atacului precum si organul atacat – foliaj, tulpinã, tuberculi. De asemenea, se precizeazã si momentul declansãrii atacului asupra cartofului.

Stabilirea cauzei bolii constituie elementul cel mai important, suferinta plantelor fiind produsã de o ciupercã, o bacterie sau un virus or de factorii abiotici. Dupã stabilirea exactã a cauzelor bolii, trebuie ales medicamentul potrivit.

Pasul urmãtor îl constituie stabilirea momentului începerii tratamentului, în cazul bolilor monociclice, tratamentele realizându-se la avertizare sau la aparitia simptomelor. Un alt moment important în stabilirea începerii tratamentului este fenofaza de dezvoltare a plantelor precum si sensibilitatea soiurilor.

Alegerea pesticidului impune cunoasterea valentelor acestuia. Astfel, trebuie stiut care fungicide sunt absorbite de plantã si care nu, dacã efectul este retroactiv, dacã intrã în circulatia plantei si apãrã tuberculii si foliajul crescut dupã tratament si ce rezistentã are la spãlare.

Pentru respectarea dozelor trebuie sã se cunoascã exact suprafata ce urmeazã a fi tratatã iar intervalul de timp dintre tratamente trebuie, de asemenea, respectat în concordantã cu recomandãrile fabricantului si cu cerintele legate de conditiile meteorologice.

Cantitatea de apã folositã este în functie de cantitatea foliarã a culturii iar cât priveste conditiile meteorologice, acestea influenteazã foarte mult eficienta tratamentului.

În aceste conditii, pentru maximizarea eficientei tratamentului se impune aprofundarea si respectarea instructiunilor de pe eticheta de însotire a produsului, folosirea pesticidului în doza recomandatã si la momentul optim si utilizarea unui echipament de stropit performant. Totodatã, se recomandã verificarea indicilor calitativi ai lucrãrii pe tot parcursul acesteia, evitând stropitul în conditii de vânt, temperaturã mare sau ploaie iminentã.

Este necesarã calcularea exactã a cantitãtii de solutie necesarã, iar dupã terminarea operatiunii, se impune spãlarea masinii utilizate.

Nu se realizeazã tratamente cu pesticide când planta sau frunzele sunt pline de rouã sau când bate vântul ori este soare prea puternic. Nici când temperatura este peste 18 grade sau sub 10 grade nu se recomandã astfel de tratamente. De asemenea, este interzisã aceastã operatiune când nu este cunoscutã compatibilitatea substantelor, când plantele sunt în plinã înflorire sau atunci când apa folositã este prea durã.

În cazul în care pesticidele au fost expuse la înghet sau solul este prea umed, ori dacã nu existã siguranta eficientei produsului or personalul nu detine experienta efectuãrii acestei operatiuni, actiunea nu este recomandatã.

În aceastã perioadã se efectueazã o serie de tratamente fitosanitare la culturile agricole (cereale pãioase, legume, porumb, floarea soarelui, pomi, vie s.a.) pentru combaterea bolilor, dãunãtorilor si buruienilor.

Pentru a evita utilizarea la tratament a produselor de uz fitosanitar, neavizate, contrafãcute sau a celor care nu corespund parametrilor omologati (continut, culoare, forma de conditionare,etc.) recomandãm tuturor producãtorilor agricoli sã achizitioneze produse de uz fitosanitar numai de la agenti economici autorizati pentru comercializarea acestor produse (conform legislatiei în vigoare), cãrora va trebui sã le solicite o copie dupã certificatul de omologare (eliberat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Directia Fitosanitarã) si dupã buletinul de analiza fizico-chimicã al produsului (eliberat de Laboratorul Central de Carantinã Fitosanitarã).

Recomandãm de asemenea producãtorilor agricoli sã se adreseze permanent specialistilor din cadrul unitãtii fitosanitare judetene pentru a solicita informatii cu privire la utilizarea si comercializarea produselor de uz fitosanitar, în functie de cultura si agentul de dãunare ce trebuie combãtut.

 SUS
  18.06.2004
 • Recoltarea si depozitarea productiei agricole -recolta 2004

În judetul Covasna ,în urma inventarierii fãcute la nivelul localitãtilor administrative urmeazã a fi recoltatã o suprafatã totalã de 33.810 hectare cu cereale,în urmãtoarea structurã:

 • grîu : 19.906 ha
 • secarã : 998 ha
 • triticale : 96 ha
 • orz de toamnã : 272 ha
 • orzoaicã : 10.592 ha
 • ovãz : 1.946 ha

Inspectorii teritoriali ai DADR Covasna estimeazã pentru sezonul actual o recoltã de 107.503 tone cereale ,din care:

 • 74.771 to grîu+secarã,triticale
 • 28.901 to orz+orzoaicã
 • 3.831 to ovãz

În judetul Covasna existã spatii de depozitare a semintelor de consum, care apartin persoanelor juridice cu capital privat, pentru aproximativ 147,8 mii tone:

 • in siloz - 17.800 tone
 • in magazii - 130.000 tone.

Spatii de depozitare se gãsesc si la procesatori, integratori si comercianti,dupã cum urmeazã:

Nr.

Crt

Persoana juridicã

Filiare (baza de receptie)

Localitatea

Capacitatea

de depozitare (to)

Obiectul de

activitate

Obs.

Siloz

Magazie

1.

COMCEREAL

Tîrgu Secuiesc

7300

3000

Curãtire,uscare,pãstrare

 

2.

COMCEREAL

Sfîntu Gheorghe

8500

6000

Curãtire,uscare,pãstrare

 

3.

COMCEREAL

Borosneul Mare

X

40000

Curãtire,uscare,pãstrare

 

4.

SC COMOR SRL

Baraolt

X

46000

Curãtire,uscare,pãstrare

 

5.

SC COMOR SRL

Covasna

X

24000

Curãtire,uscare,pãstrare

 

6.

SC SPIRT AMIDON

Ozun

X

10000

Curãtire,uscare,pãstrare

 

7.

SC SEMROM AGROSEM

Ozun

2000

x

Cod CAEN 0144

ANSEM

Transilvania

8.

SC SEMROM AGROSEM

Sfîntu Gheorghe

X

1000

Cod CAEN 0144

ANSEM

Transilvania

 

Receptia cerealelor

Exista legislatie privind gradarea cerealelor, Hotararea Guvernului nr. 1336/2002 pentru instituirea sistemului national de gradare a semintelor de consum, care are drept scop crearea unui mecanism pentru organizarea si executarea activitatii de gradare a semintelor de consum la punctele de receptie.

Avantaje pentru producatorii agricoli

 • sistemul de gradare conduce la o disciplina a pietei
 • producatorii primesc un pret corect, in functie de calitate produselor.

Activitatea de gradare a semintelor de consum este activitatea profesionala de identificare si separare pe criterii de calitate a loturilor de seminte de consum, in vederea incadrarii acestora in unul din gradele prevazute in Manualul de gradare a semintelor de consum, intocmit pe baza standardelor nationale, (unele aliniate la prevederile internationale), pentru fiecare tip de produs.

Activitatea de gradare este obligatorie la toate punctele de receptie. Gradarea corecta la punctele de receptie a semintelor de consum este cel mai important element al sistemului de gradare si se realizeaza de catre gradator – persoana fizica autorizata in baza unei licente de gradator – cu respectarea planurilor de gradare cuprinse in Manualul de gradare.

In ziua de 11.06.2004 a avut loc sedinta de lucru a Comisiei Nationale de Gradare a Semintelor de Consum cu conducerea ministerului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale. Au fost analizate aspecte legate de:

- obligativitatea activitatii de gradare la toate punctele de receptie

 • dotarea cu site conform standardelor prevazute in Manualul de gradare – 284 site la nivel de tara
 • pregatirea personalului specializat – gradatori - 921 gradatori
 • transmiterea la directiile agricole judetene a planurilor de gradare pentru produsele cuprinse in Manualul de gradare.

Licentierea depozitelor conform OUG nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare, modificata si completata prin Legea nr. 149/2003

 • Pentru a pune in miscare sistemul certificatelor de depozit, este nevoie de infiintarea Fondului de Garantare pentru Certificatele de Depozit, persoana juridica de drept public, cu finantare extrabugetara. Organizarea si functionarea lui se stabilesc prin statut propriu, aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Scopul Fondului este de a garanta rambursarea valorii semintelor de consum inscrise in certificatele de depozit, emise de depozitarii carora li s-a acordat licenta de depozit, deponentilor si/sau creditorilor.

Consultantul selectat, conform procedurii Bancii Mondiale, este firma ACRITEAM CANADE CONSULTING LTD.

Contractul pentru serviciile de consultanta privind sprijinirea implementarii sistemului certificatelor de depozit s-a semnat astazi 15 iunie 2004; durata proiectului va fi de sase luni din momentul semnarii contractului.

 • S-a acordat asistenta tehnica (furnizarea legislatiei elaborate in domeniu, informatii referitoare la pregatirea conditiilor tehnice ale depozitului, obtinerea de autorizatii etc.) pentru intocmirea documentatiei necesare in vederea obtinerii licentei de depozit unor agenti economici cu activitate in domeniul depozitarii, care si-au exprimat intentia sa solicite licenta de depozit, conform Legii nr. 149/2003.

 • S-au transmis directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala adrese prin care se sugera directorilor executivi sa tina in permanenta legatura cu societatile comerciale cu activitate in domeniu depozitarii, pentru a le face cunoscute avantajele obtinerii licentei de depozit si a certificatelor de depozit.

 • In ultima saptamana si-au exprimat intentia de a depune cereri pentru acordarea licentei de depozit pentru seminte de consum sase societati comerciale cu activitate in domeniul depozitarii semintelor de consum.

 

--------------

 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 149/2003 stabileste cadrul de functionare a institutiilor implicate direct in organizarea pietei primare a semintelor de consum si conexeaza sectorul real al productiei agricole cu piata financiara, prin emiterea unui titlu de valoare – certificat de depozit – avand ca suport material semintele de consum disponibile in sistemul de depozitare.

Implemenatarea sisitemului certificatelor de depozit constituie un instrument important pentru asigurarea resurselor financiare pentru producatori si imbunatatirea comertului cu cereale.

Pentru a pune in miscare sistemul certificatelor de depozit, este nevoie de infiintarea Fondului de Garantare pentru Certificatele de Depozit, persoana juridica de drept public, cu finantare extrabugetara. Organizarea si functionarea lui se stabilesc prin statut propriu, aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Scopul Fondului este de a garanta rambursarea valorii semintelor de consum inscrise in certificatele de depozit, emise de depozitarii carora li s-a acordat licenta de depozit, deponentilor si/sau creditorilor.

In cadrul componentei C (2) a) a proiectului « Managementul Proiectului si asistenta tehnica pentru dezvoltarea pietei financiare rurale – Furnizarea de asistenta tehnica si de fonduri » a fost inclusa si activitatea de dezvoltare a unui sistem de certificate de depozit. Consultantul selectat, conform procedurii Bancii Mondiale, este firma ACRITEAM CANADE CONSULTING LTD.

Contractul pentru serviciile de consultanta privind crearea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, in valoare de 200.000 USD, s-a semnat la 15 iunie 2004, intre Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Rurale reprezentat de domnul Petre Daea, Secretar de Stat (beneficiar), Ministerul Finantelor Publice prin Unitatea de Management a Proiectului de Finantare Rurala , reprezentat de catre domnul Enache Jiru, Secretar de Stat (client) si Agriteam Canada Consulting, reprezentat de catre domnul Tony Nezic (consultant).

Durata priectului va fi de sase luni din momentul semnarii contractului.

 

 • Programul Fondului International de Dezvoltare Agricolã (FIDA)

Programul FIDA poate fi accesat de persoane fizice din zona montanã detinãtoare de terenuri agricole si efective de animale, persoane juridice sau asociatii ale agricultorilor din zona montanã.

Acest program a fost extins, prin intermediul HG 674/2004, de la sase judete (Alba, Arad, Hunedoara, Cluj, Sãlaj si Bihor) la 15, cele noi fiind Vâlcea, Sibiu, Covasna, Buzãu, Vrancea, Bacãu,

Tipurile de investitii eligibile sunt :

 • cumpãrarea de animale de rasã;
 • construirea de adãposturi pentru animale care sã asigure conditii optime de crestere a animalelor, dotarea acestora cu utilajele necesare procesului de productie;
 • dotarea cu instalatii pentru evacuarea dejectiilor, instalatii de muls, alimentarea cu energie electricã, etc.;
 • cumpãrarea de utilaje agricole necesare procesului de productie în cadrul gospodãriei;
 • procesarea productiilor animaliere si vegetale;
 • dezvoltarea unor ateliere : tâmplãrie, croitorie, etc. necesare în mediul rural montan;
 • modernizarea gospodãriilor în vederea practicãrii agroturismului;
 • dezvoltarea atelierelor pentru artizanat si mestesuguri;
 • înfiintarea culturilor de arbusti fructiferi, plante medicinale, cãpsunãrii, ciupercãrii, alte culturi vegetale;
 • cofinantare proiecte SAPARD.

Programul cuprinde trei categorii de credite. Astfel, pot fi accesate credite mici în valoare de maxim 4.000 USD, credite medii în valoare de maxim 10.000 USD sau credite mari în valoare maximã de 100.000 USD, acordate prin intermediul sistemului bancar, cu o dobândã de 7 – 7,5 la sutã.

Specialistii care coordoneazã acest program din cadrul D.A.D.R. identificã solicitantii, întocmesc, evalueazã si monitorizeazã proiectele tehnice ce urmeazã a fi finantate.

Finantarea se deruleazã prin BCR.

Pentru a afla mai multe informatii referitoare la creditele FIDA, potentialii beneficiari se pot adresa Directiei Pentru Agriculturã si Dezvoltare Ruralã Covasna.

----------------

 • În Monitorul Oficial, Partea I, nr.541 / 16.06.2004 s-a aprobat prin Hotãrîrea

Guvernului nr.918/10.06.2004 modificarea anexei la H.G.nr.1399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producãtorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi,cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN ,si echipamente agricole noi,cu finantare de la bugetul de stat prin suplimentarea fondurilor acordate la 1.300 miliarde lei.

Totodatã s-a modificat destinatia alocatiei de 45% din pretul de achizitie (inclusiv TVA) prin precizarea faptului cã acesta se acordã pentru procurarea de tractoare agricole noi,cu puteri cuprinse între 45-75 CP si de 195 CP,cu preturi pe CP maxime de 285 euro-CIP România,si pentru echipamente agricole noi.

 SUS
  30.06.2004

 • Avand in vedere politica si strategia Guvernului pentru subventionarea agriculturii , in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 541 din 16 iun. 2004 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 918 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45 – 75 CP DIN si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat.

Prezentul act normativ a fost adoptat intrucât:

-au existat numeroase solicitari din partea producatorilor agricoli pentru continuarea programului de sprijinire a procurarii de tractoare si echipamente agricole noi in concordanta cu tendinta actuala a formarii si dezvoltarii activitatilor agricole care necesita dotarea cu tractoare agricole având puteri cuprinse intre 45 CP- 75 CP si cu tractoare agricole de 195 CP;

-lucrarile agricole mecanizate trebuie executate la timp si in bune conditii, in conformitate cu programul campaniilor agricole anuale.

Hotararea Guvernului nr. 918 prevede suplimentarea sumei de 600 mld. lei alocata prin HG 1399/2003 cu suma de 700 mld. lei, suma totala necesara derularii Programului pentru achizitionarea de tractoare agricole noi si echipamente agricole noi fiind de 1300 mld. lei.

Alocatia de 45 % din pretul de achizitie (inclusiv TVA) se acorda pentru procurarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse intre 45-75 CP si de 195 CP, cu preturi pe CP maxime de 265 euro – CIP Romania, si pentru echipamente agricole noi. Conditiile de accesare a programului sunt aceleasi cu cele prevazute in HG 1399/2003.

În urma distribuirii fondurilor pe judete ,pentru judetul Covasna s-au alocat 4.470.000.000 lei pentru achizitionarea de tractoare si respectiv 1.120.000.000 lei pentru cumpãrarea de masini si echipamente agricole.

La DADR Covasna ,pînã la data de 30.06.2004 ,s-au înregistrat un numãr de 13 cereri pentru cumpãrare de tractoare în sumã totalã de 3.381.492.495 lei ,iar pentru achizitionarea de masini si echipamente agricole ,în urma înregistrãrii cererilor a 10 producãtori agricoli, suma alocatã s-a epuizat.

 • Sprijinul acordat producatorilor agricoli pînã la data de 25.06.2004 judetul Covasna:

Pînã la aceastã datã s-au plãtit producãtorilor agricoli din judetul Covasna 110.454.355.565 lei reprezentînd subventii,prime si transferuri provenite din bugetul Ministerului Agriculturii,Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale .

Din aceastã sumã subventiile reprezintã 7.429.191.205 lei,transferurile plãtite însumeazã 65.510.112.332 lei, iar restul de 37.515.052.028 lei sunt prime plãtite conform OUG nr.18/2002 .

 • Stadiul implementãrii proiectului „Reabilitare D.C.17- Borosneu Mare-Zagon Km.13+500 ” si a proiectelor pe masura 1.1

In urma verificarii de cãtre responsabilii DADR a stadiului de realizare fizica al investitiei din data de 25.06.2004 s-au constatat urmatoarele:

Pana la aceasta data a fost realizat infrastructura si suprastructura (asfaltarea ) pe o distanta de 2.7 km in interiorul comunei Borosneu Mare si pe DC 17 intre comunele Borosneu Mare - Zagon si pe o lungime de 1,63 km in interiorul comunei Zagon. Sunt pregatite pentru asfaltare alte 1.7 km intre comunele Borosneu Mare – Zagon din care pe o portiune de 1 km este asfaltata pe o banda. Stadiul de executie reprezinta 41 % din totalul investitiei. Dosarul cererii de plata pentru prima transa a fost depus la BRIPS Alba Iulia. Consideram ca implementarea proiectului pana la acest moment este in grafic.

Proiectele din cadrul masurii 1.1 sunt in diferite stadii de implementare :

 • Proiectul implementat de SC TYROM SA din Baraolt este realizat in procent de 91,62 %,
 • Pentru proiectul executat de SC BRECO SRL se va depune in cursul saptamanii viitoare o solicitare de modificare de contract in vederea redistribuirii unor sume si a modificarii datei de depunere a dosarului cererii de plata dinluna iunie pentru luna august. Stadiul de realizare a proiectului este de 80 %

În cazul ambelor proiecte 50 % din valoarea primei transe a fost achitata beneficiarilor.

 • Vineri, 25 iunie a.c., la Turda s-a sãrbãtorit „ZIUA GRÂULUI”-Instruire practicã privind tehnologia de culturã a grîului de toamnã.

Manifestarea ,la care a participat directorul executiv DADR Covasna ing.Bagoly Tiberiu, a fost organizatã de Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolã Turda în colaborare cu Unitatea de Management a Proiectului ,,Sprijinirea Serviciilor din Agriculturã”, DADR Cluj, Oficiul Judetean de Consultantã Agricolã Cluj.

Evenimentul a adunat un numãr mare de producãtori agricoli, specialisti din domeniu si invitati de la statiuni de cercetare din tarã.

Programul manifestãrii a cuprins si prezentãri de referate privind comportarea soiurilor de cereale pãioase în conditiile anului 2004, principalele boli la cerealele pãioase si combaterea lor, combaterea buruienilor din culturile agricole si orientãri în ameliorarea soiurilor de triticale precum si prezentarea de noi soiuri de grîu de toamnã.Deasemenea s-a prezentat Proiectul ,,Cresterea productiilor agricole în fermele private prin extinderea în culturã a unor noi genotipuri de grîu de toamnã,porumb si soia si a unor noi elemente de tehnologie cu inputuri reduse”,proiect finantat de Banca Mondialã si Guvernul României.

 

 SUS
  06.07.2004

 

Nr. 3602/06.07.2004

COMUNICAT DE PRESÃ

 

 • Activitate zootehnie

Din analiza datelor statistice înregistrate la Directia Pentru Agriculturã si Dezvoltare Ruralã Covasna cu privire la activitatea din zootehnie, la sfârºitul lunii mai 2004, au rezultat urmãtoarele:

Comparativ cu aceeaºi perioadã a anului trecut efectivele de bovine ºi pãsãri sunt în creºtere. Astfel: efectivele de bovine sunt mai mari cu 1.404 capete iar cele de pãsãri sunt mai mari cu 50.792 capete.Efectivele de ovinele au scãzut cu 18.587 capete.

La sfârºitul lunii mai, faþã de aceeaºi perioadã a anului 2003, s-au obtinut, în plus 1.625 capete viþei.

Producþia totalã de lapte are o tendinþã de scãdere, astfel cã, la sfârºitul lunii mai 2004, faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut, se înregistreazã un minus de 29.457 hl,pe seama producþiei medii pe cap de vacã furajatã, mai micã cu 116 litri.

La producþia de ouã se înregistreazã un plus de 3.273 mii bucãþi.

La sfârºitul lunii mai 2004, faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut, producþia totalã de carne în viu este mai mare cu 192 tone.

La carnea de bovine în viu s-a realizat în plus 887 tone, la carnea de ovine 306 tone iar la porcine s-a realizat un minus de 424 tone.

De altfel, de la începutul anului pânã în prezent greutatea medie de sacrificare la bovine, este de 386 kg, faþã de 373 kg în aceeaºi perioadã a anului trecut.

La porcine, greutatea medie de sacrificare este de 105 kg la fel ca anul trecut, iar la pãsãri se menþine o greutate medie de peste 1,5 kg/cap.

Pânã la aceastã datã, pentru susþinerea zootehniei în judeþul Covasna,din bugetul Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale s-au plãtit 51.551.586.028 lei.Astfel,pentru lapte de vacã ºi bivoliþã 37.515.052.028 lei, 10.162.034.000 lei pentru carnea de vitã, de porc, de oaie ºi de pasãre, livratã la abatoare autorizate ºi 977.600.000 lei pentru material seminal congelat folosit la însãmânþãrile artificiale pentru specia bovinã.

 • Depozitarea grâului

În acest an ,în judeþul Covasna ,se estimeazã obþinerea unei recolte de grâu superioarã calitativ ºi cantitativ recoltei obþinute în anii precedenþi. Astfel, se apreciazã cã într-o perioada redusã de timp se vor acumula cantitãþi semnificative de grâu ce trebuiesc preluate în spaþii de depozitare.

Aceste cantitãþi sunt superioare celor estimate a fi valorificate pe piaþã în urmãtoarea perioadã, situaþie în care pot apãrea distorsiuni pe piaþa grâului prin tendinþe speculative conjuncturale asupra preþului de vânzare, datorate cererii ºi ofertei de produs.

Pentru a reglementa funcþionarea pieþei grâului ºi a elimina tendinþele de perturbare a pieþei, a fost necesar sã se adopte mãsuri de stimulare a producãtorilor agricoli pentru depozitarea recoltelor obþinute în spaþii specializate ºi introducerea acestora în circuitul comercial, prin alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepþionarea, depozitarea ºi pãstrarea cantitãþii de 1.200.000 tone grâu pentru panificaþie din recolta anului 2004” a declarat domnul Petre Daea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale.

Valoarea alocaþiei este de 338 miliarde lei, ºi se suporta din bugetul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, pentru anul 2005.

Perioada de depozitare este de maximum 8 luni, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2005, inclusiv.

Beneficiarii recepþionãrii, depozitãrii ºi pãstrãrii grâului sunt:
- producãtorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deþin sau administreazã exploataþii agricole conform prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 108/2001, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 166/2002, care nu au posibilitatea sã valorifice ºi/sau sã proceseze producþia de grâu pentru panificaþie obþinutã.

- societãþile comerciale de morãrit ºi panificaþie care cumpãrã o cantitate mai mare de grâu decât capacitatea de mãciniº pe doua luni, pentru perioada în care depoziteazã grâul în spaþiile proprii sau în depozitele societãþilor comerciale specializate pentru depozitarea cerealelor.

Mecanismul de acordare a sprijinului

  • criteriul de atribuire este „primul venit, primul servit”
  • tarifele de prestare servicii privind recepþionarea, depozitarea ºi pãstrarea se stabilesc prin negocieri, între Direcþiile pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã (DADR) ºi societãþile comerciale care deþin spaþii de depozitare specializate
  • decontarea cheltuielilor se face pe baza deconturilor justificative, întocmite de cãtre depozitãri, care se depun la DADR pânã la data de 10 a lunii curente, pentru luna precedentã
  • DADR are obligaþia de a verifica permanent stocurile de grâu depozitate pentru care se solicitã alocaþii de la buget, de a verifica ºi de a aviza deconturile justificative
  • MAPDR prezintã MFP, pânã la data de 5 a lunii urmãtoare, cererile de deschidere a creditelor bugetare

MAPDR, pe baza necesarului de fonduri comunicat de DADR, va repartiza sumele respective.

 • H O T A R A R E pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1594/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2004 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole

Hotararea Guvernului nr. 1594/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2004 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.15 din 8 ianuarie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza :

- Sprijinul direct al statului se acorda producatorilor agricoli din sectorul vegetal in doua etape :

a) in prima etapa se acorda un avans de 30 % din suma reprezentand sprijinul direct pe produs, producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, pentru culturile agricole prevazute in anexa nr. 1.

b) in a doua etapa, sprijinul direct al statului pe produs reprezinta diferenta dintre suma totala acordata pe tona de produs marfa si avansul acordat, dupa valorificarea productiei marfa.

De prevederile prezentei hotarari beneficiaza si unitatile de cercetare si invatamant agricol, care produc si valorifica produsele prevazute in anexa .

Avansurile acordate ca sprijin direct pe produs din partea statului, in anul 2004, vor fi justificate in etapa a doua prin valorificarea productiei marfa, in caz contrar, sumele acordate ca avansuri vor fi recuperate si virate la bugetul de stat de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, conform legislatiei in vigoare.

Pentru a beneficia de avans, producatorii agricoli trebuie sa prezinte Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna urmatoarele documente :

a) cerere-tip;

b) contracte de vanzare–cumparare incheiate cu beneficiarii pentru valorificarea productiei marfa;

c) declaratie de constituire a garantiei reale mobiliare a avansului primit, asupra productiei obtinute si la alte culturi, data in forma autentica.

Termenul limita pentru depunerea documentatiei de catre producatorii agricoli pentru acordarea avansului, este 15 iulie 2004.

Judetului Covasna i-au fost repartizate urmatoarele produse si cantitatii ca fond de marfa maxim care urmeaza sa beneficieze de sustinere directa din bugetul MAPDR :

Cultura

Prod marfa sustinuta (mil tone)

Sustinerea pe unitatea de produs(millei/tone)

Sustinere directa din bugetulMAPDR

Griu +secara

20,5

500

10,25

Orz

6,8

300

2,04

Sfecla de zahar

80,0

270

21,60

In baza documentatiei prezentate Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna, se intocmesc dosare producatorilor agricoli care cuprind datele de identificare, dimensionarea suprafetelor cultivate, schitele de amplasare a culturilor agricole, precum si documentele prevazute.

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna, dupa verificarea si aprobarea cererilor formulate de producatorii agricoli, intocmeºte si depune la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale situatia centralizatoare privind cererile pentru incasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate pentru sprijinul direct al statului pentru producatorii agricoli.

Pentru plata sprijinului direct pe produs, Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala verifica documentele justificative prevazute, verifica si aproba cererile formulate de producatorii agricoli in acest sens, intocmesc si depun centralizatorul cu privire la sumele cuvenite pentru sprijinul direct al statului pe produs, la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

DIRECTOR EXECUTIV Comp.inf. ºi rel.cu publicul

Ing.Bagoly Tiberiu ing.Kiraly Tunde Helen

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESÃ

 

 

 • Activitate zootehnie

Din analiza datelor statistice înregistrate la Direcþia Pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã Covasna cu privire la activitatea din zootehnie, la sfârºitul lunii mai 2004, au rezultat urmãtoarele:

Comparativ cu aceeaºi perioadã a anului trecut efectivele de bovine ºi pãsãri sunt în creºtere. Astfel: efectivele de bovine sunt mai mari cu 1.404 capete iar cele de pãsãri sunt mai mari cu 50.792 capete.Efectivele de ovinele au scãzut cu 18.587 capete.

La sfârºitul lunii mai, faþã de aceeaºi perioadã a anului 2003, s-au obþinut, în plus 1.625 capete viþei.

Producþia totalã de lapte are o tendinþã de scãdere, astfel cã, la sfârºitul lunii mai 2004, faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut, se înregistreazã un minus de 29.457 hl,pe seama producþiei medii pe cap de vacã furajatã, mai micã cu 116 litri.

La producþia de ouã se înregistreazã un plus de 3.273 mii bucãþi.

La sfârºitul lunii mai 2004, faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut, producþia totalã de carne în viu este mai mare cu 192 tone.

La carnea de bovine în viu s-a realizat în plus 887 tone, la carnea de ovine 306 tone iar la porcine s-a realizat un minus de 424 tone.

De altfel, de la începutul anului pânã în prezent greutatea medie de sacrificare la bovine, este de 386 kg, faþã de 373 kg în aceeaºi perioadã a anului trecut.

La porcine, greutatea medie de sacrificare este de 105 kg la fel ca anul trecut, iar la pãsãri se menþine o greutate medie de peste 1,5 kg/cap.

Pânã la aceastã datã, pentru susþinerea zootehniei în judeþul Covasna,din bugetul Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale s-au plãtit 51.551.586.028 lei.Astfel,pentru lapte de vacã ºi bivoliþã 37.515.052.028 lei, 10.162.034.000 lei pentru carnea de vitã, de porc, de oaie ºi de pasãre, livratã la abatoare autorizate ºi 977.600.000 lei pentru material seminal congelat folosit la însãmânþãrile artificiale pentru specia bovinã.

 • Depozitarea grâului

În acest an ,în judeþul Covasna ,se estimeazã obþinerea unei recolte de grâu superioarã calitativ ºi cantitativ recoltei obþinute în anii precedenþi. Astfel, se apreciazã cã într-o perioada redusã de timp se vor acumula cantitãþi semnificative de grâu ce trebuiesc preluate în spaþii de depozitare.

Aceste cantitãþi sunt superioare celor estimate a fi valorificate pe piaþã în urmãtoarea perioadã, situaþie în care pot apãrea distorsiuni pe piaþa grâului prin tendinþe speculative conjuncturale asupra preþului de vânzare, datorate cererii ºi ofertei de produs.

Pentru a reglementa funcþionarea pieþei grâului ºi a elimina tendinþele de perturbare a pieþei, a fost necesar sã se adopte mãsuri de stimulare a producãtorilor agricoli pentru depozitarea recoltelor obþinute în spaþii specializate ºi introducerea acestora în circuitul comercial, prin alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepþionarea, depozitarea ºi pãstrarea cantitãþii de 1.200.000 tone grâu pentru panificaþie din recolta anului 2004” a declarat domnul Petre Daea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale.

Valoarea alocaþiei este de 338 miliarde lei, ºi se suporta din bugetul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, pentru anul 2005.

Perioada de depozitare este de maximum 8 luni, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2005, inclusiv.

Beneficiarii recepþionãrii, depozitãrii ºi pãstrãrii grâului sunt:
- producãtorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deþin sau administreazã exploataþii agricole conform prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 108/2001, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 166/2002, care nu au posibilitatea sã valorifice ºi/sau sã proceseze producþia de grâu pentru panificaþie obþinutã.

- societãþile comerciale de morãrit ºi panificaþie care cumpãrã o cantitate mai mare de grâu decât capacitatea de mãciniº pe doua luni, pentru perioada în care depoziteazã grâul în spaþiile proprii sau în depozitele societãþilor comerciale specializate pentru depozitarea cerealelor.

Mecanismul de acordare a sprijinului

  • criteriul de atribuire este „primul venit, primul servit”
  • tarifele de prestare servicii privind recepþionarea, depozitarea ºi pãstrarea se stabilesc prin negocieri, între Direcþiile pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã (DADR) ºi societãþile comerciale care deþin spaþii de depozitare specializate
  • decontarea cheltuielilor se face pe baza deconturilor justificative, întocmite de cãtre depozitãri, care se depun la DADR pânã la data de 10 a lunii curente, pentru luna precedentã
  • DADR are obligaþia de a verifica permanent stocurile de grâu depozitate pentru care se solicitã alocaþii de la buget, de a verifica ºi de a aviza deconturile justificative
  • MAPDR prezintã MFP, pânã la data de 5 a lunii urmãtoare, cererile de deschidere a creditelor bugetare

MAPDR, pe baza necesarului de fonduri comunicat de DADR, va repartiza sumele respective.

 • H O T A R A R E pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1594/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2004 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole

Hotararea Guvernului nr. 1594/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2004 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.15 din 8 ianuarie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza :

- Sprijinul direct al statului se acorda producatorilor agricoli din sectorul vegetal in doua etape :

a) in prima etapa se acorda un avans de 30 % din suma reprezentand sprijinul direct pe produs, producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, pentru culturile agricole prevazute in anexa nr. 1.

b) in a doua etapa, sprijinul direct al statului pe produs reprezinta diferenta dintre suma totala acordata pe tona de produs marfa si avansul acordat, dupa valorificarea productiei marfa.

De prevederile prezentei hotarari beneficiaza si unitatile de cercetare si invatamant agricol, care produc si valorifica produsele prevazute in anexa .

Avansurile acordate ca sprijin direct pe produs din partea statului, in anul 2004, vor fi justificate in etapa a doua prin valorificarea productiei marfa, in caz contrar, sumele acordate ca avansuri vor fi recuperate si virate la bugetul de stat de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, conform legislatiei in vigoare.

Pentru a beneficia de avans, producatorii agricoli trebuie sa prezinte Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna urmatoarele documente :

a) cerere-tip;

b) contracte de vanzare–cumparare incheiate cu beneficiarii pentru valorificarea productiei marfa;

c) declaratie de constituire a garantiei reale mobiliare a avansului primit, asupra productiei obtinute si la alte culturi, data in forma autentica.

Termenul limita pentru depunerea documentatiei de catre producatorii agricoli pentru acordarea avansului, este 15 iulie 2004.

Judetului Covasna i-au fost repartizate urmatoarele produse si cantitatii ca fond de marfa maxim care urmeaza sa beneficieze de sustinere directa din bugetul MAPDR :

Cultura

Prod marfa sustinuta (mil tone)

Sustinerea pe unitatea de produs(millei/tone)

Sustinere directa din bugetulMAPDR

Griu +secara

20,5

500

10,25

Orz

6,8

300

2,04

Sfecla de zahar

80,0

270

21,60

In baza documentatiei prezentate Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna, se intocmesc dosare producatorilor agricoli care cuprind datele de identificare, dimensionarea suprafetelor cultivate, schitele de amplasare a culturilor agricole, precum si documentele prevazute.

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna, dupa verificarea si aprobarea cererilor formulate de producatorii agricoli, intocmeºte si depune la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale situatia centralizatoare privind cererile pentru incasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate pentru sprijinul direct al statului pentru producatorii agricoli.

Pentru plata sprijinului direct pe produs, Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala verifica documentele justificative prevazute, verifica si aproba cererile formulate de producatorii agricoli in acest sens, intocmesc si depun centralizatorul cu privire la sumele cuvenite pentru sprijinul direct al statului pe produs, la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

DIRECTOR EXECUTIV Comp.inf. ºi rel.cu publicul

Ing.Bagoly Tiberiu ing.Kiraly Tunde Helen

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUS
  13.07.2004
 • Ghid pentru agentii economici care doresc sã obtinã sprijin financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitãtii produselor alimentare

Conform prevederilor OUG 120/2002 si HG 1557/2002 privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitãtii produselor alimentare,în anul 2004 au fost alocate 50 miliarde lei pentru sustinerea pînã la 50%,dar nu mai mult de 30.000 Euro/proiect,a urmãtoarelor proiecte :

 • implementarea si certificarea sistemelor calitãtii si a sistemelor de management de mediu ;
 • acreditarea laboratoarelor,precum si dotarea acestora ;
 • înregistrarea si protejarea pe piata externã a mãrcilor,desenelor si modelelor românesti ;

În acest sens ,comisia constituitã prin ordinul ministrului agriculturii,alimentatiei si pãdurilor nr.158/03.03.2003 analizeazã si avizeazã documentatiile prezentate de agentii economici.

Agentii economici trebuie sã parcurgã urmãtoarele etape :

 1. Intrarea în posesie si studierea actelor normative

 • OUG 120/25.09.2002
 • HG 1557/18.12.2002
 • Ordinul Ministerului Agriculturii nr.158/03.03.2003

 1. Întocmirea documentatiei ,care va cuprinde :

2.1 Cerere tip,conf.HG 1557/2002;

2.2 Documente pentru îndeplinirea conditiilor de eligibilitate pentru agentul economic: - statutul societãtii;

- certificatul de înregistrare la registrul comertului;

- ultimul bilant contabil anual;

- certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale;

- certificatul de atestare ficalã de la directia finantelor publice;

- declaratia pe propria rãspundere privind corectitudinea datelor ;

- declaratia pe propria rãspundere privind existenta resurselor financiare pentru cofinantare ;

- organigrama societãtii ;

- decizia de numire a comisiei pentru întocmirea si implementarea proiectului ;

- licente de fabricatie conform OG 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializãrii

2.3. Proiectul va cuprinde urmãtoarele pãrti :

 • denumirea cu precizarea tipului de proiect ;
 • situatia existentã a societãtii si apoi a laboratorului ;
 • justificarea propunerii din proiect ;
 • oportunitãti de export ;
 • specificatia tehnicã a echipamentelor sau mãsurilor propuse ;
 • deviz estimativ si grafic de esalonare a plãtilor ;
 • elemente care fundamenteazã rezultatele estimate ;
 • elemente care asigurã sustinerabilitatea rezultatelor estimate.

Un agent economic poate beneficia de un singur proiect în cursul unui an.

Solicitantii vor depune documentatiile la registratura Ministerului Agriculturii,Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale din Bucuresti,sector 3,bul.Carol I,nr.24 si vor tine legãtura cu secretariatul Comisiei,la telefoanele :021/3072400 si 021/3072482.

Prin realizarea acestui program, agentii economici vor implementa sistemele de calitate care sã asigure competitivitatea acestora cu cei din Uniunea Europeanã.

-------------

 • Oparativa lucrãrilor agricole la 12.07.2004

În judetul Covasna,datoritã conditiilor meteorologice favorabile, s-a început recoltatul orzului de toamnã,în sectorul privat fiind recoltate 60 de hectare de orz obtinînd o productie de 214 tone.

Totodatã,la ora actualã s-au efectuat lucrãri de prãsit pe 1732 hectare de sfeclã si pe 5434 hectare de porumb.

Deasemenea,în urma coasei a doua la leguminoase perene pe o suprafatã de 2642 hectare s-au obtinut 28824 to masã verde.

 SUS
  20.07.2004
  • Întâlnirea de lucru privind prezentarea si analizarea
 • «Programului de reabilitare a zonelor închise de producere si multiplicare a cartofului de sãmântã» a avut loc, pe 16 iulie 2004, la Institutul de Cercetare – Dezvoltare a Cartofului si Sfeclei de Zahãr din Brasov.

  La aceastã întâlnire au participat reprezentanti ai gazdelor, ai Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale (MAPDR), ai Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, ai Statiunilor de cercetare – dezvoltare a cartofului aflate în subordinea Institutului, ai Federatiei Cultivatorilor de Cartof din România si Agentiei Nationale de Consultantã Agricolã si al Directiei pentru Agriculturã si Dezvoltare Ruralã Covasna.

  Directorul general al Institutului de Cercetare – Dezvoltare a Cartofului si Sfeclei de Zahãr, Sorin Chiru, a prezentat Strategia de dezvoltare a cartofului în România, iar Luiza Mike, director al Statiunii de Cercetare – Dezvoltare a Cartofului din Covasna, a prezentat programul de reabilitare a zonelor închise pentru producerea si multiplicarea cartofului de sãmântã având ca model sistemul practicat în judetul Covasna.

  Lantul de comercializare a cartofului de sãmântã prevede ca parteneri ai pietei, pe de o parte statiunile de cercetare – dezvoltare a cartofului, creatoare de soiuri autohtone, iar pe de alta, producãtorii agricoli de cartofi de sãmântã care înmultesc materialul realizat în cadrul statiunilor. De acest material sãditor beneficiazã producãtorii agricoli de cartof care, pentru a obtine productii bune din punct de vedere calitativ si cantitativ trebuie sã foloseascã material sãditor din categorii biologice ridicate.

  Sistemul de producere a cartofului de sãmântã prevede realizarea câmpurilor clonale si înmultirea materialului rezultat pe alte suprafete, care sã asigure realizarea unor culturi de cartof de sãmântã libere de boli si dãunãtori. Aceste suprafete sunt certificate de inspectorii aprobatori din cadrul inspectoratelor teritoriale de calitate a semintelor si materialului sãditor. Statiunile de cercetare care produc material de bazã pentru înmultire a cartofului de sãmântã realizeazã si loturi demonstrative prezentate producãtorilor de cartof de sãmântã în cadrul întâlnirilor organizate împreunã cu Agentia Nationalã de Consultantã Agricolã si Oficiile Judetene de Consultantã Agricolã.

  • Având în vedere incidentele regretabile petrecute în zona de

  vest a tãrii, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale aminteste cã aprinderea si arderea resturilor vegetale rezultate în urma recoltãrii cerealelor pãioase si a altor culturi în câmp deschis sunt interzise prin Ordinul nr. 313/09.08.2001.

  Astfel, nici o persoanã fizicã sau juridicã nu are voie sã aprindã si sã ardã resturile vegetale rezultate în urma recoltãrii cerealelor pãioase si a altor culturi în câmp deschis, interzicându-se, în acelasi timp, aprinderea si mentinerea focului în câmp deschis si nesupravegheat.

  De asemenea, în zonele cu suprafete expuse incendiilor (culturi agricole, în vegetatie, zone de protectie ale acestora si pãduri), se vor asigura benzi de protectie potrivit normelor în vigoare. Arboretele situate în margine de masiv se vor parcurge, în mod obligatoriu, cu tãieri de igienã, extrãgându-se toti arborii uscati sau cu fenomen de uscare.

  Respectarea acestui ordin este urmãritã de Directiile judetene pentru agriculturã si dezvoltare ruralã, de inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic si Regia Nationalã a Pãdurii, în colaborare cu organele de specialitate ale Ministerului Administratie si Internelor (pompieri).

   

   

   

   

  • Comercializare a ouãlor.

  Ministrul agriculturii, pãdurilor si dezvoltãrii rurale, împreunã cu ministrul sãnãtãtii si presedintele Autoritãtii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au emis un ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotãrârii Guvernului numãrul 415/2004 privind regimul de comercializare a ouãlor.

  Acest act normativ transpune în legislatia românã prevederile Regulamentului nr. 2295/2003 privind Normele metodologice de implementare a Reglementãrii CEE nr. 1907/1990 pentru unele standarde de comercializare a ouãlor. Ordinul va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2005.

  Conform acestui ordin, ouãle se împart în douã categorii: A si B. Cele din categoria A trebuie sã aibã coaja si membrana normale, curate si intacte, camera de aer sã nu depãseascã sase milimetri înãltime, sã fie imobilã, iar la ouãle cu mentiunea „extra”, sã nu depãseascã patru milimetri. De asemenea, albusul ouãlor din aceastã categorie trebuie sã fie transparent, limpede, de o consistentã gelatinoasã si lipsit de corpuri strãine de orice naturã, în timp ce gãlbenusul trebuie sã fie vizibil doar sub forma unei umbre, sã nu se distanteze vizibil de pozitia centralã în cazul rotirii oului. La rândul sãu, embrionul trebuie sã se afle într-un stadiu de dezvoltare imperceptibil si sã nu prezinte mirosuri strãine.

  Ouãle din categoria B sunt cele care nu îndeplinesc toate aceste cerinte. Ele pot fi întrebuintate de întreprinderile de industrie alimentarã.

  De asemenea, ouãle din categoria A se clasificã dupã greutate. Astfel, ouãle foarte mari care au 73 de grame si peste sunt în categoria XL, cele mari care au greutatea cuprinsã între 63 si 73 grame

 SUS
  30.07.2004
 • Stadiul lucrarilor agricole la 28.07.2004:

Anul agricol 2003-2004 in judetul Covasna ,pina in prezent,consideram ca a fost un an normal din punct de vedere climatic.Evolutia conditiilor meteorologice a permis dezvoltarea normala a semanaturilor de cereale paioase.Stadiul de vegetatie a cerealelor in evolutie favorabila a permis inceperea recoltarilor la 10 iulie.Producatorii agricoli si prestatarii de serviciu au avut grija ca cele 399 combine de recoltat cereale si cca.2123 remorci pentru transport sa fie in functiune.

Recoltatul orzului de toamna de pe cele 272 hectare s-a incheiat,obtinind o productie totala de 1144 tone, realizind in medie 4206 kg/ha.

Recoltatul griului este abia la inceput ,din cele 21000 hectare aflate in cultura,fiind recoltate 2765 hectare (12%) si s-a obtinut o productie totala de 8880 tone.

Majoritatea exploatatiilor,care au respectat tehnologia culturii griului:S.C.D.C. Tirgu Secuiesc,S.C.AGRICO-M S.R.L.,S.C.SOLFARM S.R.L.,SPICOM S.A. ,PLUGOR MIHALY,

S.C. BIOFARM S.R.L.,SZABO GYORGY,S.C. ROMION S.R.L.,S.C.TIMATE S.R.L,

S.C.AGROGYM S.R.L, la griu-secara au preliminat productii medii intre 4500-5800 kg/ha.

La toate culturile cerealiere productiile medii obtinute sunt superioare productiilor realizate in ultimii 14 ani,asa cum rezulta din tabelul cu Evolutia suprafetelor si a productiilor la principalele culturi in perioada 1990-2004:

Specificare

1989 - 1990

1990-1991

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

preliminat

Cultura

U/M

Grau + secara

Suprafata

ha

19.393

16.078

14.654

18.833

21.075

19.993

21.000

Productie medie

kg/ha

3215

3250

2897

3408

3378

2,475

3.561

Productie totala

to

62.348

52.253

42.450

64.182

71.209

49.480

74.771

Orz + orzoaica

Suprafata

ha

9.158

4.693

13.192

12.312

12.630

11.484

10.864

Productie medie

kg/ha

2590

2617

1691

2598

2335

1.837

2.682

Productie totala

to

23.719

12.281

22.316

31.986

29.493

21.095

29.140

Ovaz

Suprafata

ha

1.911

1.614

2.568

2.353

2.336

2,062

1.946

Productie medie

kg/ha

1573

1582

1214

2004

1841

1.430

2.020

Productie totala

to

3.006

2.553

3.118

4.715

4.302

2.948

3.931

 

 

Lucrarile sunt bine organizate,singura problema cu care ne confruntam este valorificarea griului si orzoaicei.Producatorii agricoli nu vor sa vinda produsele sub valoarea costurilor reale care, cu cheltuielile de recoltare,transport si manipulare si stocare ajung la griu in jur de 4500-4600 lei/kg.La aceste costuri fermierii adauga un profit rezonabil de 15-20% precum si T.V.A. 19% si asteapta ca pretul griului la poarta fermei sa atinga chiar 6000 lei/kg.

Este foarte mult ,in comparatie cu alti ani,dar fermierii sustin ca sunt obligati sa-si alinieze preturile la cotatiile europene pentru ca mai nou,toate imputurile ce vin dinspre industrie sunt achizitionate la preturi occidentale.

In judetul Covasna pretul de achitie a griului in prezent oscileaza intre 4200-5300 lei/kg ,sunt citiva angrosisti care stabilesc regula jocului si nu respecta pretul stabilit de M.A.P.D.R.

Consideram ca trebuie creata o structura asiciativa (care nu va vinde si nu va cumpara cereale)care nu va fixa pretul,aceasta negociindu-se individual,dar care sa faciliteze contractele,si sa stabileasca regula jocului adica termenii contractuali,definirea calitatii marfurilor,modul de livrare (in saci,vrac,......)locul de livrare (la producator,in gara de cale ferata,in port),tolerante si altele si sa fie o prima instanta de rezolvare a eventualelor neintelegeri,inainte ca partile sa ajunga in fata justitiei.

Nu este normal,ca producatorul sa vinda in piata,fiindca timpul sau consumat la piata este mai mult decit daca l-ar consuma in productie.Suntem convinsi ca producatorii agricoli de marfa vor avea tot interesul sa participe la o astfel de organizatie.

Crearea mecanismului de organizare si efectuare a gradarii semintelor de consum,ca element esential ,menit sa elimine distorsiunile pietelor produselor agricole,a facut obiectul unui amplu proces legislativ,desfasurat in ultimii ani.

Avem in vedere H.G. nr.1336/2002,precum si alte acte normative care reglementeaza un sistem cu totul nou. El conduce la disciplinarea pietei,permitind aplicarea unor preturi corecte,in functie de calitatea produselor.De altfel,acest mecanism a fost promovat in contextul reglementarii depozitarii semintelor de consum si al instituirii regimului certificatelor de depozit,conform O.U.G.nr. 141/2002 modificata si completata prin Legea nr. 149/2003.

In baza actelor normative functioneaza Comisia Nationala de Gradare a Semintelor de Consum,care coordoneaza activitatea de gradare, a fost alaborat Manualul de gradare si au fost pregatiti gradatorii-persoane fizice autorizate de minister,in baza unor licente pentru efectuarea operatiunilor de gradare.

Conform legii,gradarea este obligatorie la toate punctele de receptie si dorim,ca incepind din acest an,aceasta prevedere sa fie respectata cu strictete si in judetul Covasna.

M.A.P.D.R.,impreuna cu Comisia Nationala de Gradare ,au decis elaborarea unui act normativ pentru completarea H.G. nr.1336/2002 ,in sensul introducerii unor masuri coercitive impotriva celor care aplica gradarea,deci nu respecta legea.

Este vorba de H.G.nr. 1114 din 15 iulie 2004 publicata in Monitorul Oficial nr.665 din 23 iulie 2004 care prevede amenzi cuprinse intre 15-100 milioane lei.

Consideram ca generalizarea sistemului de gradare reprezinta un pas important in buna organizare a pitei agricole.

Introducerea acestui sistem are multiple avantaje.Astfel,stabilirea referintelor de calitate da posibilitatea introducerii certificatelor de depozit,ca instrumente directe de finantare a productiei agricole;promoveaza calitatea si nu cantitatea,punind astfel bazele sistemului de siguranta alimentara pe filierele de produs,si nu in ultimul rind,asigura conservarea calitatii produselor depozitate,cea ce permite maximizarea veniturilor producatorilor,care pot pastra semintele in conditiile de siguranta,pentru a le valorifica in momentele optime de piata.

_______________

 

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 1 alin. (2) lit. n) si al art. 2 lit. c) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare din Romania, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei a adoptat HOTARAREA nr. 1.081 din 8 iulie 2004 privind aprobarea pretului de referinta pentru grau in anul de piata 2004-2005.

Astfel,se aproba pretul de referinta de 5.500 lei/kg, in conditia franco depozit cumparator, la care se adauga T.V.A. la produsul grau ca pret orientativ ce sta la baza negocierii pretului de vanzare-cumparare care se practica pe piata graului intre producatorii agricoli si procesatori sau comercianti in anul de piata 2004-2005 .

________________

Având in vedere incidentele regretabile petrecute in zona de vest a tarii, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale aminteste ca aprinderea si arderea resturilor vegetale rezultate in urma recoltarii cerealelor paioase si a altor culturi in câmp deschis sunt interzise prin Ordinul nr. 313/09.08.2001.

Astfel, nici o persoana fizica sau juridica nu are voie sa aprinda si sa arda resturile vegetale rezultate in urma recoltarii cerealelor paioase si a altor culturi in câmp deschis, interzicându-se, in acelasi timp, aprinderea si mentinerea focului in câmp deschis si nesupravegheat.

De asemenea, in zonele cu suprafete expuse incendiilor (culturi agricole, in vegetatie, zone de protectie ale acestora si paduri), se vor asigura benzi de protectie potrivit normelor in vigoare. Arboretele situate in margine de masiv se vor parcurge, in mod obligatoriu, cu taieri de igiena, extragându-se toti arborii uscati sau cu fenomen de uscare.

Respectarea acestui ordin este urmarita de Directiile judetene pentru agricultura si dezvoltare rurala, de inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic si Regia Nationala a Padurii, in colaborare cu organele de specialitate ale Ministerului Administratie si Internelor (pompieri).

Totodata in conformitate cu LEGEA nr. 137 din 29 decembrie 1995 privind protectia mediului ,art. 52 ( cu modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001; ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 20 iunie 2002; LEGEA nr. 294 din 27 iunie 2003) detinatorii de terenuri cu orice titlu, precum si orice persoana fizica sau juridica care desfasoara o activitate pe un teren fara a avea un titlu asupra lui au urmatoarele obligatii, in scopul asigurarii protectiei calitatii solului:

a) sa previna, pe baza reglementarilor in domeniu, deteriorarea calitatii solurilor;

b) sa asigure la amplasarea, proiectarea, construirea si punerea in functiune a obiectivelor de orice fel, ca si la schimbarea destinatiei terenurilor, conditiile prevazute in acord si in autorizatia de mediu;

c) sa nu arda miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;

d) sa asigure luarea masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiere, feroviare si de navigatie.

Incalcarea acestor prevederi din lege constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice.

_____________

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale a emis Ordinul nr.497/13.07.2004 privind modificarea si completarea Ordinului nr.87/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a H.G. nr.1593/2003,privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2004 producatorilor agricoli din sectorul animalier pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale,cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel,conform acestui act normativ,pentru productiile de carne,valoarea totala a subventiilor este de 1071,2 miliarde pentru cantitatea de 171,25 mii tone de carne.De asemenea,pentru productia de carne viu obtinuta de la animale individualizate,subventia este de 0,5 miliarde de lei pentru cantitatea de 0,058 mii de tone.

In ceea ce priveste valoarea totala a subventiei pentru ouale de gaina certificate ecologic,aceasta este de 0,2 miliarde de lei pentru 200.000 de bucati.Valoarea totala a subventiei pentru laptele de oaie si capra livrat pentru prelucrare la agentii economici specializati in procesare,cu licenta de fabricatie,este de 16 miliarde de lei pentru 57,14 mii hl lapte. In acelasi timp,valoarea totala a subventiei pentru familiile de albine de elita si familiile de albine de productie este de 3,1 miliarde de lei.

________

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR) are doua orizonturi de actiune in domeniul politicii de dezvoltare rurala. Astfel, pentru perioada de pre-aderare se deruleaza Programul SAPARD 2000-2006, care vizeaza, in principal, alinierea legislatiei nationale la acquis-ul comunitar si restructurarea si modernizarea sectorului agricol. In paralel cu derularea acestui program, in perioada 2004 – 2006, se va urmari si implementarea programelor nationale, care constau in sprijinirea tinerilor fermieri, acordarea de compensatii pentru fermierii din zona de munte si Delta Dunarii. In ceea ce priveste sprjinul pentru pensionarea timpurie, in perioada de pâna la aderare, se va pregati sistemul de implementare si vor fi stabilite criteriile de eligibilitate.

Programul de sprijin pentru stabilirea tinerilor in mediul rural are ca principala prioritate sustinerea schimbarilor si ajustarilor in agricultura, in special in ceea ce priveste intinerirea populatiei rurale, continuitatea activitatilor agricole, cresterea competitivitatii fermelor si ajustarea structurii economice a exploatatiilor. Programul reprezinta pregatirea si introducerea unei scheme de sprijin, ca exercitiu pilot, in conformitate cu prevederile europene, care se va continua dupa anul 2007 si cu finantare comunitara.

Procesul de adaptare a politicii de dezvoltare rurala la politica comunitara necesita transformari majore care implica adaptari legislative si institutionale, pregatirea profesionala a taranilor, precum si stabilirea unui sistem de monitorizare si evaluare a programelor, prin care sa se cuantifice cât mai bine impactul si rezultatele programelor.

 SUS
  10.08.2004
 • PLAN COMUN DE MASURI pentru preluarea si achizitionarea in bune conditiuni a

griului din recolta anului 2004,de catre unitatile de depozitare si procesare griu

In vederea monitorizarii si verificarii permanente pe tot teritoriul României a modului de preluarea si achizitionarea a griului din recolta anului 2004,de catre unitatile de depozitare si procesare griu ,Ministerul Agriculturii,Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin Directiile pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor prin Inspectoratele Judetene de Politie ,vor efectua in perioada urmatoare activitati de control la aceste unitati.

Obiectivele cuprinse in tematica de control sunt:

I. Modul cum sunt asigurate conditiile prevazute de H.G. nr.1336/2002 privind gradarea si clasificarea griului:

a.)existenta echipamentelor si aparatelor necesare efectuarii receptiei:

-aparate pentru determinarea umiditatii masei hectolitrice,impuritati si prelevare probe,etc.;

b.)existenta personalului atestat profesional;

II. Modul cum sunt respectate prevederile H.G. nr. 1336/2002,privind instituirea Sistemului National de Gradare a Semintelor de Consum(S.N.G.S.C)

1.-Asigurarea conditiilor privind gradarea si clasificarea griului:

-pastrarea probelor;

-afisarea la loc vizibil in spatii destinate relatiilor cu publicul a tarifului pentru serviciile prestate in cadrul activitatii de gradare;

-modul de transmitere a cantitatii de griu receptionate Comisiei Nationale de Gradare a Semintelor de Consum;

-efectuarea gradarii obligatorie a griului la toate punctele de receptie;

 • Sprijin acordat producatorilor agricoli

Conform datelor centralizate de Directia Pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna privind alocarile financiare ce urmeaza a fi efectuate in luna august, cu titlu de sprijin acordat producatorilor agricoli, corespunzatoare deconturilor depuse la MAPDR pana la data de 30 iulie 2003 ,acestea se ridica la suma de 24.449.433.496 lei.

Din aceasta suma, 7.531.758.000 lei reprezinta sprijinul acordat producatorilor agricoli din sectorul zootehnic ca prime de lapte cf.O.U.G 18/2002 .

Alocatia acordata producatorilor agricoli conform HG 865/2003 pentru achizitionarea de juninci, construirea de adaposturi pentru juninci si achizitionarea de instalatii zootehnice, aferenta deconturilor depuse la minister pâna la data de 30 iulie 2004 este de 1.175.000.000lei.

Din suma totala destinata platii sprijinului acordat de stat producatorilor agricoli, conform deconturilor depuse la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, 55.600.000 lei reprezinta subventionarea in procent de 70% dobânzii aferente lunii iulie 2004 pentru creditele angajate la procurarea de utilaje agricole, in conformitate cu prevederile OG 36/1999.

Alocatia de 45% din pretul tractoarelor si echipamentelor agricole livrate producatorilor agricoli in luna iulie 2004 este de 2.979.825.596 lei.

 • Starea fitosanitara a culturii cartofului in judetul Covasna

In judetul Covasna in anul 2004 se cultiva 22374 hectare cu cartofi de toamna,din care cartofi pentru saminta 413 hectare.

Pana la sfirsitul lunii iulie starea fitosanitara a cartofului a fost corespunzatoare,cu toate ca,datorita temperaturilor ridicate si a ploilor abundente s-a manifestat un atac mijlociu de Alternaria porri care produce patarea bruna a frunzelor de cartofi.Pana la sfarsitul lunii iulie atacul de mana cartofului produs de ciuperca Phytophthora infestans s-a manifestat sporadic cu grad de atac de la slab pana la mijlociu.

In luna iulie au cazut precipitatii de la 100 pana la 140 litri /mp,media multianuala pentru zona Sfintu Gheorghe si Tirgu Secuiesc este de 80 l/mp.

Incepind cu luna august,datorita ploilor abundente din ultimele zile,cind pe data de 31 iulie au cazut 29,8 l/mp,pe data de 3 august 14,4 l/mp,ploile continuind si in prezent,starea fitosanitara a cartofului se prezinta in felul urmator:

-atacul de Alternaria porri s-a agravat si s-a extins pe toata suprafata cultivata,manifestind un atac puternic si foarte puternic pe o suprafata de 4500 hectare.

-s-a extins si s-a agravat si atacul de mana cartofului,in judet existind o suprafata de circa 2000 hectare fara atac,acolo unde pana in prezent s-au executat cel putin 4 tratamente,pe restul suprafetelor se manifesta un atac de la slab pana la mijlociu,iar pe cca.3000 hectare gradul de atac este puternic si foarte puternic.

Astfel,se recomanda in continuare executarea tratamentelor contra manei cartofului cu fungicide sistemice(RIDOMIL,PATAFOL,TATOO C,ACROBAT),iar pentru cultivatorii de cartofi pentru saminta se recomanda distrugerea vrejilor pentru impiedicarea transmiterii virozelor in tuberculi si pentru a preintimpina spalarea sporilor ciupercii Phitophthora infestans la tuberculi.

 • Insamintarea din toamna 2004

Conform estimarilor inspectorilor DADR Covasna din teritoriu , in toamna acestui an se vor fi insaminta 20.550 hectare cu griu+secara+triticale ,din care 6.390 hectare cu saminta certificata si 300 hectare cu orz de toamna.Pentru aceste suprafete necesarul de saminta este de 4961 tone griu+secara+triticale si 60 tone orz de toamna ,cantitate care se prevede a fi asigurata in totalitate.

Pâna la aceasta data, producatorii au recoltat si depozitat cantitatea de 500 de tone samânta de griu urmând ca in scurt timp, daca timpul o permite, sa fie recoltate si celelalte suprafete semincere.

Dupa recoltarea suprafetelor semincere urmeaza procesul de pregatire a semintelor pentru semanat prin efectuarea operatiunilor de conditionare, tratare si continuând cu analizele oficiale de laborator in vederea certificarii finale.

In urma analizelor preliminare privind calitatea semintelor de grâu, destinate insamântarilor in toamna acestui an, efectuate de catre Inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor rezulta ca samânta este de buna calitate, cu o germinatie ridicata, care va asigura o buna rasarire a semanaturilor cu conditia ca fermierii sa pregateasca corespunzator terenul si sa insamânteze in perioada optima.

 SUS
  17.08.2004
 SUS
  17.08.2004
 • Stadiul recoltarilor din campania de vara

In judetul Covasna, s-au incheiat lucrarile de recoltare la cultura de orz, obtinându-se o productie medie de 4206 kilograme la hectar de pe o suprafata de 272 hectare.

Stadiul recoltarii la cultura de orzoaica de primavara reflecta pâna in prezent, un procent de recoltare de 46% din suprafata insamântata , respectiv 4873 hectare, cu o productie medie de 2820 kilograme la hectar.

La cultura de griu, s-au recoltat 11.970 hectare din cele 21.000 hectare infiintate, cu o productie medie de 4131 kilograme la hectar.

Lucrarile de eliberare a terenului s-au realizat pe 41% din suprafata totala de 34039 hectare, ceea ce reprezinta 13956 hectare.

Araturile de vara s-au efectuat pe o suprafata de 5787 hectare, reprezentând un procent de 17%.

 • PRECIZARI privind conditiile de acordare a subventiei pentru cantitatile de grau, depozitate in temeiul H. G. nr. 1046/2004

 • Conform prevederilor art.1, alin.(1) din H. G. nr.1046/09.07.2004, sustinerea financiara se acorda "pentru receptionarea depozitarea si pastrarea cantitatii de 1.200 mii tone grau pentru panificatie, din productia interna a anului 2004, pentru consum intern".

 • Producatorii agricoli beneficiari ai subventiei, vor da o declaratie pe propria raspundere, prin care se obliga sa valorifice graul numai catre unitati de morarit si/sau morarit si panificatie, iar in caz contrar, sa restituie contravaloarea sprijinului financiar acordat pentru depozitare.

 • Avand in vedere cantitatile mari de grau obtinute din recolta acestui an, pentru asigurarea valorificarii la unitati de morarit si/sau morarit si panificatie a cantitatilor de grau ce fac obiectul H.G. nr. 1046/2004, vor fi subventionate la depozitare numai acele cantitati, corespunzatoare calitativ gradelor 1 si 2 din planul de gradare a graului din clasele A si B, prevazut in Manualul de gradare a semintelor de consum, care indeplinesc urmatorii indici de calitate pentru panificatie:

- gluten umed, min. 22 %;

- indicele de deformare a glutenului, max.15 mm.

 • Producatorii agricoli beneficiaza de sutinerea financiara a depozitarii cantitatilor de grau pentru panificatie, pana la valorificarea lor sau, cel mai tarziu, pana la data de 31 martie 2005. Dupa valorificare, se aplica prevederile H.G.1594/2003, privind sprijinul direct al statului acordat producatarilor agricoli din sectorul vegetal, intrucat graul a devenit marfa.

 • „Programul National de reabilitare a pajistilor in perioada 2005 – 2008”

Pajistile naturale constituie cea mai importanta si ieftina sursa de furaje de volum atât pentru speciile rumegatoare, cât si pentru specia cabaline. Pasunile asigura masa verde pentru o perioada de cel putin 150 zile pentru animale. Productia fânetelor recoltata, uscata si depozitata asigura pentru 210 zile furajele fibroase indisponsabile rumegatoarelor.

Constient de importanta pajistilor premierul României prin M.A.P.D.R. si A.S.A.S. a initiat o actiune de reabilitare a pajistilor pe perioada 2005 – 2008. Aceasta actiune se bazeaza pe un program national.

In sedinta din data de 5 august 2004, Guvernul României a aprobat „Programul National de reabilitare a pajistilor in perioada 2005 – 2008”

Pe plan local (comunal) s-au intocmit programe, pe baza carora s-a intocmit un program judetean.

La nivelul judetului Covasna pajistile ocupa o suprafata de 98.823 hectare ,din care 65.009 ha fiind pasuni si restul finete.Din aceasta suprafata, 48.823 hectare de pajisti sunt situate in zona de munte(nemecanizabile),20.000 hectare la ses si restul de 30.000 hectare la deal.Aprecierile arata ca din totalul suprafetei ocupate cu pajisti ,34.420 hectare au potentialul actual de productie masa verde sub 6 to/ha ,8.015 hectare au potentialul intre 11-15 to/ha m.v. iar majoritatea ,adica 56.388 hectare au o productie intre 6-10 to/ha m.v. Programul de reabilitare a pajistilor in perioada 2005-2008 in judet prevede aplicarea lucrarilor de imbunatatiri pe 71.152 hectare ,astfel:

           
     

Anul

   
 

TOTAL

2005

2006

2007

2008

Regenerari total, din care:

71.152

14.823

16.800

18.777

20.752

- insamântare

17.788

2.965

3.953

4.941

5.929

- suprainsamântare

53.364

11.858

12.847

13.836

14.823

- Fertilizari cu ingrasaminte chimice

8.400

1.500

1.700

2.200

3.000

Fertilizari cu ingrasaminte organice

53.000

12.500

13.000

13.500

14.000

Aplicare amendamente

9.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Lucrari de intretinere

51.000

10.000

12.000

14.000

15.000

Defrisari

2.600

500

600

700

800

Desecari

2.900

500

600

800

1.000

Combaterea eroziunii

-

       

Intreprinderea specializata in producerea semintelor s-a desfiintat cu ani in urma din care cauza am intâmpinat greutati in identificarea si asigurarea unor suprafete pentru producerea semintelor necesare atât pentru supraânsamântari cât si pentru infiintarea de pajisti noi. Pentru anul 2005 s-au asigurat 10 ha, suprafata care va creste la 58 ha. in anul 2008.

In urma aplicarii masurilor de imbunatatire a pajistilor conform programului stabiltit,se preconizeaza obtinerea si in judetul Covasna a unor efecte pozitive atit din punctul de vedere al cresterii productiei de masa verde obtinuta cit si al sporirii efectivelor de animale .

           
 • programul sapard

România va absorbi integral pâna la finele acestui an – termenul limita pentru alocarea financiara a anului 2000 – fondurile alocate de Uniunea Europeana prin Programul SAPARD pentru dezvoltarea agriculturii si a mediului rural si anume aproximativ 150 milioane de euro.

Pâna la acest moment, Agentia SAPARD a autorizat plati in valoare de peste 85 milioane de euro. Având in vedere aceasta situatie si estimarile de plata realizate pentru perioada imediat urmatoare, expertii Agentiei SAPARD considera ca fondurile alocate pentru anul 2000 vor fi absorbite integral pâna la sfârsitul acestui an.

Aceasta afirmatie este sustinuta si de analizarea si evaluarea stadiului de realizare a lucrarilor de infrastructura rurala: modernizare a drumurilor comunale, alimentare cu apa si canalizare. In acest moment sunt demarate 430 de proiecte de infrastructura si s-au realizat deja 670 kilometri de drumuri comunale, 1.820 kilometri de conducte pentru alimentare cu apa si 171 kilometri de conducte pentru canalizare.

In judetul Covasna ,in urma verificarii stadiului de realizare fizica al investitiilor din data de 05.08.2004 s-au constatat urmatoarele:

La proiectul depus pe masura 2.1 de catre Asociatia Consiliilor locale Zagon si Borosneu Mare – „Reabiliatre D.C.17 – Borosneu Mare – Zagon km 13 + 500” . Pâna la aceasta data a fost realizata infrastructura si suprastructura (asfaltarea) pe o distanta de 2,7 km in interiorul comunei Borosneu Mare si pe DC 17 intre comunele Borosneu Mare – Zagon si pe o lungime de 1,63 km in interiorul comunei Zagon si alte 3,17 km intre comunele Borosneu Mare – Zagon, in total 7,5 km. Stadiul de executie reprezinta 60 % din totalul investitiei. Consideram ca implementarea proiectului pâna in acest moment este in grafic.

Proiectele din cadrul masurii1.1 sunt in diferite stadii de implementare:

- Proiectul implementat de SC TYROM SA din Baraolt este realizat in procent de 91,62 %, dosarul cererii de plata in valoare a fost verificat la DADR, in data de 23.06.2004, iar la SC TYROM SA in data de 24.06.2004.

In data de 19.03.2004, pentru SC TYROM SA a fost virata de catre Agentia SAPARD suma aferenta celor 50 % din valoarea primei transei de plata.

In data de 21.07.2004, a fost virata suma aferenta celor 50 % din valoarea transei a doua de plata.

Prentru proiectul executat de SC BRECO SRL se va depune in cursul saptamânii viitoare o solicitare de modificare de contract in vederea redistribuirii unor sume si a modificarii unor sume si a modificarii datei de depunere a dosarului cererii de plata din luna iunie pentru luna august. Stadiul de realizare a proiectului este de 80 %.Pentru SC BRECO SRL a fost achitata 50 % din valoarea primei transe de plata.

Programul SAPARD este cu adevarat o solutie reala pentru promovarea agriculturii, pentru dezvoltarea rurala si mai ales pentru pregatirea României in conformitate cu piata europeana.

Cu toate ecestea, fondurile nerambursabile SAPARD nu pot ajunge foarte usor la cei care au cu adevarat nevoie de ele si asta in primul rând pentru ca plafonul minim admis in cadrul fiecarui masuri a Programului SAPARD era destul de mare daca ne referim la micul fermier (peste 40.000 de euro in judetul Covasna). Pe de alta parte, cei care doresc sa investeasca sume mari in industria agroalimentara (de exemplu S.C. TYROM S.A. Baraolt) se lovesc de plafonul maxim admis, care nu le permitea sa construieasca sau sa retehnologizeze unitati de procesare de mare capacitate.

Astfel in urma interventiilor repetate (D.A.D.R) specialistii implicati in implementarea Programului SAPARD de la M.A.P.D.R. au gasit solutiile de imbunatatire a conditiilor prevazute in masurile acreditate ale Programului, solutii pe care Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale l-au inaintat Comisiei Europene spre aprobare.

Este vorba la scaderea plafonului minim pentru investitii in exploatatiile agricole de la 10.000 la 5.000 de euro, dar si la majorarea limitei maxime pentru imbunatatirea prelucrarii produselor agricole de la 2.000.000 la 4.000.000 de euro, având in vedere incheierea negocierilor pentru Capitolul 7 – Agricultura si necesitatea alinierii inteprinderilor românesti la standardele Uniunii Europene.

De asemenea, s-a propus Comisiei Europene cresterea contributiei Programului SAPARD la investitiile in sectorul – cereale, de la 30 % la 50 % iar in ceea ce priveste accesul la fondurile europene, acesta cu siguranta va fi extins, atât prin acceptarea ca beneficiari a cooperativelor de consum si a coperativelor mestesugaresti cât si prin introducerea cu investitie eligibila a modernizarii spatiilor atribuite spre folosinta gratuita conform Ordonantei Guvernului nr. 168/2001.

Modificarile din Programul SAPARD au fost acceptate de Comisia Europeana si vor asigura cresterea numarului de proiecte si in judetul Covasna. Serviciul SAPARD din cadrul D.A.D.R. va asigura si in continuare implementarea Programului SAPARD astfel incât sa putem dezvolta si perfectiona cât mai mult satele noastre si un sistem institutional capabil pentru accesarea fondurilor europene dupa integrarea tarii noastre in Comunitatea Europeana.

Previziunile de plata elaborate de specialisti ai Agentiei SAPARD (pâna la sfârsitul anului 2004 se va acoperi alocarea financiara pe 2000, in proportie de peste 100%), simplificarea procedurilor precum si garantarea de catre stat a unor credite interne necesare desfasurarii Masurii 2.1, sunt motive suficient de solide pentru a afirma ca România nu va returna nici un eurocent Uniunii Europene.

De asemenea, trebuie sa precizat ca, prin Programul SAPARD se aloca 1.479 milioane de euro pentru dezvoltarea agriculturii si a mediului rural – pe intreaga perioada de implementare a Programului (2000 - 2006) – din care contributia Uniunii Europene este de 1.113 milioane de euro (75%) si a Guvernului României, de 365 milioane de euro (25%).

 • Valorificarea prevederilor H.G. 150/2003 privind creditul agricol. Asigurarea si acordarea primelor si subventiilor la lapte, carne, juninci, vitei cf. H.G. 1593/2004. Asigurarea si acordarea primelor la productia marfa din sectorul vegetal cf. H.G. 1594/2004. Asigurarea culturilor agricole in caz de calamitati naturale cf. Legii 381/2002.

De sprijinul financiar acordat producatorilor agricoli in primul semestru al anului 2004, in judetul Covasna in mod direct si indirect au beneficiat 39.221 exploatatii si gospodarii individuale (exploatatii familiale) in valoare de 135.031 milioane lei, suma care a fost virata in contul Directie pentru Agricutura si Dezvoltare Rurala Covasna .Astfel, sprijinul direct acordat producatorilor agricoli cuprinde:

- prime pentru lapte - 51.880 milioane lei;

- sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare, masini si utilaje agricole, precum si instalatii de irigat din productia interna - 4.748 milioane lei;

-pentru platile efectuate in baza programului de sprijin cu suma 2 milioane /ha producatorilor agricoli cu pâna la 5 ha teren s-au primit credite in valoare de 40.837 milioane lei;

-valoarea despagubirilor pentru calamitatile cauzate de seceta in valoare de 529 milioane lei;

-fondurile alocate pe baza H.G. nr. 1588/2003 au fost destinate culturilor de sfecla de zahar, cartof, lucerna, trifoi, material saditor prin subventionarea unei parti din pretul semintelor in valoare de 8.309 milioane lei;

-creditele primite privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2003 producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale insumeaza 9.649 milioane lei;

-pentru sprijinirea directa a producatorilor agricoli din sectorul vegetal prin acordarea de subventii, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole s-au primit credite in valoare de 6.936.569.900 lei.

 • Proiectul FIDA

Arealul proiectului FIDA pentru Agentia Zonei Montane, in conformitate cu HG 674/2004, a fost extins pe raza a 9 judete : Vâlcea, Sibiu, Covasna, Buzau, Vrancea, Bacau, Harghita, Neamt, Suceava.

In baza acestei hotarâri, Guvernul sprijina financiar Directiile pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din judetele: Vâlcea, Sibiu, Bacau, Covasna, Suceava, iar BCR sprijina prin ofiterii de credit, judetele: Harghita, Neamt, Buzau, Vrancea.

Pina la aceata data ,la nivel de tara ,in domeniul agriculturii au fost finantate 452 proiecte, in domeniul industriei alimentare au fost finantate 16 proiecte, in domeniul agroturismului au fost finantate 26 proiecte, iar in domeniul industriei mici 73 proiecte.

Valoarea totala a creditelor acordate este de 7,222 milioane dolari.

In cadrul judetelor noi in care s-a extins proiectul,printre care si in judetul Covasna, s-a trecut la o mediatizare si la o informare a populatiei.Pâna la aceasta data la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna s-au interesat numerosi potential beneficiari.

 SUS
 
 • In data de 16.08.2004, a fost publicata in Monitorul Oficial nr.738 Hotarârea de Guvern nr.

1238 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, destinata pentru insamântare in campaniile agricole din toamna anului 2004, primavara si toamna anului 2005 si primavara anului 2006 si pentru aprobarea Normelor metodologice.

Ajutorul financiar aprobat prin aceasta hotarâre se acorda atât pentru seminte certificate oficial, provenite din productie interna, obtinute din recolta anului de vânzare, cât si pentru semintele certificate oficial, provenite din productie interna, aflate in stoc.

Termenul maxim pana la care pot fi vandute semintele sau se pot insamanta, dupa caz, in functie de speciile prevazute in prezenta hotarare, este data de 30 mai pentru campania agricola de primavara si data de 15 noiembrie pentru campania agricola de toamna.

Beneficiarii ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial sunt agentii economici, persoane fizice sau juridice, inregistrati pentru producerea de seminte, care produc samanta in baza unui contract si/sau a unei declaratii de multiplicare, inregistrate la autoritatea desemnata in conditiile legii, si care:

a) comercializeaza samanta, in vederea insamantarii, societatilor comerciale cu profil agricol, societatilor agricole, asociatiilor agricole fara personalitate juridica, producatorilor agricoli individuali, precum si altor proprietari si detinatori legali de terenuri agricole;

b) utilizeaza samanta pentru insamantare proprie in vederea multiplicarii si/sau pentru productia de consum.

Ajutorul financiar nu poate fi acordat decat o singura data pentru fiecare cantitate de seminte certificata oficial, produsa si comercializata si/sau utilizata pentru insamantare proprie de catre producatorul acesteia.

Cantitatile de seminte cumparate pentru insamantare in conditiile prezentei hotarari nu se comercializeaza, nu se folosesc in alte scopuri decat pentru insamantare si nu se pastreaza pe stoc.

Daca o cerere de ajutor financiar pentru productia de seminte destinata insamantarii se refera la seminte care nu sunt certificate oficial sau care nu au fost produse in tara, solicitantului nu i se acorda ajutorul financiar pentru productia de seminte.

Aceasta Hotarâre de Guvern a fost elaborata in scopul sprijinirii atât a producatorilor de samânta certificata cât si a fermierilor, de a folosi la insamântare samânta certificata din soiuri productive si de calitate superioara pentru panificatie.

Pentru campania de insamântare din toamna anului 2004, se acorda ajutor financiar pentru samânta de grâu, in valoare de 2.000 lei/kg pentru samânta din categoria biologica Certificata si 3.000lei/kg pentru samânta din categoriile biologice superioare Prebaza si Baza.

____________

 • In conformitate cu H.G.nr.1594/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii

in anul 2004 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole,de subventia pe produs beneficiaza producatorii agricoli,persoane fizice sau juridice,organizati in exploatatii agricole inregistrate in anul 2004 la DADR Covasna.

Conform art.6 alin.2 din H.G.nr.1594/2003,intocmirea dosarelor pentru subventia pe produs revine Directiei Pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala,prin reprezentantii sai teritoriali in baza datelor furnizate de producatorii agricoli.

Dosarele intocmite vor fi preluate de inspectorii teritoriali ai DADr Covasna si vor cuprinde urmatoarele:

 • Cererea tip vizata de primaria in raza careia apartine,adresata DADR Covasna
 • Documente de identificare:-pentru persoana fizica –copie de pe buletinul de identitate/cartea de

identitate

-pentru persoana juridica-copii de pe certificatul de inregistrare

fiscala si de inmatriculare

 • Adeverinta de la primarie din care sa rezulte cultura,suprafata inregistrata in registrul agricol,productia medie si totala estimata,vizata de reprezentantul DADR in teritoriu
 • Contractul de livrare (in cazul sfeclei de zahar)
 • Schita de amplasare a culturii,precum si actele doveditoare ale terenului (titlu de proprietate,contractul de arendare incheiat pe baza titlului de proprietate)
 • Declaratia pe proprie raspundere ca s-a insamintat saminta de calitate,ca s-a respectat perioada optima de insamintare si tehnologia specifica fiecarei culturi,fiind vizata de inspectorul teritorial (acolo unde este posibil documente care atesta calitatea semintei,certificatul de calitate)
 • Copii de pe documentele de valorificare a productiei (nota de receptie cu semnatura si stampila persoanei autorizate a Fabricii de zahar Bod,factura sau borderoul de achizitie+dovada platii in cazul griului)
 • Copii de pe licenta de fabricatie,autorizatia de functionare a procesatorului,in cazul griului
 • Copia de pe diploma care sa ateste ca are pregatire agricola(studii superioare,studii medii,Certificat de absolvire curs OJCA sau Atestatul eliberat de DADR Covasna)
 • Termenul limita pentru depunerea dosarului este de 31 decembrie 2004.

Judetului Covasna i-au fost repartizate urmatoarele produse si cantitatii ca fond de marfa maxim care urmeaza sa beneficieze de sustinere directa din bugetul MAPDR :

Cultura

Prod marfa sustinuta (mil tone)

Sustinerea pe unitatea de produs(millei/tone)

Sustinere directa din bugetul MAPDR

Griu +secara

20,5

500

10,25

Orz

6,8

300

2,04

Sfecla de zahar

80,0

270

21,60

_______________

 • Conform Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de

producatori, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole, au fost stabilite, prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 536/2004, produsele pentru a caror comercializare se pot constitui grupuri de producatori.

In acest act normativ se stipuleaza ca, pentru produsele horticole pentru care se pot constitui grupuri de producatori, ramân in vigoare prevederile Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 174/2004.Aceste produse fiind:

a) fructe;

b) legume;

c) produse ce urmeaza a fi prelucrate;

d) ciuperci;

e) struguri de masa;

f) cartofi timpurii si de vara.

De asemenea, produsele pescaresti pentru care se pot constitui grupuri de producatori, sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 418/2003,astfel:

a.) Peste viu

Peste proaspat sau refrigerat, exclusiv fileurile de peste sau

alte carnuri de peste

Peste congelat, exclusiv fileurile de peste sau alte carnuri

de peste

Fileuri de peste sau alte carnuri de peste (maruntite sau nu)

proaspat, refrigerat sau congelat

b.) Crustacee intregi sau decorticate, vii, proaspete, refrigerate,

uscate, sarate sau in saramura; crustacee intregi, preparate in

baie de abur sau fierte in apa, refrigerate sau nu, congelate,

uscate, sarate sau in saramura, faina, granule si pelete, pregatite

pentru consumul uman

Moluste in carapace sau nu, vii, proaspete, refrigerate, uscate,

sarate sau in saramura; nevertebrate acvatice, altele decat

crustacee si moluste, proaspete, refrigerate sau congelate, uscate,

sarate sau in saramura, faina, granule si pelete, pregatite pentru

consumul uman

 1. Crustacee, moluste si alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate

Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 537/2004 privind statutul cadru pentru grupurile de producatori a fost aprobat. Acesta a fost elaborat in baza Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole.

Acest act normativ stipuleaza ca statutul pentru grupurile de producatori care se constituie in vederea valorificarii produselor horticole este cel prevazut in Anexa 2 din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 174/2004. De asemenea, acest act normativ mai sustine ca statutul pentru grupurile de producatori care se constituie in vederea valorificarii produselor piscicole este cel prevazut in art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 418/2004.

 SUS
  08.09.2004
 • In data de 16.08.2004, a fost publicata in Monitorul Oficial nr.738 Hotarârea de Guvern nr.

1238 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, destinata pentru insamântare in campaniile agricole din toamna anului 2004, primavara si toamna anului 2005 si primavara anului 2006 si pentru aprobarea Normelor metodologice.

Ajutorul financiar aprobat prin aceasta hotarâre se acorda atât pentru seminte certificate oficial, provenite din productie interna, obtinute din recolta anului de vânzare, cât si pentru semintele certificate oficial, provenite din productie interna, aflate in stoc.

Termenul maxim pana la care pot fi vandute semintele sau se pot insamanta, dupa caz, in functie de speciile prevazute in prezenta hotarare, este data de 30 mai pentru campania agricola de primavara si data de 15 noiembrie pentru campania agricola de toamna.

Beneficiarii ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial sunt agentii economici, persoane fizice sau juridice, inregistrati pentru producerea de seminte, care produc samanta in baza unui contract si/sau a unei declaratii de multiplicare, inregistrate la autoritatea desemnata in conditiile legii, si care:

a) comercializeaza samanta, in vederea insamantarii, societatilor comerciale cu profil agricol, societatilor agricole, asociatiilor agricole fara personalitate juridica, producatorilor agricoli individuali, precum si altor proprietari si detinatori legali de terenuri agricole;

b) utilizeaza samanta pentru insamantare proprie in vederea multiplicarii si/sau pentru productia de consum.

Ajutorul financiar nu poate fi acordat decat o singura data pentru fiecare cantitate de seminte certificata oficial, produsa si comercializata si/sau utilizata pentru insamantare proprie de catre producatorul acesteia.

Cantitatile de seminte cumparate pentru insamantare in conditiile prezentei hotarari nu se comercializeaza, nu se folosesc in alte scopuri decat pentru insamantare si nu se pastreaza pe stoc.

Daca o cerere de ajutor financiar pentru productia de seminte destinata insamantarii se refera la seminte care nu sunt certificate oficial sau care nu au fost produse in tara, solicitantului nu i se acorda ajutorul financiar pentru productia de seminte.

Aceasta Hotarâre de Guvern a fost elaborata in scopul sprijinirii atât a producatorilor de samânta certificata cât si a fermierilor, de a folosi la insamântare samânta certificata din soiuri productive si de calitate superioara pentru panificatie.

Pentru campania de insamântare din toamna anului 2004, se acorda ajutor financiar pentru samânta de grâu, in valoare de 2.000 lei/kg pentru samânta din categoria biologica Certificata si 3.000lei/kg pentru samânta din categoriile biologice superioare Prebaza si Baza.

____________

 • In conformitate cu H.G.nr.1594/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii

in anul 2004 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole,de subventia pe produs beneficiaza producatorii agricoli,persoane fizice sau juridice,organizati in exploatatii agricole inregistrate in anul 2004 la DADR Covasna.

Conform art.6 alin.2 din H.G.nr.1594/2003,intocmirea dosarelor pentru subventia pe produs revine Directiei Pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala,prin reprezentantii sai teritoriali in baza datelor furnizate de producatorii agricoli.

Dosarele intocmite vor fi preluate de inspectorii teritoriali ai DADr Covasna si vor cuprinde urmatoarele:

 • Cererea tip vizata de primaria in raza careia apartine,adresata DADR Covasna
 • Documente de identificare:-pentru persoana fizica –copie de pe buletinul de identitate/cartea de

identitate

-pentru persoana juridica-copii de pe certificatul de inregistrare

fiscala si de inmatriculare

 • Adeverinta de la primarie din care sa rezulte cultura,suprafata inregistrata in registrul agricol,productia medie si totala estimata,vizata de reprezentantul DADR in teritoriu
 • Contractul de livrare (in cazul sfeclei de zahar)
 • Schita de amplasare a culturii,precum si actele doveditoare ale terenului (titlu de proprietate,contractul de arendare incheiat pe baza titlului de proprietate)
 • Declaratia pe proprie raspundere ca s-a insamintat saminta de calitate,ca s-a respectat perioada optima de insamintare si tehnologia specifica fiecarei culturi,fiind vizata de inspectorul teritorial (acolo unde este posibil documente care atesta calitatea semintei,certificatul de calitate)
 • Copii de pe documentele de valorificare a productiei (nota de receptie cu semnatura si stampila persoanei autorizate a Fabricii de zahar Bod,factura sau borderoul de achizitie+dovada platii in cazul griului)
 • Copii de pe licenta de fabricatie,autorizatia de functionare a procesatorului,in cazul griului
 • Copia de pe diploma care sa ateste ca are pregatire agricola(studii superioare,studii medii,Certificat de absolvire curs OJCA sau Atestatul eliberat de DADR Covasna)
 • Termenul limita pentru depunerea dosarului este de 31 decembrie 2004.

Judetului Covasna i-au fost repartizate urmatoarele produse si cantitatii ca fond de marfa maxim care urmeaza sa beneficieze de sustinere directa din bugetul MAPDR :

Cultura

Prod marfa sustinuta (mil tone)

Sustinerea pe unitatea de produs(millei/tone)

Sustinere directa din bugetul MAPDR

Griu +secara

20,5

500

10,25

Orz

6,8

300

2,04

Sfecla de zahar

80,0

270

21,60

_______________

 • Conform Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de

producatori, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole, au fost stabilite, prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 536/2004, produsele pentru a caror comercializare se pot constitui grupuri de producatori.

In acest act normativ se stipuleaza ca, pentru produsele horticole pentru care se pot constitui grupuri de producatori, ramân in vigoare prevederile Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 174/2004.Aceste produse fiind:

a) fructe;

b) legume;

c) produse ce urmeaza a fi prelucrate;

d) ciuperci;

e) struguri de masa;

f) cartofi timpurii si de vara.

De asemenea, produsele pescaresti pentru care se pot constitui grupuri de producatori, sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 418/2003,astfel:

a.) Peste viu

Peste proaspat sau refrigerat, exclusiv fileurile de peste sau

alte carnuri de peste

Peste congelat, exclusiv fileurile de peste sau alte carnuri

de peste

Fileuri de peste sau alte carnuri de peste (maruntite sau nu)

proaspat, refrigerat sau congelat

b.) Crustacee intregi sau decorticate, vii, proaspete, refrigerate,

uscate, sarate sau in saramura; crustacee intregi, preparate in

baie de abur sau fierte in apa, refrigerate sau nu, congelate,

uscate, sarate sau in saramura, faina, granule si pelete, pregatite

pentru consumul uman

Moluste in carapace sau nu, vii, proaspete, refrigerate, uscate,

sarate sau in saramura; nevertebrate acvatice, altele decat

crustacee si moluste, proaspete, refrigerate sau congelate, uscate,

sarate sau in saramura, faina, granule si pelete, pregatite pentru

consumul uman

 1. Crustacee, moluste si alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate

Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 537/2004 privind statutul cadru pentru grupurile de producatori a fost aprobat. Acesta a fost elaborat in baza Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole.

Acest act normativ stipuleaza ca statutul pentru grupurile de producatori care se constituie in vederea valorificarii produselor horticole este cel prevazut in Anexa 2 din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 174/2004. De asemenea, acest act normativ mai sustine ca statutul pentru grupurile de producatori care se constituie in vederea valorificarii produselor piscicole este cel prevazut in art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 418/2004.

 SUS
  10.09.2004

Avand in vedere situatia extraordinara care impune inceperea imediata a lucrarilor agricole in scopul asigurarii securitatii alimentare a populatiei, Guvernul Romaniei a adoptat ORDONANTA DE URGENTA nr. 61 din 26 august 2004 privind acordarea in anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv

Statul sprijina producatorii agricoli prin acordarea a 2,5 milioane lei/ha pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv.

Beneficiarii sprijinului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, sunt:

a) producatorii agricoli, persoane fizice, care au in proprietate teren arabil pe care il exploateaza direct;

b) persoanele fizice, proprietare de teren arabil, organizate in exploatatii agricole fara personalitate juridica sau in societati agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura;

c) persoanele fizice, proprietare de teren arabil dat in arenda conform prevederilor Legii arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

Beneficiarii sprijinului, care au in proprietate peste 5 ha de teren arabil primesc sprijin numai in limita a 5 ha inclusiv.

In conditiile in care arendatorii nu pot completa cererile privind sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, arendasii pot completa cererea in numele acestora.

Sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 hectare inclusiv, se acorda beneficiarilor, pe baza cererii scrise.

Cererile solicitantilor sprijinului, insotite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil in suprafata de pana la 5 ha inclusiv, se depun pana la data de 15 decembrie 2004 la primariile comunelor, oraselor pe a caror raza se afla amplasat terenul, se verifica de catre reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultura si se vizeaza de catre primar.

Cererile solicitantilor sprijinului sunt inregistrate de catre reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultura intr-un registru de inregistrare a cererilor pentru acordarea in anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv.

Specialistii de la centrul agricol sau de la centrul comunitar pentru cadastru si agricultura intocmesc lista cuprinzand producatorii agricoli care solicita sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv.

In situatia in care un producator agricol are in proprietate suprafete de teren arabil aflate in mai multe localitati, acesta formuleaza cerere si primeste sprijinul direct al statului de la primaria din localitatea unde este situat terenul, fara a depasi suma totala corespunzatoare suprafetei de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv.

Sprijinul in valoare de 2,5 milioane lei pe hectarul de teren arabil se acorda producatorilor agricoli proportional cu suprafata aflata in proprietate si potrivit solicitarii cuprinse in cerere, in limita suprafetei de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv.

Lista producatorilor agricoli care solicita sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv se afiseaza la sediul primariilor comunelor, oraselor, in termen de maximum 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului financiar.

Producatorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omisi din lista producatorilor care au solicitat sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv sau carora li s-a stabilit o suma in lei mai mica decat cea cuvenita, pot depune contestatii la sediul primariilor, in termen de 5 zile de la data afisarii listei.

Primarii, impreuna cu reprezentantii Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna, solutioneaza contestatiile in termen de maximum 5 zile de la data depunerii acestora si dispun, dupa caz, intocmirea listelor suplimentare.

In termen de 5 zile de la data afisarii, listele cuprinzand producatorii agricoli care solicita sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv se inainteaza Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna pentru validare.

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna intocmeste centralizatorul privind sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, acordat producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, pe care il inainteaza Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Sprijinul in valoare de 2,5 milioane lei/ha, acordat producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv se atribuie dupa cum urmeaza:

a) pentru culturile care se infiinteaza in toamna anului 2004, in doua etape, astfel:

- 1.000.000 lei/ha pana la data de 31 ianuarie 2005, pentru infiintari de culturi de toamna;

- 1.500.000 lei/ha pana la data de 30 aprilie 2005, pentru fertilizarea si erbicidarea culturilor infiintate in toamna anului 2004.

b) pentru culturile care se infiinteaza in primavara anului 2005 sprijinul se acorda in trei etape, astfel:

- 1.000.000 lei/ha pana la 1 martie 2005, pentru executarea araturilor;

- 700.000 lei/ha pana la 1 iulie 2005, pentru intretinerea, fertilizarea si erbicidarea culturilor;

- 800.000 lei/ha pana la 1 septembrie 2005, pentru recoltarea culturilor.

Beneficiarii sprijinului direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv au obligatia sa respecte minimul de verigi tehnologice specifice fiecarei culturi, dupa cum urmeaza:

a) executarea lucrarilor pentru infiintarea culturilor in perioadele optime impuse de tehnologia fiecarei culturi;

b) executarea lucrarilor de intretinere, fertilizare si erbicidare in perioada optima din zona de cultura;

c) utilizarea semintelor de buna calitate, care sa asigure o densitate optima la rasarire.

Sumele necesare acordarii sprijinului direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, producatorilor agricoli se prevad in bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna vireaza totalul sumelor solicitate in conturi distincte deschise la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe seama unitatilor administrativteritoriale, in afara bugetului local.

Plata de catre unitatile administrativ-teritoriale a sumelor acordate ca sprijin direct al statului proprietarilor de teren arabil se efectueaza in numerar sau prin virare in cont bancar, dupa caz.

Reprezentantii centrului agricol sau ai centrului comunitar pentru cadastru si agricultura verifica suprafetele, culturile si lucrarile agricole pentru care s-a acordat producatorilor agricoli sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, conform celor declarate in cererea intocmita de beneficiarul sprijinului si intocmesc procesul-verbal de receptie, regularizare si restituire.

Procesele-verbale de receptie, regularizare si restituire se intocmesc dupa cum urmeaza:

a) pentru culturile insamantate in toamna, pana la data de 25 decembrie 2004;

b) pentru efectuarea araturilor la culturile din primavara anului 2005, fertilizarea si erbicidarea culturilor infiintate in toamna anului 2004, intretinerea, fertilizarea si erbicidarea culturilor infiintate in primavara anului 2005, pana la data de 15 iunie 2005.

Procesele-verbale de receptie, regularizare si restituire se inregistreaza intr-un registru special deschis de reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultura.

Reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultura intocmeste centralizatorul justificativ al sumelor acordate producatorilor agricoli ca sprijin direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv.

Retinerea din sumele alocate producatorilor agricoli drept sprijin direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, de catre primari sau de alti reprezentanti ai autoritatilor statului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Instrainarea, deteriorarea sau pierderea registrului de inregistrare a cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului producatorilor agricoli, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv si/sau a proceselor-verbale de receptie, regularizare si restituire constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 la 20.000.000 lei.

Incasarea sumelor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum si cu obligarea la restituirea sprijinului incasat nejustificat si a platii penalitatilor prevazute de legislatia fiscala in vigoare.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute se fac de catre imputerniciti ai Ministerului Administratiei si Internelor.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute se fac de catre imputerniciti ai Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 10, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Contraventiilor prevazute le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Suma necesara pentru sprijinirea producatorilor agricoli, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, precum si cheltuielile aferente tiparirii formularelor, se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

 SUS
  22.09.2004
 • Stadiul lucrarilor agricole la 20.09.2004

Stadiul recoltarii la cultura de cartof reflecta, pâna in prezent, un procent de recoltare de 50% , respectiv 11170 hectare, cu o productie medie de 19569 kilograme la hectar.

La ora actuala s-a semanat griu pe o suprafata de 2370 hectare,din cele 20550 hectare programate a fi insamintate cu aceasta cultura.

Orz de toamna s-a semanat pe 150 hectare,aceasta reprezentind 50% din suprafata luata in program.

Lucrarile de eliberare a terenului pentru insamintarile de toamna s-au realizat in procent de 82% ,adica pe 17000 hectare.

Araturile de insamintare s-au efectuat pe o suprafata de 13750 hectare, reprezentând un procent de 66%.

 • Irigarea culturilor

In judetul Covasna sunt amenajate pentru irigatii o suprafata neta de 4758 ha in cadrul a 3 amenajari hidroameliorative : Cimpu Frumos ( 2998 ha) , Moacsa ( 1300 ha ) si Brates (460 ha ).

La ora actuala in judet este constituita si functioneaza din anul 2002 o asociatie de udatori , Asociatia de Utilizatori de Apa pentru Irigatii (A.U.A.I.) Câmpu Frumos care isi desfatoara activitatea pe o suprafata 989 ha in cadrul amenajarii Câmpu Frumos.

Societatea Nationala de Imbunatatiri Funciare(S.N.I.F.) – S.A. Sucursala Covasna in toata aceasta perioada a acordat asistenta tehnica, a luat parte la sedintele comitetului de initiativa, a Adunarii Generale de Constituire furnizind informatiile necesare membrilor asociatiei despre datele tehnice ale sistemului si avantajele acordate asociatiilor.

S.N.I.F. – S.A. Sucursala Covasna a tinut sedinte cu proprietarii de teren agricol din cadrul amenajarilor de irigatii la Primariile din Moacsa si Ghidfalau pentru informarea si orientarea agriculturilor din cadrul amenajarilor de irigatii in demersul lor pentru infiintarea AUAI. La aceste sedinte s-a prezentat ce este AUAI, ce poate face AUAI pentru agricultorii individuali, cum se deruleaza diferitele activitati de planificare a udarilor, distributie a apei, executare a lucrarilor de intretinere si reparatii, structura organizatorica si administrativa a AUAI , pasii care trebuie urmati pentru infiintarea AUAI si beneficiile pe care le au agricultorii in urma aplicarii O.U.G. 147 / 1999.

In urma acestor sedinte s-a format un comitet de initiativa care a organizat sedinta preliminara a Comitetului de initiativa AUAI Moacsa pe data de 12.12.2003 .

Pe data de 15.01.2004 s-a tinut sedinta de Adunarea Generala a AUAI Moacsa .

Stadiul actual de infiintare al asociatiei care urmeaza sa-si desfasoare activitatea prin preluarea infrastructurii amenajarii Moacsa este cel de obtinere a Hotarârii Tribunalului Judetean Covasna.

La amenajarea Moacsa, S.N.I.F. Sucursala Covasna a efectuat in cursul anului 2004 lucrarile de punere sub tensiune, verificari , masuratori si reparatii la statia de pompare SP Moacsa in vederea predarii infrastructurii la parametrii functionali. Lucrarile au fost necesare deoarece amenajarea nu a functionat in ultimii zece ani, din lipsa de solicitari de apa pentru irigatii.

In campania de irigatie pe anul 2004 s-au irigat in total 579 ha in perioada iunie – iulie. In afara acestei perioade nu a fost necesara suplimentarea rezervei de apa din sol in urma conditiilor meteorologice favorabile din zona. Rezerva momentana de apa (2705 mc/ha pe adâncimea 0 – 80 cm) din sol cu putin sub capacitatea de camp ( 2783 mc/ha pe aceasi adâncime) nu necesita aplicarea udarilor de aprovizionare.

Pentru aplicarea udarilor in cadrul amenajarilor de irigatii din judet exista un numar de 37 echipamente de irigat din care 32 buc tip IIAM17 si 5 buc. IATF.

Suprafata acoperita cu echipamentele existente este de 1396 ha, existând o suprafata neacoperita cu echipamente de 2902 ha. In vederea completarii acestui deficit este necesara o forma de ajutorare a Asociatiilor de Utilizatori de Apa pentru Irigatii prin subventionarea unei parti din costul de achizitionare a echipamentelor de udare. Agricultorii din judetul Covasna au beneficiat de facilitatile oferite de Ordinul 117/ 2002 pentru achizitionarea a 4 aripi de udare tip IIAM17 .

Judetul Covasna are amenajata o suprafata de 37.702 ha cu retea de desecare gravitationala. Lucrarile de desecare au asigurat evacuarea apelor de pe terenurile agricole in timpi utili atat in perioada precipitatiilor cu caracter torential cat si cele provenite din topirea zapezilor.

 • Ameliorarea si reproductia animalelor

Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie Covasna desfasoara activitatea de coordonare a reproductiei, selectiei si ameliorarii efectivelor de animale de pe teritoriul judetului.

In domeniul reproductiei activitatea principala se desfasoara pe specia bovina si consta in insamantarea artificiala si reproductia dirijata prin monta naturala. In cursul anului 2004 reproductia prin insamantari artificiale a cunoscut un progres semnificativ evidentiat cifric printr-o crestere substantiala. Pe primele 8 luni s-au executat 21.382 insamantari, comparativ cu 14.983 ceea ce reprezinta o crestere cu 42,7%. Cresterea se datoreaza in primul rand intelegerii de catre fermieri a superioritatii acestei biotehnologii ce permite difuzarea rapida a progresului genetic, dar si organizarii mai bune a procesului de executare a operatiunii.

Activitatea de selectie consta in punerea in practica a programelor de ameliorare si a executarii activitatii de control oficial al performantelor zootehnice. Controlul oficial al performantelor zootehnice se desfasoara la doua specii: bovine si porcine.

La specia bovina activitatea de control oficial al performantelor zootehnice se executa pe un efectiv de 2.714 capete.La specia porcina controlul oficial al performantelor se desfasoara pe o matca de 162 capete.

 SUS
  27.09.2004
 • Recomandari pentru achizitionarea produselor fitosanitare

In aceasta perioada se efectueaza tratamentul chimic al semintelor de cereale paioase destinate insamântarilor de toamna.

Pentru a evita utilizarea la tratament a produselor de uz fitosanitar, neavizate, contrafacute sau a celor care nu corespund parametrilor omologati (continut in s.a., culoare, forma de conditionare, etc.) recomandam tuturor prestatorilor de servicii autorizati sa achizitioneze produse de uz fitosanitar numai de la agenti economici autorizati pentru comercializarea acestor produse. Acestia din urma trebuie sa prezinte o copie dupa certificatul de omologare (eliberat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Directia Fitosanitara) si dupa buletinul de analiza fizico-chimica al produsului (eliberat de Laboratorul Central de Carantina Fitosanitara).

Recomandam, de asemenea, producatorilor agricoli sa se adreseze permanent specialistilor din cadrul Unitatii Fitosanitare Covasna pentru a solicita informatii cu privire la utilizarea si comercializarea produselor de uz fitosanitar, precum si prestatorilor de servicii si comerciantilor autorizati sa deruleze astfel de activitati.

-----------------

  • Producatorii specializati, autorizati pentru producerea de seminte, au recoltat si depozitat, pâna in acest moment, cantitatea de

1440 tone grâu de pe suprafetele cu destinatie speciala pentru samânta.

Procesul de pregatire a semintelor pentru semanat este in curs de derulare prin efectuarea operatiunilor de conditionare, tratare, ambalare si continua cu analizele oficiale de laborator in vederea certificarii finale a calitatii semintelor.

Pentru realizarea programului de insamântare din aceasta toamna,care prevede a fi insamintate 20550 hectare,pâna la data de 23 septembrie 2004 a fost recoltata si conditionata cantitatea de 4961 tone samânta de grâu si de 60 tone samânta de orz, ceea ce reprezinta o asigurare de 100 la suta la ambele culturi conform necesarului tehnologic de samânta .

Din aceasta cantitate ,3600 tone de saminta de griu si 60 to saminta de orz este pregatita pentru insamântare .

-------------

  • Recoltarea plantelor prasitoare in judetul Covasna nu s-a

inceput inca.

 • Cartoful de toamna s-a recoltat pe 68% din suprafata cultivata,realizându–se o productie totala de 297990 tone,productia medie fiind de 19598 kg/ha
 • Continua semanatul griului,fiind semanate pina la aceata data 5134 hectare din 20550 hectare luate in program
 • Semanatul orzului de toamna se apropie de sfirsit,fiind semanate 260 hectare ,adica 87% din program

In aceasta perioada se executa in continuare:

  • Eliberarea terenului

  • s-au eliberat 18760 hectare, reprezentând 90% din suprafata de 20850 hectare prevazuta a se semana in toamna.

  • Efectuarea araturilor

  • araturi pentru insamântari de toamna pe suprafata de 15640 hectare, reprezentând 75% din suprafata ce urmeaza a fi semanata in aceasta toamna.

  • s-a inceput efectuarea araturilor de toamna ,din cele 47942 hectare s-au arat 3401 hectare (7%).
 SUS
  05.10.2004

In aceasta toamna se continua acordarea unui sprijin direct al statului producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pâna la 5 ha inclusiv, alocat in conformitate cu prevederile OUG nr.61/2004.

Sprijinul financiar se acorda pe baza cererilor scrise. Cererile solicitantilor, insotite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil, se depun pâna la data de 15 decembrie 2004 la primariile comunelor, oraselor, municipiilor pe a caror raza se afla amplasat terenul.

Pentru culturile care se infiinteaza in aceasta toamna in judetul Covasna, pe baza cererilor depuse la primarii si inaintate la DADR Covasna pina la 1 octombrie a.c. a fost solicitat acordarea a 1.746.010.000 lei.Din aceasta suma au intrat in contul DADR Covasna 642.440.000 lei ,reprezentind solicitarile primariilor depuse pina la 27 septembrie a.c. In cursul zilei de 5 octombrie a.c. sumele au fost transferate in conturile comunelor :Aita Mare,Arcus,Baraolt ,Bodoc,Borosneu Mare,Bretcu,Catalina,Covasna,Dobirlau,Ghelinta,

Ilieni,Ojdula,Ozun,Poian,Tirgu Secuiesc,Valea Crisului,Vilcele,Zabala pentru distribuirea catre producatorii agricoli.

In aceasta perioada, specialistii DADR aflati in teritoriu impulsioneaza activitatea de depunere a cererilor de catre solicitantii sprijinului, deoarece este important ca prima transa de 1 milion lei/ha sa fie virata beneficiarilor in cel mai scurt timp, contribuind la buna desfasurarea a lucrarilor de insamintare a culturilor cerealiere.

 SUS
  04.10.2004

In judetul Covasna ,dupa publicarea in Monitorul Oficial al O.U.G. nr.61/2004,s-a inceput mediatizarea actului normativ prin comunicatul de presa al DADR Covasna precum si prin intermediul inspectorilor teritoriali instruiti anterior pentru aplicarea acestuia.

Astfel,la nivelul primariilor, cu respectarea prevederilor art.2 din actul normativ, din data de 13.09.2004 s-a inceput preluarea cererilor producatorilor agricoli si inregistrarea acestora de catre reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultura intr-un registru de inregistrare a cererilor.

Din datele centralizate la nivelul DADR Covasna in urma monitorizarii cererilor inregistrate pina la data de 04.10.2004 rezulta un numar de 2282 cereri ,pentru o suprafata de 3.632,66ha, in valoare totala de 9.081.650.000 lei.

Dintre acestea, pentru infiintarea culturilor de toamna pentru care se acorda 1.000.000 lei/ha s-au depus cereri pentru o suprafata de 1746,01 ha ,in suma de 1.746.010.000 lei.

Cele mai multe cereri s-au inregistrat in comunele :Zabala-363 ;Intorsura Buzaului-313;Bretcu-144;Borosneu Mare-163Sita Buzaului-141.

Din punct de vedere al suprafetelor pentru care s-a solicitat sprijin,pe locurile fruntase se afla comunele:Zabala-778,35 ha; Borosneu Mare-366,44 ha; Sinzieni-191,63 ha; Ojdula-173,99 ha;Poian-159,21 ha.

Procentul relativ scazut al cererilor depuse pina la aceasta data in unele localitati se datoreaza faptului ,ca marea majoritate a producatorilor agricoli sunt constrinsi de vremea favorabila relativ scurta care permite finalizarea lucrarilor agricole iar termenul stipulat in actul normativ (art.2,alin.2) pentru depunerea cererilor solicitantilor sprijinului, insotite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil in suprafata de pana la 5 ha inclusiv, este data de 15 decembrie 2004 .

Astfel ,se prevede, ca dupa finalizarea lucrarilor agricole specifice campaniei de toamna procesul de depunere a cererilor si inregistrarea acestora va cunoaste un ritm mult mai intens.

 SUS
  13.10.2004

·         Sprijin acordat producatorilor agricoli

             Producatorii agricoli din judetul Covasna,pina la data de 12.10.2004 au beneficiat de sprijin financiar de la stat  in valoare de 175.484.433.000  lei.Astfel, sprijinul direct acordat producatorilor agricoli cuprinde:

- prime pentru lapte - 71.695.981.000e lei;

- sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare, masini si utilaje agricole, precum si instalatii de irigat din productia interna –7.914.434.800  lei;

-pentru platile efectuate in baza programului de sprijin cu suma 2 milioane /ha producatorilor agricoli cu pâna la 5 ha teren s-au primit credite in valoare de 54.581.094.000 lei;

-valoarea despagubirilor pentru calamitatile cauzate de seceta in valoare de 529 milioane lei;

-fondurile alocate pe baza H.G. nr. 1588/2003 au fost destinate culturilor de sfecla de zahar, cartof, lucerna, trifoi, material saditor prin subventionarea unei parti din pretul semintelor in valoare de 8.308.794.000 lei;

-creditele primite privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2003 producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale insumeaza   22.825.378.200 lei;

-pentru sprijinirea directa a producatorilor agricoli din sectorul vegetal prin acordarea de subventii, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole s-au acordat 11.766.494.217  lei.

             La aceasta data, conform O.U.G. nr.61/2004 privind acordarea in anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv , in baza celor 5104 cereri depuse la primarii, suma totala a sprijinului in judetul Covasna se ridica la 20.229.825.000 lei.Pentru culturile care se infiinteaza in aceasta toamna  a fost solicitata suma de 3.813.000.000 lei.Din aceasta suma au intrat in contul DADR Covasna 642.440.000 lei ,reprezentind solicitarile primariilor depuse pina la 27 septembrie a.c. In cursul zilei de 5 octombrie a.c. sumele au fost transferate in conturile comunelor :Aita Mare,Arcus,Baraolt ,Bodoc,Borosneu Mare,Bretcu,Catalina,Covasna,

Dobirlau,Ghelinta,Ilieni,Ojdula,Ozun,Poian,Tirgu Secuiesc,Valea Crisului,Vilcele,Zabala

 pentru distribuirea catre producatorii agricoli.

            In vederea distribuirii cit mai rapide si corecte a tuturor subventiilor catre beneficiari,mentionam faptul ca numarul de identificare a conturilor curente personale au fost modificate conform Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5 din 26 august 2004 privind utilizarea codurilor IBAN in Romania.Desemenea, la unitatile bancare multe conturi au fost inchise din lipsa  de operatiuni curente.In aceste conditii este necesara verificarea si sa consemnarea pe cererile  de subventii a noilor conturi.

 

-----------------

Stadiul lucrarilor agricole

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna monitorizeaza permanent stadiul lucrarilor din campania de toamna. Astfel, in aceasta perioada se desfasoara recoltarea culturilor infiintate in primavara anului 2004.

Recoltarea culturilor prasitoare:

Ø                       Sfecla de zahar

          s-a recoltat suprafata de 175 ha, ceea ce reprezinta 10% din suprafata cultivata, realizându-se o productie medie de 26.057 kg/ha.

Ø                       Porumbul

          s-a recoltat suprafata de 4.485 ha, ceea ce reprezinta 83% din suprafata cultivata, realizându-se o productie medie de 4.696 kg/ha.

Ø                       Cartoful de toamna

          s-a recoltat suprafata de 20.345 ha, ceea ce reprezinta 91% din suprafata cultivata, realizându-se o productie medie de 19.653 kg/ha.

         Deasemenea continua semanatul griului,fiind semanate pina la aceata data 15.000 hectare din 20.550 hectare luate in program. Semanatul orzului de toamna s-a incheiat ,fiind semanate 300 hectare .

      Araturi pentru insamântari de toamna s-au efectuat pe suprafata de 18.815 hectare, reprezentând 90% din suprafata ce urmeaza a fi semanata in aceasta toamna, iar  araturi de toamna pe 6.385 hectare (13%).

 SUS
  19.10.2004

·       Conform Legii 277/2004,producatorii agricoli, silvici si piscicoli, la libera lor initiativa, se pot asocia si constitui in grupuri de producatori, cu personalitate juridica, bazate pe unitatea de interes si actiune a grupului, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole.

           Grupurile de producatori sunt persoane juridice cu scop lucrativ si gestiune economica proprie, avand dimensiunile si criteriile stabilite prin normele metodologice.

           Grupurile de producatori se conduc pe baza unui statut propriu aprobat de adunarea generala.

           În   Monitorul  Oficial nr. 762 din 20 august 2004 s-a publicat ORDINUL nr. 535 din 29 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole

          Atfel ,conform  Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2004,producatorii agricoli, silvici si piscicoli, la libera lor initiativa, se pot asocia si pot constitui grupuri de producatori, cu personalitate juridica, bazate pe unitatea de interes si actiune a grupului, pentru comercializarea produselor agricole/silvice/piscicole.

         Grupurile de producatori sunt persoane juridice cu scop lucrativ si gestiune economica proprie care se constituie si functioneaza conform legislatiei in vigoare.

         Produsele agricole, silvice si piscicole pentru care se pot constitui grupuri de producatori sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 536/2004.

        Activitatea de constituire si functionare a grupurilor de producatori poate fi sprijinita prin surse financiare interne si externe (Programul SAPARD si alte programe). Grupurile de producatori nu pot beneficia de dubla finantare publica pentru aceeasi activitate.

         Dimensiunile si criteriile minime pentru constituirea grupurilor de producatori sunt:

           Produsul            Numarul minim            Productia minima

                                       de membri                 pentru valorificare

________________________________________________________

 Cereale                                     20                                  900 t/an

 Plante tehnice                           20                                  300 t/an

 Legume                                        5                                 125 t/an

 Cartofi timpurii si de vara        20                                 300 t/an

  Fructe                                       10                                 100 t/an

 Lapte                                           20                             6.500 hl/an

  Carne:

 - bovine                                     20                                  100 t/an

 - ovine                                       20                                    80 t/an

 - porc                                        20                                  200 t/an

 - pasare                                     20                                  100 t/an

  Miere de albine si produse apicole   10                           10 t/an

  Lana, par, piei, blanuri si alte           15                       (circa 3,5

 subproduse animaliere                                                 miliarde lei

                                                                                         productie)

                                                           

Produse pescaresti                         3                          25% din

                                                                              productia zonei

       Grupurile de producatori se conduc pe baza unui statut propriu aprobat de adunarea generala. Statutul-cadru al grupurilor de producatori a fost stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 537/2004.

       Calitatea de membru al unui grup de producatori poate fi dobandita de catre orice producator agricol, silvic, piscicol, care este detinator legal al bazei de productie si isi declara in scris intentia de a comercializa productia proprie agricola, silvica, piscicola, ca grup de producatori, in conformitate cu prevederile statutului acestuia.

        Producatorii care au dobandit calitatea de membru al grupului de producatori se pot retrage din grup, renuntand la calitatea de membru, cu respectarea unui termen de preaviz, a carui durata, pentru a conferi stabilitate grupului, se stabileste in functie de produs sau grupa de produse, prin statutul grupului de producatori.

       In vederea dobandirii personalitatii juridice si a inmatricularii in registrul comertului, se acorda un aviz de recunoastere a grupului de producatori, in functie de grupa de produse pentru care solicita recunoasterea.

      Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala acorda avizul  pentru urmatoarele grupe de produse:

    - cereale;

    - plante tehnice;

    - hamei;

    - tutun;

    - produse horticole;

    - struguri de vin;

    - plante medicinale si aromatice;

    - flori si plante ornamentale;

    - lapte;

    - carne de bovine, ovine si/sau caprine, porcine si pasare;

    - miere de albine si produse apicole;

-        lana, par, piei, blanuri si alte subproduse animaliere;

                   Cererile de recunoastere vor fi insotite de urmatoarele documente:

a)        mandatul de imputernicire, acordat de catre grupul de producatori persoanei care semneaza si depune cererea de recunoastere

b)        statutul grupului de producatori;

      c)       lista membrilor titulari ai grupului de producatori,  aprobata de adunarea generala de constituire;

      d)       structura bazei de productie a grupului de producatori;

      e)    copia, autentificata notarial, a procesului-verbal al adunarii generale de constituire a grupului de producatori, prin care se atesta aprobarea actului constitutiv, componenta structurii de conducere si schema administrativa a grupului de producatori.

             In vederea obtinerii avizului de recunoastere, grupul de producatori trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    - sediul administrativ al grupului de producatori trebuie sa fie legal detinut de catre acesta;

    - statutul trebuie sa prevada clar si fara echivoc faptul ca grupul de producatori:

    a) stabileste o strategie de piata, in scopul echilibrarii raportului cerere-oferta, al eliminarii marilor variatii de pret al produselor pe piata, precum si al garantarii unor venituri certe si echitabile membrilor sai;

    b) adapteaza in comun structura productiei la cerintele pietei;

    c) stabileste reguli unitare de productie, obligatorii pentru toti membrii producatori ai grupului, prin care sa se asigure un nivel de calitate a produselor, potrivit cerintelor pietei, precum si protectia si conservarea calitatii mediului;

    d) elaboreaza si aplica unitar regulile comerciale specifice fiecarei categorii de produs/grupe de produse;

    e) comercializeaza productia membrilor grupului de producatori;

    f) preia intreaga cantitate de produse realizata de membrii grupului de producatori pentru valorificare;

    g) stabileste reguli unitare pentru sortarea, ambalarea, depozitarea, transportul si comercializarea produselor;

-        numarul membrilor grupului de producatori, in functie de produsul/grupa de produse pe care le valorifica, este egal sau mai mare decat numarul minim prevazut

-        are in proprietate ori in administrare legala baza de productie necesara desfasurarii activitatii.

        Grupurile de producatori care valorifica doua sau mai multe produse pot fi recunoscute daca realizeaza cumulativ dimensiunile si criteriile stabilite.

        Grupurile de producatori pot fuziona sau se pot diviza pastrandu-si recunoasterea ca grup de producatori, cu respectarea dimensiunilor si criteriilor stabilite

        Grupul de producatori care a beneficiat de sprijin financiar si a utilizat acest sprijin in alt scop decat cel pentru care i-a fost acordat este obligat la restituirea integrala a sprijinului financiar de care a beneficiat, inclusiv a dobanzilor legale aferente.

       

                     La nivelul DADR Covasna  s-au întreprins măsuri intense de mediatizarea oportunității și a cadrului legislativ privind constituirea grupurilor de producători,acordînd srijinul și îndrumarea necesară pentru ca,în cel mai scurt timp, să se obțină rezultatele scontate,respectiv constituirea producătorilor agricoli,silvici și piscicoli individuali în structuri cu rol determinant în comercializarea produselor pe piață,în special în domeniul calității și prețului acestora. Astfel personalul desemnat din cadrul DADR Covasna,a desfășurat acțiuni de mediatizarea oportunității și a cadrului legislativ privind constituirea grupurilor de producători în localitățile:Bixad,Belin,Ilieni,municipiul Sfîntu Gheorghe ,Bățanii Mari,Brăduț,Vîrghiș și Sita Buzăului.

          

_________

 

          ·  Conform H.G nr. 865 din 17 iulie 2003   privind sprijinul direct al statului acordat producatorilor agricoli pentru construirea de adaposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice,pînă la data de 18.10.2004, valoarea sprijinului acordat beneficiarului din Catalina se ridica la  1.300.000.000 lei

            · La  data 18.10.2004, conform O.U.G. nr.61/2004 privind acordarea in anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv , in baza celor 7591 cereri depuse la primarii, suma totala a sprijinului in judetul Covasna se ridica la 31.612.550.000 lei.Pentru culturile care se infiinteaza in aceasta toamna  a fost solicitata suma de 6.003.060.000 lei.Din aceasta suma, prima tranșă de 642.440.000 lei ,reprezentind solicitarile depuse pina la 27 septembrie a.c., a fost transferată in conturile comunelor :Aita Mare,Arcus,Baraolt ,Bodoc,Borosneu Mare,Bretcu,Catalina,Covasna, Dobirlau,   Ghelinta   ,Ilieni,    Ojdula,   Ozun,   Poian  ,Tirgu  Secuiesc,Valea Crisului,Vilcele,Zabala și este în derulare distribuirea catre producatorii agricoli. Cea de a doua tranșă pentru culturile de toamnă ,în valoare de 1.103.570.000 lei s-a transferat în conturile primăriilor în data de 18.10.2004 urmînd să ajungă la beneficiari în cel mai scurt timp.

           In vederea distribuirii cit mai rapide si corecte a tuturor subventiilor catre beneficiari,mentionam faptul ca numarul de identificare a conturilor curente personale au fost modificate conform Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5 din 26 august 2004 privind utilizarea codurilor IBAN in Romania.Desemenea, la unitatile bancare multe conturi au fost inchise din lipsa  de operatiuni curente.In aceste conditii este necesara verificarea si sa consemnarea pe cererile  de subventii a noilor conturi.

__________

 

           Sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), în fiecare an, în ziua de 16 octombrie, în toate țările lumii, se sărbătorește „ZIUA MONDIALĂ A ALIMENTAȚIEI”, prilej cu care au loc ample și diverse manifestări, prin care se subliniază rolul pe care producerea și valorificarea produselor alimentare, prin dimensiunea lor cantitativă și calitativă, îl au în asigurarea unei dezvoltări echilibrate și armonioase a organismului uman, ca și în asigurarea unei bune stări de sănătate a oamenilor de toate vârstele.

            Marcând cea de a 59-a aniversare a creerii Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO), în acest an manifestările de pe întregul mapamond, din cadrul „ZILEI MONDIALE A ALIMENTAȚIEI”, se vor desfășura sub genericul: „BIODIVERSITATEA, ÎN SLUJBA SECURITĂȚII ALIMENTARE”. Prin aceasta, se urmărește o mai bună înțelegere a contribuției biodiversității la ameliorarea ecosistemelor agricole, la asistența acordată producătorilor, în special micilor agricultori, piscicultorilor și locuitorilor din zonele montane, care dispun de mai puține resurse, având ca obiectiv întărirea bazei de producție a acestora, precum și îmbunătățirea hranei generațiilor prezente și viitoare.

            Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Covasna, pentru marcarea acestui important eveniment,  într-un profund spirit de solidaritate umană, dar și pentru a marca grija pe care trebuie s-o purtăm, cu toții, asigurării unei alimentații corespunzătoare, pentru toate categoriile de consumatori,a reușit prin contactarea principalilor agenți economici din județ, a inițiat strîngerea de ajutoare,alimente,jucării,haine,etc., pentru a fi donate unor Centre de Plasament din județ.

          În urma acestei actiuni Centrul pentru copii cu handicap-Tîrgu secuiesc a primit donații din partea SC PRODCOM SRL constînd în produse de patiserie în val.de 300.000 lei iar din partea SC ARDEALUL SRL conserve în val de 2.000.000 lei ; Centrul de plasament nr.3 -Întorsura Buzăului a primit de la SC MILCOM SRL  lactate în val de 700.000 lei ; Centrul de plasament –Olteni a primit din partea SC TYROM SA lactate în val de 5.000.000 lei iar de la SC BIBCO SRL sucuri în val de 1.000.000 lei ; Centrul de zi Sfîntu Gheorghe a beneficiat din partea SC BRUCOM SRL  de produse de panificație în val de 800.000 lei iar Centrul maternal din Sfîntu Gheorghe a fructe și dulciuri în val de 1.500.000 lei de la SC BEM-BALOG  SRL.

 

 

 

 

 

 

            DIRECTOR EXECUTIV                

               Ing.Bagoly Tiberiu                                      

 

                                Comp.inf.și rel. cu publicul

                                                                         ing.Kiraly Tunde Helen

 

 

 

 

 SUS
  25.10.2004
 •         Avind in vedere solicitarile producatorilor agricoli ,MAPDR a analizat situatia alocarii sumelor conform Hotararea Guvernului nr. 918 din 10 iunie 2004 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse intre 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat.In urma acestei analize ,suma alocata judetului Covasna se suplimenteaza la capitolul “TRACTOARE de 45-75 CP” cu 3 miliarde lei.

          Alocatia de 45% din pretul de achizitie (inclusiv T.V.A.) se acorda pentru procurarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse intre 45-75 CP si de 195 CP, cu preturi pe CP maxime de 265 euro - CIP Romania.

           Reamintim producatorilor agricoli urmatoarele:

           Beneficiarii programului sunt producatorii inregistrati in evidentele agricole, persoane fizice sau juridice.

          Conditii de eligibilitate

    A. Ocupatia: cultivarea pamantului si/sau cresterea animalelor.

    B. Asigurarea avansului de 55% din pretul tractoarelor agricole noi si al echipamentelor agricole noi.

    C. Nu se aproba cererile de acordare a alocatiei bugetare, daca societatile comerciale sunt in curs de privatizare ori in lichidare judiciara sau administrativa.

          Nu pot beneficia de sprijin financiar in agricultura si silvicultura persoanele fizice si juridice care inregistreaza datorii restante catre bugetul de stat sau bugetul local, persoanele fizice sau juridice care au furnizat autoritatilor date false, eronate sau incomplete, arendatorul sau concedentul terenurilor agricole.

          Instrainarea tractoarelor si a echipamentelor agricole, inainte de expirarea perioadei de 3 ani de la livrarea acestora, este interzisa si atrage restituirea alocatiei acordate, actualizata cu rata inflatiei, de catre beneficiarul alocatiei, inclusiv plata de penalitati la bugetul de stat, potrivit legii.

 

 •  campaniA de promovare  „SAPARD 2004”  in mediul rural

               Agentia SAPARD impreuna cu Directiile pentru Dezvoltare Rurala, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale au demarat campania nationala de promovare „SAPARD 2004”,desfasurata sub sloganul ,,UN SFAT BUN PENTRU UN TRAI MAI BUN”.

               Incepând cu data de 22.10.2004, toate Birourile de Implementare a Programului SAPARD stabilesc, impreuna cu reprezentantii Directiilor pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judetene, componenta si aria de acoperire a fiecarei echipe de promovare in parte, precum si traseul final cu precizarea exacta a comunelor in care se va oferi consultanta.

              Concomitent cu toate aceste actiuni, autoritatile locale vor fi informate despre programul campaniei de promovare, urmând ca acestea sa sprijine pregatirea intâlnirilor dintre echipele de promovare si potentialii beneficiari ai Programului SAPARD.

               Astfel,campania de promovare „SAPARD 2004” se va realiza la nivelul fiecarei comune din judetul Covasna, prin intâlniri directe si seminarii de instruire cu potentialii beneficiari din mediul rural si se va derula pe o perioada de 3 luni. Campania va fi realizata in colaborare cu reprezentantii Camerelor de Comert si Industrie teritoriale si cu cei ai Patronatelor judetene a Intreprinderilor Mici si Mijlocii. Serviciul Dezvoltare Rurala din cadrul DADR Covasna a stbilit impreuna cu Biroul Regional 7 Centru Alba Iulia programul acestei campanii pentru perioada 25.10-20.11.2004. In vederea cuprinderii tuturor comunelor din judet s-au delimitat 5 zone de actiune,astfel:

zona 1.cupinde:    Batanii Mari,Baraolt,Virghis,Bradut,Aita Mare, Belin,Haghig;

zona 2:  Vilcele,Chichis,Ilieni,Sfintu Gheorghe,Ozun,Dobirlau,Ghidfalau,

              Bodoc,Malnas,Micfalau,Bixad,Arcus,Valea Crisului

zona 3:  Covasna,Comandau,Zagon,Zabala,Ghelinta,Lemnia,Bretcu,Mereni

              Poian,Sinzieni

Zona 4 : Valea Mare,Borosneu Mare,Sita Buzaului,Barcani,Intorsura Buzaului,

               Reci,Brates

Zona 5:Moacsa,Dalnic,Cernat,Tirgu Secuiesc,Turia,Catalina,Ojdula.

        In data de 26.10.2004 vor fi desfasurate activitati de madiatizarein zona 4, la Intorsura Buzaului ,in data de 04.11.2004 in zona 1 si 2 la Ozun si Batanii Mari,in data de 11.11.2004 in zona 3 la Ghelinta iar in data de 18.11.2004 in zona 5 la Cernat.

               Pentru a asigura promovarea Programului SAPARD in mediul rural pe termen lung, expertii echipelor judetene de promovare se vor adresa in primul rând liderilor de opinie locali, stabilind cu acestia discutii specializate si oferindu-le materiale informative explicite.

               Campania „SAPARD 2004” pune accent pe mediatizarea investitiilor posibile prin Programul SAPARD, a criteriilor de eligibilitate, dar si pe  evidentierea importantei si a implicatiilor integrarii României in Uniunea Europeana. De asemenea, lectorii  explica termenii specifici utilizati in procesul de accesare a fondurilor SAPARD si vor putea oferi lamuriri la toate intrebarile si neclaritatile potentialilor beneficiari, inregistrând, pentru analiza si evidenta, toate problemele semnalate.

          Obiectivele principale ale campaniei sunt furnizarea informatiilor utile pentru cunoasterea Programului si pentru accesarea fondurilor SAPARD, distribuirea de materiale informative si inregistrarea si evaluarea dificultatilor semnalate de catre potentialii beneficiari in accesarea fondurilor SAPARD.

 

      ·   La  data 25.10.2004, conform O.U.G. nr.61/2004 privind acordarea in anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv , in baza celor 10.065 cereri depuse la primarii pentru suprafata de 16.315 hectare, suma totala a sprijinului in judetul Covasna se ridica la 40.788.125.000 lei.Pentru culturile care se infiinteaza in aceasta toamna  suma se ridica la 7.568.170.000 lei.

        Specialistii Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna s-au aflat in tot acest timp in localitatile judetului urmarind modul de realizare a prevederilor O.U.G. nr. 61/2004, explicând celor care ridica banii cum trebuie acestia folositi pentru a nu intra sub incidenta sanctiunilor prevazute de actul normativ.

          Actiunea va continua si in zilele urmatoare, reprezentantii D.A.D.R. Covasna fiind permanent alaturi de administratiile locale, proprietarii de terenuri si producatorii agricoli.

 

 

 • Stadiul lucrarilor agricole

            Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna monitorizeaza permanent stadiul lucrarilor din campania de toamna. Astfel, in aceasta perioada se desfasoara recoltarea culturilor infiintate in primavara anului 2004.

Recoltarea culturilor prasitoare:

      >Sfecla de zahar

          s-a recoltat suprafata de 1039 ha, ceea ce reprezinta 60% din suprafata cultivata, realizându-se o productie medie de 30.020 kg/ha.

      > Porumbul

          s-a recoltat suprafata de 5.325 ha, ceea ce reprezinta 98% din suprafata cultivata, realizându-se o productie medie de 4.511 kg/ha.

      > Cartoful de toamna

          s-a recoltat suprafata de 22.150 ha, ceea ce reprezinta 99% din suprafata cultivata, realizându-se o productie medie de 19.908 kg/ha.

         Deasemenea s-au semanat pina la aceata data  20.550 hectare de griu si 300 hectare de orz de toamna.      

         Araturi pentru insamântari de toamna s-au efectuat pe suprafata de 20.850 hectare,  iar  araturi de toamna pe 12.230 hectare (26%).

 

 

 • Conform  Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor   Legii nr.277/2004,   producatorii  agricoli, silvici si piscicoli, la libera lor initiativa, se pot asocia si pot constitui grupuri de producatori, cu personalitate juridica, bazate pe unitatea de interes si actiune a grupului, pentru comercializarea produselor agricole/silvice/piscicole.

     Activitatea de constituire si functionare a grupurilor de producatori poate fi sprijinita prin surse financiare interne si externe (Programul SAPARD si alte programe).Departamentul de Dezvoltare Rurala din MAPDR pregateste procedurile de acreditare pentru trei noi masuri SAPARD,carora,prin Acordul Multianual de Finantare,le sunt alocate peste 220 milioane de euro.Noile masuri vor fi acreditate pina la 1 ianuarie 2005.Printre  aceste masuri se afla si cea care vizeaza sprijinirea grupurilor de producatori pentru care vor fi alocate 26 milioane de euro.

                 Astfel   ,in viitor,avind prespectiva aderarii Romaniei la U.E., constituirea grupurilor de producatori va fi insemna o forma viabila de organizare a producatorilor agricoli .Romania va inta pe piata europeana a produselor agricole,dar aceasta inseamna ca  va trebui sa se aplice criteriile de calitate si siguranta a alimentelor si sa se respecte regulile privind concurenta de piata in tara.Vor exista din ce in ce mai multe oportunitati pentru obtinerea fondurilor comunitare,care pot contribui la sustinerea activitatii unitatilor din domeniul agricol .

                     La nivelul DADR Covasna  s-au intreprins masuri intense de mediatizarea oportunitatii si a cadrului legislativ privind constituirea grupurilor de producatori,acordind srijinul si indrumarea necesara pentru ca,in cel mai scurt timp, sa se obtina rezultatele scontate,respectiv constituirea producatorilor agricoli,silvici si piscicoli individuali in structuri cu rol determinant in comercializarea produselor pe piata,in special in domeniul calitatii si pretului acestora. Astfel personalul desemnat din cadrul DADR Covasna,a desfasurat actiuni de mediatizarea oportunitatii si a cadrului legislativ privind constituirea grupurilor de producatori in localitatile:Bixad,Belin,Ilieni,municipiul Sfintu Gheorghe ,Batanii Mari,Bradut,Virghis si Sita Buzaului.

 

            DIRECTOR EXECUTIV                                     Comp.inf.si rel. cu publicul                                                                                                                                                                             

              Ing.Bagoly Tiberiu                                                ing.Kiraly Tunde Helen

 

 
 SUS
  03.11.2004

      În județul Covasna,cartoful de peste 200 ani are rolul unui produs strategic în existența populației ca sursă alimentară de bază sau ca materie primă.Deasemenea,cartoful a avut adesea și are și în prezent un rol de ,,monedă“ în schimbul pentru alte produse,cu alți agricultori din diferite zone ale țării.Cartoful,deci,pentru populația județului Covasna,este un produs principal de existență,pentru care trebuie să se  acorde toată atenția,pentru a fi produs cît mai mult și cît mai profitabil.

            Față de anul 2003, cînd am avut în cultură 19.900 hectare și s-a obținut o producție totală de 338.410 tone,în anul 2004 cartoful s-a cultivat pe o suprafață de 22.374 hectare,obținîndu-se o producție totală de 447.838 tone.Astfel,dacă raportăm producția totală la suprafața cultivată,observăm o creștere a producției medii de la 17.006 kg/ha în anul 2003 la 20.016 kg/ha în anul 2004.

            În condițiile anului 2004,prețul de cost al unui kilogram de cartof consum se situiază în jur de 5.300 lei/kg.Ținînd cont de rata inflației și a profitului de 15%,prețul de valorificare ar trebui să fie ,în această perioadă, în jur de 6000 lei/kg.Față de acesta,la ora actuală prețurile practicate sunt mult sub costurile de poducție,ascilînd între 3000 lei/kg la producătorii mici,fără posibilități materiale, la 5000 lei/kg la producătorii mari organizați în exploatații.Acest fapt este efectul lipsei spațiilor de depozitare și lipsa fondurilor financiare pentru începerea anului agricol următor.

             Pentru a veni în ajutorul producătorilor agricoli în valorificarea stocurilor de cartofi ,Ministerul Agriculturii,Pădurilor și Dezvoltării Rurale a intermediat lista principalelor societăți care comercializează legume în Piața de Gros București,după cum urmează:

 

Nr.

Crt

Denumire societate

Reprezentant

Telefon

1.

GOLD FRUCT

Leon Lucian

0744350593

2.

MADESA 99

Deaconu Ilie

0722382477

3.

MIULESCU SRL

Miulescu S.

0722326893

4.

SAM BREZOAIELE

Cristache M.

0721238975

5.

DOREMIT

Tudor Constantin

0788278158

6.

MARION 96

Rotaru Ion

0744575896

7.

TADA

Penda Tatiana

0722373951

                      * Date furnizate de Serviciul Comercial SC Piața de Gros SA București

         

            În vederea stabilirii de contacte directe pentru cumpărare și comercializare,lista acestor societăți va fi mediatizată și prin inspectorii teritoriali ai centrelor agricole,care vor raporta săptămînal la DADR Covasna cantitățile de cartof comercializate ,stocurile precum și prețurile practicate.

 SUS
  11.11.2004

·      Monitorizare Program SAPARD

          In cadrul sedintei Comitetului de monitorizare SAPARD din 28 octombrie 2004, s-a aprobat, pentru masurile 1.1, 3.1 si 3.4, extinderea beneficiarilor cu societatile comerciale cu capital majoritar privat peste 75 la suta. La masura 3.1 - Imbunatatirea prelucrarii si marketingul produselor agricole si piscicole, s-a acceptat finantarea scolilor de vita de vie in vederea realizarii suprafetelor de vita de vie necesare in momentul integrarii in Uniunea Europeana. In ceea ce priveste propunerea de crestere a sumei maxime pe proiect, pentru masura 3.1, de la 500.000 la 2.000.000 euro, aceasta a fost acceptata numai pentru anumite submasuri, unde sunt necesare investitii mari, pentru atingerea standardelor europene. In acest caz, expertii europeni au solicitat autoritatilor române sa analizeze si sa identifice care sunt aceste sectoare.

          De asemenea, in cazul Masurii 3.4 - Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative, a fost aprobata, pentru submasura Acvacultura, cresterea sumei eligibile, de la 200.000, la 500.000 euro.

          In acelasi timp, au fost aprobate trei noi masuri, respectiv 1.2, Imbunatatirea structurilor in vederea realizarii controlului de calitate veterinar si fitosanitar pentru calitatea produselor alimentare si protectia consumatorilor; 3.2, Constituirea grupurilor de producatori; 3.5, Silvicultura.

          Un alt punct important pentru tara noatra este modificarea Regulamentului 1268/1999 privind sprijinul comunitar pentru masurile de pre-aderare privind agricultura si dezvoltarea rurala in tarile din Europa Centrala si de Est in perioada de pre-aderare care da posibilitatea României si Bulgariei sa foloseasca, intr-o masura mai buna, sprijinul comunitar. Astfel, contributia comunitara va creste cu pâna la 80 la suta pentru masurile de Agromediu, Grupurile de producatori, Imbunatatirea pregatirii profesionale si Infrastructura.

Ajutorul public pentru realizarea programelor SAPARD va creste, in cazul investitiilor in exploatatii agricole pentru tinerii fermieri, la 55 la suta, in cazul investitiilor in exploatatiile din zona montana, la 60 la suta, si in cazul investitiilor in explotatiile din zona montana realizate de tineri, a crescut la 65 la suta.

Toate aceste modificari aprobate, in acest moment de expertii comunitari aflati la Bucuresti, urmeaza sa fie dezbatute si acceptate de Comitetul STAR care se va desfasura, in luna decembrie 2004, la Bruxelles.

       

      ·   La  data 10.11.2004, conform O.U.G. nr.61/2004 privind acordarea in anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv , in baza celor 17.577 cereri depuse la primarii pentru suprafata de 28.253 hectare, suma totala a sprijinului in judetul Covasna se ridica la 70.633.150.000 lei.Pentru culturile care se infiinteaza in aceasta toamna  suma se ridica la 12.888.470.000 lei,din care pina la aceasta data s-au virat in conturile primariilor 9.189.099.500 lei in cinci transe,dintre care ultima transa in valoare de 3.146.030.000 lei a fost virata catre primarii in data de 10.11.2004 .

          Specialistii Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna s-au aflat in tot acest timp in localitatile judetului urmarind modul de realizare a prevederilor O.U.G. nr. 61/2004, explicând celor care ridica banii cum trebuie acestia folositi pentru a nu intra sub incidenta sanctiunilor prevazute de actul normativ.

          Actiunea va continua si in zilele urmatoare, reprezentantii D.A.D.R. Covasna fiind permanent alaturi de administratiile locale, proprietarii de terenuri si producatorii agricoli.

 

 

 • In conformitate cu   H.G.  nr.1594  din 23 decembrie 2003 privind sprijinul direct al

statului prin acordarea de subventii in anul 2004 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole,de subventia pe produs beneficiaza producatorii agricoli,persoane fizice sau juridice organizati in exploatatii agricole inregistrate in  anul 2004 la DADR Covasna.

         Sprijinul direct al statului se acorda pentru produsele:grau +secara,sfecla de zahar                    ,floarea soarelui ,in+canepa pentru fibra,legume de sera,fructe destinate producerii  de conserve din fructe,sucuri, marmelada, fructe uscate si congelate.Sustinerea pe produs in cazul griului si sfeclei de zahar este  500 lei/kg.             

         Conform  art.6 alin.2 din HG 1594/2004, in baza datelor furnizate de producatorii agricoli se intocmesc dosarele pentru subventia pe produs prin reprezentantii teritoriali ai Directiei  pentru agricultura si dezvoltare rurala.

         Dosarele intocmite se depun la DADR Covasna,fie personal de proprietar, fie de inspectorii teritoriali ai DADR ,si vor cuprinde urmatoarele:        

Ø     Cererea tip  vizata de Primaria in raza careia apartine, adresata DADR Covasna,

Ø     Documente de identificare :- pt. persoana fizica – copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate

                                                      - pt persoana juridica – copii de pe certificatul de inregistrare fiscala si de inmatriculare

Ø     Adeverinta de la Primarie din care sa rezulte  cultura, suprafata  inregistrata in registrul agricol,productia medie si totala estimata,vizata de reprezentantul DADR in teritoriu.

Ø     Contractul de livrare(in cazul sfeclei de zahar.)        

Ø     Declaratia pe proprie raspundere ca s-a insamantat samanta de calitate, ca s-a respectat perioada optima de insamântare si  tehnologia specifica fiecarei culturi,fiind vizata de inspectorul teritorial,

( acolo unde este posibil documente care  atesta calitatea semintei, certificatul de calitate)

Ø     Copii de pe documentele de valorificare a productiei ( nota de receptie cu semnatura si stampila persoanei autorizate a Fabricii de zahar Bod, factura sau borderoul de achizitie, in cazul graului)

Ø     Schita de amplasare a culturii,precum si actele doveditoare ale terenului (titlu de proprietate,contractul de arendare,incheiat pe baza titlului de proprietate), sa se regaseasca in dosarul Exploatatiei agricole anterior inregistrate .

Ø     Termenul limita pentru depunerea dosarului este de 31 decembrie 2004.

                        La aceasta data,subventia pe produs in cazul griului a fost solicitata de 16 producatori in valoare totala de 397.415.000 lei,iar pentru sfecla de zahar s-au inregistrat 23 de solicitari in suma totala de 1.171.280.000 lei.

 SUS
  16.11.2004
 • Stadiul lucrarilor agricole

            Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna monitorizeaza permanent stadiul lucrarilor .La aceasta data  situatia se prezinta astfel:

Recoltarea culturilor prasitoare:

      >Sfecla de zahar

          s-a recoltat suprafata de 1697 ha, ceea ce reprezinta 98% din suprafata cultivata, cu o productie medie de 30.020 kg/ha.

      > Porumbul

          s-a recoltat întreaga suprafata de 5.434 ha, realizându-se o productie totală de 24.530 to.

      > Cartoful de toamna

          În urma recoltării întregii suprafețe de 22.374 ha cultivate cu cartof s-a obținut o  productie totală de 447.838 to.

           Araturi de toamna s-au efectuat pe 38.354 hectare (80%).

 

·        Sprijinul acordat producatorilor agricoli  din judetul Covasna pînã la data de 15.11.2004 :

           Pînă la aceată dată ,pentru sprijinirea producătorilor agricoli din județul Covasna s-au primit credite din bugetul MAPDR în valoare de 185.304.545.000 lei .

          Pînã la aceastã datã s-au plãtit producãtorilor agricoli din judetul Covasna 185.256.928.352 lei reprezentînd subventii,prime si transferuri provenite din bugetul Ministerului Agriculturii,Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale .

          Din aceastã sumã subventiile reprezintã 9.333.548.801 lei,transferurile plãtite însumeazã 104.228.932.690 lei, iar restul de 71.694.446.861 lei sunt prime plãtite conform OUG nr.18/2002 .

         La  data 15.11.2004, conform O.U.G. nr.61/2004 privind acordarea in anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv , in baza celor 17.577 cereri depuse la primarii pentru suprafata de 28.253 hectare, suma totala a sprijinului in judetul Covasna se ridica la 70.633.150.000 lei.Pentru culturile care se infiinteaza in aceasta toamna  suma se ridica la 12.888.470.000 lei,din care pina la aceasta data s-au virat in conturile primariilor 9.189.099.500 lei in cinci transe,dintre care ultima transa in valoare de 3.146.030.000 lei a fost virata catre primarii in data de 10.11.2004 .

 

 • Modificări la Măsura 3.1 a Programului SAPARD

 

Măsura 3.1, Investiții în exploatațiile agricole, din cadrul Programului SAPARD a fost modificată pentru a permite o mai bună implementare a acquis-ului comunitar, dar și pentru sprijinirea beneficiarilor în a accesa mai ușor fondurile disponibile prin această Măsură, în valoare de peste 226 milioane de euro.

Printre principalele modificări aprobate de Comisia Europeană în fișa tehnică a Măsurii, o importanță deosebită o are scăderea valorii minime totale eligibile pentru un proiect de la 10.000 de euro la 5.000 de euro. Această prevedere s-a făcut pentru ca și micii fermieri să poată avea acces la fonduri, în acord cu strategia națională.

Pentru fermele vegetale se vor putea achiziționa și echipamente pentru procesarea resturilor vegetale rezultate din culturile de cereale, plante oleaginoase și tehnice.

La cererea crescătorilor de animale, în fișa tehnică a Măsurii 3.1 au fost adăugate rase de animale cu înalt potențial genetic care pot fi achiziționate prin Programul SAPARD. Achiziția de animale se poate face numai pentru vaci/bivolițe, scroafe, oi și capre.

O altă modificare foarte așteptată este cea referitoare la posibilitatea ca beneficiarii Ordonanței de Urgență nr. 168/2002 privind atribuirea în folosință gratuită a adăposturilor de animale să acceseze fondurile necesare pentru modernizarea acestora.

Solicitanții care au pierderi din calamități vor putea accesa Programul SAPARD, cu condiția ca să prezinte un bilanț din ultimii trei ani precedenți depunerii proiectului și în care producția nu a fost calamitată. În cazul în care beneficiarul nu a avut activitate anterioară depunerii proiectului se va depune un act doveditor în acest sens eliberat de autoritatea fiscală.

 SUS
  24.11.2004
 • Stadiul lucrarilor agricole

            Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna monitorizeaza permanent stadiul lucrarilor .La aceasta data  situatia se prezinta astfel:

Recoltarea culturilor prasitoare:

      >Sfecla de zahar

          s-a recoltat intreaga suprafata de 1732 ha,cu o productie totala de 52.591 tone.

      > Porumbul

          s-a recoltat întreaga suprafata de 5.434 ha, realizându-se o productie totală de 24.530 to.

      > Cartoful de toamna

          În urma recoltării întregii suprafețe de 22.374 ha cultivate cu cartof s-a obținut o  productie totală de 447.838 to.

           Araturi de toamna s-au efectuat pe 38.833 hectare (81%).

 

·       Sprijinul acordat producatorilor agricoli 

          În MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 12 noiembrie 2004 s-a publicat LEGEA nr. 479 din 8 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea in anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, cu urmatoarele modificari:

Ø     In conditiile in care arendatorii sau persoanele fizice prevazute nu pot completa cererile privind sprijinul direct al statului, in valoare de 2,5 milioane lei/ha, arendasii, respectiv imputernicitii persoanelor fizice, pot completa cererea in numele acestora.

Ø     Cererile solicitantilor sprijinului, insotite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil in suprafata de pana la 5 ha inclusiv sau in baza inscrisurilor asupra terenului din registrul agricol, se depun, pana la data de 15 decembrie 2004, la primariile comunelor, oraselor, pe a caror raza teritoriala se afla amplasat terenul, se verifica de catre reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultura si se vizeaza de catre primar.

Ø     Plata de catre unitatile administrativ-teritoriale a sumelor acordate ca sprijin direct al statului proprietarilor de teren arabil se efectueaza in numerar sau prin virare in cont bancar, dupa caz, proprietarilor ori imputernicitilor acestora

          La ora actuala, conform O.U.G. nr.61/2004 privind acordarea in anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv , in baza celor 19.572 cereri depuse la primarii pentru suprafata de 31.391 hectare, suma totala a sprijinului in judetul Covasna se ridica la 78.476.300.000 lei.Pentru culturile care se infiinteaza in aceasta toamna  suma se ridica la 14.281.730.000 lei,din care pina la aceasta data s-au virat in conturile primariilor 9.189.099.500 lei in cinci transe,dintre care ultima transa in valoare de 3.146.030.000 lei a fost virata catre primarii in data de 10.11.2004 .

 

 • Modificări la Măsura 3.4 a Programului SAPARD

Măsura 3.4, Dezvoltarea și diversificarea activităților economice pentru generarea de activități multiple și venituri alternative, din cadrul Programului SAPARD a fost modificată pentru a permite o implementare eficientă a acquis-ului comunitar, clarificarea anumitor aspecte, dar și pentru sprijinirea beneficiarilor în a accesa mai ușor fondurile disponibile prin această Măsură, în valoare de peste 150 de milioane de euro.

O modificare importantă a fost făcută în ceea ce privește submăsura de turism rural. Astfel, capacitățile de cazare prevăzute a fi respectate de către pensiunile turistice nou înființate se vor încadra între minim 4 camere (8 locuri) și maxim 10 camere (20 de locuri). Conform normativelor în vigoare, pensiunile turistice pot avea 20 de camere numai în mediul urban, în mediul rural capacitatea maximă fiind de 10 camere. Pentru că Programul SAPARD cere ca pensiunile să aibă minim 3 margarete s-a corelat numărul maxim de locuri cu normele impuse pentru categoria amintită (camera cu maxim 2 paturi), adică maxim 20 de locuri.

De asemenea, în urma solicitărilor primite de către Agenția SAPARD, au fost acceptați ca beneficiari eligibili pentru Măsura 3.4 atât Cooperativele de consum, cât și Cooperativele meșteșugărești.

Nu în ultimul rând, se impune precizarea că pentru toate Măsurile acreditate până în prezent, Comisia Europeană a aprobat modificarea ca proiectul să fie amplasat în spațiul rural, definit conform legislației naționale în vigoare. În acest moment actul normativ care reglementează spațiul rural este Ordinul 173/2004 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerului Administrației și Internelor și al Ministerului Integrării Europene și care permite investiții prin SAPARD și în mediul urban, dacă acesta îndeplinește caracteristicile specifice mediului rural, conform Ordinului mai sus amintit.

 SUS
  07.12.2004

·        Circulația juridică a terenurilor

        În judetul Covasna , suprafata de terenuri situate intravilan vandute pina in luna noiembrie al anului 2004 a fost de 30,9 hectare. Referitor la terenurile situate extravilan, suprafata vanduta pana la 23.11.2004 a fost de 718,76 hectare, totalul cumulat incepand cu anul 1998 fiind de 5023,76 hectare.Valoarea medie pe hectar la terenurile situate intravilan a fost, pana la 23.11.2004 de 271 mil. lei. În ceea ce priveste terenurile situate extravilan, valoarea medie pe hectar a fost de 22,16 mil. lei.

 

·       Sprijin acordat producatorilor agricoli

                      La ora actuala, conform O.U.G. nr.61/2004 privind acordarea in anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv , in baza celor 23.081 cereri depuse la primarii pentru suprafata de 36.394 hectare, suma totala a sprijinului in judetul Covasna se ridica la 90.985.600.000 lei.Pentru culturile care se infiinteaza in aceasta toamna  suma se ridica la 16.393.590.000 lei,din care pina la aceasta data s-au virat in conturile primariilor 9.189.099.500 lei in cinci transe,dintre care ultima transa in valoare de 3.146.030.000 lei a fost virata catre primarii in data de 10.11.2004 .

                    Conform Hotãrîrii de Guvern nr.1594/2004 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producãtorilor agricoli din sectorul vegetal,în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole,pînă la ora actuală la sfeclă de zahăr au fost înregistrate la DADR Covasna 459 de solicitări de sprijin ,pentru o cantitate totală de 16.173 tone în valoare totală de 8.086.735.000 lei.La grîu consum s-au înregistrat 27 solicitări pentru o cantitate totală de 1.924,94 tone,în valoare totală de 962.472.000 lei.

                   Conform Hotarârii de Guvern nr. 1238/2004 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, destinata pentru insamântare in campaniile agricole din toamna anului 2004, primavara si toamna anului 2005 si primavara anului 2006 ,ajutorul financiar se acorda atât pentru seminte certificate oficial, provenite din productie interna, obtinute din recolta anului de vânzare, cât si pentru semintele certificate oficial, provenite din productie interna, aflate in stoc.Termenul maxim pana la care pot fi vandute semintele sau se pot insamanta, dupa caz, in functie de speciile prevazute in prezenta hotarare, este data de 30 mai pentru campania agricola de primavara si data de 15 noiembrie pentru campania agricola de toamna.Beneficiarii ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial sunt agentii economici, persoane fizice sau juridice, inregistrati pentru producerea de seminte, care produc samanta in baza unui contract si/sau a unei declaratii de multiplicare, inregistrate la autoritatea desemnata in conditiile legii, si care:

a) comercializeaza samanta, in vederea insamantarii, societatilor comerciale cu profil agricol, societatilor agricole, asociatiilor agricole fara personalitate juridica, producatorilor agricoli individuali, precum si altor proprietari si detinatori legali de terenuri agricole;

b) utilizeaza samanta pentru insamantare proprie in vederea multiplicarii si/sau pentru productia de consum.

         Conform acestui act normativ,pînă la această dată,s-au înregistrat trei solicitări în valoare de 421.500.000 lei.

 SUS
  08.12.2004

Stadiul derulării formelor de sprijin financiar acordate

producătorilor agricoli în anul 2004

 

           Pentru sprijinirea producătorilor agricoli din sectorul vegetal și animalier, în baza programelor de susținere financiară promovate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (MAPDR),din bugetul MAPDR  aprobat pe anul 2004 , a fost alocată judetului Covasna suma de 243.029.794.000 lei.

               La ora actuală, în județul Covasna ,necesarul de credite pentru spijinirea producătorilor agricoli însumează 218.791.077.698 lei.Din această sumă,pînă la data  de 06.12.2004  s-au efectuat plăți către producătorii agricoli în valoare de 185.300.910.291 lei.

    Astfel,la capitolul subvenții:

        -conform  Ordonanței Guvernului   nr. 36 din 29 ianuarie 1999 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si de instalatii pentru irigat din productia interna,în baza celor 18  solicitări în sumă de 730.900.000 lei,au fost achitate 692.360.340 lei ,rămînînd de achitat 36.800.000 lei ;

        -conform  Hotărîrii de Guvern nr. 1.588 din 18 decembrie 2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, destinata pentru insamantare in campaniile agricole din primavara si toamna anului 2003 si din primavara anului 2004,celor 21 de beneficiari s-a achitat întreaga  în sumă de 8.308.794.000 lei;

       -conform Hotărîrii de Guvern nr. 1.238 din 5 august 2004 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata pentru insamantare in campaniile agricole din toamna anului 2004, primavara si toamna anului 2005 si primavara anului 2006,s-au înregistrat trei solicitări  în sumă totală de 421.500.000 lei,care urmează să fie achitată în perioada imediat următoare;

       -conform Legii nr. 440 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare,pentru singurul  solicitant s-a achitat suma de 376.377.000 lei.

La capitolul prime:

 -conform Ordonanței de Urgență nr. 18 din 20 februarie 2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor de lapte, în baza celor 8800  solicitări în sumă de 84.146.268.147 lei,au fost achitate 71.694.446.861  lei ,ramanînd de achitat 12.450.287.147 lei ;

     La capitolul transferuri :

-        conform HOTARARII de Guvern nr. 1.556 din 18 decembrie 2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2003 producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale,în baza celor 93 de solicitări au fost achitate 10.477.124.000 lei;

-        conform HOTARÎRII de Guvern  nr. 865 din 17 iulie 2003 privind sprijinul direct al statului acordat producatorilor agricoli, in anul 2003, pentru construirea de adaposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice, a fost înregistrată o singură solicitare în suma de 1.300.000.000 lei ,care a fost achitată în întregime;

-        conform HOTARARII nr. 1.593 din 23 decembrie 2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2004 producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, în baza celor 1649  solicitări în sumă de 15.314.603.400 lei,au fost achitate 13.213.665.200 lei ,rămînînd de achitat suma de 2.100.938.200 lei ;

-        conform HOTARARII nr. 1.399 din 27 noiembrie 2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse intre 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat, , în baza celor 38  solicitări în sumă de 4.989.332.714 lei,au fost achitate 4.830.924.317 leei ,rămînînd de achitat suma de 158.408.397  lei ;

-        conform HOTARARII nr. 1.594 din 23 decembrie 2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2004 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole, în baza celor 488  solicitări în sumă de 9.049.207.000 lei,au fost achitate 89.175.000 lei ,rămînînd de achitat suma de 8.960.032.000  lei ;

-        conform HOTARARII nr. 1.046 din 1 iulie 2004 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru receptionarea, depozitarea si pastrarea cantitatii de 1.200 mii tone grau pentru panificatie din recolta anului 2004,a fost înregistrată o singură solicitare în sumă de 121.111.697 lei ,sumă care urmează să fie achitată în perioada imediat următoare;

-        conform HOTARARII nr. 74 din 23 ianuarie 2003 pentru stabilirea nivelului subventionarii primelor de asigurare acordate producatorilor agricoli,singura solicitare  în sumă de 492.000 lei a fost achitată în întregime;

-        conform HOTARARII nr. 1.415 din 2 septembrie 2004 privind acordarea despagubirilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate, in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor,celor 95 de beneficiari urmează să fie achitată suma de 1.647.126.568 lei;

-        conform HOTARARII nr. 918 din 10 iunie 2004 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse intre 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat,au fost înregistrate 41 de cereri în valoare totală de 5.116.476.040 lei, din care s-a achitat suma de 3.083.150.973 lei;

-        conform   LEGII nr. 381 din 13 iunie 2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura, au fost înregistrate 7 de cereri în valoare totală de 529.237.300 lei, sumă care  a fost achitată în întregime;

-        conform ORDONANTEI  DE URGENTA nr. 61 din 26 august 2004 privind acordarea in anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, in baza celor 23.081 cereri depuse la primarii pentru suprafata de 36.394 hectare, suma totala a sprijinului in judetul Covasna se ridica la 90.985.600.000 lei. Pentru culturile care se infiinteaza in aceasta toamna  suma se ridica la 16.393.590.000 lei,din care pina la aceasta data s-au virat in conturile primariilor 9.189.099.500 lei;

-        conform  ORDONANTEI DE URGENTA nr. 72 din 22 august 2003 privind acordarea in anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv,s-au înregistrat 23.240 cereri,în sumă totală de 54.580.494.500 lei ,sumă care  a fost achitată în întregime;

-        conform HOTARARII nr. 187 din 20 februarie 2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2003 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor ,celor 1420 de solicitanți s-a achitat suma de 6.935.569.900 lei .

 

IMPORTANT :  În următoarele zile,conform precizărilor făcute cu ocazia videoconferinței MAPDR din data de 06.12.2004,conducerea Ministerului și-a propus plata integrală către producătorii agricoli a tuturor formelor de susținere aferente anului 2004.Astfel, la toate formele de sprijin plățile vor fi aduse la zi în perioada imediat următoare.

 SUS
  04.01.2005

                 La  început de an nou,conducerea Direcției Pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Covasna urează tuturor colaboratorilor săi UN AN NOU  fericit,plin de succese și realizări.

 

 

·        În conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de

Urgență  a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole,aprobată prin  Legea nr.166/2002 producătorii agricoli care dețin sau administrează exploatații agricole dimensionate potrivit art.5 ,alin. (1) din OUG nr.108/2001 (exploatații agricole comerciale),trebuie să  depună la DADR Covasna pînă la data de 1 februarie 2005  următoarele documente :

-   pentru exploatațiile nou înființate :

a) declaratie pe proprie rãspundere privind respectarea dimensiunilor minime prevazute la art. 5 alin (1) din OUG nr.108/2001 conform modelului prezentat in Anexa nr.2, la prezentele norme metodologice, avizata de primaria in a carei raza teritoriala se afla exploatatia agricola;

b) copia dupã actele din care sa reiasa ca indeplinesc conditiile prevazute de art.6 din OUG nr.108/2001;

c) planul de situatie privind identificarea si delimitarea exploatatiei agricole impreuna cu situatia fondului funciar pe tarlale, parcele, si categorii de folosinta, vizat de primar, consiliul local si oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie.

-   pentru exploatațiile deja  înregistrate :

a)   adeverințele eliberate de către primăriile în raza cărora se află terenul și modificările survenite (copiile contractelor noi de arendare sau radierea unor contracte de arendare,titluri de proprietate);

b)    este obligatorie completarea exploatațiilor cu codurile numerice ale arendatorilor ;

c)     verificarea termenilor contractelor de arendare și reînnoirea acestora acolo unde este cazul;

d)   în cazul exploataților mixte și a celor cu profil zootehnic trebuie reînnoită și vizată de către UARZ lista cu efectivele de bovine.

              Înregistrarea exploatatiilor care nu întrunesc dimensiunile minime prevazute în OUG nr.108/2001(exploatații familiale) se face în tot timpul anului, beneficiind de subventii din partea statului conform legislatiei elaborate în acest sens.
 SUS
  10.01.2005

            În cursul săptămînii trecute Ministrul Agriculturii Gheorghe Flutur a dispus onorarea obligațiilor față de producătorii agricoli privind plata subvențiilor restante aferente anului 2004 care vor fi suportate din bugetul ministerului pentru anul 2005.

            Astfel ,în data de 10.01.2005 a intrat în contul DADR Covasna suma de 36.817.231.000 lei, reprezentând plata deconturilor depuse la minister pînă la data de  data de 29.12.2004, astfel:

 

·       17.997.623.000 lei, reprezentând stimulente acordate producătorilor agricoli pentru laptele livrat la procesare în lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2004, conform OUG nr. 29 din 2000

·       1.345.682.000 lei, reprezentând subvenții acordate producătorilor agricoli din sectorul animalier pentru producția realizată în luna noiembrie și parțial decembrie, 2004, conform HG nr. 1593 din 2003

·       14.479.802.000 lei, reprezentând sprijinul acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru producția marfă 2004, în conformitate cu prevederile HG nr. 1594 din 2003

·       2.191.024.000 lei, reprezentând alocația de 45% din prețul tractoarelor și echipamentelor agricole livrate producătorilor conform HG nr. 1399/2003.

·       29.250.000 lei, reprezentând subvenționarea în procent de 70% din dobânda plătită de producătorii agricoli, inclusiv luna decembrie 2004, pentru creditele angajate la procurarea de utilaje agricole, conform OG nr. 36 din 1999.

·       77.484.000 lei, reprezentând cuantumul despăgubirilor cuvenite pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1415/2004

·       562.780.000 lei, reprezentând ajutorul financiar acordat producătorilor agricoli pentru semințele certificate folosite în campania agricolă din toamna anului 2004, conform HG nr. 1238 din 2004

·       133.586.000 lei, reprezentând valoarea subvențiilor pentru depozitarea și păstrarea grâului pentru panificație din recolta anului 2004, în conformitate cu HG nr. 1046/2004.

 

 

              Astfel ,în cursul săptămînii curente aceste sume urmează să fie virate în conturile producătorilor  agricoli .

 SUS
  03.02.2005

·       În MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005   s-a publicat     HOTARAREA nr. 65 din 21 ianuarie 2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2005 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole.

 

              Conform acestei hotărîri, beneficiază de sprijinul direct al statului pe produs, in scopul imbunatatirii eficientei economice a cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, organizati in exploatatii agricole, in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, cu completarile ulterioare, care detin sau administreaza exploatatii agricole si care valorifica pe piata interna următoarele produsele :

 

Nr.crt.            Cultura/Produsul                     An de piata

______________________________________________________          

   1.   Grau + secara                           1 iunie 2005 - 31 dec. 2005    

   2.   Sfecla de zahar                         1 sept. 2005 - 31 dec. 2005   

   3.   Orez                                          1  oct. 2005 - 31 dec. 2005    

   4.   In + canepa pentru fibra           1  aug. 2005 - 31 dec. 2005    

   5.   Legume de sera                        1  ian. 2005 - 31 dec. 2005    

   6.   Soia                                          1 sept. 2005 - 31 dec. 2005    

   7.   Struguri nobili pentru vinuri    1  aug. 2005 - 31 dec. 2005    

   8.   Hamei (productie de conuri)     1 sept. 2005 - 31 dec. 2005    

   9  Produse ecologice :              

  - grau + secara                                 1 iunie 2005 - 31 dec. 2005   

  - floarea soarelui                             1  aug. 2005 - 31 dec. 2005    

  - legume de camp                          15 mai  2005 - 31 dec. 2005   

  - leguminoase alimentare              15 iulie 2005 - 31 dec. 2005    

pt. boabe (mazare, fasole, naut,

linte, bob si lupin dulce)       

-----

    *) Productia marfa ecologica, certificata de un organism de inspectie si

certificare, acreditat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii

Rurale, conform legislatiei in vigoare.

 

               Sprijinul direct al statului, acordat producatorilor agricoli in anul 2005 in sectorul vegetal, este in valoare de 1.283 miliarde lei si se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in cadrul programului "Dezvoltarea durabila a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de camp si in spatii protejate, pomicultura si viticultura".

        De prevederile  hotararirii beneficiaza si unitatile de cercetare si invatamant agricol, care produc si valorifica produsele agricole prevazute in anexa nr. 1.

        Produsele agricole prevazute , valorificate sub forma de samanta pentru semanat, nu beneficiaza de prevederile prezentei hotarari.

        Produsele agricole care fac obiectul platii in natura al contractelor de arendare, concesionare sau al contractelor de livrare a ingrasamintelor, pesticidelor si altor inputuri, inclusiv al contractelor de leasing pentru utilaje agricole nu constituie marfa pentru care se acorda sprijin financiar potrivit prezentei hotarari.

         Produsele agricole prevazute , care se utilizeaza ca materie prima pentru realizarea de produse alimentare si/sau industriale in cadrul unitatilor proprii de productie ale producatorilor, sunt considerate produse marfa si beneficiaza de prevederile prezentei hotarari.

        Pentru legumele cultivate in sere incalzite, beneficiarii sprijinului direct al statului trebuie sa faca dovada consumului de energie termica in perioada 15 octombrie 2004 - 31 mai 2005, 20 septembrie - 31 decembrie 2005.

        Cantitatile de produse pe culturi, nivelul sprijinului acordat, sumele aferente acestora, precum si conditiile de eligibilitate ale producatorilor agricoli se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu incadrarea in fondurile alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.

        Pentru a beneficia de sprijinul direct al statului, producatorii agricoli trebuie sa formuleze o cerere-tip adresata Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna.

         Producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, solicita subventiile pe produs la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna direct sau prin intermediul consiliilor pe produs, al organizatiilor interprofesionale pe produs sau grupa de produse ori al organizatiilor profesionale reprezentative, recunoscute de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si prin intermediul grupurilor de producatori pentru comercializarea productiei agricole, constituite potrivit legislatiei in vigoare, din care fac parte.

         In baza cererii-tip adresate directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene pe raza careia se afla suprafetele exploatate, se intocmesc dosare producatorilor agricoli, care cuprind datele de identificare, dimensionarea suprafetelor cultivate, schitele de amplasare a culturilor agricole si acte doveditoare ale incasarii contravalorii marfii livrate.

        Obligatia intocmirii dosarului  revine directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala, prin reprezentantii sai teritoriali, in baza datelor furnizate de producatorii agricoli.

       Dosarele intocmite de reprezentantii directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala se pastreaza in original la sediul acesteia si se introduc intr-un program informativ, care se actualizeaza in functie de situatiile deosebite aparute in teritoriu, ori de cate ori este necesar.

       Raspunderea pentru realitatea si exactitatea datelor cuprinse in dosarele producatorilor agricoli revine reprezentantilor directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala.

      Termenul limita pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului pe produs este pana la expirarea perioadei de valorificare a produselor.

      Acordarea sumelor se face in ordinea depunerii cererilor, pana la utilizarea in intregime a fondului alocat pentru productia marfa, pe culturi si pe judet.

        Decontarea sprijinului financiar se face de catre directia pentru agricultura si dezvoltare rurala direct in contul beneficiarului, pentru persoana juridica, la trezorerii, iar pentru persoana fizica, in contul deschis de aceasta la banci, la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., sau prin mandat postal.

 

__________

 

 

·       Guvernul Romaniei adoptat   HOTARAREA nr. 64 din 21 ianuarie 2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, in anul 2005, producatorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale

 

                Beneficiaza in anul 2005 de sprijin direct al statului, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in limita sumei de 1.540 miliarde lei, in cadrul programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animaliera, precum si reabilitarea sectorului piscicol din Romania" producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploateaza animale de productie si reproductie sau care detin/administreaza amenajari piscicole pentru producerea de peste de consum, organizati in exploatatii agricole constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, cu completarile ulterioare.

              Pentru a beneficia in anul 2005 de sprijinul direct al statului, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, potrivit prezentei hotarari, producatorii din sectorul piscicol trebuie sa fie inregistrati si in Registrul unitatilor de productie din acvacultura, din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, si sa detina licenta de acvacultura, potrivit legislatiei in vigoare.

     Se acorda subventie pentru productia de carne a carei valoare este de:

a)     6.000 lei/kg carne in viu pentru tineretul bovin cu o greutate minima de 450 kg/cap;

b)     12.000 lei/kg carne in viu pentru porcii in greutate de 90-110 kg/cap, livrati la abatoarele autorizate;

c)     7.000 lei/kg carne in viu pentru tineretul ovin in greutate de peste 30 kg/cap;

d)     8.000 lei/kg carne de pasare in viu - pui broiler, livrata la abatoarele autorizate.

 

              Subventiile pentru productiile de carne se acorda pentru: animalele livrate la abatoarele autorizate, animalele abatorizate in regim de prestare de servicii pentru crescatorii de animale sau animalele abatorizate in abatoare proprii, autorizate, in cadrul unitatilor integrate si a caror activitate este evidentiata distinct.

           Dintre producatorii agricoli , persoanele juridice, crescatori de porci si pui broiler, pentru a beneficia de subventie pentru productia de carne in viu, pentru animalele livrate in anul 2005 la abatoarele autorizate, trebuie sa faca dovada ca au asigurat necesarul de furaje prin programul propriu anual de sustinere cu furaje a productiei marfa de carne de porc sau de pasare.

          Programul propriu anual de sustinere cu furaje a productiei marfa de carne de porc sau de pasare, intocmit potrivit modelului prevazut in normele metodologice de aplicare a prezentei hotarari, se depune la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna, la data primei solicitari a subventiei.

           Pentru productiile de carne in viu obtinute in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de catre un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, se acorda urmatoarele subventii:

a)     7.000 lei/kg carne in viu pentru tineretul bovin cu o greutate minima de 450 kg/cap;

b)     14.000 lei/kg carne in viu pentru porcii in greutate de 90-110 kg/cap, livrati la abatoarele autorizate;

c)     9.000 lei/kg carne de pasare in viu - pui broiler, livrata la abatoarele autorizate.

  

       Subventiile pentru productiile de carne prevazute se acorda pentru animalele abatorizate in abatoare cu activitate ecologica certificata.

       Pentru ouale obtinute in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000, aprobata prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de catre un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se acorda subventie a carei valoare este de 1.000 lei/bucata.

         Se acorda subventie pentru materialul biologic de reproductie, in functie de valoarea zootehnica si de biotehnologia de reproductie folosita pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografica in care este situata exploatatia agricola.

       Subventiile pentru materialul biologic de reproductie se acorda pentru:

    a) viteii obtinuti si mentinuti minimum 6 luni in exploatatie si care implinesc aceasta varsta incepand cu 1 ianuarie 2005;

    b) junincile la prima fatare;

    c) scrofitele la prima fatare care intarca minimum 8 purcei;

    d) oile mioare, berbecii adulti si berbecii miori folositi la insamantare artificiala si monta naturala;

    e) berbecii adulti si berbecii miori din rasele de carne, folositi la insamantare artificiala si monta naturala.

       Viteii, junincile, scrofitele, oile mioare, berbecii adulti si berbecii miori reprezinta produse care se valorifica drept animale de reproductie si productie de catre producatorii agricoli care desfasoara activitate de crestere si exploatare a animalelor.

        Pentru laptele de oaie si de capra se acorda subventie a carei valoare este de 2.800 lei pentru fiecare litru de lapte livrat pentru prelucrare la agentii economici specializati in procesare, cu licenta de fabricatie, al carui continut intruneste conditiile STAS 2418-61.

        Laptele de oaie livrat pentru prelucrare agentilor economici trebuie sa aiba un continut de minimum 6,5 unitati de grasime si de minimum 1,033 unitati de densitate.

       Laptele de capra livrat pentru prelucrare agentilor economici trebuie sa aiba un continut de minimum 3,3 unitati de grasime si de minimum 1,029 unitati de densitate.

         Agentii economici specializati in procesarea laptelui sunt obligati sa intocmeasca evidente corecte si la zi privind cantitatile de lapte preluate, in conditiile de calitate prevazute in prezenta hotarare.

         Se acorda subventie pentru familiile de albine elita si pentru familiile de albine productie, a carei valoare este de 100.000 lei/familie.

         Pot beneficia de subventie detinatorii de familii de albine care livreaza minimum 10 kg miere pentru fiecare familie de albine, in baza documentului fiscal de valorificare a marfii la unitatile de procesare autorizate.

        Se acorda subventie pentru ouale de viermi de matase, a carei valoare este de 600.000 lei/cutia de 10 grame, producatorilor agricoli care livreaza minimum 20 kg de gogosi crude pentru fiecare cutie de 10 grame la unitatile de procesare, in baza documentului fiscal de valorificare a acestora.

        Se acorda subventie pentru productia de peste de consum, din specii cu valoare economica ridicata, livrata la fondul pietei prin unitatile de comercializare autorizate, a carei valoare este de:

    a) 12.000 lei/kg pentru specia salau cu o greutate minima de 1 kg/bucata;

    b) 12.000 lei/kg pentru specia somn cu o greutate minima de 2 kg/bucata;

    c) 10.000 lei/kg pentru specia stiuca cu o greutate minima de 1 kg/bucata;

    d) 40.000 lei/kg pentru speciile de sturioni cu o greutate minima de 2 kg/bucata.

          Subventiile pentru productiile de peste de consum din speciile prevazute la alin. (1) se acorda pentru o cantitate minima de 100 kg/specie/producator la fiecare livrare.

       Cantitatile de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acorda subventii, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu incadrare in fondurile alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.

   

        Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se realizeaza pe baza de cerere scrisa, emisa de detinatorul de animale sau de producatorul din sectorul piscicol catre Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna, in termenul stabilit in normele metodologice de aplicare a prezentei hotarari, pentru fiecare produs.

      Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se face in ordinea depunerii cererilor, pana la utilizarea in intregime a fondului alocat pentru productiile de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, potrivit prezentei hotarari.

        Persoanele fizice sau juridice pot solicita subventiile cuvenite, direct sau prin intermediul consiliilor pe produs, al organizatiilor interprofesionale pe produs sau grupa de produse sau al organizatiilor profesionale reprezentative, recunoscute de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si prin intermediul grupurilor de producatori pentru comercializarea produselor agricole si piscicole, constituite potrivit legislatiei in vigoare, din care fac parte.

      Decontarea subventiilor prevazute se face de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, prin virament in contul beneficiarului, astfel: pentru persoana juridica, la trezorerii, iar pentru persoana fizica, in contul deschis de aceasta la banci sau la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. ori prin mandat postal, dupa caz.

        Atestarea faptului ca viteii, gestatia la juninci, scrofitele si oile mioare provin din insamantari artificiale sau din monta naturala se face pe baza inscrierii in registrele unice de monta si fatari, completate de operatorul insamantator sau de detinatorul legal al reproducatorilor atestati si autorizati sa desfasoare activitatea de reproductie in conformitate cu legislatia in vigoare.

        Atestarea berbecilor adulti si berbecilor miori se face pe baza certificatelor de origine si valoare productiva, precum si a autorizatiei de utilizare pentru monta naturala sau insamantare artificiala.

      Cererea-tip pentru solicitarea subventiilor, insotita de documentele justificative, se depune pentru verificare la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna, direct ori prin intermediul reprezentantului organizatiilor asociative profesionale sau de comercializare a productiilor, asa cum sunt definite de legislatia in vigoare, din care fac parte solicitantii.

       Verificarea cererilor se face de catre seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, care confirma cererile prin semnatura si le depune la unitatea pentru ameliorare si reproductie in zootehnie judeteana. Dupa avizarea de catre directorul unitatii pentru ameliorare si reproductie in zootehnie judetene cererile sunt depuse la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna pentru aprobare.

       Pentru animalele din zona de munte, din localitatile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, verificarea cererilor se face de catre seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie in zootehnie, dupa avizarea de catre seful serviciului zonei montane.

     Verificarea cererilor solicitantilor din domeniul piscicol se face de catre inspectorul piscicol teritorial, care confirma cererile prin semnatura. Dupa avizarea de catre acesta, cererile sunt depuse la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna pentru aprobare.

               In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu avizul ministrului finantelor publice, se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, precum si conditiile de acordare a subventiilor.

 

          CATEGORIILE de animale, albine, viermi de matase si pesti subventionate

                                     si valoarea  subventiilor in anul 2005

 

    A. Juninci la prima fatare:

    1. obtinute din insamantari artificiale si provenite din:

          a) vaci-mame de tauri                                                     6 milioane lei/cap

          b) rase pure in controlul oficial al productiei                 4 milioane lei/cap

          c) efective necuprinse in controlul oficial al productiei 2 milioane lei/cap

          d) fiice ale taurilor in testare                                           8 milioane lei/cap

    2. obtinute din monta naturala (cu tauri autorizati) si provenite din:

          a) efective din zona de munte                                         2 milioane lei/cap

    B. Vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malacii obtinuti din bivolite:

    1. insamantate artificial, mentinuti in exploatare 6 luni, proveniti din:

          a) vaci-mame de tauri                                                     3 milioane lei/cap

          b) rase pure in controlul oficial al productiei                  1.000.000 lei/cap

          c) efective necuprinse in controlul oficial al productiei    750.000 lei/cap

    2. montate natural (cu tauri autorizati), mentinuti in exploatare 6 luni, proveniti din:

           a) zona de munte, din efective necuprinse in controlul

               oficial al productiei                                                       800.000 lei/cap

           b) restul zonelor, din efective necuprinse in controlul

               oficial al productiei                                                       600.000 lei/cap

    C. Scrofite de reproductie la prima fatare:

    1. scrofite rasa pura din ferme de elita sau de multiplicare:

               a) montate natural                                                      4 milioane lei/cap

               b) insamantate artificial                                             5 milioane lei/cap

    2. scrofite din ferme de hibridare:

                 a) montate natural                                                   2,5 milioane lei/cap

                 b) insamantate artificial                                             3 milioane lei/cap

    3. scrofite din ferme comerciale care provin din

ferme de elita, de multiplicare sau de hibridare:                         2 milioane lei/cap

    D. Oi mioare si berbeci:

    1. oi mioare:

                      a) insamantate artificial                                    150.000 lei/cap

                      b) montate natural                                           100.000 lei/cap

    2. berbeci adulti:

           a)din  rase de carne, folositi la insamantari artificiale           1.500.000 lei/cap

           b) din rase de carne, folositi la monta naturala                      1.000.000 lei/cap

           c) din alte rase, folositi la insamantari artificiale                      300.000 lei/cap

           d) din alte rase, folositi la monta naturala                                 150.000 lei/cap

    3. berbeci miori:

           a) din rase de carne, folositi la insamantari artificiale           1.500.000 lei/cap

           b) din rase de carne, folositi la monta naturala                      1.000.000 lei/cap

           c) din alte rase, folositi la insamantari artificiale                     500.000 lei/cap

           d) din alte rase, folositi la monta naturala                                300.000 lei/cap

    E. Albine:

                  - familii de elita si de productie                                        100.000 lei/ familie

    F. Viermi de matase:

                 - cutii de 10 grame cu oua de viermi de matase                  600.000 lei/ cutie

    G. Pesti:

                            - salau                                                                         12.000 lei/kg

                            - somn                                                                         12.000 lei/kg

                            - stiuca                                                                        10.000 lei/kg

                            - sturioni                                                                     40.000 lei/kg.

 

___________

 

 

·           Potrivit  ORDONANTEI nr. 10 din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor masuri

 financiare,  pentru a veni in sprijinul producatorilor agricoli in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate prevazute in programele campaniilor agricole anuale, se acorda un sprijin financiar, reprezentand o suma fixa pe litru de motorina.

              In intelesul prezentei ordonante, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, sunt:

    a) proprietarii de terenuri agricole pe care le exploateaza individual;

    b) crescatorii de animale si/sau de pasari;

    c) societatile agricole cu personalitate juridica constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si asociatiile familiale;

    d) societatile comerciale cu profil agricol;

    e) arendasii care au incheiat contracte de arendare in conditiile prevazute de Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si concesionarii de terenuri agricole;

    f) institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare si invatamant cu profil agricol, precum si unitatile de cult.

           Lucrarile agricole mecanizate pentru care se acorda sprijin financiar pentru achizitionarea de motorina sunt:

    a) lucrarile aferente pregatirii terenurilor, infiintarea culturilor, intretinerea si recoltarea culturilor, inclusiv eliberarea terenurilor;

    b) lucrarile tehnologice din fermele zootehnice.

        Nivelul sprijinului financiar prevazut la art. 6 se stabileste anual prin hotarare a Guvernului.

        In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, norme metodologice de aplicare.

     In normele metodologice se vor stabili consumurile specifice de motorina, pe lucrari agricole mecanizate, institutiile implicate direct in aplicarea prevederilor din ordonanta, precum si modalitatile de acordare, verificare si plata a sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorina.

        Sumele aferente platii sprijinului financiar se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

        Pentru anul 2005, sumele aferente platii sprijinului financiar prevazut la art. 6 se vor asigura, in limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea nr. 511/2004, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru sprijinirea producatorilor agricoli, in cadrul programului "Dezvoltarea durabila a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de camp si in spatii protejate, pomicultura si viticultura", prin diminuarea corespunzatoare a sprijinului acordat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea in anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 479/2004.

 SUS
  15.02.2005
 •    Acordarea despãgubirilor în caz de calamitãti naturale în agriculturã

                            Avand in vedere ca activitatea din agricultura se desfasoara in conditii de risc si incertitudine ca urmare a influentei factorilor naturali, a caror evolutie nefavorabila poate provoca pagube insemnate producatorilor agricoli, asigurarea este un pas pe care fiecare producator agricol trebuie sa-l aiba in atentie.

          Plata despagubirii producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice in caz de calamitati naturale se realizeaza, conform Legii 381/2002, pentru culturile agricole, animale, pasari, familiile de albine si pesti care au fost asigurate de societatile de asigurare agreate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

         Societatile comerciale care corespund criteriilor de agreare aprobate pentru anul agricol 2003-2004 sunt urmatoarele: AGRAS S.A.; ALLIANZ TIRIAC S.A.; ARDAF S.A.; ASIBAN S.A.; ASIROM S.A.; ASTRA S.A.; GENERALI S.A; PROVITAS S.A., OMNIASIG S.A.

        In acest sens, societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 • Avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru acoperirea riscurilor de catastrofa, care se acorda in urma verificarii existentei programului de reasigurare, a copiilor dupa contractele de reasigurare, a notelor de acoperire a brokerilor, precum si a calcularii daunei maxime posibile;
 • Practicarea asigurarilor agricole pentru culturi agricole si specii de animale pe o perioada de minimum 3 ani;
 • Gradul de solvabilitate al societatilor sa fie de peste 1,5.

                  În anul 2003 ,pentru subventionarea primelor de asigurare, a fost aprobata Hotararea Guvernului nr.74/2003 pentru stabilirea nivelului subventionarii primelor de asigurare acordate producatorilor agricoli.

                  Prin intermediul acesteia s-a stabilit nivelul de subventionare a primelor de asigurare de 20% din valoarea acestora, pentru toate societatile de asigurare, asigurare-reasigurare agreate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

                  Termenul maxim de incheiere a contractelor de asigurare a culturilor agricole este data de 15 decembrie pentru culturile însãmântate în toamna si data de 31 mai pentru culturile însamantate în primavara si pentru plantatii.

                  Conform  ORDIN nr. 444 din 1 octombrie 2002 , culturile agricole și speciile  de animale, pasari, familii de albine si pesti pentru care  se subventioneaza primele de asigurare pentru  factorii de risc asigurati sunt:

    1. Culturi agricole:

    a) grau de toamna pentru consum si samanta;

    b) floarea-soarelui pentru consum si samanta;

    c) soia;

    d) sfecla de zahar;

    e) plantatii de vii nobile;

    f) livezi intensive.

    2. Animale: specia bovine.

                  La incheierea contractului cu societatile de asigurare si asigurare-reasigurare agreate, producatorii agricoli vor achita 80% din valoarea primelor de asigurare pentru culturile si speciile de animale, pasari, familii de albine si pesti pentru care se subventioneaza primele de asigurare si vor prezenta o adeverinta de la primarie, din care sa rezulte indeplinirea următoarelor obligații:

        a) declararea si sa inregistrarea culturilor agricole, animalelor, pasarilor, familiilor de albine si pesti, contractelor de concesionare si arendare in registrele agricole deschise la nivel de comuna, oras;

        b) intreținerea culturilor agricole, animalelor, pasarilor, familiilor de albine si pesti potrivit tehnologiilor si luarea de masuri pentru prevenirea atacului de boli si daunatori;

                    Conform adresei MAAP  nr.125915 din 14.04.2003, beneficiarii despăgubirilor in caz de calamitati naturale trebuie să aibă înregistrată explaotația agricolă conform OUG 108/2001,modificată și completată prin Legea nr.166/2002.

 

INFORMATII SUPLIMENTARE

 

Reproducem Articolele 1 si 2 Norma metodologicã de aplicare a Legii nr 381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale în agriculturã:

Art. 1. - Sunt considerate calamitãti naturale pierderile cantitative si calitative de recolte, mortalitatea si/sau sacrificarea de necesitate a animalelor, produse printr-o manifestare distructivã a fenomenelor naturale si a bolilor, pe areale extinse.

   Art. 2. - Fenomenele naturale care genereazã calamitãti naturale sunt cele nominalizate la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despãgubirilor în caz de calamitãti naturale în agriculturã, care se caracterizeazã si se încadreazã dupã cum urmeazã:

   a) seceta excesivã complexã, persistentã în timp si care afecteazã terenurile neirigate, este fenomenul meteorologic care asociazã seceta atmosfericã cu seceta pedologicã, determinând perturbãri în starea de vegetatie a plantelor care duc la scãderea cantitativã si calitativã a recoltelor si chiar compromiterea partialã sau totalã a acestora;

   b) inundatiile din revãrsãri de râuri sau de alte ape curgãtoare, determinate de cauze naturale si care produc daune la culturile agricole si la animale;

   c) ruperi de baraje produse din cauze naturale si care prin efectul lor distructiv provoacã pagube la culturile agricole si animale;

   d) ploile abundente si de duratã care determinã stresul hidric produs de excesul de umiditate din sol, cu diferite grade de intensitate, provocând stagnarea si dereglarea proceselor de crestere si dezvoltare a plantelor;

   e) temperaturile excesiv de scãzute, sub limita biologicã de rezistentã a plantelor, care conduc la încetinirea procesului dezvoltãrii plantelor si la distrugerea partialã sau totalã a culturilor agricole;

   f) stratul gros de zãpadã ce produce pagube în sectorul vegetal si animal;

   g) topirea bruscã a zãpezilor, care provoacã inundatii, revãrsãri de râuri, bãltiri si produce daune la culturile agricole si animale;

   h) uraganul - vânt puternic de peste 80 km/orã;

   i) dezastrele si alte catastrofe naturale care se produc pe areale extinse si aduc pagube însemnate producãtorilor agricoli;

   j) bolile plantelor de culturã, care în conditii favorabile genereazã calamitãti naturale: la cultura de grâu - Erysiphe spp; Septoria spp; Puccinia spp; Fusarium spp; la cultura de floarea-soarelui - Sclerotinia sclerotiorum; Phomopsis-Diaporthe helianthi; la vita de vie - Plasmopara viticola; la pomi fructiferi - Erwinia amylovora;

   k) bolile animalelor care genereazã calamitãti naturale:

     - bolile din lista A a Oficiului International de Epizootii: febra aftoasã, stomatita veziculoasã, boala veziculoasã a porcului, pesta bovinã, pesta micilor rumegãtoare, pleuropneumonia contagioasã bovinã, dermatita viralã nodularã, febra vãii de Rift, Bluetongue, variola ovinã si caprinã, pesta africanã a calului, pesta porcinã africanã, pesta porcinã clasicã, pesta aviarã si pseudopesta aviarã;

-        bolile din lista B a Oficiului International de Epizootii, ca encefalopatia spongiformã bovinã si scrapia.

 

------------------

 

                              In Romania, pastrarea patrimoniului pomicol, mentinerea si ridicarea valorii biologice si a potentialului productiv al plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si protejarea mediului inconjurator constituie o obligatie a cultivatorilor.

                    Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni, organizate in exploatatii pomicole amplasate in zone, bazine, centre pomicole de o anumita suprafata si o anumita structura de specii si soiuri, in conformitate cu dispozitiile Legii Pomiculturii nr.348/2003 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, este optiunea libera a oricarui proprietar sau detinator de teren.

                    Proprietarii sau detinatorii legali ai plantatiilor pomicole, persoane fizice sau juridice, au obligatia de a executa lucrarile de intretinere a acestora, in special tratamentele pentru combaterea bolilor si daunatorilor, in asa fel incat sa asigure productiile specifice soiurilor cultivate, tinand cont de protectia mediului si a apei.

                   Pomii si arbustii fructiferi situati in curti, pasuni, fanete, aliniamente si perdele de protectie, denumiti pomi razleti, si ale caror produse nu fac obiectul comercializarii pe piata nu fac parte din cadastrul pomicol.

                   Autorizatiile de defrisare a plantatiilor pomicole se elibereaza de catre Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala pe baza cererilor adresate acesteia de catre detinatorii plantatiilor pomicole.

                 Cultura speciilor de nuc, migdal, castan comestibil, alun, denumite  nucifere, este supusa si urmatoarelor prevederi speciale:

    a) infiintarea plantatiilor de nucifere se face cu material saditor selectionat de catre pepinierele autorizate. Pe terenurile supuse eroziunii se pot planta si biotipuri locale provenite de la pepinierele silvice;

    b) taierea unui nuc sau castan comestibil, indiferent de sistemul de cultura sau de forma de proprietate, se face pe baza autorizatiei-model prevazute în lege, cu obligatia plantarii prealabile a 5 pomi tineri din soiurile recomandate si autorizate;

    c) cererea pentru taierea nucilor si castanilor comestibili razleti, solicitata de persoane fizice sau juridice, se depune cu cel putin 3 luni inaintea executarii taierii, iar aceasta se verifica si se aproba de Directia Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala;

    d) in cazurile cand se solicita defrisarea plantatiilor de nuc si castan comestibil in masiv, este obligatorie expertiza tehnica efectuata de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura sau de statiunea de cercetare si dezvoltare pomicola din zona. Termenul de depunere a documentatiei de defrisare este de cel putin 6 luni inaintea datei propuse pentru defrisare;

    e)Criteriile care stau la baza defrisarii nucilor si castanilor comestibili sunt:

·        plantatia nu se justifica din punct de vedere economic, prezentand goluri si pomi uscati in proportie de peste 60%;

·        plantatia este amplasata pe traseul unei autostrazi sau al altui obiectiv de importanta nationala;

·        nucii si castanii razleti pot fi defrisati daca prezinta coroana uscata in proportie de 70%;

·        daca sunt amplasati in perimetrul construibil al unui obiectiv de importanta strategica.

 SUS
  25.02.2005

·        Agricultura ecologică


                         In conformitate cu prevederile OM nr.527/2003,  inregistrarea  producatorilor  in agricultura ecologica,prin completarea fiselor de inregistrare, este obligatorie in fiecare an. Fisa de inregistrare  constituie unul din documentele necesare  pentru acordarea subventiilor  si  pentru accesarea masurii Sapard 3.3.(aflata in acest moment in proces de  acreditare la Comisia Europeana) .

                      Produsele ecologice sunt produsele obtinute si etichetate astfel incat sa informeze cumparatorul ca produsul si/sau, dupa caz, ingredientele din produs au fost obtinute in conformitate cu metode de productie ecologica, si anume:

    a) produsele vegetale primare neprocesate, animalele si produsele animaliere neprocesate;

    b) produsele de origine vegetala si animala procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetala si/sau de origine animala;

    c)furajele,furajele compuse si materiile prime, care nu sunt cuprinse la lit. a).


                    Regulile prevazute in ordin au scopul sa ofere consumatorilor garantii ca produsele mentionate au fost obtinute in conformitate cu dispozitiile legale privind agricultura ecologica.

                   Operatorii care produc, prepara, transporta, importa si/sau comercializeaza produsele mentionate au urmatoarele obligatii:

a)      sa isi inregistreze activitatea in fiecare an la Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, respectiv la Autoritatea Nationala a Produselor Ecologice;

b)       sa se supuna controlului unui organism de inspectie si certificare acreditat;

                Inregistrarea activitatii se face prin completarea fiselor de inregistrare. În acest sens,producătorii agricoli interesați de practicarea agriculturii ecologice se pot adresa responsabilului  DADR  ing.TAMAS EVA ,la sediul Unității Fitosanitare  din Sfîntu Gheorghe ,str.Arcușului,nr.2 (tel:0267/351703) ,unde pot afla informații legate de lagislație și procedura de inițiere în practicarea agriculturii ecologice. Fisele de inregistrare se completeaza in doua exemplare: un exemplar se trimite la A.N.P.E., iar celalalt exemplar organismului de inspectie si certificare ales de producator, dintre cele acreditate de A.N.P.E.

           LISTA organismelor de inspectie si certificare acreditate de catre MAPDR, pana la data de 21 decembrie 2004, pentru efectuarea inspectiei si certificarea produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României :

Ø      ,,S.C Ecoinspect S.R.L” Romania

Adresa:Cluj Napoca, str.Horia, nr.75, Ap.5, jud.Cluj
Telefon/Fax: 0264536324

Director: Lorincz Piroska

Cod:RO-ECO-008

Ø      BCS OKO Garantie-Germania

Reprezentanta in Romania:

,,BCS OKO-GARANTIE ROMANIA” S.R.L

Adresa:Tg.Mures, str.Belsugului nr.24, ap.1, jud.Mures
Telefon/Fax: 0265471171

Responsabil: Szabo Alexandru

Telefon:0745 474879

Cod:RO-ECO-001

Ø      Biokontroll-Ungaria

Reprezentanta in Romania:

,,Biokontroll Societate de Utilitate Publica Budapesta Sucursala Zalau Romania”

Adresa: Zalau, str.Constantin Dobrogeanu Gherea,    nr.12, jud.Salaj

Telefon/ Fax:: 0260/660471

Responsabil: Szeredai Laszlo

Cod:RO-ECO-004

Ø      SUOLO  e SALUTE  srl Italia

Reprezentanta in Romania:

,,SUOLO E SALUTE ROMANIA S.R.L”

Adresa:Timisoara, str.Piata Unirii nr.8, ap.4

Telefon/ Fax:056294773

Responsabil: Ovidiu Serban

Telefon:0744699588

Cod:RO-ECO-003

Ø      ,,Instituto per Certificazione Etica ed Ambientale (ICEA) Italia

Reprezentanta in Romania:

,,ICEA ROMANIA” S.R.L

Adresa: Timisoara, str.Piata Unirii nr.8, ap.4

Telefon: 0256294773

Fax: 0256438676

Responsabil:Lorenzo Peris

E-mail: rse@icea.info

Cod:Ro-ECO-005

Ø       QC&I GmbH-Germania  

Reprezentanta in Romania:

,, QC&I ROMANIA’’

Adresa: Timisoara, str.Listz nr.1, parter,Ap.1

Telefon/ Fax:: 0256241562

Responsabil: Victor Scorodeti

Telefon: 0723 748499

Cod:RO-ECO-002

Ø      SC ECOCERT ESE – Franta

Reprezentanta in Romania:

„ECOCERT SA”

Adresa: Bucuresti, str.Viitorului nr.112, Ap.1,Sector 2

Telefon:021 2106820

Fax: 021 06835

Responsabil: Abdelazis Messai

Cod:RO-ECO-007

Ø      Control BIO Ellas – Institutul de Control al Produselor Biologice

Reprezentanta in Romania:

„S.C. Eleghos Bio Ellas Romania SRL”

Telefon /Fax: 021-6104020

Responsabil: Damian Dragomir

Telefon: 0723959241

Cod:RO-ECO-006

Ø      BIOS S.r.l Italia

Reprezentanta in Romania:

„BIOS S.r.l Italia SUCURSALA ROMANIA”

Adresa: Bucuresti, B-dul Timisoara nr.73, Bloc C12, Sc.B,etaj 10, Ap.78,sector 6

Telefon /Fax: 021-2106620;021-2115131

Responsabil: Grosu Gina-Diana

Telefon:0741260102

Cod:RO-ECO-009

Ø      LACON s.r.l Germania

Reprezentanta in Romania:

„LACON s.r.l   Germania SUCURSALA ROMANIA”

Adresa: Bucuresti, Str. Baia de Aries, nr.3, bl 5B, sc 1, et4, ap.18,sector 6

Telefon /Fax: 4115446

Responsabil: Dr. Sorin –Liviu Stefanescu

Telefon:0722621035

Cod:RO-ECO-010

Ø      SC BIO CERT SRL Romania:

Adresa: Bucuresti, str. Calea Mosilor, nr. 284, bl. 22A, sc. B, ap.32, sector 2

Telefon /Fax: 021-6104020;021-6104020

Responsabil: Aurel Damian

Telefon:0723959241

Cod:RO-ECO-011

Ø      SC BIOINSPECTA Romania s.r.l

Reprezentanta in Romania:

„BIOINSPECTA  S.r.l   Elvetia SUCURSALA ROMANIA”

Adresa: Cluj-Napoca, str. Gurghiu, nr.2, ap. 9

Telefon /Fax: 0264-573546

Responsabil: Monika Zimmermeier

Cod:RO-ECO-012

 

   

 

 

 SUS
  03.03.2005

COMUNICAT  DE  PRESĂ

 

privind acordarea,   verificarea   si   plata   sprijnului financiar   pentru  achizitionarea de motorina in anul 2005

 

 

 

          Ø Pentru a veni in sprijinul producatorilor agricoli in vederea achizitionarii de motorina, s-a aprobat o  hotarare de Guvern prin care se acorda in anul 2005 un sprijin financiar de 5000 lei/litru.

 

          Ø Beneficiarii acestui sprijin sunt:

a) proprietarii de terenuri agricole exploatate individual;

b) crescatorii de animale si/sau de pasari;

c) societatile agricole cu personalitate juridica constituite potrivit Legii nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura precum si asociatiile familiale.

d) societatile comerciale cu profil agricol;

e) arendasii care au încheiat contracte de arendare în conditiile prevazute de Legea arendarii nr.16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si concesionarii de terenuri agricole;

f) institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare si învatamânt cu profil agricol, precum si unitatile de cult.

 

          ØSprijinul financiar se acorda pentru motorina necesara efectuarii lucrarilor de intretinere, recoltare si eliberarea terenurilor la culturile infiintate in toamna anului 2004, pentru lucrarile  de infiintare, intretinere si recoltare la culturile ce se vor infiinta in primavara anului 2005, precum si pentru lucrarile tehnologice din fermele zootehnice.

 

          Ø Etapele obtinerii motorinei subventionate:

· Solicitantii depun o cerere la primaria in a carei raza se afla terenul agricol sau ferma zootehnica;

· Cererea este analizata de centrul agricol sau serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura ori agentul agricol si aprobata de primar;

· Cererea vizata se depune la Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana si acesta elibereaza beneficiarilor adeverinte pentru cantitatile de motorina aprobate;

· Cu aceste adeverinte beneficiarii isi pot achizitiona motorina, achitând un pret mai mic cu valoarea sprijinului, de la agentii economici producatori, importatori si/sau distribuitori de motorina.

· Beneficiarii care nu au posibilitatea deplasarii la sediile directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala si nu au dotarea corespunzatoare pentru transportul si depozitarea motorinei,pot opta, in baza solicitarii mentionate in cerere, ca: 

          adeverintele sa fie ridicate de catre reprezentantii centrului agricol sau ai serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura ori agentii agricoli, pe baza cererilor aprobate si a listelor cu beneficiarii sprijinului pentru motorina, sau

          adeverintele precum si motorina sa fie ridicate de catre prestatori de servicii imputerniciti de primarii, pe baza cererilor aprobate si a listelor cu beneficiarii alocatiei pentru motorina. Prestatorii de servicii achizitioneaza motorina si au obligatia sa o pastreze la dispozitia beneficiarilor sau sa o predea acestora,  in functie de intelegerea intre parti.

 

          Ø Alte dispozitii ale actului normativ:

·Recuperarea contravalorii alocatiei de catre furnizorii de motorina se va face decadal, de la Directia  pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, pe baza situatiilor centralizatoare care se intocmesc in acest sens.

· Neefectuarea  lucrarilor  agricole  pentru  care s-a beneficiat de alocatie sau folosirea motorinei in alte scopuri decât cel prevazut in  hotarâre, constituie contraventie ce se sanctioneaza cu amendă si cu obligarea restituirii sprijinului financiar incasat, majorat potrivit indicelui de inflatie.

· Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane împuternicite in acest sens de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Finantelor Publice.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                               Comp.inf. si rel.cu publicul

    ing.Bagoly Tiberiu                                       ing.Kiraly Tunde Helen         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUS
  04.03.2005

 

                Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12, pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor din România și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175/1.III.2005.

                Ordonanța de urgență a Guvernului sus menționată are în vedere și reglementarea sprijinului direct al statului acordat în anul agricol 2004 – 2005 pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, în valoare de  2,5 milioane lei/ha pentru suprafețele  însămânțate în toamna anului 2004 și 1,5 milioane lei/ha pentru suprafețele ce se însămânțează în primăvara anului 2005, cu excepția culturii de porumb, ovăz și furaje.  

             Sprijinul financiar prevăzut se face prin atribuirea gratuită de bonuri valorice, cu valabilitate pana la 1 decembrie 2005, pentru procurarea de semințe, îngrășăminte chimice, pesticide, începând cu data de 10 martie 2005.

             Bonurile valorice se acordă astfel:

                  a)beneficiarilor  prevăzuți la  lit. a), din OUG nr.61/2004,  pe baza actului de                      identitate;

                 b) celor care exploatează terenurile beneficiarilor  prevăzuți la lit. b) si c) din OUG nr.61/2004 fac dovada legala a folosirii terenurilor si prezintă împuternicirea  proprietarilor.

            Bonurile valorice, ce se atribuie în cadrul sprijinului direct al statului, au valori de: 25.000 lei/bon,  500.000 lei/bon si 1.000.000 lei/bon.

           Direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală județeana primeste spre decontare bonuri valorice până la data de 15 decembrie 2005, după care va solicita până la data de 20 decembrie 2005, Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale ultima tranșă de plăți.

           Bonurile valorice neutilizate pana la data de 1 decembrie 2005, de către furnizori, își pierd valabilitatea, devenind nule. 

 SUS
  15.03.2005

COMUNICAT DE PRESĂ

privind implicarea unitatilor descentralizate din teritoriu  pentru acordarea bonurilor valorice pentru seminte, ingrasaminte chimice si pesticide precum  si a adeverintelor pentru motorina

 

 • Acordarea bonurilor valorice pentru seminte, ingrasaminte chimice si pesticide ( OUG nr.12/2005)

 

     Sprijinul financiar pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv,  consta in :

  • acordarea de bonuri valorice in cuantum de 1,5 mil.lei/ha pentru suprafetele insamantate in toamna anului 2004 si respectiv 
  • 1,5 mil.lei/ha pentru suprafetele ce vor fi insamantate  in primavara anului 2005 (exclusiv pentru cultura porumbului, ovazului si plantelor furajere).

In acest sens, reprezentantii unitatilor deconcentrate din teritoriu au urmatoarele responsabilitati : 

 

a.         Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala  judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele responsabilitati:

 • in actiunea de distribuire a bonurilor valorice:
  • ridica prin persoane imputernicite in acest sens, bonurile valorice de la Compania Nationala « Imprimeria Nationala S.A. » ;
  • stampileaza si semneaza bonurile valorice ;
  • distribuie primariilor pe baza de proces verbal de predare – primire bonurile stampilate ;
 • in actiunea de decontare a bonurilor valorice :

o      primesc de la furnizori centralizatoarele facturilor emise in baza bonurilor valorice primite de la producatorii agricoli si verifica autenticitatea lor in concordanta cu matca bonurilor valorice aflata la DADR;

o      intocmesc centralizatoarele sumelor solicitate de furnizori pe care la transmit la MAPDR ;

o      vireaza furnizorilor sumele aprobate de MAPDR.

 

b. Reprezentantii primariilor mandatati pentru actiunea de repartizare a bonurilor valorice au urmatoarele responsabilitati :

o      ridica, pe baza de proces verbal, de la  Directiile  pentru agricultura si dezvoltare rurala bonurile valorice conform listelor de beneficiari intocmite potrivit legii ;

o      completeaza pe bonurile valorice data  acordarii si numele beneficiarului (atat pe bon cat si pe matca) ; suma totala a bonurilor beneficiarilor nedepasind suma din lista;

o       distribuie beneficiarilor, bonurile valorice  cuvenite.

 

c.Specialistii din centrele agricole comunale, serviciile  comunitare pentru cadastru si agricultura si agentii agricoli au urmatoarele responsabilitati :

o      intocmesc listele beneficiarilor, conform cererilor depuse pana la 15 decembrie 2004, pentru culturile ce se insamanteaza in primavara si  beneficiaza de  sprijin ;

o      intocmesc procesele verbale de receptie, regularizare si restituire.

 

NOTA : Nu vor fi eliberate bonuri valorice producatorilor agricoli care nu au utilizat sumele acordate pentru infiintarea culturilor din toamna in anul 2004, sumele necuvenite se vor recupera sau se vor regulariza dupa caz cu sprijinul acordat pentru infiintarea culturilor din primavara anului 2005 sau nu se acorda sprijin pentru etapa a II-a.

 

 • Acordarea adeverintelor pentru motorina  ( HG 141/2005)

          Sprijinul financiar reprezentand 5.000 lei/litru de motorina se acorda pentru motorina necesara efectuarii lucrarilor de intretinere, recoltare si eliberarea terenurilor la culturile infiintate in toamna anului 2004, pentru lucrarile de infiintare, intretinere si recoltare la culturile ce se vor infiinta in primavara anului 2005, precum si pentru lucrarile tehnologice din fermele zootehnice.

In acest sens, reprezentantii unitatilor deconcentrate din teritoriu au urmatoarele responsabilitati :

 

Ø     Specialistii din centrele agricole comunale, serviciile  comunitare pentru cadastru si agricultura si agentii agricoli  :

o      verifica cererile solicitantilor,  urmarind corectitudinea datelor înscrise de acestia ;

o      stabilesc necesarul de motorina în functie de gama de lucrari si  consumurile specifice aferente solicitarii prezentate in cerere;

o      verifica in teren situatia efectuarii lucrarilor prevazute in cererile de solicitare a motorinei ;

o      participa la intocmirea listelor beneficiarilor de sprijin  pentru motorina, pentru emiterea imputernicirii data de primarul comunei in vederea aprovizionarii cu motorina necesara acestora;

Ø     Primarii  

o      asigura înregistrarea cererilor;

o      aproba si stampileaza cererile; dupa verificarea indeplinirii conditiilor legale;

o      aproba si elibereaza imputernicirile precum si listele beneficiarilor alocatiei pentru motorina, ca anexe la imputerniciri, dupa caz.

 

Ø     Directiile  pentru agricultura si dezvoltare rurala  judetene, respectiv a municipiului Bucuresti:

o      elibereaza beneficiarilor, adeverinte, pe care le centralizeaza, intr-un registru separat pe comune;

o       numesc, prin decizie, un specialist pentru calcularea valorii sprijinului financiar;

o      elibereaza beneficiarilor, inregistreaza si centralizeaza  adeverintele intocmite potrivit legii;

o       verifica, modul de acordare si utilizare a motorinei pe fiecare beneficiar;

o      transmit la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,  Directiei  Generale Buget – Finante, pâna la data de 20 ale fiecarei luni, necesarul volumului sprijinului financiar pentru motorina estimata a fi utilizata in luna urmatoare precum si situatia justificativa a sumelor reprezentând utilizarea sprijinului financiar pentru motorina acordata pentru perioada anterioara;

o      aproba si achita furnizorilor de motorina fondurile  aferente contravalorii sprijinului financiar efectiv livrat, in baza decontului justificativ prezentat.

 SUS
  21.03.2005
 SUS
  23.03.2005

           Conform OUG nr. 12/2005 privind acordarea, în anul agricol 2005, a bonurilor valorice pentru procurarea de sămânță, pesticide și îngrășăminte chimice  ,în data de 22.03.2005 s-a finalizat predarea primei tranșe a bonurilor valorice către primării, pe baza listelor existente în baza de date a DADR Covasna, în vederea distribuirii la producători.

           Valoarea totală a bonurilor valorice predate către primării se ridică la 36.449.946.000 lei.

 SUS
  21.03.2005

               În vederea informării asupra măsurilor luate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (MAPDR) în direcția îmbunătățirii cadrului legislativ în anul 2005 vizând sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, a avut loc în data de 8 martie 2005, la sediul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Covasna o întâlnire cu toți specialiștii agricoli de la centrele agricole, comunitare iar cu ocazia ședinței de lucru din 16 martie a primarilor din județ, au fost prezentate și dezbătute prevederile actelor normative .    

              O importanță deosebită s-a acordat și se va acorda, în continuare, modului de implementare a OUG nr. 12/2005 și HG nr. 141/2005 cu privire la distribuirea, în anul agricol 2005, a bonurilor valorice pentru procurarea de sămânță, pesticide și îngrășăminte chimice, precum și sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole prin susținerea cu o sumă fixă (5.000 lei/litru) a prețului motorinei utilizate în agricultură.

            În județul Covasna prevederile OUG 61/2004 ,modificată și completată prin OUG 12/2005, se vor aplica pentru o suprafață de 40.499,94 hectare ,iar valoarea srijinului se ridică la 60.749.940.000 lei. La ora actuală bonuri valorice s-au primit în valoare de  36.449.946.000 lei . Pe baza listelor existente în baza de date a DADR Covasna, s-au predat bonurile valorice la 35 de primării  în vederea distribuirii la producători . Activitatea este organizată în așa fel încât acțiunea de predare a bonurilor la celelate primării să se  finalizeze la sfîrșitul acestei săptămîni.

         

           Prin toate mijloacele de informare (deplasări în teritoriu la primării, afișarea la avizierele consiliilor locale, presa locală, etc.), cât și prin discuții directe cu producătorii agricoli, s-a prezentat modul de folosire a bonurilor valorice.

 

 

 SUS
  06.04.2005
 Conform OUG nr. 12/2005 privind acordarea, în anul agricol 2005, a bonurilor valorice pentru procurarea de sămânță, pesticide și îngrășăminte chimice , județul Covasna a primit bonuri în valoare totală de 49.890 mil.lei .La data de 04.04.2005 ,un număr de 17408 producători agricoli au ridicat bonuri valorice de la primării ,în valoare de 29.916 mil.lei.  Conform HG nr.141/2005 cu privire la sprijinul acordat în anul 2005 producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole prin susținerea cu o sumă fixă (5000 lei/litru) a prețului motorinei utilizate în agricultură ,pînă la data de 04.04.2005 la DADR Covasna s-au eliberat 983 adeverințe, pentru o cantitate de motorină aprobată de 207.246 litri.  Direcția Generală Elaborare Strategii, Politici Sectoriale și de Piață din cadrul MAPDR, reprezintă un nou concept în vederea organizării politicii de piață în agricultura românească și a elaborării de strategii și politici în domeniul agricol. Prin activitatea sa, se urmărește elaborarea lucrărilor de sinteză, diagnoza, elaborarea de strategii și politici sectoriale. În perioada imediat următoare, o importanță deosebită se va acorda constituirii la nivelul MAPDR a consiliilor pe produs ca organisme reprezentative ale producătorilor, procesatorilor și valorificatorilor. Ele vor fi responsabile de reglementarea domeniului de activitate și de gestiunea sistemului informațional de piață.Se știe ,că dintre producțiile agricole,laptele reprezintă cea mai grea și delicată problemă care trebuie rezolvată. În județul Covasna mărimea medie a exploatațiilor de vaci este de 1,99 capete , laptele se produce 85% în gospodării și doar 15% în ferme. Astfel, se impune dezvoltarea și să retehnologizare în județul Covasna a celor 65 exploatații zootehnice comerciale cu vaci de lapte și a fermelor de vaci familială: - efective peste 20 capete vaci - tehnologie nouă-stabulație liberă - o nouă modalitate de folosire a resurselor oferite de covorul vegetal al pajiștilor naturale - muls mecanic și la grup - răcirea imediată și păstrarea laptelui în fermă - bazin pentru dejecții Un alt obiectiv al direcției generale îl reprezintă promovarea mecanismelor de piață, precum și noi politici în domeniul cercetării și dezvoltării agricole.O importanță deosebită se va acorda domeniului consultanței agricole, urmărindu-se eficientizarea activității consultanților de la toate nivelurile, pentru a veni în sprijinul fermierilor și a-i determina să ia decizii eficiente într-un context economic concurențial.Obiectivele strategice ce vor fi urmărite în perioada imediat următoare sunt definitivarea restituirii integrale a proprietății și conștientizarea înscrierii proprietății în cartea funciară, dezvoltarea programului de investiții la nivelul fermelor, reorganizarea teritoriului în strânsa colaborare cu comunitățile locale și, nu în ultimul rând, problema subvențiilor în agricultură prin instituirea unui nou sistem de susținere care va intra în acțiune spre sfârșitul acestui an.
 SUS
  13.04.2005
 Sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziționarea de utilaje agricole noi În Monitorul Oficial al României, Partea I nr.300/11.04.2005 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 276/7.04.2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale și mașini agricole noi care lucrează in agregat cu tractoarele, cu finanțare de la bugetul de stat. Beneficiarii programului sunt producătorii agricoli înregistrați în registrul agricol, persoane fizice sau juridice, care nu accesează programe similare cu finanțare externă. Alocația instituită este de 45 % din prețul de achiziționare (inclusiv TVA) și se acordă pentru cumpărarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale și mașini agricole noi care lucrează in agregat cu tractoarele. Suma totală prevăzută pentru acest program este de 250 miliarde de lei, din care se preconizează achiziționarea a aproximativ 600 de tractoare de diverse puteri precum și a altor utilaje agricole. Pentru accesarea alocației, se procedează astfel: ● solicitanții se adresează direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală (DADR) în a cărei rază se află exploatația agricolă, unde depun o cerere, însoțită de actele doveditoare privind încadrarea în categoria beneficiarilor si îndeplinirea condițiilor de eligibilitate; ● DADR înregistrează cererile, le analizează și comunică în scris solicitantului avizul cererii; ● beneficiarii se adresează agenților economici producători sau importatori de utilaje ori reprezentanților acestora din teritoriu, prezentând avizul DADR în vederea achiziționării utilajelor conform Programului, unde primesc: - certificatul de omologare pentru tractoarele agricole și combinele de recoltat cereale; - factura pro forma emisă de agentul economic producător sau importator de utilaje ori de reprezentantul acestuia din teritoriu; - declarația pe propria răspundere a producătorilor sau importatorilor de utilaje în care se menționează ca aceștia îndeplinesc prevederile legale privind evaluarea conformității produselor, mențin constante prețurile utilajelor până la livrarea acestora către beneficiari, acordă garanție pe o perioadă de 18 luni de la data livrării utilajelor și că asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel puțin egală cu durata normală de funcționare. - documentul de plată care atestă plata avansului din prețul de achiziție al utilajelor (inclusiv TVA) în contul agentului economic care a emis factura pro forma; plata avansului poate fi făcută și în rate precum și prin credit furnizor, în baza contractului încheiat între părți, caz în care se face dovada achitării primei rate. ● beneficiarii prezintă DADR documentele prevăzute anterior; ● după verificarea documentației depuse de solicitant, în baza Programului, DADR aprobă valoarea alocației cuvenite. Beneficiarii au obligația să respecte prevederile Programului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 276/2005 și, în mod special, să depună la DADR, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data achiziționării utilajelor, copii de pe factura fiscală și de pe procesul verbal de recepție în vederea decontării de către DADR a alocației acordate producătorului agricol în contul furnizorului. In aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 276/7.04.2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale și mașini agricole noi care lucreaza in agregat cu tractoarele, cu finanțare de la bugetul de stat si pentru incadrarea in sumele prevazute pentru fiecare categorie de utilaje, în cursul zilei de azi, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va transmite si plafoanele alocatiilor ce vor reveni judetului Covasna, în limita carora se vor aproba solicitarile producatorilor agricoli. Criteriul de atribuire a sprijinulul este ,,primul venit ,primul servit”,pina la epuizarea plafoanelor alocatiilor revenite judetului.  Situația subvențiilor acordate producătorilor agricoli : Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a alocat Direcției Pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Covasna credite în suma de 67.990.706.000 lei. Această sumă reprezintă sprijinul financiar acordat producătorilor agricoli. Din totalul mai sus menționat, 29.931.955.682 lei reprezintă stimulente acordate producătorilor de lapte. Producătorilor agricoli din sectorul animalier, le-au fost acordate 5.433.895.600 lei. Agricultorii au primit, în același timp, suma de 4.777.321.212 lei reprezentând alocația de 45 la sută din prețul tractoarelor și echipamentelor agricole livrate producătorilor conform HG nr. 1399/2003. Suma alocată pentru subvenționarea în procent de 20 la sută din valoarea primelor de asigurare aferente contractelor de asigurare a producțiilor agricole încheiate de producătorii agricoli cu societățile de asigurare și este în valoare de 15.054.400 lei. Totodată, sunt acordate despăgubiri pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor în conformitate cu prevederile HG nr. 1415/2004, în valoare de 288.927.601 lei. Subvenționarea cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului pentru panificație din recolta anului 2004 are valoarea de 153.079.464 lei.  Conform OUG nr. 12/2005 privind acordarea, în anul agricol 2005, a bonurilor valorice pentru procurarea de sămânță, pesticide și îngrășăminte chimice , județul Covasna a primit bonuri în valoare totală de 49.890 mil.lei .La data de 11.04.2005 ,un număr de 23210 producători agricoli au ridicat bonuri valorice de la primării ,în valoare de 39.888 mil.lei.  Conform HG nr.141/2005 cu privire la sprijinul acordat în anul 2005 producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole prin susținerea cu o sumă fixă (5000 lei/litru) a prețului motorinei utilizate în agricultură ,pînă la data de 11.04.2005 la DADR Covasna s-au eliberat 1392 adeverințe, pentru o cantitate de motorină aprobată de 264.932 litri.
 SUS
  26.04.2005
 În baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale a emis Ordinul nr. 174 din 23/03/2005 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat, cantităților de produse pe culturi, sumelor aferente acestora, precum și condițiilor de eligibilitate ale producătorilor agricoli Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 65/2005, valoarea totală a subvențiilor acordate în sectorul vegetal este de 1.283 miliarde lei. Cantitățile de produse pe culturi, pentru care se acordă sprijin direct al statului pe produs, nivelul sprijinului și sumele aferente acestora sunt: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Susținere directă din bugetul Producția Ministerului Nr. Cultura marfă pe unitatea Agriculturii, crt. susținută de produs Pădurilor și (mii tone) (mii lei/tonă) Dezvoltării Rurale ( miliarde lei) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Grâu + secară - TOTAL 725 - 400 gradul I 100 700 70 gradul II 175 600 105 gradul III 450 500 225 2. Sfeclă de zahăr 750 500 375 3. Orez 5 5.000 25 4. In+cânepă pentru fibră 3 2.500 7,5 5. Legume de seră 65 5.000 325 6. Soia 200 250 50 7. Struguri nobili pentru vinuri DOC 87,2 1.000 87,2 8. Hamei (producție de conuri) 1 10.000 0,10 9. Produse ecologice: - grâu+secară 2 600 1,2 - floarea-soarelui 5 500 2,5 - legume de câmp 3 2.500 7,5 - leguminoase alimentare pentru boabe (mazăre, fasole, năut, linte, bob și lupin dulce) 5 400 2 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: 1.283 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Susținerea pentru produsul grâu + secară se atribuie numai pentru producția marfă gradată, diferențiat pe grade. Cererea-tip prevăzută la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 65/2005 va fi însoțită de următoarele documente: a) pentru persoane fizice: copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate, însoțită de adeverința eliberată de primăria locală, care să ateste că face parte dintr-o exploatație familială; pentru persoane juridice: copii de pe certificatul de înmatriculare și certificatul de înregistrare fiscală; b) adeverință de la primăria în a cărei rază se află suprafața cultivată, din care să rezulte cultura, suprafața, producția totală obținută, vizată și de reprezentantul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală; c) copii de pe actele doveditoare ale încasării contravalorii mărfii livrate; d) copie de pe formularul de gradare la produsul marfă grâu + secară. De asemenea, beneficiarii sprijinului direct al statului pentru produsele prevăzute trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  să folosească la înființarea culturilor agricole sămânță sau material de plantat de bună calitate;  să execute minimum de lucrări prevăzute în tehnologia specifică fiecărei culturi;  pentru legumele cultivate în sere încălzite, beneficiarii sprijinului direct al statului trebuie să facă dovada consumului de energie termică în perioada 15 octombrie 2004-31 mai 2005, 20 septembrie-31 decembrie 2005. Pe lângă documentele prevăzute, beneficiarii sprijinului direct al statului pe produs vor prezenta suplimentar, pentru produsele ecologice obținute, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, următoarele: a) fișa de înregistrare la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru produsele ecologice; b) contractul producătorului agricol cu un organism de inspecție și certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pentru inspecția și certificarea produsului; c) certificatul de produs ecologic emis de un organism de inspecție și certificare. Sprijinul direct al statului pe produs pentru legumele de seră se acordă în vederea compensării costului energiei termice utilizate în sere în perioada rece a anului. Termenele limită pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct pe produs din partea statului sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 65/2005. Repartizarea cantităților de producție marfă se face procentual, pentru fiecare agent economic, în funcție de repartiția producției marfă pe județ. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin departamentul de specialitate, va stabili și va transmite direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene cantitățile de produse pe culturi pentru care se acordă sprijinul direct al statului.  Legea creditului agricol pentru investitii va fi operationala din iunie. Legea creditului agricol pentru investitii ar putea deveni operationala in aproximativ doua luni, a declarat secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Nicolae Flavius Lazin Valoarea totala a sumelor care vor fi alocate producatorilor agricoli din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru acest an este de circa 1.000 miliarde de lei, iar plafonul maxim pentru fiecare solicitant este de 50.000 de euro. Imprumuturile vor fi acordate pe o perioada de pana la 10 ani, iar beneficiarii vor avea o serie de facilitati, incluzand o perioada de gratie. Intrucat agricultorii au probleme si in asigurarea fondurilor necesare pentru garantarea creditelor, ministerul va alimenta plafoanele fondului de garantare a creditului rural, dar si a celui pentru intreprinderi mici si mijlocii. Principalele sectoare pentru care se pot obtine credite sunt viticultura, cresterea animalelor si cultivarea plantelor, cu conditia ca solicitantii sa fie inregistrati in registrul plantatiilor agricole.  Conform OUG nr. 12/2005 privind acordarea, în anul agricol 2005, a bonurilor valorice pentru procurarea de sămânță, pesticide și îngrășăminte chimice , județul Covasna a primit bonuri în valoare totală de 49.890 mil.lei .La data de 25.04.2005 ,un număr de 26390 producători agricoli au ridicat bonuri valorice de la primării ,în valoare de 43870 mil.lei.  Conform HG nr.141/2005 cu privire la sprijinul acordat în anul 2005 producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole prin susținerea cu o sumă fixă (5000 lei/litru) a prețului motorinei utilizate în agricultură ,pînă la data de 25.04.2005 la DADR Covasna s-au eliberat 2702 adeverințe, pentru o cantitate de motorină aprobată de 464.741 litri.
 SUS
  11.05.2005
 STADIUL LUCRĂRILOR ÎN AGRICULTURĂ la data de 11 mai 2005 Conform datelor centralizate la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Covasna , la această dată, suprafața însămânțată este de 36.944 hectare (79%), dintr-un program stabilit de 46.934 hectare. La aceasta data, pe culturi, situația se prezintă astfel: • legume de câmp si solarii - program - 1.612 ha - realizat - 1.128 ha (70%) • mazăre boabe - program – 67 ha - realizat - 67 ha (100%) • ovăz - program - 1.943 ha - realizat - 1.943 ha (100%) • orzoaica de primăvara : - program - 10.358 ha - realizat - 9.330 ha (90%) • cartof : - program - 19.573 ha - realizat - 18.604 ha (95%) • sfecla de zahar: - program - 1.772 ha - realizat - 1.506 ha (85%) • plante de nutreț : - program - 5.598 ha - realizat - 2.687 ha (48%) • porumb - program - 5.860 ha - realizat - 1.644 ha (28%)  Conform OUG nr. 12/2005 privind acordarea, în anul agricol 2005, a bonurilor valorice pentru procurarea de sămânță, pesticide și îngrășăminte chimice , județul Covasna a primit bonuri în valoare totală de 60.540 mil.lei .La data de 11.05.2005 ,un număr de 28.835 producători agricoli au ridicat bonuri valorice de la primării ,în valoare de 59125 mil.lei.  Conform HG nr.141/2005 cu privire la sprijinul acordat în anul 2005 producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole prin susținerea cu o sumă fixă (5000 lei/litru) a prețului motorinei utilizate în agricultură ,pînă la data de 11.05.2005 la DADR Covasna s-au eliberat 3755 adeverințe, pentru o cantitate de motorină aprobată de 591.888 litri.  Acordarea sprijinului financiar de 5000 lei pe litru la achiziționarea de motorină în vederea executării lucrărilor mecanizate pentru anul 2005 Conform HG 141/2005: - sprijinul financiar se acordă pentru motorina necesară efectuării lucrărilor de intreținere, recoltare și eliberarea terenurilor la culturile inființate în toamna anului 2004, pentru lucrările de inființare, intreținere și recoltare la culturile ce se vor inființa în primăvara anului 2005, precum și pentru lucrările tehnologice din fermele zootehnice. - data limită pentru depunerea cererilor pentru etapa I este 20 mai 2005. - etapa II cuprinde perioada 5 mai – 20 iulie 2005 - solicitanții depun încă o cerere la primăria în a cărei rază se află terenul agricol sau ferma zootehnică, completată și cu declarația pe propria răspundere pentru cantitatea de motorină solicitată și aprobată în atapa I; - cererea este verificată de serviciile comunitare pentru cadastru și agricultură ori referenți agricoli care verifică cererile solicitanților, se urmăresc corectitudinea datelor înscrise de aceștia, stabilesc necesarul de motorină pentru etapa II conform solicitărilor din cerere, în baza gamei de lucrări și a consumurilor specifice prevăzute (se va ține cont de devizul anexat) - cererea vizată se depune la D.A.D.R. de beneficiar, sau împuternicitul beneficiarului, insoțită de următoarele acte: • o adeverință din care reiese suprafața pe culturi sau numărul de animale deținută conform registrului agricoli (aceași din etapa I) • calculația necesarului de motorină în conformitate cu consumurile specifice conform anexei.  Pagubele create de factorii naturali la culturile agricole : Conform datelor centralizate la DADR Covasna , situatia in judetul Covasna la data de 11.05.2005 se prezinta astfel : Nr. crt Cultura Factor natural de risc Suprafețe afectate (ha) Valoarea estimată a pierderilor – mld. lei Total Peste 50% din suprafață Parțial sub 50% din suprafață Total Peste 50% din suprafață Parțial sub 50% din suprafață 1 Grâu + secară Inundație 285,78 285,78 3,1920 3,1920 2 Ovăz Inundație 4,33 4,33 0,0420 0,0420 3 Orzoaică Inundație 92,87 92,87 0,7340 0,7340 4 Porumb Inundație 16,01 16,01 0,1970 0,1970 5 Cartofi Inundație 104,29 104,29 3,3090 3,3090 6 Sfeclă de zahăr Inundație 48,22 48,22 0,4684 0,4684 7 Alte culturi Inundație 82,6 82,6 0,2720 0,2720 8 Pășuni și fânețe Inundație 821,04 821,04 1,9600 1,9600 Total 1455,14 1455,14 10,1744 10,1744 Cele mai inseminate suprafete afectate fiind in localitatile Borosneu Mare,Chichis si Ozun .  ORDINUL nr. 143 din 4 martie 2005 privind definirea si caracterizarea spatiului rural In baza Notei nr. 87.236 din 6 octombrie 2004, intocmita de Directia de dezvoltare rurala, privind necesitatea definirii si caracterizarii spatiului rural in Romania in acord cu prevederile Reglementarii Consiliului Europei nr. 1.296/1996 privind Carta Europeana a spatiului rural, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrul administratiei si internelor au emis ORDINUL nr. 143 din 4 martie 2005 privind definirea si caracterizarea spatiului rural, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 6 mai 2005 Prin spatiu rural sunt definite zonele apartinand comunelor, precum si zonele periurbane ale oraselor sau municipiilor, in care se desfasoara, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, activitati incadrate in urmatoarele domenii economice: a) productie agricola vegetala si/sau zootehnica, silvica, de pescuit si acvacultura; b) procesarea industriala a produselor agricole, silvice, piscicole si de acvacultura, precum si activitati mestesugaresti, artizanale si de mica industrie; c) servicii de turism si de agrement rural. Primarii au obligatia ca la cererea formulata in scris a solicitantilor sa certifice printr-o adeverinta, conform modelului prezentat in anexa la prezentul ordin, ca proprietatea imobiliara (teren, constructie) detinuta de acestia in proprietate sau in administrare legala apartine spatiului rural definit.. Incadrarea nejustificata in spatiul rural a unei proprietati imobiliare, precum si tergiversarea sau neeliberarea adeverintei de catre primari sunt supuse cailor de atac reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului integrarii europene nr. 173/160/93/2004 privind definirea si caracterizarea notiunii de spatiu rural, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 din 14 aprilie 2004, se abroga..
 SUS
  25.05.2005
 Ministerul Agriculturii continuă plata contravalorii cupoanelor și a motorinei subvenționate Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a virat, pînă la data de 20 mai 2005, Direcției județene pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Covasna suma de 15387125000 lei pentru plata furnizorilor de inputuri (semințe, pesticide, îngrășăminte). De asemenea, pentru plata subvenției pentru motorină. , la DADR s-a virat pînă la da de 20 mai 2005 suma de 2.890.000.000 lei, dedicată subvenției pentru motorină.  Conform OUG nr. 12/2005 privind acordarea, în anul agricol 2005, a bonurilor valorice pentru procurarea de sămânță, pesticide și îngrășăminte chimice , județul Covasna a primit bonuri în valoare totală de 60.540 mil.lei .La data de 23.05.2005 ,un număr de 29.102 producători agricoli au ridicat bonuri valorice de la primării ,în valoare de 59825 mil.lei.  Conform HG nr.141/2005 cu privire la sprijinul acordat în anul 2005 producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole prin susținerea cu o sumă fixă (5000 lei/litru) a prețului motorinei utilizate în agricultură ,pînă la data de 23.05.2005 la DADR Covasna s-au eliberat 4221 adeverințe, pentru o cantitate de motorină aprobată de 663.687 litri.  Reprezentanții Comisiei Europene au inspectat proiectele SAPARD John Lougheed, șeful de Unitate pentru dezvoltare rurală din cadrul DG Agricultura a Comisiei Europene și Zellie Peppiette, responsabilul pentru România, sectorul dezvoltare rurală al Delegației Comisiei Europene, au efectuat o vizită în țara noastră, în perioada 12-13 mai 2005. Scopul acesteia a fost de a stabili împreună cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (MAPDR) un calendar de activități pentru pregătirea implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală începând cu 2007, astfel încât la data aderării, acest program să fie complet operațional. În acest sens, reprezentanții Comisiei Europene au avut o întrevedere cu Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii, fiind discutate aspecte legate de importanța și rolul MAPDR pentru pregătirea și implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, măsuri prioritare avute în vedere pentru sectorul dezvoltării rurale (post 2007) și evidențierea complementarității acestora cu măsurile aplicate în prezent. De asemenea, au fost aduse în discuție dezvoltările recente privind construcția instituțională și întărirea capacității administrative la nivel central și teritorial pentru asigurarea implementării adecvate a politicii comunitare de dezvoltare rurală aferentă perioadei 2007-2013. Delegația Comisiei Europene a vizitat pe teren la mai mulți beneficiari ai Programului SAPARD, SC Domeniile Viticole SRL Prahova, Gura Vadului, realizat prin măsura 1.1; Consiliul Local al Comunei Valea Calugărească, proiect SAPARD, măsura 2.1; un producător agricol din comuna Ceptura, județul Prahova, proiect SAPARD, măsura 3.1; SC SDMS Servicii SRL, Moeciu, pensiune turistică, proiect SAPARD, măsura 3.4. De asemenea, au fost vizitate și SC Carmolimp, fabrică de procesare a cărnii din Ucea de Jos, Brașov, proiect SAPARD, măsura 1.1; Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Vâlcea; și un apicultor.  Ministrul Gheorghe Flutur anunță alocări de fonduri pentru prevenirea inundațiilor Ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, a anunțat la 20 mai 2005, posibilitatea ca o parte din fondurile europene din programul SAPARD să fie reorientate spre consolidarea unor diguri pe cursul Dunării, în vederea prevenirii inundațiilor. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing de presă susținut împreună cu domnul Kaj Mortensen, șeful unității SAPARD a Direcției Generale pentru Agricultură a Comisiei Europene de la Bruxelles. Domnul Kaj Mortensen a menționat efortul pe care trebuie să-l facă România pentru a absorbi fondurile SAPARD, ca și efortul necesar pentru aducerea la standarde europene a unităților de procesare din industria alimentară. Ministrul Agriculturii a transmis și el mesajul de accelerare a absorbției fondurilor SAPARD, menționând că Ministerul Agriculturii a trimis către Parlament proiectele de lege privind creditul pentru investiții în agricultură și privind capitalizarea fondului de garantare a creditului rural. Atât ministrul Agriculturii cât și șeful unității SAPARD participă la comitetul de monitorizare a programului SAPARD, care se desfășoară astăzi în București. La acest comitet de monitorizare participă și reprezentanți ai Ministerul Integrării Europene, Ministerului Finanțelor Publice, Agenției SAPARD, Autorității pentru controlul programelor cu finanțare europeană și altor instituții guvernamentale.  Precizările Ministerul Agriculturii : 1. Dialogul Ministerului Agriculturii cu societatea civilă privind pachetul legilor proprietății a fost constant încă de la sfârșitul lunii ianuarie 2005. Și Federația AGROSTAR a fost participat la acest dialog, alături de alte organizații non-guvernamentale. Mai mult, proiectele de lege sunt pe site-ul ministerului, iar ministerul a înființat o adresă specială de email – legi.proprietate@maa.ro – unde se primesc în continuare sugestii referitoare la aceste legi. Dezbatere pe aceste legi a existat și există, iar Federația AGROSTAR este parte în această dezbatere. 2. În acest moment, există la Parlament proiectul de lege privind creditul pentru investiții în agricultură și proiectul de lege privind accelerarea programului SAPARD. Ambele proiecte de lege, plecate de la Ministerul Agriculturii, se vor traduce în sprijin financiar pentru agricultorii români în scopul realizării de exploatații moderne. Acestea sunt acțiuni de redresare a agriculturii, pe care domnul Ștefan Niculae le cunoaște cu siguranță. 3. Conducerea Ministerului Agriculturii reorientează resursele din zona subvențiilor către zona investițiilor agricole. Această trecere nu se poate face însă brusc, iar soluția bonurilor valorice a fost cea mai potrivită pentru a se asigura un echilibru între nevoia reală de sprijin pentru gospodăria de subzistență și dorința ca acest sprijin să se regăsească 100% în agricultură. Poziția susținută de domnul Ștefan Niculae, de renunțare imediată și totală la susținerea gospodăriei de subzistență, este incorectă și dăunătoare pentru micii agricultori. 4. Anunțarea unui miting pe data de 2 iunie în București reflectă doar agendă politică personală a domnului Ștefan Niculae, prea puțin legată de problemele agriculturii românești de astăzi.
 SUS
  14.06.2005
• Campania de informare și publicitate pentru Programul SAPARD în România „ D a c ă ș t i i , a i . ” Pentru informarea și conștientizarea publicului asupra oportunităților de finanțare oferite de Programul SAPARD a fost demarată o campanie de publicitate al cărei cost total se ridică la 600.000 de euro. Obiectivul principal al Campaniei de Informare și Publicitate este promovarea Programului SAPARD în mod eficient și transparent asigurând astfel un impact pozitiv al campaniei asupra receptorilor și a opiniei publice în general. Conform estimărilor de impact vor fi vizați aproximativ 500.000 de potențiali beneficiari, atât din mediul rural, cât și din mediul urban, selectați în funcție de încadrarea lor în criteriile de eligibilitate ale Programului. Promovarea se va realiza prin informare, consultanță directă și prin mass-media, mediatizând posibilitățile de obținere a fondurilor nerambursabile și proiectele de succes realizate, integral sau parțial, cu fonduri SAPARD. Campania de informare și publicitate a Programului SAPARD se va desfășura pe o perioadă de 8 luni și va cuprinde trei componente. Prima componentă cuprinde inființarea și coordonarea a șapte InfoCentre în regiunile de dezvoltare ale României. Astfel, vor fi deschise centre de informare în Iași, Alba-Iulia, Constanța, Satu-Mare, Craiova, Timișoara și Târgoviște. InfoCentrele vor fi axate pe informare gratuită a solicitanților în ceea ce privește datele generale și specifice ale Programului SAPARD, date de contact ale Agenției SAPARD, ale structurilor sale regionale, ale tuturor institutiilor implicate in derularea Programului SAPARD. Se va putea oferi și unei consultanță primară pentru întocmirea electronică a Cererii de Finanțare, fiecare InfoCentru fiind dotat cu două calculatoare, o imprimantă de birou și cu materiale promoționale. Toate informațiile vor fi disponibile atât electronic, cât și pe suport de hârtie. Nu în ultimul rând, un alt rol important al InfoCentrelor este și acela de a disemina informațiile cele mai relevante pentru potențialii beneficiari. Acțiunea de diseminare a informațiilor va fi susținută prin organizarea unui Circuit informativ SAPARD. Acesta constă în deplasarea unor caravane de informare în mediul rural, în toate regiunile de dezvolatare ale țării. Prin acestă acțiune, timp de opt luni, vor fi vizitate peste 1000 de comune din totalul de 2.668 existente din punct de vedere administrativ. În județul Covasna Infocentrul SAPARD 7 Alba –Iulia va organiza CARAVANA SAPARD în perioada 11-15.07.2005 și 05-13.09.2005 în următoarele comune: 11.07. -Covasna 12.07.-Zagon,Sita Buzăului 13.07.-Boroșneu Mare,Brateș 14.07.-Cernat ,Dalnic 15.07.-Ghidfalau 05.09.-Lemnia 06.09.-Brețcu,Ojdula 07.09.-Sînzieni.Turia 08.09.-Ghelința,Catalina 09.09.-Zăbala,Moacșa 10.09.-Arcuș 11.09.-Bățanii Mari,Baraolt 12.09.-Aita Mare,Belin 13.09.- Ilieni,Ozun Deplasările vor fi efectuate cu mașini inscripționate cu însemnele SAPARD, ușor de recunoscut de către potențialii beneficiari, iar promoterii vor avea veste, șepci, genți și tricouri personalizate. Aceste acțiuni vor fi susținute de o campanie mediatică timp de trei luni, campanie ce constă în difuzarea unui spot publicitar, a unui film de prezentare și a numeroase reportaje la principalele televiziuni cu acoperire națională. Totodată, în presa scrisă vor fi anunțuri și reportaje având cuprins informativ general sau specific despre Programul SAPARD. În total, mediatizarea Programului SAPARD – cea de a doua componentă a campaniei – se va face prin 100 reclame în presa scrisă, prin 100 de spoturi în presa radiofonică și prin 170 de spoturi publicitare în presa audio-vizuală. Cea de a treia componentă a campaniei de informare constă în elaborarea, realizarea și distribuirea materialelor tipărite pentru informarea specifică și generală asupra Programului SAPARD. Astfel, vor fi tipărite următoarele materiale: - broșura „Dicționar SAPARD” în 50.000 de exemplare și 80.000 de exemplare de Ghiduri ale Solicitantului; - 200.000 de pliante pentru toate Măsurile acreditate ale Programului SAPARD și 100.000 de afișe prezentare a Programului SAPARD; Campania de informare și publicitate se desfășoară sub sloganul „Dacă știi, ai.” și are ca obiective operaționale specifice eliminarea unor carențe de informare și în consecință atragerea unui număr cât mai mare de beneficiari. Împortanța unei informări corecte asupra posibilităților de finanțare oferite de Programul SAPARD rezidă din necesitatea îndeplinirii criteriilor de aliniere a țării noastre la standardele Uniunii Europene. În afară de oportunitățile de sprijin financiar, potențialii beneficiari vor fi informați despre cerințele Uniunii Europene în ceea ce privește agricultura și industria alimentară, cerințe la care vor trebui să se conformeze după 2007. Conștientizarea publicului larg, identificarea grupurilor țintă, definirea și construirea unor tehnici de informare, promovare și comunicare adecvate, diseminarea informațiilor, implicarea liderilor de opinie, asigurarea transparenței si claritatii implementarii Programului SAPARD si a modului de alocare a fondurilor sunt tot atâtea obiective specifice care vor fi indeplinite prin campanie. • Activitatea Serviciului de dezvoltare rurala si zona montana Covasna Activitatea serviciului de dezvoltare rurala si zona montana din cadrul DADR Covasna se desfasoara in mai multe directii, avand in vedere ca prin acest serviciu se realizeaza implementarea masurilor acreditate ale Programului SAPARD, derularea programelor specifice care vizeaza dezvoltarea zonei montane precum si implementarea strategiilor si programelor nationale care tintesc dezvoltarea mediului rural. Astfel prezentarea activitatilor desfasurate in anul 2004 trebuie tratata in stransa legatura cu aceste sarcini. Activitati privind implementarea Programului SAPARD Activitatea in acest domeniu in anul 2004 a fost destul de ampla avand in vedere diversitatea actiunilor intreprinse. Proiectele depuse in cadrul Masurii 1.1 în luna februarie 2003 pe submăsura – prelucrarea laptelui- in valoare de 2 milioane EURO si in luna martie pe submăsura – cereale- in valoare de 105.000 EURO, au fost finalizate in cursul anului 2004. cea ce a insemnat ca volum de munca verificarea a patru dosare de cerere de plata si trei acte aditionale la contratele incheiate de beneficiari. Cele doua proiecte au fost finalizate in luna septembrie 2004 prin realizarea unor investii in valoare totala de 69.625.097.554 lei. Tot pe aceasta masura a fost verificata eligibilitatea proiectelor de finantare inaintate de SC COVALACT SA si SC TYROM SA. proiecte cu valoare eligibila de 1,58 milioane respectiv 2,12 milioane EURO, proiecte cu termen de finalizare in 2005. In conformitate cu Ordinul MAPAM nr. 121/2004 incepand cu 27.02.2004 serviciul dezvoltare rurala din cadrul DADR are obligatia de a monitoriza implementarea proiectelor depuse pe Masura 2.1. Astfel din cele 8 proiecte depuse din judet toate au fost eligibile valoarea lor eligibila ajungand la 7.250 mii EURO si din care 5 au fost contractate in cursul acestui an. Proiectele depuse de catre Consiliile Locale din comunele Ghidfalau, Bradut, Sita Buzaului, Catalina se afla in diferite faze de elaborare a documentelor si de obtinere a avizelor necesare inceperii lucrarilor de executie. Finalizarea lor este prevazuta pentru septembrie 2005. Proiectul depus de Asociatia Consiliilor Locale Zagon- Borosneu Mare „Reabilitare D.C.17- Borosneu Mare-Zagon Km.13+500 ” a fost finalizat in septembrie 2004 insemnand o investitie de 35.375.539.821lei. In cadrul masurilor acreditate I decembrie 2003 Masurile 3.1 “Investitii in exploatatii agricole”si 3.4 „Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice” activitatea de baza a reprezentat cea de promovare care s-a materializat prin doua actiuni majore desfasurate in lunile martie – aprilie respectiv octombrie – noiembrie. Prima actiune a reprezentat un sir de intalniri cu producatorii agricoli pe tematica Uniunii Europene si a Programului SAPARD unde personalul SDR a participat impreuna cu reprezentantii OJCA. Intalnirile au fost organizate in localitatile Intorsura Buzaului, Aita Mare , Valea Mare, Varghis, Belin, Turia, Zabala si Catalina. A doua actiune a fost organizata in cadrul campaniei de promovare “ SAPARD 2004 “ si s-a materializat in organizarea de simpozioane impreuna cu lectori din cadrul BRIPS Alba Iulia in zonele unde autoritatile locale au semnalat existenta unui interes concret fata de posibilitatile oferite de Programul SAPARD. Astfel au fost organizate seminarii in localitatile Sita Buzaului, Ozun, Ghelinta, Batanii Mari si Cernat la care au participat producatori si din localitatile invecinate. Totodata s- a desfasurat o activitate permanenta de consiliere a persoanelor interesate de acest program in cadrul unor discutii individuale, cea ce a reprezentat un contact nemijlocic cu mai mult de 200 de persoane. In anul 2004 din judetul Covasna a fost depusa un singur proiect pe Masura 3.4. submasura Turism rural, avand o valoare eligibila de 200 mii EURO. Investitia este implementata de SC PLUSAD SRL. In comuna Bicfalau si este in faza de executie, cu termen de realizare 2005. In cursul anului 2005 expertii serviciului au verificat doua proiecte, una pe masura 3.1 depusa de SA SPICOM Arcus, proiectul vizeaza modernizarea unei ferme de vaci de lapte si are o valoare eligibila de 500.000 EURO, iar celalat pe masura 3.4 depus de SC TURUL REX SRL, proiect care isi propune realizarea unei pensiuni turistice in zona lacului Padureni. Valoarea eligibila a proiectului este de 200.000 EURO. Cele doua proiecte au fost verificate la sfarsitul lunii aprilie , fiind declarate eligibile si retransmise la BRIPS Alba Iulia. In scopul unei bune Promovari a Programului SAPARD in conformitate cu adresa MAPDR nr. 71421/2005 in organizarea DADR Covasna in cursul lunii mai (18.05) a fost derulat o intalnire cu procesatorii de produse agricole. La actiune au participat d- na Ana Goia Mocan sef BRIPS 7 Centru Alba Iulia, specialistii DSVSA Covasna in legislatie europeana sui suguranta alimentatiei. Precum si specialistii OJCA responsabili cu activitatile SAPARD. Pentru luna iunie este programata o intalnire cu producatorii agricoli din domeniul cresterii bovinelor. In conformitate cu adresa MAPDR nr. 65368/2005 personalul SDR monitorizeaza 7 proiecte in curs de intocmire dintre care doua au si fost inaintate la BRIPS Alba Iulia in perioada 1.06 – 15.06.2005. • Informare cu privire la agricultura județului Covasna În acest an desprimăvărarea târzie a creat destule probleme înființării culturilor. Deși au căzut în aprilie și mai peste 200 l/m pătrat, precipitațiile din această primăvară n-au împedicat decât pe alocuri semănatul. Faptul că guvernul a subvenționat cu 5.000 lei litrul de motorină a avut un efect benefic, mai ales că destul de multe suprafețe 6,734 mii ha au rămas nearate din toamna capricioasă a anului 2004. Deasemenea ,a fost un ajutor real măsura alocării de bonuri valorice pentru procurarea de îngrășăminte , pesticide și semințe la unele culturi care au fost înființate în această primăvară și faptul că decontarea lor s-a făcut în timp util. Aceste fonduri bugetare în valoare de peste 60 miliarde lei au fost folosite de data aceasta în agricultură, nu pentru acoperirea altor nevoi a celor care lucrează pământul. În județul Covasna se cultivă 86.331 hectare teren arabil. Sectorul vegetal este axat în principal pe cultivarea cerealelor păioase (35.076 ha), cartofului (19.573 ha) și a sfeclei de zahăr. Dacă la cartoful de toamnă care reprezintă una din principalele culturi s-a plantat 19.000 ha cu circa 2.500 ha mai puțin decât în anul trecut (datorită greutăților întâmpinate cu valorificarea producției anului 2004) în schimb la cerealele păioase suprafețele au crescut cu peste 2.300 ha. La fel și la cultura sfeclei de zahăr realizările se cifrează în jur de 2.020 ha față de 1.700 ha realizată în anul trecut, rezultând o creștere a suprafețelor cultivate cu sfeclă de zahăr cu aproape 20%. Situația stării de vegetație și starea fitosanitară a principalelor culturi ne îndreptățesc să sperăm în producții bune. Toate acțiunile de combatere sunt urmărite permanent de inspectorii fitosanitari. Inspectorii D.A.D.R pe baza sondajelor efectuate, estimează pentru acest an o recoltă de 115,3 mii tone cereale apropiată de cea realizată în anul 2004 din care: 2005 2004 - grâu-secară-triticale 3.691kg/ha – 83.491 to 4.271 kg/ha – 89.691 to - orz-orzoaică 3.186 - 3.447 kg/ha – 28.406 to 3.090 kg/ha – 33.556 to - ovăz 2.059 kg/ha – 3.447 to 2.100 kg/ha – 1.946 to 115.344 to Având în vedere că se apropie campania de recoltare a cerealeor păioase – la produsul grâu de panificație – sistemul de gradare instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1332/2002 trebuie făcut la toate punctele de recepție, fără de care producătorii nu pot beneficia de subvenția pe produs conform H.G. nr. 65/2005. În acest sens agenții economici depozitari inclusiv agenții economici din morărit și panificație au obligația să organizeze activitatea de gradare la punctele de recepție și să elibereze adeverințele din care să rezulte categoria de gradare (I – II – III) iar dacă întâmpină greutăți în privința aplicării, să se adreseze Comisiei Naționale de Gradare. În baza actelor normative funcționează Comisia Națională de Grdare a Semințelor de Consum care coordonează activitatea de gradare, a fost elaborat documentul de gradare și au fost pregătiți gradatorii persoane fizice autorizate de minister, în baza unor licențe pentru efectuarea operațiunilor de gradare. H.G. nr. 65/2005 contribuie la generalizarea sistemului de gradare și reprezintă un pas important în buna organizare a pieței agricole. Astfel, stabilirea referințelor de calitate dă posibilitatea întroducerii certificatelor de calitate, ca instrumente directe de finanțare a producției agricole; promovează calitatea și nu cantitatea, punând astfel bazele sistemului de siguranță alimentară pe filiale de produs și nu în ultimul rând, asigură conservarea calității produselor depozitate, cea ce permite maximizarea veniturilor producătorilor, care pot păstra semințele în condițiile de siguranță, pentru a le valorifica în momentele optime de piață.
 SUS
  28.06.2005
• Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociațiilor și producătorilor agricoli din zona montană pentru achiziționarea de dotări specifice, noi, cu finanțare de la bugetul de stat. Pentru dezvoltarea procesului investițional în agricultură și zootehnie, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale acordă asociațiilor și producătorii agricoli din zona montană , o alocație echivalentă cu 60% (inclusiv TVA) din prețul mașinilor, utilajelor, instalațiilor agricole și de mică industrie, noi, produse în România sau în terțe țări, denumite în continuare dotări. Pentru acest program se va aloca suma de 300,0 miliarde lei de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Obiectivele care se au în vedere la acordarea alocației pentru zona de munte, sunt: a) sprijinirea organizării de asociații în zona montană, în vederea colectării și valorificării produselor animaliere; b) sporirea capacității de producție a terenurilor agricole, inclusiv a pajiștilor, cu respectarea bunelor practici agricole, creșterea volumului de produse agroalimentare, animale și vegetale, de calitate, de tip ecologic; c) creșterea efectivelor de animale, de ovine și bovine în special, sporirea volumului îngrășămintelor naturale și calității acestora, cu efectul ecologic al menținerii și ameliorării calității florei furajere a pajiștilor naturale; d) creșterea gradului de igienă a laptelui, ameliorarea condițiilor fiziologice și reducerea incidenței la îmbolnăviri a animalelor producătoare de lapte; e) creșterea vitezei de recoltare și depozitare a fânului, ca furaj de bază, reducerea substanțială a eforturilor fizice, lărgirea gamei posibilităților înființării de noi culturi cu perspective de piață cum sunt plantele medicinale, arbuștii fructiferi și altele asemenea; f) asigurarea sporirii veniturilor din agricultură pentru producătorii agricoli din satele de munte și încurajarea tineretului din zonă pentru continuarea activităților tradiționale; g) îmbunătățirea condițiilor de viață pentru practicarea agroturismului și conservarea peisajelor; h) dezvoltarea unor noi servicii legate de activitățile agricole, vizând aspectele de întrețineri și reparații la mașini și instalații, aprovizionare-comerț, valorificarea produselor agroalimentare și artizanale. Beneficiarii programului sunt: a) asociații ale producătorilor agricoli din zona montană b) producătorii agricoli din județele cu zonă montană prevăzute în anexa nr.1, persoane fizice, proprietari de terenuri agricole și/sau crescători de animale, înregistrați în registrul agricol. Condiții de eligibilitate A. Pentru asociațiile producătorilor agricoli din zona montană: a) deținerea de animale și/sau suprafețe de teren agricol, de către membrii asociației; b) existența unui contract comercial, încheiat între asociație și furnizorul de echipamente; c) existența avansului de 40% (inclusiv TVA) din prețul dotărilor. B. Pentru producătorii agricoli din zona montană, persoane fizice : a) declarațía pe propria răspundere că exploatează direct terenurile și/sau animalele aflate în proprietate și sunt înscrise în registrul agricol ; b) deținerea în proprietate de adăposturi pentru animale și a minimum 2 ha teren agricol și/sau a unui număr minim de animale respectiv: - vaci cu lapte 2 capete - 2 UVM - ovine 10 capete - 1,5 UVM - caprine 10 capete - 1,5 UVM c) existența unui contract comercial încheiat între producătorul agricol și furnizorul de echipamente. d) existența avansului de 40% (inclusiv TVA) din prețul dotărilor. LISTA dotărilor ce pot fi achiziționate în zona montană a) asociații ale producătorilor agricoli din zona montană - Tanc de răcire lapte cu capacitate între 500 – 3000 litri b) producători agricoli din zona montană - Motocositoare - Greble mecanice - Mori cu ciocănele - Grup individual de muls C. Nu pot beneficia de sprijin financiar: a) asociațiile și producătorii agricoli care derulează la data solicitării sprijinului programe cu finanțare externă; b) asociațiile și persoanele fizice care înregistrează datorii restante către bugetul de stat ori bugetul local; D. Furnizorii de dotări vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro-formă, ca în contractele de livrare vor stipula următoarele : a) îndeplinesc prevederile Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, cu modificările și completările ulterioare; b) mențin constante prețurile dotărilor consemnate în facturile pro-formă până la livrarea acestora către beneficiari; c) acordă garanție, post-garanție și asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel puțin egală cu durata normală de funcționare. Destinația alocației a) alocația de 60% din prețul de achiziționare (inclusiv TVA) se acordă pentru achiziționarea dotărilor; b) înstrăinarea dotărilor înainte de expirarea perioadei de 5 ani de la achiziționare este interzisă și atrage restituirea alocației acordate, de la bugetul de stat, actualizată cu rata inflației în momentul restituirii/recuperării sumelor, de către beneficiarul alocației, inclusiv plata de penalități la bugetul de stat, potrivit legii; c) constatarea înstrăinării dotărilor înainte de expirarea perioadei de 5 ani de la achiziționare se face de către direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală și care sesizează direcția generală a finanțelor publice județeană; d) sumele recuperate din restituirea alocației, conform prevederilor , se vor vira la bugetul de stat. Acordarea alocației Alocația de 60 % din prețul dotărilor (inclusiv TVA) se acordă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în urma analizei și aprobării cererilor beneficiarilor programului de către direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală din județele , pentru dotările prevăzute î; In acest scop: a) solicitanții se adresează direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală unde vor depune o cerere conform tip, însoțită de actele doveditoare privind încadrarea în categoriile prevăzute și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate menționate ; b) direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală înregistrează cererile și verifică încadrarea solicitantului în zona montană, le analizează și, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică în scris solicitantului avizul cererii; c) după obținerea avizului de la direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală, beneficiarii se adresează furnizorilor, prezentând avizul, în vederea achiziționării dotărilor, conform prezentului program, unde se întocmesc: - factura pro-formă emisă de furnizor; - declarația pe propria răspundere a furnizorului; - un contract comercial, încheiat între producătorul agricol și furnizorul de echipamente; - documente de plată care atestă plata avansului de 40% din prețul de achiziție al dotărilor (inclusiv TVA) în contul furnizorului care a emis factura pro-formă sau în rate, în baza contractului încheiat între părți, caz în care se face dovada achitării primei rate. d) beneficiarii prezintă direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală documentele prevăzute ; e) direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală, aprobă valoarea alocației cuvenite în baza prezentului program, în termen de 3 zile lucrătoare, după verificarea documentației depuse de solicitant; f) beneficiarii și furnizorii au obligația de a transmite la direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală, în termen de 3 zile lucrătoare de la data achiziționării/livrării, copii de pe factura fiscală și de pe procesul verbal de recepție. Se interzice exportul dotărilor achiziționate în condițiile prezentului program. • Ministerul Agriculturii a găzduit întâlnirea consiliului pe produs pentru sectorul cartof În data de 21 iunie 2005, la sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, a avut loc reuniunea de lucru organizată de către Direcția implementare politici în sectorul vegetal și al produselor vegetale transformate. Scopul acestei reuniuni l-a constituit organizarea Consiliului pe produs pe filiera cartofului și a produselor procesate din cartof. La aceasta întâlnire au participat reprezentanți ai Federației Naționale Cartoful din România din care fac parte asociații ale producătorilor, procesatorilor, distribuitorilor și comercianților de cartof, precum și reprezentanți ai MAPDR. Reuniunea a avut următoarele teme de discuție: - nominalizarea membrilor Consiliului filierei pe produs, respectiv « Cartof și produse procesate din cartof » ; - analiza observațiilor și propunerilor la proiectul de act normativ pentru modificarea « Legii privind organizarea pieței produselor agricole și alimentare din România » ; - propuneri și observații la proiectul de « Regulament al Consiliului pe produs » ; - alte probleme specifice acestui sector de activitate. Acest Consiliu are caracter provizoriu, este constituit în parteneriat public – privat și cuprinde reprezentanți ai producătorilor agricoli, comercianților, depozitarilor, procesatorilor și ai altor parteneri ai filierei pe produs, precum și ai administrației publice centrale. Consiliul « Cartof si produse procesate din cartof », care a fost constituit în urma întâlnirii, este format din 29 membri și este condus de un Comitet director alcătuit din 7 membri. • Constituirea Consiliului pe produs Sfecla de zahar, zahar si produse procesate În data de 21 iunie 2005 a avut loc întâlnirea de lucru la care au participat reprezentanți ai Organizației Interprofesionale „Zahărul” din România, Patronatului Zaharului, Federației Cultivatorilor de Sfecla de Zahar, alături de specialiști din cadrul MAPDR. Întâlnirea a fost organizată de către Direcția implementare politici în sectorul vegetal și al produselor vegetale transformate și au fost discutate următoarele teme: - prezentarea modificărilor la Ordonanța privind organizarea piețelor agricole și agroalimentare; - alegerea Consiliului pe produs și a Comitetului director; - discutarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliilor pe produs. În deschiderea întâlnirii a fost precizată importanța constituirii acestui consiliu, care este o organizație public-privată de maxima responsabilitate, cu caracter lucrativ. În cadrul acestei reuniuni au fost nominalizați membrii Consiliului pe filiera zahar. Astfel, Consiliul provizoriu „Sfeclă de zahăr, zahăr și produse procesate” este alcătuit din 29 de membri, iar Comitetul director are în componenta 7 membri. În finalul întâlnirii, participanții au propus data, precum și tematica viitoarei reuniuni de lucru. Comp.informatii și relatii cu publicul Tel. 0267.351.829; Fax: 0267.312.077; E-mail: dadrcvadm@artelecom.net; Site.www.dadr.nd.ro •
 SUS
  04.07.2005
Avand in vedere necesitatea transpunerii prevederilor Reglementarilor Consiliului Uniunii Europene privind obligativitatea infiintarii de catre fiecare stat membru al Uniunii Europene a unui sistem integrat de administrare si control, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale a emis ORDINUL nr. 302 din 25 aprilie 2005 privind realizarea Registrului fermelor, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 12 mai 2005. Prin acest Ordin se aproba realizarea Registrului fermelor, ca element component al Sistemului integrat de administrare si control, in vederea identificarii fermierilor care pot beneficia de sprijin national si de sprijin comunitar la data integrarii Romaniei in Uniunea Europeana. Registrul fermelor se realizeaza in format electronic, ca o aplicatie informatica unitara, si va fi gestionat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala, care duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.. In Registrul fermelor vor fi inscrise exploatatiile care detin si utilizeaza teren agricol cu o suprafata totala de cel putin un hectar. Inscrierea in Registrul fermelor se face pe baza unei cereri scrise, completate de fermier, administratorul fermei sau de imputernicitul sau. Pentru fiecare ferma din exploatatia agricola se va completa cate un formular de cerere. Tiparirea formularelor de cerere de inscriere va fi asigurata de APIAIADR, iar difuzarea acestora catre fermieri se va face prin intermediul personalului centrelor locale ale APIAIADR si centrelor agricole ale directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala (DADR). Personalul centrelor locale ale APIAIADR, precum si cel al oficiilor locale de consultanta agricola si al DADR vor sprijini agricultorii in completarea formularelor. Formularele vor fi depuse la centrele locale ale APIAIADR. Formularele depuse la centrele locale vor fi transmise saptamanal, pe baza de borderou, la sucursalele judetene ale APIAIADR, unde datele vor fi introduse in baza de date a Registrului fermelor. Lunar, baza de date judeteana se transmite, pe baza aplicatiei informatice, la compartimentul IT din cadrul APIAIADR. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului si al ministrului administratiei si internelor nr. 620/567/2003 privind aprobarea modelului Registrului exploatatiilor agricole, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 din 5 noiembrie 2003.
 SUS
  05.07.2005
Avand in vedere necesitatea transpunerii prevederilor Reglementarilor Consiliului Uniunii Europene privind obligativitatea infiintarii de catre fiecare stat membru al Uniunii Europene a unui sistem integrat de administrare si control, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale a emis ORDINUL nr. 302 din 25 aprilie 2005 privind realizarea Registrului fermelor, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 12 mai 2005. Prin acest Ordin se aproba realizarea Registrului fermelor, ca element component al Sistemului integrat de administrare si control, in vederea identificarii fermierilor care pot beneficia de sprijin national si de sprijin comunitar la data integrarii Romaniei in Uniunea Europeana. Registrul fermelor se realizeaza in format electronic, ca o aplicatie informatica unitara, si va fi gestionat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala, care duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.. In Registrul fermelor vor fi inscrise exploatatiile care detin si utilizeaza teren agricol cu o suprafata totala de cel putin un hectar. Inscrierea in Registrul fermelor se face pe baza unei cereri scrise, completate de fermier, administratorul fermei sau de imputernicitul sau. Pentru fiecare ferma din exploatatia agricola se va completa cate un formular de cerere. Tiparirea formularelor de cerere de inscriere va fi asigurata de APIAIADR, iar difuzarea acestora catre fermieri se va face prin intermediul personalului centrelor locale ale APIAIADR si centrelor agricole ale directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala (DADR). Personalul centrelor locale ale APIAIADR, precum si cel al oficiilor locale de consultanta agricola si al DADR vor sprijini agricultorii in completarea formularelor. Formularele vor fi depuse la centrele locale ale APIAIADR. Formularele depuse la centrele locale vor fi transmise saptamanal, pe baza de borderou, la sucursalele judetene ale APIAIADR, unde datele vor fi introduse in baza de date a Registrului fermelor. Lunar, baza de date judeteana se transmite, pe baza aplicatiei informatice, la compartimentul IT din cadrul APIAIADR. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului si al ministrului administratiei si internelor nr. 620/567/2003 privind aprobarea modelului Registrului exploatatiilor agricole, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 din 5 noiembrie 2003.
 SUS
  18.07.2005
Vă comunicăm situația creată în urma inundațiilor și ploilor abundente din ultima perioadă: Suprafața afectată (ha) pe culturi și categorii de folosință Estimarea pagubelor peste 50% - ha - Valoare - mld lei - 1. Grâu secară 145 2.015 2. Orzoaică – ovăz 89 1.068 3. Porumb 73 0.730 4. Cartofi 192 5.022 5. Sfeclă zahăr 67 0.469 6. Alte culturi 44 0.440 TOTAL ARABIL 610 9.744 7. Pășuni și fânețe 964 2.410 TOTAL GENERAL 1574 12.154 8. Animale dispărute - - 9. Animale evacuate - - 10. Asigurare furaje - - Menționăm că toate suprafețele calamitate aparțin persoanelor fizice.
 SUS
  03.08.2005
• In conformitate cu ordinul telefonic nr.64713/01.08.2005 al IGSU,potrivit avertizarii meteo transmisa de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor-Agentia Nationala de Meteorologie R.A.- in perioada urmatoare,vremea va fi calduroasa,caniculara in orele dupa-amezei,temperaturile vor atinge valori deosebit de ridicate intre 29-37 grade Celsius si este posibila declansarea unor miscari ale maselor de aer,unde izolat vor fi descarcari electrice si ploi de scurta durata. In aceste conditii trebuie luate masuri pentru intensificarea activitatilor de prevenire,pentru reducerea riscului de producere a unor incendii in agricultura. • Conform Ordinul MAPDR nr. 313/09.08.2001 , aprinderea si arderea resturilor vegetale rezultate in urma recoltarii cerealelor paioase si a altor culturi in câmp deschis sunt interzise. Astfel, nici o persoana fizica sau juridica nu are voie sa aprinda si sa arda resturile vegetale rezultate in urma recoltarii cerealelor paioase si a altor culturi in câmp deschis. De asemenea, in zonele cu suprafete expuse incendiilor (culturi agricole, in vegetatie, zone de protectie ale acestora si paduri), se vor asigura benzi de protectie potrivit normelor in vigoare. Arboretele situate in margine de masiv se vor parcurge, in mod obligatoriu, cu taieri de igiena, extragându-se toti arborii uscati sau cu fenomen de uscare. Respectarea acestui ordin este urmarita de Directiile judetene pentru agricultura si dezvoltare rurala, de inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic si Regia Nationala a Padurii, in colaborare cu organele de specialitate ale Ministerului Administratie si Internelor (pompieri). Totodata in conformitate cu LEGEA nr. 137 din 29 decembrie 1995 privind protectia mediului ,republicat si completat cu Legea 294/2003 art. 52 litera c. c) sa nu arda miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta; Incalcarea acestor prevederi din lege constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoane fizice si 25-75.000 lei pentru persoane juridice.
 SUS
  14.07.2005
Vă comunicăm mai jos situația privind suprafețele afectate de inundație. Nr. crt Cultura Factor natural de risc Suprafețe afectate (ha) Valoarea estimată a pierderilor – mld. lei Total Peste 50% din suprafață Parțial sub 50% din suprafață Total Peste 50% din suprafață Parțial sub 50% din suprafață 1 Grâu + secară Inundație 85 85 1.105 1.105 2 Ovăz Inundație - - - - 3 Orzoaică Inundație 38 38 0.456 0.456 4 Porumb Inundație - - - - 5 Cartofi Inundație 98 98 2.744 2.744 6 Sfeclă de zahăr Inundație 24 24 0.168 0.168 7 Alte culturi Inundație 29 29 0.290 0.290 8 Pășuni și fânețe Inundație 551 551 1.378 1.378 Total 825 825 6.141 6.141 Pentru derularea Programului privind sprijinirea asociațiilor și producătorilor agricoli din zona montană pentru achiziționarea de dotări specifice, noi cu finanțare de la bugetul de stat conform H.G. nr. 562/2005 județului Covasna s-a alocat suma de 16 miliarde lei prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Până la data de 13 iulie 2005 au fost avizate un număr de 77 de cereri ale producătorilor agricoli din zona montană pentru achiziționarea unui număr de 106 dotări specifice noi după cum urmează: - Grup individual de muls 59 buc. - Motocositoare 24 buc. - Greblă mecanică 15 buc. - Moară cu ciocănele 8 buc. Programul se va derula și în continuare până la epuizarea fondurilor alocate.
 SUS
  05.01.2006
 SUS
 

      MINISTERUL AGRICULTURII,   PĂDURILOR,si DEZVOLTARE RURALA

DIRECTIA  PENTRU AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALA

COVASNA

Sf. Gheorghe 4000, Str. Libertătii nr. 4, Tel.067-351838, 067-351829, 067-312077

 

 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE

AL DADR COVASNA PENTRU ANUL 2005

 

Scurta prezentare a judetului Covasna

In cadrul unitatilor geo-morfologice ale tarii,teritoriul judetului Covasna se afla situat in sudul Carpatilor Orientali ,marginit fiind de Arcul Carpatic,intre judetele Bacau, Vrancea si Buzau la est,judetul Brasov la sud vest,judetul Harghita la nord,fiind amplasat in sud-estul Transilvaniei. Suprafata judetului din punct de vedere altimetric este cuprinsa ,intre inaltimea absoluta de 468 m ( baza de eroziune a pamintului la Baraolt si Augustin) si 1777 m (virful Lacauti si Muntii Bretcului)si este strabatuta de apele Oltului si ale Riului Negru care scalda si Bazinul Tg Secuiesc,marginit de Muntii Nemira si Muntii Bretcului la est si Muntii Intorsura la sud iar la vest de sirul Muntilor Bodoc.

           Date generale

-         Suprafata : 3705kmp(1, % din suprafata Rominiei)

-         Populatie: : 234000 loc (1,1 % din populatia Romaniei)

-         Resedinta : municipiul Sf Gheorghe

-         Administrativ 2 municipii,3 orase si 38 comune.

-         Climat :continental-moderat

-         Temperatura medie anuala a aerului prezinta izotermele:

-                                      -de 6,0-7,5 *C in zona depresionala

-                                      -de 4,0- 6,0*C in zona montana

-         precipitatiile atmosferice variaza intre limite foarte largi,respectiv 500-1100 mm pe am

-         17 tipuri de soluri * cu numeroase subtipuri formind un adevarat “ mozaic pedologic », cu o nota nedie de bonitare de 48 puncte.

-         Suprafata agricola totala : 186416   ha

-         dc- suprafata arabila       :   86072

-               pasuni naturale         :    59721

-              finete naturale           :    39903

-              livezi                         :        720

-         amenajarii pt irigatii      :       5785 

fondul funciar agricol al judetului este de 186416 ha si reprezinta 50,2% din suprafata totala,a doua folosinta in pondere mare o reprezinta padurile care ocupa 167375 ha adica 45,1%.

     In cadrul terenurilor cu destinatie agricola ,terenul arabil ocupa 86072 ha(46,2%)iar pasunile si finetele ocupa 99624 ha (53,4%), iar restul de 720ha (0,4%) este o suprafata cu destinatie pomicola.

 

Productia vegetala

 

 

Structura culturilor agricole si productiile totale si productia medie  realizata in anul agricol 2004- 2005 este urmatoarea :

 

Nr crt

Cultura

Suprafata cultivata Ha

Productia totala  To

Productia medie kg/ha

1

Griu + secara

22619

69335

3066

2

Orzoaica de primavara

10232

23588

2305

3

Ovaz

1669

3174

1902

4

Sfecla de zahar

2041

50933

24955

5

Cartofi 

19432

273311

14065

6

Porumb boabe

5615

20135

3586

 

De remarcat ca aceste productii sau obtinut intr-un an agricol deosebit ,cu un exces de umiditate atit in sol cit si in aer si cu sase  reprize de inundatii,care au creat in zona numeroase pagube.in toate cazurile in care producatorii agricoli au avut asigurarii in conformitate cu prevederile Legii 381/02, au beneficiat de despagubiri din partea statului in valoare de 210 683 Ron. Cu regret trebuie sa recunoastem ca doar 6 (sase) persoane au beneficiat de prevederile Legii 381/12,producatorii agricoli manifestind in continuare o mare rezerva in a-si asigura culturile agricole.

 O scurta analiza a structurii culturilor agricole ne conduc la urmatoarele rezultate,cultura de griu de toama secara si orz de toamna se stabilizeaza undeva la o suprafata egala cu suprafata de cartof avuta in cultura in acel an,ceeace e firesc tinind cont de rotatia culturilor,si ele se cifreaza in jur de 20000 ha cu abateri de +/_ 0,5 %, cultura de sfecla de zahar are un trend crescator atit ca suprafata cit si ca productie marfa,cifrindu-se in jur de 2100 ha cu pina la 55000 to productie marfa, cultura de porumb boabe inregistreaza o usoara crestere la fel ca si plantele furajere,in special leguminoasele.

Rezultatele obtinute asigura necesarul de consum al judetului si in acelasi timp creaza un excedent  la vinzarile catre alte judete.

  In aceasta toamna pe linga lucrarile de recoltat s-au derulat si celelalte lucrari specifice perioadei in conformitate cu programul repartizat de MAAP,astfel :

 

   

Nr crt

Lucrarea

Program     ha

Realizat      ha

% de realizare

1

Eliberat teren pentru insamintarile de toamna

21850

20713

94,80

2

Aratura pentru insamintari de tosamna

21850

20713

94,80

3

Araturi pentru insamintari din primavara anului 2006

47226

29042

61,45

4

Semanat griu de toamna

21850

20513

93,88

5

Semanat orz de toamna

250

200

80,00

 

De un real sprijin au beneficiat producatorii agricoli din partea MAAP ,prin punerea in aplicare a prevederilor OUG 61/04sprijin direct al statului de 2.5 mil lei /ha acordat producatorilor agricoli care detin o suprafata de teren arabil pina la 5 ha,a HG 12/05  care modifica OUG 61/04 prin atribuirea gratuita de bonuri valorice cu finantare de la bugetul de stat,cu valabilitate pina la 01.12.2005 ,a HG 117/05 , privind sprijinul direct al statului acordat producatorilor agricoli pt infiintarea culturilor in toamna anului 2005,prin acordarea sumei de 175 RON /ha din care 135 RON pt procurarea de seminte,ingrasaminte chimice ,pesticide si 40 RON /ha pt cumpararea de motorina ,pentru producatorii agricoli care lucreaza 5 ha teren arabil inclusiv. si a HG 141/05.prin sprijinul acordat producatorilor agricoli in vederea efectuarii lucrarilor mecanice prin sprijin financiar acordat pt achizitionarea de motorina.

Cred ca ar fi corect sa amintim toata gama de subventii,prime si alte forme de sprijin de care a beneficiat sectorul vegetal pe parcursul anului 2005.dupa cum urmeaza :

Denumirea

Necesar de credite -RON

Credite primite    -RON

Necesar ramas de achitat -RON

HG nr  1238/04

56.278

56.278

0

HG nr  1399/03

15.841

15.841

0

HG nr  1594/03

1.835.019

1.835.019

0

HG nr  1046/04

15.308

15.308

0

OUG    61/04

300.403

300.403

0

HG nr  276/05

323.195

323.195

0

HG nr  74/02

1.934

1.934

0

HG nr  918/04

461.891

461.891

0

HG nr  562/05

1.052.139

1.025.982

26.157

HG nr  12/05

5.859.494

5.571.148

288.346

HG nr  65/05

1.323.010

496.202

826.808

HG nr  117/05

575.567

536.766

38.801

HG nr  785/05

296.038

0

296.038

HG nr  141/05

729.581

718.028

11.553

 

Consecventi ca intotdeauna vom aminti si de prevederile Legii 150/03,legea creditului agricol care a fost accesata de un nr mic de producatori agricoli, dar care au beneficiat de 34.803 Ron subventie din partea statului la creditul solicitat de la CEC.

De un interes deosebit s-a bucurat si subventia pe produs in conformitate cu prevederile HG 65/05,prin care au fost solicitate credite in valoare de 1.323.011 Ron,din care au fost primiti si distribuiti 496.202 Ron,ramas de primit si achitat 826.809 Ron. Cu mentiunea ca  si la interventia DADR Covasna termenul de predare a cererilor pentru subventia la sfecla de zahar a fost prelungit pina la data de 28 februarie 2006.

 

Productia Zootehnica

 

Din structura terenurilor agricole rezulta implicit o valorificare in mare ma